Cần cải tiến mô hình kiểm định chất lượng giáo dục để tránh tiêu cực

Dân trí "Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục VN còn một số bất cập về cấu trúc, về tính cân bằng trong hệ thống văn bản ĐBCL bên trong và bên ngoài, năng lực đội ngũ kiểm định viên, biện pháp chế tài kiểm định, cơ chế tài chính, cạnh tranh không lành mạnh, gây hoài nghi đối với xã hội cần cấp thiết có giải pháp..."
>>"Ngỡ ngàng" bức tranh về kết quả kiểm định chất lượng 117 trường đại học Việt Nam
>>Đại học "lộ" hàng loạt yếu kém nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục?

Đó là ý kiến của nhóm nghiên cứu với các tác giả Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hội Nghĩa, Hồ Đắc Hải Miên, Lã Hoài Tuấn, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH QG TP.HCM về Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay.

Nhóm nghiên cứu nhận định, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục được xây dựng trong các năm qua đã đạt được những tiến bộ đáng kể về hệ thống văn bản, góp phần cải thiện chất lượng đáng kể ở nhiều cơ sở giáo dục (CSGD) đại học.

Tuy nhiên, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục VN còn một số bất cập về cấu trúc, về tính cân bằng trong hệ thống văn bản ĐBCL bên trong và bên ngoài, năng lực đội ngũ kiểm định viên, biện pháp chế tài kiểm định, cơ chế tài chính, cạnh tranh không lành mạnh, gây hoài nghi đối với xã hội cần cấp thiết có giải pháp.


Kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam đã bộc lộ nhiều bất cập

Kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam đã bộc lộ nhiều bất cập

Được biết, Chính phủ chủ trương đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt thực hiện đối mới quản lý giáo dục, trong đó kiểm định chất lượng được sử dụng như một giải pháp quan trọng để khuyến khích các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục, đạt các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nước và xếp hạng quốc tế.

Để thực hiện chủ trương trên, từ năm 2002, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam được hình thành, khởi đầu bằng việc Bộ GD&ĐT thành lập Phòng kiểm định chất lượng đào tạo trong Vụ Đại học. Năm 2003, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất lượng) được thành lập đánh dấu một bước tiến mới trong sự phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam. Năm 2005, kiểm định chất lượng giáo dục được đưa vào Luật Giáo dục. Năm 2010, Bộ GD&ĐT phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và TCCN giai đoạn 2011 – 2020.

Theo đó, từ năm 2013 – 2018 đã có 5 trung tâm kiểm định được thành lập, trong đó có 4 Trung tâm do Nhà nước thành lập và 01 trung tâm do tổ chức, cá nhân thành lập. Các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục là cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT.

Trong 5 năm qua, các trung tâm kiểm định đã thực hiện triển khai công tác đánh giá ngoài và tiến hành công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho 120 cơ sở giáo dục và 8 chương trình đào tạo.

Có thể nói, trong thời gian hoạt động công tác kiểm định chất lượng giáo dục về mặt hệ thống văn bản đã tương đối hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý ổn định và bền vững cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Theo đó, Hệ thống kiểm định chất lượng đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức về chất lượng của các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, Kiểm định chất lượng giáo dục đã giúp nhà nước, đặc biệt là các nhà hoạch định chính sách có các thông tin về thực trạng giáo dục toàn quốc; người học có thông tin về chất lượng CSGD, là cơ sở cho việc lựa chọn trường học phù hợp…

Cần cải tiến mô hình kiểm định chất lượng giáo dục để tránh tiêu cực - 2

Bộc lộ 6 thiếu…

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu ĐH QG TP.HCM công tác kiểm định thời gian đã gặp rất nhiều bất cập với “6 thiếu”, cụ thể:

Thiếu cân bằng trong các chính sách đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) và đánh giá chất lượng bên ngoài (EQA). Các văn bản quy định và hướng dẫn việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của các CSGD vẫn chưa được ban hành.

