Thứ ba, 05/05/2020 - 09:25

Bộ Giáo dục kết luận về sai phạm tổ chức, cá nhân tại kỳ thi THPT QG 2018

Dân trí

Từ ngày 23/4 đến ngày 27/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã có kết luận liên quan đến những sai phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 với tổ chức, cá nhân trong Bộ.

Theo kết luận số 1625 – KL/ĐUB ngày 23/4/2020, của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã cho ý kiến và kết luận như sau:

Ban Thường vụ  nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định số 72- QĐ/UBKT ngày 6/1/2020 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đồng ý với kết luận kiểm tra và kiến nghị của Ủy ban kiểm tra. Giao Chi bộ Thanh tra tổ chức cho đồng chí Tống Duy Hiến và đồng chí Trịnh Minh Trường kiểm điểm rút kinh nghiệm  sâu sắc; gửi báo cáo kết quả kèm theo biên bản kiểm điểm của 2 cá nhân và biên bản tổ chức kiểm điểm về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trước ngày 27/4/2020.

Tiếp đó, ngày 27/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã họp, nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ, tài liệu của các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo kết luận số 1625 – KL/ĐUB ngày 23/4/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận, xem xét và kết luận các nội dung sau:

Thứ nhất, các tổ chức đảng: Đảng ủy Cục Cục Quản lý chất lượng; chi ủy, chi bộ Thanh tra và cá nhân đồng chí Sái Công Hồng thuộc chi bộ Vụ Giáo dục Trung học (thời điểm năm 2018 diễn ra kỳ thi là Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng) đã có khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi THPT quốc gia  năm 2018 nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Đề nghị các tổ chức và cá nhân trên kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thứ hai, Chi bộ Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục, thuộc Đảng bộ Cục Quản lý  chất lượng chưa làm tròn trách nhiệm trong việc lãnh đạo đảng viên và chỉ đạo Trung tâm Khảo thí & Kiểm định quốc gia trong việc xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm kỳ thi THPT quốc gia 2018; không ban hành các văn bản lãnh đạo; không thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát đảng viên; có đảng viên vi phạm kỷ luật trong công việc bảo mật đối với phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Được biết trước đó, theo nguồn tin của Dân trí, Đảng ủy Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD- ĐT đã ra quyết định kỷ luật đảng viên bằng hình thức khiển trách đối với cá nhân ông Hà Xuân Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khảo thí quốc gia, Cục Quản lý chất lượng vì có liên quan đến việc chủ trì xây dựng phần mềm chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị Đảng ủy Cục Quản lý chất lượng chỉ đạo và thực hiện quy trình xem xét kỷ luật Chi bộ Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục theo thẩm quyền.

Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

 Hồng Hạnh

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm