Thứ năm, 10/10/2019 - 06:28

Nghệ An:

Bồi dưỡng tăng cường năng lực tổ chức và quản lý cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học

Dân trí

Chuẩn bị cho triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong năm học tới, Hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị của Nghệ An đã tham gia khóa bồi dưỡng tiên tiến về lãnh đạo.

Bồi dưỡng tăng cường năng lực tổ chức và quản lý cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học - 1

Ông Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục chia sẻ.

Từ ngày 5-9/10, tại thị xã Cửa Lò, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn bậc Tiểu học. Tham gia chương trình tập huấn có gần 600 người là hiệu trưởng, cán bộ phụ trách bậc tiểu học Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Theo lộ trình triển khai Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, năm học 2020 - 2021 sẽ bắt đầu áp dụng đối lớp lớp 1, năm học 2021 - 2022 với lớp 2 và lớp 6, tịnh tiến đến năm 2024 -2025 sẽ phủ kín các lớp phổ thông. Để triển khai chương trình phổ thông mới, Hiệu trưởng trường phổ thông có vai trò đặc biệt quan trọng để đưa hoạt động của nhà trường đi vào kỷ cương, nề nếp, ổn đinh, đổi mới, sáng tạo.

Bồi dưỡng tăng cường năng lực tổ chức và quản lý cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học - 2

Các đại biểu tham dự lễ.

Nhằm tăng cường trình độ năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông mới, Sở GD&ĐT Nghệ An đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2019 -2024.

Trong đó, năm 2019 sẽ tập trung cho bậc Tiểu học. Phát biểu tại khai giảng khoa học, ông Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục nhấn mạnh: “Nghệ An là tỉnh đầu tiên được triển khai khóa tập huấn bồi dưỡng tiên tiến. Chương trình tập huấn bồi dưỡng này nhằm giúp cho hiệu trưởng trường tiểu học phát triển các năng lực tư duy chiến lược, năng lực quản trị con người và năng lực thực hiện công việc thông qua việc lập kế hoạch chiến lược, đổi mới sáng tạo và kế hoạch hóa công việc theo phương pháp định hướng kết quả. Qua đó, hiệu trưởng sẵn sàng tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông”.

Ông Thái Văn Thành - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi thực hiện chương trình phổ thông mới sẽ có nhiều cái khó: Vấn đề xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, hệ thống giá trị cốt lõi; xây dựng hệ thống triết lý riêng của nhà trường, bởi vì các trường phổ thông bây giờ đã được chủ động.

Bồi dưỡng tăng cường năng lực tổ chức và quản lý cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học - 3

Ông Thái Văn Thành - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, CBQLGD khi thực hiện chương trình phổ thông mới sẽ có nhiều cái khó

Ngoài ra, trong bối cảnh đổi mới, đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các nhà trường năng lực ứng xử, kiểm soát hành vi, xử lý khủng khoảng truyền thông, huy động xã hội hóa để đủ nguồn lực xây dựng chương trình mới, đáp ứng nhu cầu người học.

Về phía Sở GD&ĐT đã thực hiện trách nhiệm chuẩn bị trước cho các thầy cô, để năm học tới tự tin, vững vàng, tự chủ thực hiện có hiệu quả chương trình mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thầy cô tham gia khóa bồi dưỡng nghiêm túc, trách nhiệm, phải bắt tay vào làm, hành động thực sự, thể hiện tinh thần tôn trọng giảng viên, cũng như tâm huyết, phẩm chất ông đồ xứ Nghệ. Những kiến thức kỹ năng trên lớp phải trải nghiệm thông qua đồ án, dự án nhằm thích ứng cho quản lý điều hành ở trường, cần làm gì để đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bồi dưỡng tăng cường năng lực tổ chức và quản lý cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học - 4

Tham gia chương trình tập huấn có gần 600 người là hiệu trưởng, cán bộ phụ trách bậc tiểu học Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Chương trình bồi dưỡng tập huấn tiên tiến về lãnh đạo, quản lý được hiện thực hóa bởi 3 mô đun bồi dưỡng cho hiệu trưởng và công chức quản lý giáo dục. Đó là mô đun về lãnh đạo và lập kế hoạch chiến lược, chuyển từ kế hoạch chiến lược thành ma trận hành động. Mô đun về quản lý chuyên môn và quản lý quan hệ công chúng.

Mô đun về nền giáo dục tiên tiến, chuẩn quốc tế hiệu trưởng và năng lực hiệu trưởng. Đây là chương trình tiên tiến đi từ chuẩn hiệu trưởng và cán bộ công chức quản lý lãnh đạo đến kế hoạch hành động, có xem xét kinh nghiệm của một nền giáo dục tiên tiến Cộng hòa Liên bang do GS.TS. Detlef Briesen đến từ một đại học hàng đầu của Đức trực tiếp lên lớp.  

Nguyễn Phê

Mới nhất