Thứ hai, 07/10/2019 - 05:45

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025 có 54 trường học ngoài công lập

Dân trí

Cà Mau hướng đến việc chủ động phân luồng và định hướng cho phụ huynh và người học lựa chọn các mô hình trường không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch thực hiện việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu mà tỉnh này đưa ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 là trường Mầm non ngoài công lập đạt tỷ lệ 21,66% (34/157 trường) số trường Mầm non trong tỉnh, tương ứng với số trẻ theo học đạt khoảng 12,59%.

Trường Tiểu học ngoài công lập đạt tỷ lệ 5,45% (14/257 trường) số trường Tiểu học trong tỉnh, tương ứng với số học sinh theo học đạt khoảng 3,15%.

Với trường THCS đạt tỷ lệ 3,42% (4/117 trường) số trường THCS trong tỉnh, tương ứng với số học sinh theo học đạt khoảng 1,20%; tỷ lệ này ở trường THPT là 5,88% (2/34 trường) số trường THPT trong tỉnh, tương ứng với số học sinh theo học đạt khoảng 1,20%.

Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2025 có 54 trường học ngoài công lập - 1

Cà Mau hướng đến có nhiều trường ngoài công lập trong vài năm tới để phụ huynh và người học lựa chọn. (Ảnh minh họa)

Để đạt được các mục tiêu đưa ra, kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ hoàn thiện cơ chế thông qua việc rà soát các chính sách, huy động nguồn lực xã hội hóa giáo dục của tỉnh; tham mưu đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách Nhà nước; định kỳ kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, trong đó đặc biệt chú trọng các yêu cầu về công khai mức học phí, tài chính và cam kết chất lượng theo quy định.

Cải thiện môi trường đầu tư qua việc rà soát các điều kiện đầu tư, chính sách thuế, đất đai trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho nhà đầu tư, đảm bảo thông suốt, minh bạch; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thành lập, hoạt động của cơ sở giáo dục, nhất là đầu tư các trường liên cấp chất lượng cao.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập nhằm thu hút sự đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dưới các hình thức khác nhau, qua đó tạo nguồn lực bổ sung để đầu tư, đổi mới cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ dạy học.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, sắp xếp mạng lưới các trường Mầm non và phổ thông; quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp theo hướng không tiếp tục phát triển mở rộng cơ sở giáo dục công lập mà cần đầu tư có trọng điểm, tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao; chủ động phân luồng và định hướng cho phụ huynh và người học lựa chọn các mô hình trường không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

Huỳnh Hải

Mới nhất