Cách mạng công nghiệp 4.0: Đòi hỏi một nền giáo dục kiểu mới

Dân trí Ngày 20/5/2019, ĐHQGHN phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo: “Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi  thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: vấn đề và giải pháp”.
>>Giải pháp nào để phát triển nhân lực trình độ cao, chất lượng cao?
>>Công nghiệp 4.0: Muốn vươn lên thành “con rồng, con hổ” thì phải đào tạo nhân tài
>>“Cơ hội vàng” để Việt Nam đi tắt đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học cho định hướng và chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự hình thành nền kinh tế số, góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cách mạng công nghiệp 4.0: Đòi hỏi một nền giáo dục kiểu mới - 1

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và những vấn đề mới đặt ra trong phát triển giáo dục và đào tạo ở Việt Nam…

Lúng túng trong đổi mới

Ông Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo cho biết, trong 2 thập niên gần đây, tốc độ phát triển KHCN diễn ra nhanh như vũ bão, do đó đòi hỏi sự nghiệp giáo dục và đào tạo càng trở nên cấp thiết hơn khi mà cuộc CMCN lần thứ tư đang diễn ra và đã hình thành nhiều ngành nghề và phương thức sản xuất mới dựa trên nền tảng của thông tin thông minh và phân tích CSDL lớn.

Do vậy, xã hội đang đòi hỏi phải có một nền giáo dục kiểu mới, để có nguồn nhân lực mới thích ứng với một nền kinh tế kiểu mới, mà thế giới gọi chung là nền kinh tế số.

Ông Linh cho rằng, mặc dù nhiều nghị quyết đã ban hành và Luật Giáo dục, Giáo dục đại học đã được sửa đổi, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, giáo dục, đào tạo hơn lúc nào hết, cần có cơ chế và chính sách mới nhằm khơi dậy niềm đam mê của người học, người thầy, nhà trường và toàn xã hội.

Đồng thời, để nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ tri thức, sáng tạo công nghệ mới để sáng nghiệp, để cống hiến cho đất nước phát triển nhanh, mạnh hơn nữa… Đó là trách nhiệm không chỉ ngành giáo dục – đào tạo mà cả Nhà nước.

Đánh giá về GD trong thời gian qua,  GS.TS Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Nghị quyết số 29-NQ/TW được các cấp, các ngành triển khai tích cực từ trung ương tới cơ sở.  Công tác quản lý giáo dục bước đầu chuyển từ cơ chế “chỉ huy và kiểm soát” sang “giao quyền và giám sát”... Ngành giáo dục đã thể hiện quyết tâm đổi mới và kiên trì thực hiện nhiệm vụ cốt lõi, đột phá. 

Tuy nhiên, 7 quan điểm chỉ đạo nêu trong Nghị quyết chưa được quán triệt và thực hiện đầy đủ; các mục tiêu nêu trong Nghị quyết đang trong quá trình thực hiện nên chưa đạt được sự chuyển biến căn bản, rõ nét về chất lượng và hiệu quả; 9 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện còn hạn chế, kết quả chưa rõ.

GS Long cho rằng, một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, chưa thực sự coi đây là công việc cấp thiết, quan trọng...triển khai Nghị quyết bước đầu còn lúng túng.

Chưa kịp sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định, Thông tư cho phù hợp với Nghị quyết số 29.

Sự vào cuộc thiếu đồng bộ, chưa quyết liệt của hệ thống chính trị; sự kết hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục chưa tốt. Bệnh thành tích trong GD&ĐT còn nặng nề.

Một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý có tâm lý ngại đổi mới, tư duy  và cách làm cũ, chưa theo kịp tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 29...

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, giải pháp đối với giáo dục Việt Nam hiện nay là đẩy mạnh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của TƯ, khắc phục cơ bản những hạn chế yếu kém, tiêu cực đang gây bức xúc trong xã hội.

