Bộ Giáo dục: Nói “kiểm định trong nước tào lao” là nhận xét thiếu căn cứ

Dân trí Trước phản ứng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng về việc Bộ GD&ĐT cho rằng không hợp tác để các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng. Bộ GD&ĐT đã lên tiếng trả lời vấn đề này.
>>2 trường đại học không hợp tác thực hiện thẩm định đảm bảo chất lượng
>>Trường ĐH Tôn Đức Thắng lý giải nguyên nhân từ chối kiểm định

TS Lê Mỹ Phong, phụ trách Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho rằng, mục đích của việc thẩm định, xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đối với các đại học, học viện, trường đại học nhằm “chụp ảnh”, phản ánh một cách khách quan, trung thực các điều kiện ĐBCL cơ bản hiện có của trường ĐH.

Cụ thể là nhằm, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường ĐH trong việc công khai các điều kiện ĐBCL của nhà trường; Giúp cho các trường ĐH khẳng định điều kiện ĐBCL của mình trước xã hội.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và gia đình thí sinh trong việc lựa chọn trường để đăng ký theo học, cung cấp thông tin cho xã hội biết và giám sát.

"Công tác thẩm định, xác nhận các điều kiện ĐBCL của trường ĐH cũng là thể hiện trách nhiệm công khai của nhà trường theo quy định. Việc công khai các điều kiện ĐBCL để phản ánh trung thực, khách quan các điều kiện ĐBCL hiện có của trường. Việc này không có nghĩa là tất cả các trường đã được thẩm định, xác nhận đều đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (KĐCL) trường ĐH", ông Phong nhấn mạnh.


TS Lê Mỹ Phong, phụ trách Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT.

TS Lê Mỹ Phong, phụ trách Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT.

Thưa ông, đại diện trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết Đảng và Nhà nước nhiều lần chỉ đạo khuyến khích các trường kiểm định quốc tế. Việc Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải kiểm định theo hệ thống của bộ là tước quyền tự chủ của trường, đi ngược lại chỉ đạo của Chính phủ, ông nghĩ sao?

Nhà trường đã nhầm lẫn khi cho rằng hoạt động thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL thực hiện theo Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT ngày 27/3/2017 cũng là KĐCLGD.

Cần thấy rõ: Hoạt động thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL không phải là kiểm định, việc Bộ GDĐT giao cho các Trung tâm KĐCLGD huy động các chuyên gia thực hiện là để tăng thêm tính độc lập, khách quan của công tác này.

Bộ GDĐT là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học và các cơ sở giáo dục khác.

Bộ có trách nhiệm tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách để phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD.

Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, cùng với việc KĐCL các trường ĐH, các CTĐT theo bộ tiêu chuẩn hiện hành, Bộ GDĐT chủ trương đẩy mạnh KĐCL giáo dục theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế, khuyến khích các trường thực hiện kiểm định theo tiêu chuẩn của các tổ chức KĐCLGD nước ngoài có uy tín.

Chưa bao giờ Bộ GD&ĐT có yêu cầu các trường ĐH chỉ phải thực hiện kiểm định theo hệ thống của Bộ như đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng đề cập.

Cho tới nay, các tiêu chuẩn cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong nước đã được ban hành theo hướng tiếp cận với Mạng lưới ĐBCL các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

Các trường được tự lựa chọn việc đánh giá theo tiêu chuẩn của Bộ ban hành hoặc tiêu chuẩn của các tổ chức KĐCLGD nước ngoài có uy tín. Đã có 06 trường được đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục của nước ngoài (AUN-QA và HCERES), trong đó có 04 trường đã được công nhận; 92 chương trình đào tạo đã được đánh giá theo tiêu chuẩn của AUN-QA, CTI, ABET, ACBSP, FIBAA...

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng khuyến khích và đánh giá cao các trường ĐH tham gia xếp hạng, gắn sao với các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, trường Đại học Tôn Đức Thắng phản ánh, Thanh tra của Bộ và Trung tâm Kiểm định vào trường làm việc về cùng một vấn đề, nghĩa là "trong vòng 1,2 tuần phải kiểm tra nhà trường hai lần", như vậy có đúng không?

Hoạt động thanh tra có mục tiêu và đối tượng riêng, được thực hiện theo quy trình riêng, còn thành phần tổ thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL là những chuyên gia do Trung tâm KĐCLGD lựa chọn, phần lớn đến từ các trường ĐH khác đến để “chụp ảnh” lại các điều kiện ĐBCL cơ bản của trường để hai bên cùng xác nhận, sau đó, kết quả này sẽ cho công khai cho xã hội biết và giám sát.

Bộ GD&ĐT nhận được phản ánh của các Trung tâm KĐCLGD về việc có trường viện lý do đang tiến hành kiểm định và đã được thanh tra, kiểm tra để không hợp tác thực hiện công tác thẩm định và xác nhận, kèm theo lý giải của các trường.

Bộ GD&ĐT cũng đã có Công văn số 2728/BGDĐT-QLCL ngày 27/6/2017 gửi các trường về việc này, yêu cầu các trường hợp tác với các Trung tâm KĐCL để thực hiện công tác thẩm định, xác nhận điều kiện ĐBCL theo kế hoạch chung đã ban hành.

Qua trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho hay, Bộ GDĐT chỉ định Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng kiểm định trường đúng lúc trường đang kiểm định nội bộ, nên chưa thể thực hiện đánh giá ngoài ngay. Thậm chí nhà trường cũng đã có văn bản gửi Trung tâm KĐCLGD và công văn phản hồi gửi đến Cục Quản lý chất lượng. Vậy tại sao Bộ GD&ĐT lại có kết luận là cá biệt, không hợp tác thẩm định?

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, các trường ĐH được lựa chọn tổ chức KĐCLGD trong số các tổ chức KĐCLGD được Bộ GDĐT công nhận để KĐCL.

Bộ GDĐT không chỉ định Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng kiểm định Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mà chỉ phân công Trung tâm KĐCLGD này thực hiện việc thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL cho 48 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, trong đó có Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng như Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không phân biệt được hoạt động thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL với hoạt động KĐCLGD.

Các ý kiến trao đổi, phản hồi của Trường chỉ đề cập đến việc nhà trường đã và đang làm một số khâu đầu tiên của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, mà không hợp tác với Trung tâm KĐCLGD thực hiện việc thẩm định theo Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT đã ban hành như tất cả các trường ĐH khác.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng, kiểm định trong nước trường nào cũng đạt nên không tín nhiệm. Do đó, việc Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải kiểm định theo hệ thống của bộ là tước quyền tự chủ của trường thì có đúng không?

Nói “Kiểm định trong nước trường nào cũng đạt nên không tín nhiệm” thậm chí cho rằng “kiểm định trong nước là chuyện tào lao” là những nhận xét thiếu căn cứ, không đúng thực tiễn và đi ngược lại với những nỗ lực đáng ghi nhận của tuyệt đại đa số các trường ĐH nước ta trong quá trình đổi mới.

Nhận định này cũng phủ nhận sự nỗ lực của các Trung tâm KĐCL cũng như sự cố gắng của cả hệ thống để đưa hoạt động KĐCL ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian qua.

Nhận định này cũng thể hiện người nói chưa hiểu đầy đủ, chưa sâu về Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường ĐH cũng như quy trình KĐCL trường ĐH. Bởi, trước khi tiến hành đánh giá ngoài một trường ĐH, Trung tâm KĐCLGD thẩm định về hình thức và nội dung của các Báo cáo tự đánh giá.

Trong thời gian qua, có 14 trường có Báo cáo tự đánh giá chưa đạt yêu cầu nên các Trung tâm KĐCLGD sau khi thẩm định đã không chấp nhận ký hợp đồng đánh giá ngoài.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 30/11/2017, cả nước có 213 trường đại học hoàn thành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn trong nước. Trong số đó, nhiều trường ĐH có truyền thống lâu đời, có uy tín và thương hiệu đã đăng ký đánh giá ngoài những đợt đầu với 4 Trung tâm KĐCL giáo dục.

Các Trung tâm KĐCLGD sau khi đã thẩm định các báo cáo tự đánh giá theo đề nghị của trường, đã tiến hành đánh giá ngoài cho 78 trường ĐH, trong đó có 50 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng với sự khác biệt khá rõ về số lượng tiêu chí đạt yêu cầu và có 04 trường không đủ điều kiện để được công nhận.

Trong quá trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, việc công khai, minh bạch điều kiện ĐBCL ngày càng quan trọng, là trách nhiệm của các trường ĐH.

Để có được thông tin chính xác, công khai cho xã hội, việc thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL là một hoạt động chuyên môn cần thiết, là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện theo quy định của pháp luật, hoàn toàn không vi phạm quyền tự chủ của các trường. Hơn nữa, hoạt động này còn giúp cho các trường thực hiện tốt trách nhiệm giải trình trước xã hội về các điều kiện ĐBCL cơ bản của mình.

Liên quan đến hoạt động này, các trường được tự chủ xây dựng đề án tuyển sinh, được chủ động kê khai các điều kiện ĐBCL để công khai trên mạng, được chủ động cung cấp các minh chứng để chứng minh việc kê khai của mình là đúng trước Tổ thẩm định của các Trung tâm KĐCLGD.

Xin trân trọng cảm ơn ông.

Ngày 27/3/2017, Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-BGDĐT về triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017.

Theo đó, để bảo đảm tính độc lập, khách quan, Bộ GDĐT giao cho 04 Trung tâm KĐCLGD huy động đội ngũ chuyên gia trong cả nước tiến hành thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL cho tất cả các trường ĐH; chỉ có 24 trường ĐH đã được công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCL trường ĐH trước ngày 15/4/2017 được miễn thẩm định trong đợt này.

Đây là năm đầu tiên công tác này được thực hiện trên quy mô cả nước, việc thẩm định mới chỉ tập trung vào các điều kiện ĐBCL cơ bản của các trường ĐH, bao gồm: giảng viên cơ hữu; quy mô đào tạo; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu (diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu).

Đây cũng chính là những thông tin cơ bản mà nhà trường đã đưa vào Đề án tuyển sinh trước mùa tuyển sinh để công khai trên mạng.

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
ĐH Quốc gia HN tuyên dương 127 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2017
ĐH Quốc gia HN tuyên dương 127 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2017

(Dân trí) - Sáng 4/12, ĐHQGHN đã tổ chức lễ tuyên dương 127 Gương mặt trẻ tiêu biểu, đã có những thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập,…

Thứ hai, 04/12/2017 - 04:00

Học sinh Bình Định nghỉ học chạy lũ
Học sinh Bình Định nghỉ học chạy lũ

(Dân trí) - Tất cả các học sinh các huyện, thị xã và ngoại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) được nghỉ học do lũ tiếp tục tấn công.

Thứ hai, 04/12/2017 - 11:20

Vụ trường tiểu học Hải Bối: Xếp lại thời khóa biểu, dừng dạy kỹ năng sống
Vụ trường tiểu học Hải Bối: Xếp lại thời khóa biểu, dừng dạy kỹ năng sống

(Dân trí) - Thông tin từ các bậc phụ huynh trường tiểu học Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã có tin nhắn điện tử thông báo dừng dạy môn kỹ năng sống từ ngày 1/12, bên cạnh đó nhà trường cũng sắp xếp lại thời khóa biểu hợp lý hơn khi buổi sáng chỉ còn bố trí 4 tiết học.

Thứ hai, 04/12/2017 - 11:18

Hội đồng trường chỉ phát huy khi cơ chế Bộ chủ quản được xóa bỏ
Hội đồng trường chỉ phát huy khi cơ chế Bộ chủ quản được xóa bỏ

(Dân trí) - Nếu thực hiện đầy đủ cơ chế hội đồng trường, xác định đúng vai trò của hội đồng trường thì không cần đến cơ chế Bộ chủ quản và trường trực thuộc. Mặt khác, hội đồng trường chỉ có thể phát huy vai trò của mình đầy đủ và hoạt động có hiệu quả cao khi cơ chế Bộ chủ quản được hoàn toàn xóa bỏ.

Thứ hai, 04/12/2017 - 09:17

Từ vụ bạo hành Mầm Xanh, càng thêm trăn trở về giáo dục mầm non
Từ vụ bạo hành Mầm Xanh, càng thêm trăn trở về giáo dục mầm non

(Dân trí) - Việc một số cơ sở giáo dục từng bị phát hiện hoạt động không phép sau khi gây ra vụ việc bạo hành trẻ cũng như câu chuyện buồn ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh hôm nay cho thấy công tác quản lý, giám sát, thanh kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn nhiều lỗ hổng cần thay đổi.

Thứ hai, 04/12/2017 - 07:46

Giáo viên đừng quá bận tâm khi tham gia hội giảng
Giáo viên đừng quá bận tâm khi tham gia hội giảng

(Dân trí) - Đối với giáo viên, việc tham gia hội giảng không phải để bon chen ganh đua mà cái chính là để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của mình. Hãy coi đây như một sân chơi để học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau còn vấn đề đậu, rớt xin đừng quá bận tâm.

Thứ hai, 04/12/2017 - 07:34

ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế mới siết chặt đào tạo tiến sĩ
ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế mới siết chặt đào tạo tiến sĩ

(Dân trí) - Trọng tâm trong Quy chế đào tạo tiến sĩ mới của ĐH Quốc gia Hà Nội lần này đã nâng cao chất lượng tiến sĩ thông qua nâng cao chất lượng đầu vào, đầu ra; kiểm soát chặt chẽ quy trình đào tạo, gắn đào tạo của NCS với nghiên cứu và đào tạo.

Thứ hai, 04/12/2017 - 02:00

Trắc nghiệm vui: Bạn có hiểu rõ về loài mèo?
Trắc nghiệm vui: Bạn có hiểu rõ về loài mèo?

(Dân trí) - Trắc nghiệm dưới đây sẽ kiểm tra xem bạn có hiểu rõ về các đặc điểm của mèo. Có những câu hỏi rất thú vị, bạn thử trả lời xem nhé.

Chủ nhật, 03/12/2017 - 05:21

Tại sao bạo hành trẻ thường xảy ra ở cơ sở mầm non nhỏ lẻ?
Tại sao bạo hành trẻ thường xảy ra ở cơ sở mầm non nhỏ lẻ?

(Dân trí) - Báo cáo về vụ việc bạo hành trẻ em ở cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TPHCM), ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng việc bạo hành chỉ xảy ra ở các trường tư, nhóm giáo dục nhỏ chứ các trường mầm non công lập và trường tư thục có quy mô lớn lại không xảy ra. Tại sao lại như vậy?

Chủ nhật, 03/12/2017 - 11:17

Khánh Hòa: Chủ động cho học sinh nghỉ học nếu địa hình chia cắt do mưa lũ
Khánh Hòa: Chủ động cho học sinh nghỉ học nếu địa hình chia cắt do mưa lũ

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các Phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc sở về việc chủ động ứng phó với mưa lũ. Trong ngày 2/12, Khánh Hòa có mưa to đến rất to khiến các xã ngoại ô TP Nha Trang bị ngập cục bộ từ 0,5 đến xấp xỉ 1 mét.

Chủ nhật, 03/12/2017 - 08:46

"Phi thuyền không gian" Việt Nam chuẩn bị đưa người lên tầng bình lưu trái đất
"Phi thuyền không gian" Việt Nam chuẩn bị đưa người lên tầng bình lưu trái đất

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, thạc sĩ Phạm Gia Vinh - người đứng đầu nhóm chế tạo “phi thuyền không gian” Việt Nam đầu tiên cho biết, nhóm sẽ thử nghiệm phương án thu hồi bằng dù kép vào tháng 1/2018 trước khi bay ở tầng bình lưu có người vào tháng 5/2018.

Chủ nhật, 03/12/2017 - 08:21

Bằng cấp và sự mặc cảm
Bằng cấp và sự mặc cảm

Dự Luật Giáo dục đại học vừa đưa ra, trong đó có việc thống nhất văn bằng chính quy và thường xuyên đã gây ra sự lo ngại của dư luận và của cả những nhà giáo dục. Thay đổi tên gọi của văn bằng chẳng thể thay đổi được yếu kém của giáo dục đại học hiện nay.