Thiếu phù hợp khi sử dụng bộ tiêu chuẩn IQA cho các hoạt động EQA. Việc ban hành công văn 768/QLCL – KĐCLGD hướng dẫn đánh giá bộ tiêu chuẩn theo thông tư 12 và thông tư 04 phần nào thể hiện sự khiên cưỡng khi triển khai áp dụng các bộ tiêu chuẩn.

Thiếu biện pháp chế tài cho việc thực hiện EQA. Cụ thể: Thông tư 62 ban hành quy định và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và TCCN hoàn toàn không đề cập đến các biện pháp chế tài nếu một CSGD nào đó không tham gia kiểm định quốc gia hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Trong thông tư 12 mới ban hành năm 2017, có quy định “CSGD tham gia kiểm định chất lượng nhưng chưa được công nhận tiêu chuẩn chất lượng bị hạn chế quyền tự chủ. Nếu liên tục 03 năm sau đó mà vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ tuyển sinh”.

Các khái niệm “hạn chế quyền tự chủ”, “hạn chế hoặc đình chỉ tuyển sinh” thực tế chưa diễn ra và chưa rõ ràng với các biện pháp cụ thể. Chính vì vậy, vẫn còn khá nhiều CSGD trì hoãn công tác tự đánh giá và kiểm định.

Đặc biệt, sự thiếu thống nhất giữa 5 tổ chức kiểm định. Mặc dù các tổ chức kiểm định sử dụng chung một bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, cho đến nay, các tổ chức kiểm định hoạt động hoàn toàn độc lập và chưa thống nhất được các vấn đề lớn như tài chính, cơ cấu tổ chức, quy trình kiểm định. Việc không thống nhất có thể dẫn đến việc cùng một CSGD khi đăng ký kiểm ở hai tổ chức khác nhau có thể có kết quả khác nhau.

Ngoài ra, cơ chế cạnh tranh trong bối cảnh thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có thể dẫn đến các tiêu cực không mong muốn gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của công tác kiểm định chất lượng vốn đòi hỏi sự trong sạch, minh bạch và công bằng.

Bên cạnh đó, thiếu cơ chế tài chính thích hợp cho các trung tâm kiểm định. Việc ngưng cấp kinh phí sau 3 năm hoạt động nhằm tăng tính tự chủ các tổ chức kiểm định, có thể dẫn đến nguy cơ không đủ kinh phí để duy trì hoạt động của một trung tâm chất lượng. Để tồn tại, các trung tâm có thể tìm mọi cách cạnh tranh dẫn đến phát sinh tiêu cực.

Ngoài ra, thiếu đội ngũ kiểm định viên và đánh giá viên có kinh nghiệm và năng lực. Hiện tại, Cục Quản ý chất lượng đã cấp 346 thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng. Con số thống kê thực tế cho thấy, hiện chỉ có 70% kiểm định viên thực sự tham gia các hoạt động kiểm định. Với quy mô gần 300 CSGD và hơn 5000 chương trình đào tạo thì việc đạt được kế hoạch đánh giá tất cả các CSGD đại học và 10% số chương trình vào cuối năm 2020 là khó khả thi.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, nhiều bất cập trong việc thực hiện công tác kiểm định tại Việt Nam hiện nay xuất phát từ cấu trúc hệ thống không hợp lý.

Để giải quyết những bất cập và duy trì tối đa những điểm tiến bộ của hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục nước ta hiện nay thì cần nghiên cứu những mô hình kiểm định chất lượng giáo dục tiêu biểu, với các đặc điểm riêng, có ưu điểm và hạn chế đang được áp dụng ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới như Hoa Kỳ, Philippines, Thái Lan, Úc và có thể tìm ra giải pháp tốt cho mô hình kiểm định giáo dục VN.