Phấn đấu đến năm 2025, chất lượng GD&ĐT có chuyển biến rõ nét với việc chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân, phân luồng học sinh, xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt chương trình và sách giáo khoa GDPT mới, ngăn chặn đẩy lùi các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học...

Cách mạng công nghiệp 4.0: Đòi hỏi một nền giáo dục kiểu mới - 2

Các đại biểu tham dự hội nghị

Giáo dục chưa theo kịp với nhu cầu phát triển của đất nước

GS.TS Nguyễn Thị Doan – Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, do cạnh tranh trong phát triển kinh tế chính là cạnh tranh trong giáo dục, chúng ta đã nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như: Chương trình đào tạo nặng về lý thuyết; Phương pháp giảng dạy lỗi thời làm học sinh thụ động, máy móc; Chất lượng đội ngũ giáo viên tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; Cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, yếu kém; Hệ thống bảng lương cho giáo viên còn nhiều bất cập…

Song, ở bậc đại học, việc đào tạo nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chất lượng đào tạo chưa cao, chưa theo kịp nhu cầu phát triển của đất nước, do vậy chất lượng nguồn lực do nhiều trường đào tạo còn thấp.

GS Doan cho rằng, nguyên nhân là do hiện nay chưa có lộ trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết 29 - NQ/TW và chính sách kèm theo, song chính vẫn là do phương pháp đào tạo đại học khá nhiều trường vẫn mang tính hàn lâm với "tri thức hàn lâm", quy trình đào tạo cũng theo "công nghệ hàn lâm", từ khâu tuyển sinh đến nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo. 

Do đó, việc đổi mới tư duy trong giáo dục theo hướng giáo dục mở như Nghị quyết 29-NQ/TW yêu cầu là rất chậm, là rào cản chính trong việc phát triển hệ thống.

GS Doan đề xuất, Đảng, Chính phủ cần tuyên truyền mạnh để chuyển biến nhận thức của xã hội, trước tiên là lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng của vốn tri thức trong phát triển đất nước.

Cần đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục - đào tạo, sớm khắc phục đầu tư dàn trải; cần tiến hành đào tạo lại đội ngũ giáo viên một cách căn bản.

Khuyến khích dân chủ hóa trong giáo dục, bình đẳng với các trường tư thục trong thực hiện chính sách GD-ĐT....

Tham luận “Xu hướng toàn cầu trong đổi mới giáo dục và bài học cho Việt Nam” của ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chỉ ra vai trò của hệ thống giáo dục đại học là cung cấp kỹ năng thích ứng và các giải pháp sáng tạo đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa về phát triển nền kinh tế tri thức, tiến bộ công nghệ và sự thay đổi nhân khẩu học.

Ông Ousmane Dione cho rằng, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm về xu hướng toàn cầu để biến những rủi ro tiềm ẩn thành cơ hội và giúp Việt Nam nhảy vọt, hướng tới một nước có mức thu nhập cao.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức – nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN và các cộng sự đã nghiên cứu và đề xuất các đặc trưng của đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo.

Theo đó, đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo hay đại học thích ứng với CMCN 4.0 có 7 đặc trưng: Đào tạo theo định hướng khởi nghiệp; Nghiên cứu hàn lâm định hướng và kết hợp đổi mới sáng tạo; Hoạt động đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái khởi nghiệp; Hoạt động đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng đại học thông minh;

Cơ chế tự chủ đại học cao trong mối quan hệ với cơ quan quản lý và doanh nghiệp; Đại học đổi mới sáng tạo và một cơ sở có tính quốc tế hóa cao; Sự phát triển hài hòa giữa mục tiêu vốn hóa tài sản tri thức, gia tăng giá trị kinh tế của đại học với việc tạo ra giá trị cộng hưởng cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại hội thảo, những vấn đề cụ thể về giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng được đại biểu đề cập, thảo luận như: Hệ sinh thái của giáo dục tương lai trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Giáo dục trong tương lai ở Việt Nam; Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học Việt Nam; Các xu thế đầu tư cho đổi mới giáo dục trên thế giới; Một số kiến nghị đầu tư cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam…

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ, cuộc cách mạng công nghiệp mới đang diễn ra với tốc độ nhanh và tạo ra những thay đổi thế giới mạnh mẽ hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghiệp nào trước đó.