Chủ nhật, 03/12/2017 - 07:45

ĐÁNG QUAN TÂM
Giải bài toán trường mầm non: Phải có sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp
Giải bài toán trường mầm non: Phải có sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp

(Dân trí) - Theo thực trạng hiện nay tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, có thể nói rất khó giải bài toán trường mầm non cho con công nhân nhập cư, thậm chí là không thể giải được, nếu không có hỗ trợ của chính quyền và doanh nghiệp sử dụng đông lao động.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 06:53

4 bước giải bài tập Vật lý
4 bước giải bài tập Vật lý

Bài tập Vật lí là một trong những phương tiện tốt nhất để rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, vận dụng lí thuyết vào thực tiễn, rèn luyện thói quen vận dụng kiến thức khái quát hóa đã thu nhận được để giải quyết vấn đề của thực tiễn.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 03:42

100 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2017 theo học những ngành gì?
100 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2017 theo học những ngành gì?

Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí The Independent, 100 tỉ phú giàu nhất thế giới tập trung lựa chọn theo học 5 chuyên ngành sau.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 11:54

Trường ĐH Tôn Đức Thắng lý giải nguyên nhân từ chối kiểm định
Trường ĐH Tôn Đức Thắng lý giải nguyên nhân từ chối kiểm định

(Dân trí) - Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cả nước cá biệt có 2 cơ sở giáo dục đại học không hợp tác để thực hiện thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng trong đó có trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đại diện trường này cho biết ưu tiên chọn kiểm định nước ngoài.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 11:17

Chênh chao đò ngang đến trường
Chênh chao đò ngang đến trường

(Dân trí) - Cứ đến mùa mưa lũ, chiếc cầu tre mỏng manh nối liền xóm 9 (thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) với trung tâm xã lại được tháo dỡ đề phòng nước lũ cuốn trôi. Vì vậy, 150 học sinh xóm 9 phải vượt sông Trà Bồng đến trường trên những chuyến đò chênh chao giữa dòng nước xiết.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 09:03

Chắp cánh “ước mơ bay” cho các bạn trẻ
Chắp cánh “ước mơ bay” cho các bạn trẻ

Tuổi thơ ai cũng không ít lần ngước mắt lên trời, dõi mắt theo những cánh diều hay nhìn những chiếc máy bay bay qua mà mơ ước một lần được chinh phục bầu trời, ngắm nhìn thế giới ngoài kia từ trên cao.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 09:00

Có những cô giáo mầm non mắc bệnh “thích hành hạ người khác”
Có những cô giáo mầm non mắc bệnh “thích hành hạ người khác”

(Dân trí) - Về tình trạng bạo hành trẻ ở các cơ sở mầm non, TS Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, ĐH Sài Gòn cho rằng nguyên nhân hàng đầu chính là ở con người. Có những giáo viên mầm non bị căng thẳng, mắc chứng bệnh “thích hành hạ người khác”.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 08:06

Vì sao phải đưa tăng lương giáo viên vào luật?
Vì sao phải đưa tăng lương giáo viên vào luật?

(Dân trí) - “Việc tăng lương giáo viên cần đưa vào luật may ra mới có thể hiện được, nếu chỉ tồn tại trên giấy và chính sách thì rất khó khả thi”.

Thứ bảy, 02/12/2017 - 02:02

Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm?
Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm?

(Dân trí) - "Sinh viên ra trường xin việc đâu cũng đòi kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm?".

Thứ bảy, 02/12/2017 - 12:05

Chính phủ không có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ
Chính phủ không có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ

(Dân trí) - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng ngày 1/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.

Thứ sáu, 01/12/2017 - 10:53

Thay đổi thiết kế mẫu phôi, hơn 1.000 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp muộn
Thay đổi thiết kế mẫu phôi, hơn 1.000 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp muộn

(Dân trí) - Tốt nghiệp từ tháng 9 nhưng đến nay hơn 1.500 sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) vẫn chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Đại diện nhà trường cho rằng việc chưa có bằng này là ngoài ý muốn của nhà trường.

Thứ sáu, 01/12/2017 - 04:16

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ kinh hoàng: Dùng hung khí bạo hành trẻ em?
Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ kinh hoàng: Dùng hung khí bạo hành trẻ em?

(Dân trí) - Những gì thể hiện trên clip bảo mẫu ở cơ sở Mầm Xanh (Q.12, TPHCM) bạo hành trẻ chỉ… mới là một phần, clip gốc còn thể hiện bảo mẫu ở cơ sở này dùng hung khí bạo hành trẻ.

Thứ sáu, 01/12/2017 - 02:52