Cần cải tiến mô hình kiểm định chất lượng giáo dục để tránh tiêu cực - 3

Chỉ nên có 1 mô hình kiểm định chất lượng giáo dục công lập duy nhất

Trên cơ sở phát hiện và phân tích các mô hình kiểm định của các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới như Hoa Kỳ, Philippines, Thái Lan, Úc, nhóm nghiên cứu ĐH QG TP.HCM đã đề xuất những ý tưởng cải tiến cho hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục phù hợp với tình hình mới ở Việt Nam.

Theo đó, cần tái cấu trúc hệ thống theo mô hình một trung tâm kiểm định. Nhà nước nên thành lập 01 Trung tâm Đánh giá giáo dục quốc gia trực thuộc Chính phủ, là cơ quan ngang bộ, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng trong việc đánh giá chất lượng hệ thống giáo dục. Trung tâm được điều hành và phân bổ ngân sách bởi Chính phủ.

Trung tâm có 4 nhiệm vụ chính là kiểm định chất lượng giáo dục, khảo sát và xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục quốc gia; xây dựng thang đo và xếp loại các CSGD; nghiên cứu khoa học và chuyển giao về lĩnh vực chất lượng giáo dục và một số nhiệm vụ liên quan khác…

Trung tâm có 03 chi nhánh ở 03 miền để phụ trách việc đánh giá các CSGD theo khu vực địa lý. Dữ liệu đánh giá sau khi xử lý được tập trung về Trung tâm để lưu trữ. Đối tượng đánh giá của trung tâm được mở rộng tối đa cho toàn hệ thống giáo dục từ các CSGD bậc đại học, cao đẳng, trung cấp kể cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đến giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Về cơ chế chính sách, nhóm nghiên cứu ĐH QG TP.HCM đề xuất nhanh chóng ban hành các chính sách liên quan đến việc xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại các CSGD đại học.

Xây dựng và triển khai kế hoạch dài hạn về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cho 20 năm tiếp theo, trong đó chia thành các giai đoạn 5 năm với mục đích khác nhau: Giai đoạn đầu tập trung vào mục đích hướng dẫn các CSGD xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, việc đánh giá ngoài thiên về xác định hiện trạng và khuyến nghị hướng dẫn hơn là đánh giá đạt chuẩn. Trong các giai đoạn sau sẽ tăng dần mức độ đánh giá đạt chuẩn.

Xây dựng các biện pháp chế tài cụ thể và chi tiết đối với các trường chưa hoặc không hoàn thành kiểm định.

Hoàn thiện quy định cấp thẻ kiểm định viên, xây dựng cơ chế đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đã được cấp thẻ và thúc đẩy tham gia các hoạt động đánh giá ngoài.

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
“Chúng tôi khai giảng lấy ngày, sau đó vẫn phải nghỉ học để khắc phục hậu quả lũ lụt”
“Chúng tôi khai giảng lấy ngày, sau đó vẫn phải nghỉ học để khắc phục hậu quả lũ lụt”

(Dân trí) - Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, lễ khai giảng năm học mới chính thức được bắt đầu, tuy nhiên nhiều trường học ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vẫn đang phải gồng mình khẩn trương khắc phục hậu quả của 2 trận lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn. “Chúng tôi vẫn cố gắng tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo đúng chỉ đạo, tuy nhiên sau lễ khai giảng học sinh vẫn phải tạm thời nghỉ học vì trường lớp vẫn còn ngổn ngang lắm”, thầy Nguyễn Hữu Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn chia sẻ.

Thứ ba, 04/09/2018 - 03:10

Toán tương tác: Đáp án đề bài "tô màu bản đồ" khó nhằn
Toán tương tác: Đáp án đề bài "tô màu bản đồ" khó nhằn

(Dân trí) - "Làm thế nào để tô hết 25 tỉnh thành với số lượng màu ít nhất" là bài toán không hề dễ chút nào. Dù vậy, với cách thức tương tác trực tiếp, bạn có thể tìm xoay các phương án khác nhau để ra kết quả tốt nhất...