CMCN mới đang tạo ra những cơ hội và tốc độ phát triển cho tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn cho nhiều quốc gia. Thích ứng và chớp lấy cơ hội từ cách mạng công nghiệp mới dể phát triển, yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định.

Chính vì thế, cần có các chính sách và cơ chế mới thích ứng với thay đổi trên toàn cầu hiện nay. ĐHQGHN đã và đang phát huy vai trò tiên phong trong việc đổi mới về phương diện tư duy trong giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, nhận diện các vấn đề, đề xuất các giải pháp phù hợp.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Bộ trưởng Nhạ “hứa” xoá độc quyền sách giáo khoa
Bộ trưởng Nhạ “hứa” xoá độc quyền sách giáo khoa

(Dân trí) - Báo cáo Quốc hội việc thực hiện lời hứa, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, sau chất vấn, ông đã báo cáo và đề xuất Thủ tướng tuyển chọn tổ biên soạn sách giáo khoa không sử dụng ngân sách nhà nước. Việc này vừa để đảm bảo chất lượng, vừa để không độc quyền trong việc làm sách.

Thứ ba, 21/05/2019 - 03:10

“Nhà báo quốc tế” lừa nhiều giảng viên báo chí đăng bài trên tạp chí Chống tham nhũng
“Nhà báo quốc tế” lừa nhiều giảng viên báo chí đăng bài trên tạp chí Chống tham nhũng

(Dân trí) - PGS.TS Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, nhiều giảng viên của Học viện bị "nhà báo quốc tế" Lê Hoàng Anh Tuấn lừa đăng bài trên tạp chí Chống tham nhũng do ông này làm Phó Tổng Biên tập.

Thứ ba, 21/05/2019 - 02:08

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cấp chứng chỉ ngoại ngữ trái phép

Hiện hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Khoa Ngoại ngữ Kinh tế của trường này đã tạm dừng trong khi hàng trăm học viên hoang mang vì thiếu thông tin.

Thứ ba, 21/05/2019 - 10:32

Không ấn định cách thi tốt nghiệp THPT kiểu “2 trong 1”
Không ấn định cách thi tốt nghiệp THPT kiểu “2 trong 1”

(Dân trí) - Không tán thành đề xuất bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng để linh hoạt cho Chính phủ trong việc tổ chức thi, dự thảo luật Giáo dục (sửa đổi) chỉ quy định nguyên tắc học sinh học hết chương trình THPT thì được dự thi để lấy bằng tốt nghiệp, không quy định phương thức cũng như quy mô tổ chức thi.

Thứ ba, 21/05/2019 - 09:04

Khảo sát lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa: Mở cổng đăng ký trực tuyến
Khảo sát lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa: Mở cổng đăng ký trực tuyến

(Dân trí) - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM mở 8 cổng đăng ký trực tuyến phân theo từng địa bàn. Thời gian đăng ký dự khảo sát từ nay đến cuối ngày 30/5/2019.

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:50

Một bác sĩ tại ĐH Mỹ lạm dụng tình dục ít nhất 177 sinh viên trong gần 2 thập kỷ
Một bác sĩ tại ĐH Mỹ lạm dụng tình dục ít nhất 177 sinh viên trong gần 2 thập kỷ

(Dân trí) - Richard Strauss - bác sĩ tại ĐH bang Ohio (Mỹ) đã lạm dụng tình dục ít nhất 177 sinh viên nam trong gần 20 năm nhưng chưa từng bị kỷ luật, bất kể đã có những báo cáo về hành vi phạm tội của ông.