Thứ ba, 04/09/2018 - 02:00

Học sinh vùng lũ nỗ lực có ngày khai giảng theo đúng lịch
Học sinh vùng lũ nỗ lực có ngày khai giảng theo đúng lịch

(Dân trí) - Ngày mai 5/9, các trường ở tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đồng loạt Lễ khai giảng với sự tham gia của hơn 783.000 học sinh và hơn 53.000 giáo viên. Đáng chú ý, các em học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông đang nỗ lực cho một ngày khai giảng đúng lịch.

Thứ ba, 04/09/2018 - 02:00

Nhiều địa phương sẵn sàng cho Lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
Nhiều địa phương sẵn sàng cho Lễ khai giảng và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

(Dân trí) - Ngày mai 5/9, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đến thời điểm này, nhiều địa phương cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Một số địa phương bị thiệt hại vì mưa lũ như Thanh Hóa, Sơn La, Nghệ An cũng gấp rút, quyết tâm khắc phục hậu quả để ngày khai giảng diễn ra đúng kế hoạch.

Thứ ba, 04/09/2018 - 01:50

Không giảm sĩ số, trẻ vẫn phải học chữ trước
Không giảm sĩ số, trẻ vẫn phải học chữ trước

(Dân trí) - Đến khi con chính thức bước vào lớp 1, nhiều phụ huynh hốt hoảng vì không cho con học chữ trước. Lớp học quá đông, cô giáo không thể nào quan tâm để chỉ dạy, uốn nắn cho từng học sinh để có thể giúp trẻ hào hứng với con chữ đầu đời.

Thứ ba, 04/09/2018 - 12:09

Học tiếng Nhật: Những câu tỏ tình lãng mạn của xứ sở "mặt trời mọc"
Học tiếng Nhật: Những câu tỏ tình lãng mạn của xứ sở "mặt trời mọc"

(Dân trí) - Bạn có đang "thầm thương trộm nhớ" ai đó không? Bạn có đang chuẩn bị một kế hoạch để tỏ tình với người ấy? Nếu câu trả lời là có, vậy thì đừng bỏ qua các mẫu câu tỏ tình bằng tiếng Nhật, để hô biến màn tỏ tình trở nên đặc biệt hơn nhé.

Thứ ba, 04/09/2018 - 10:00

Tiến sỹ Việt giúp Mỹ dự báo siêu bão
Tiến sỹ Việt giúp Mỹ dự báo siêu bão

Tuổi 30 làm trưởng một phòng nghiên cứu về khí tượng thủy văn khá mạnh tại Mỹ, TS Trịnh Quang Toàn là đối tác của Cục Công binh Mỹ trong vấn đề dự báo tác động của siêu bão lên hệ thống hồ đập nước này. Anh cũng đang chuyển giao công nghệ tiên tiến nhất thế giới về Việt Nam.

Thứ ba, 04/09/2018 - 09:51

Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới
Trường học vùng lũ ngổn ngang trước ngày khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019 chỉ còn tính bằng giờ, nhưng những hậu quả mà đợt mưa lũ vừa qua vẫn còn để lại rất nặng nề đối với nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện miền núi. Hàng trăm học sinh không còn trường học, phải đi học nhờ ngay những ngày đầu năm học mới.

Thứ ba, 04/09/2018 - 09:38

“Nếu không có mấy chú đưa rước, tụi con chẳng biết làm sao đến trường”
“Nếu không có mấy chú đưa rước, tụi con chẳng biết làm sao đến trường”

(Dân trí) - “Đường từ nhà cháu đến trường ngập hết rồi chú ơi. Nước ngập cao đến ngực, nếu không có mấy chú đưa rước, tụi con chẳng biết làm sao đến trường” - em Phan Thị Trúc Phương, học sinh lớp 4B trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông (xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) cho biết.

Thứ ba, 04/09/2018 - 09:01

Trường Mầm non trả lại hơn 230 triệu đồng thu trái quy định cho phụ huynh
Trường Mầm non trả lại hơn 230 triệu đồng thu trái quy định cho phụ huynh

(Dân trí) - Tổng số tiền trường Mầm non Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) thu trái quy định trong 2 năm học từ 2016 đến 2018 đã được nhà trường hoàn trả lại cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương.

Thứ ba, 04/09/2018 - 08:06

Xúc động về cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi của con
Xúc động về cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi của con

(Dân trí) - Tôi đã từng rất lo lắng khi biết cô giáo chủ nhiệm lớp 6 của con còn rất trẻ, chỉ chừng 25, 26 tuổi. Tôi cứ tự hỏi, một cô giáo trẻ như vậy sao có đủ kinh nghiệm để rèn tụi nhỏ?

Thứ ba, 04/09/2018 - 03:03

Tấm lòng thương trẻ khuyết tật của cô giáo xứ cù lao
Tấm lòng thương trẻ khuyết tật của cô giáo xứ cù lao

(Dân trí) - Không được đào tạo chuyên môn, chưa từng dạy trẻ khuyết tật, nhưng với tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm cũng như sự đồng cảm với trẻ khuyết tật nên cô giáo Lý Thị Thanh Thúy (giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh 2B, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã nhận dạy trẻ khuyết tật ở địa phương, giúp cháu học hành tiến bộ.

Thứ hai, 03/09/2018 - 12:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo

(Dân trí) - Năm học 2018 – 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo.

Thứ hai, 03/09/2018 - 10:31

Học tiếng Anh: 10 phút nắm chắc cấu trúc, cách dùng thì hiện tại đơn
Học tiếng Anh: 10 phút nắm chắc cấu trúc, cách dùng thì hiện tại đơn

(Dân trí) - Thì hiện tại đơn là một trong những thì cơ bản nhưng quan trọng nhất trong tiếng Anh mà bất kì người học nào cũng nên nắm chắc cách dùng và cấu trúc. Bài dưới đây sẽ chỉ mất 10 phút để giúp bạn nắm được cấu trúc, cách dùng để bắt tay vào thực hành các mẫu câu và bài tập liên quan tới thì này.

Thứ hai, 03/09/2018 - 10:00

Trao học bổng đến học giả Việt Nam, Đại sứ Anh chia sẻ niềm yêu thích học tập
Trao học bổng đến học giả Việt Nam, Đại sứ Anh chia sẻ niềm yêu thích học tập

(Dân trí) - Tân Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã chia sẻ về niềm yêu thích học tập của ông tại lễ trao chứng nhận học bổng Chevening danh giá cho 25 học giả Việt Nam.

Thứ hai, 03/09/2018 - 09:09

Đại học Anh quốc phát huy hiệu đến tránh nhầm lẫn giới tính của các tân sinh viên
Đại học Anh quốc phát huy hiệu đến tránh nhầm lẫn giới tính của các tân sinh viên

(Dân trí) - Hội đồng Sinh viên Đại học Edinburgh (Vương quốc Anh) mới đây đã phát những chiếc huy hiệu đặc biệt cho các tân sinh viên trước thềm học kỳ mới nhằm tránh tình trạng nhầm lẫn giới tính.

Thứ hai, 03/09/2018 - 06:00

Hà Nội: Có thể tăng giáo viên để giảm áp lực sĩ số
Hà Nội: Có thể tăng giáo viên để giảm áp lực sĩ số

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tại buổi giao ban Thành ủy mới đây, ở một số nơi của Hà Nội, sĩ số lớp học cao là việc bất khả kháng. Với những lớp sĩ số học sinh quá cao, sẽ bố trí tăng thêm giáo viên quản lý, không để tình trạng 1 giáo viên phụ trách tới 60 em như tại một số trường.