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:34

Trường ĐH Tây Nguyên chế tạo thành công máy phát hiện gian lận thi cử
Trường ĐH Tây Nguyên chế tạo thành công máy phát hiện gian lận thi cử

(Dân trí) - Trước vấn nạn sinh viên thường sử dụng những thiết bị công nghệ cao có kích thước siêu nhỏ, hoạt động tinh vi, giám thị khó phát hiện bằng mắt để thực hiện gian lận trong thi cử. Cán bộ trường ĐH Tây Nguyên đã nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc máy “khắc tinh” của những thí sinh gian lận.

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:01

Tại sao học sinh không chọn đại học?
Tại sao học sinh không chọn đại học?

(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019, trong đó 279.001 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%). Tính riêng ở Nghệ An, có hơn 40% thí sinh không đăng kí xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Tín hiệu này thể hiện nét mới trong xu hướng chọn nghề, chọn trường của học sinh và phụ huynh.

Thứ ba, 21/05/2019 - 06:29

TS Lê Nguyên Phương: "Không thể biện minh cho việc dùng nhục hình để kỷ luật học sinh"
TS Lê Nguyên Phương: "Không thể biện minh cho việc dùng nhục hình để kỷ luật học sinh"

(Dân trí) - Thầy cô chúng ta đang phải chịu những "thảm cảnh" từ phụ huynh, nhà quản lý, xã hội... Nhưng điều đó không phải là biện minh cho việc có thể dùng nhục hình để kỷ luật học sinh.

Thứ ba, 21/05/2019 - 06:24

Công nghệ 4.0 thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học các môn khoa học xã hội
Công nghệ 4.0 thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học các môn khoa học xã hội

(Dân trí) - Năm học 2018 - 2019, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng Phần mềm thiết kế bài giảng Smartschool trong việc đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá đối với môn Lịch sử và bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Thứ ba, 21/05/2019 - 06:00

Đơn xin nghỉ việc của hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong bị từ chối
Đơn xin nghỉ việc của hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong bị từ chối

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM không nhất trí và bác đơn xin nghỉ việc của hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, bà Nguyễn Thị Yến Trinh.

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:50

Thanh Hóa: Thi cử đúng chất lượng, không chạy theo bệnh thành tích
Thanh Hóa: Thi cử đúng chất lượng, không chạy theo bệnh thành tích

(Dân trí) - “Thi cử phải mang tính chất trung thực và phản ánh đúng chất lượng dạy và học; Thanh Hóa không chạy theo bệnh thành tích, không đặt nặng việc xếp thứ hạng đối với các trường trong kỳ thi THPT quốc gia; kết quả phải là kết quả thực, phản ánh chất lượng thực...”.

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:48

ĐÁNG QUAN TÂM
Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra
Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8), trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng có hành vi tát, đánh nhiều học sinh lớp 2A7 (cùng trường) trong giờ kiểm tra học kỳ, chiều nay (20/5), UBND quận này đã có thông báo buộc thôi việc đối với cô giáo này

Thứ hai, 20/05/2019 - 06:00

Học sinh bị giáo viên “bêu” vì điểm số
Học sinh bị giáo viên “bêu” vì điểm số

(Dân trí) - Không chỉ gánh áp lực, kỳ vọng điểm số từ phụ huynh, không ít học sinh phải đối diện với sự "cuồng" điểm số, thành tích một cách thái quá từ giáo viên.

Thứ hai, 20/05/2019 - 04:15

"Cuộc chiến" bóng nước dịp chia tay của teen cuối cấp THPT Yên Hòa
"Cuộc chiến" bóng nước dịp chia tay của teen cuối cấp THPT Yên Hòa

(Dân trí) - Ném bóng nước là màn “liên hoan” được các bạn học sinh rất yêu thích mỗi dịp kết thúc năm học, và những cô cậu học sinh của Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cũng không ngoại lệ.

Thứ hai, 20/05/2019 - 03:57

Một cổ  "3 tròng" thì sao gọi là tự chủ?
Một cổ "3 tròng" thì sao gọi là tự chủ?