Thứ hai, 03/09/2018 - 05:03

Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của nhà tân vô địch Olympia 2018
Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của nhà tân vô địch Olympia 2018

(Dân trí) - Tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 Nguyễn Hoàng Cường có tính cách rụt rè nhưng lại là một “thanh niên bác học”, có rất nhiều thành tích trong học tập và yêu thích nghiên cứu, tìm tòi.

Thứ hai, 03/09/2018 - 05:00

Đừng để trẻ chưa vào lớp 1 đã sợ học!
Đừng để trẻ chưa vào lớp 1 đã sợ học!

(Dân trí) - Vừa bước chân vào nhà người bạn có con gái chuẩn bị vào lớp 1, tôi đã nghe inh ỏi tiếng rầy la “Ngồi thẳng lưng lên”, “Chữ này xấu quá!”, “Cầm bút đúng tư thế xem nào!”… Bé con bặm môi cầm bút gò mình theo từng nét chữ, không dám rời mắt khỏi trang vở ô ly.

Thứ hai, 03/09/2018 - 04:03

Sự cô đơn "lạnh người" của cô giáo cắm bản giữa đại ngàn
Sự cô đơn "lạnh người" của cô giáo cắm bản giữa đại ngàn

(Dân trí) - “Nhất là khi đêm về, xung quanh chỉ toàn một màu đen đặc của đêm tối. Thêm tiếng hú của những con thú từ bốn bề mênh mông núi rừng đua nhau vọng lại. Chỉ có cách trùm chăn kín đầu ngủ cho quên bớt hoảng sợ”, cô giáo cắm bản Lưu Thị Hằng chia sẻ.

Chủ nhật, 02/09/2018 - 04:43

Bác sĩ cảnh báo: Hàng loạt bệnh rình rập học sinh từ nhà vệ sinh bẩn
Bác sĩ cảnh báo: Hàng loạt bệnh rình rập học sinh từ nhà vệ sinh bẩn

(Dân trí) - “Tránh sử dụng nhà vệ sinh trong trường học có thể dẫn đến chứng táo bón; nhiễm trùng đường tiết niệu; chân tay miệng, viêm gan A và liên quan đến các vấn đề đại tiểu tiện không tự chủ ở trẻ…”

Chủ nhật, 02/09/2018 - 03:33

Học tin học Excel: Thao thác với bảng tính trong "nháy mắt"
Học tin học Excel: Thao thác với bảng tính trong "nháy mắt"

(Dân trí) - Tiếp theo video mở đầu về chương trình học Excel online, hôm nay chúng ta sẽ đến với video bài giảng làm quen với bảng tính còn gọi là Sheets trong Excel.

Chủ nhật, 02/09/2018 - 02:00

Lũ rút, bùn đất phủ kín nhiều trường học, bộ đội giúp giáo viên dọn dẹp
Lũ rút, bùn đất phủ kín nhiều trường học, bộ đội giúp giáo viên dọn dẹp

(Dân trí) - Sau lũ, nhiều trường, điểm trường ở Thanh Hóa ngập trong bùn đất, trong khi ngày khai giảng năm học mới đang cận kề. Phòng lớp học bị sạt lở, bùn đất tràn ngập, trang thiết bị hư hỏng khiến thầy và trò tại nhiều trường học gặp không ít khó khăn trước thềm năm học mới.

Chủ nhật, 02/09/2018 - 01:54

Tiếng Anh trẻ em: Gọi đồ chơi này là gì nhỉ?
Tiếng Anh trẻ em: Gọi đồ chơi này là gì nhỉ?

(Dân trí) - Các bé đã biết những đồ chơi quen thuộc trong tủ nhà mình gọi là gì trong tiếng Anh chưa? Video này sẽ giúp bé học tiếng Anh chủ đề Đồ chơi theo một cách thú vị, dễ hiểu, giúp bé nâng cao vốn từ vựng mỗi ngày.

Chủ nhật, 02/09/2018 - 10:00