(Dân trí) - Với các cơ sở giáo dục có Hội đồng trường chưa đủ năng lực thì làm thế nào, cứ một cổ 3 tròng (tròng Hội đồng trường, tròng Bộ chủ quản, tròng Bộ GD&ĐT) như thế đến bao giờ? Nếu vậy thì sao gọi là tự chủ?

Thứ hai, 20/05/2019 - 01:06

TPHCM: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong muốn nghỉ việc
TPHCM: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong muốn nghỉ việc

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Yến Trinh - Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong (một trong những trường chuyên lớn nhất ở TPHCM) vừa đưa ra nguyện vọng xin nghỉ việc từ tháng 9 tới.

Thứ hai, 20/05/2019 - 12:57

Hàng ngày giáo viên phải nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước
Hàng ngày giáo viên phải nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước

(Dân trí) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kêu gọi toàn ngành giáo dục quan tâm nhiệm vụ dạy bơi, học bơi, dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và sinh viên.

Thứ hai, 20/05/2019 - 11:19

Lớn cùng con - Hành trình của yêu thương
Lớn cùng con - Hành trình của yêu thương

(Dân trí) - Trong cuộc đời của ta, mỗi hành trình lại mang đến những trải nghiệm và bài học. Vượt lên trên tất cả, lớn cùng con là một hành trình không chỉ giàu thông điệp mà còn đong đầy yêu thương và hạnh phúc.

Thứ hai, 20/05/2019 - 11:00

ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng môn học khởi nghiệp cho sinh viên
ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng môn học khởi nghiệp cho sinh viên

(Dân trí) - Môn học Khởi nghiệp tại ĐHQGHN hướng tới phổ cập kiến thức khởi nghiệp tới sinh viên, kết nối sinh viên, thanh niên với giới doanh nhân để tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho thị trường lao động.

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:52

Lo ngại học sinh bị sốc nhiệt mùa nắng nóng, Campuchia cắt ngắn giờ học
Lo ngại học sinh bị sốc nhiệt mùa nắng nóng, Campuchia cắt ngắn giờ học

(Dân trí) - Giới chức Campuchia đã yêu cầu cắt giảm một giờ trong thời gian học ở trường mỗi ngày trước quan ngại học sinh và giáo viên có thể đổ bệnh trong đợt nắng nóng cao và kéo dài.

Thứ hai, 20/05/2019 - 07:32

Nhờ tự chủ, ĐH Tôn Đức Thắng đã “lột xác” với tổng tài sản hơn 2.200 tỷ đồng
Nhờ tự chủ, ĐH Tôn Đức Thắng đã “lột xác” với tổng tài sản hơn 2.200 tỷ đồng

(Dân trí) - Với khởi đầu gần như bằng những bàn tay trắng, không có ngân sách nhà nước hay tài trợ từ cơ quan chủ quản vào chi đầu tư và chi thường xuyên; sau hơn 10 năm trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng trường đạt chuẩn quốc tế và tổng tài sản tích lũy cho nhà nước hiện nay là 2.200 tỷ đồng.

Thứ hai, 20/05/2019 - 06:08

Trường mầm non được xây dựng hàng tỉ đồng rồi bỏ hoang
Trường mầm non được xây dựng hàng tỉ đồng rồi bỏ hoang

(Dân trí) - Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thu hút hàng chục ngàn lao động, các công nhân mong ước có một ngôi trường dành riêng cho con công nhân; nhưng một ngôi trường mầm non được xây dựng hàng tỉ đồng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Thứ hai, 20/05/2019 - 12:25

Đà Nẵng công bố hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10
Đà Nẵng công bố hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Chiều 19/5, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh, số hồ sơ thí sinh đăng ký nguyện vọng (NV) 1 và NV 2 vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sau khi thí sinh thay đổi NV lần 1.

Chủ nhật, 19/05/2019 - 06:23