Chính phủ cần nới lỏng các quy định về tài chính cho trường đại học

Dân trí Phân tích về tự chủ tài chính trong đại học, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM kiến nghị: “Chính phủ cần nới lỏng các quy định về tài chính cho trường đại học, cho phép hoạt động theo cơ chế như doanh nghiệp”.
>>Tự chủ đại học: Cân nhắc kỹ bài toán tăng học phí
>>Tự chủ đại học ở Việt Nam
>>Tự chủ đại học: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản

Tự chủ tài chính trong đại học ở Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn thí điểm và việc triển khai nó còn khá nhiều hạn chế, thậm chí là còn nhiều tranh luận trái chiều.

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã có đúc kết từ các chính sách tự chủ tài chính các đại học từ các quốc gia trên thế giới bao gồm các quốc gia phát triển ở châu Âu, châu Úc và châu Á, để tìm ra thông lệ tốt phù hợp với bối cảnh Việt Nam.


GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

70% nguồn thu từ học phí là rất rủi ro

Về bối cảnh tự chủ tài chính đại học ở Việt Nam, theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập, đến năm 2018 đã có 23 trường đại học tự chủ. Các trường đảm bảo được toàn bộ chi thường xuyên và trích lập được các quỹ nhờ việc được tự chủ học phí và tăng quy mô đào tạo các chương trình chất lượng cao.

Việc tăng nguồn thu từ học phí đã tạo áp lực các trường đầu tư nhiều hơn vào trang bị cơ sở vật chất cho giảng dạy và học tập, tài trợ học bổng cho sinh viên, tài trợ, viện trợ, và hoạt động tư vấn và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, theo GS Hoài, việc thực hiện chính sách tự chủ tài chính đại học tại Việt Nam vẫn gặp phải những hạn chế là: Chính phủ chưa có định hướng cụ thể cho việc chuyển tiếp từ giai đoạn thí điểm của Nghị quyết 77 sang giai đoạn chính thức thực hiện. Điều này gây khó khăn cho các trường đại học trong việc lập kế hoạch phát triển dài hạn, đầu tư vào cơ sở vật chất và nhân sự;

Về tự chủ tài chính, chính phủ chưa có hướng dẫn cụ thể về quyền tự chủ của trường đại học trong các mức chi tiêu, chẳng hạn như chi cho nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, chi xây dựng chương trình giáo dục, chi xây dựng giáo trình đại học và chi công tác phí. Bên cạnh đó, nhà nước vẫn chưa tính đúng, tính đủ mức chi phí thực tiễn cần thiết để bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như căn cứ để xây dựng khung học phí, bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với từng nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo còn chưa được tính toán một cách đầy đủ, khoa học, phù hợp với thực tiễn;

Thu từ học phí và lệ phí vẫn là nguồn thu chính của trường đại học tự chủ khi chiếm trên 70% tổng thu là rất rủi ro, nguồn thu phụ thuộc nhiều vào tình hình tuyển sinh. Đây là rủi ro cao đối với chất lượng đào tạo của trường đại học do tuyển sinh phụ thuộc vào nhu cầu xã hội và quy định của nhà nước.

Tự chủ tài chính đại học không đồng nghĩa với việc chính phủ cắt giảm hoàn toàn nguồn ngân sách tài trợ

Từ kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia trên thế giới và bối cảnh tự chủ tài chính giáo dục đại học Việt Nam, GS.TS Hoài cho rằng, tự chủ tài chính đại học không đồng nghĩa với việc chính phủ cắt giảm hoàn toàn nguồn ngân sách tài trợ. Nguồn ngân sách tài trợ của chính phủ vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các trường đại học, bởi lẽ nguồn ngân sách tài trợ này tạo nền tảng vững chắc để trường đại học chuyển dần sang mô hình tự chủ tài chính.

Hiện nay, hệ thống trường đại học tại Việt Nam còn nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, nên gặp nhiều khó khăn trong việc đa dạng hóa nguồn thu, nguồn thu chủ yếu vẫn chỉ tập trung vào học phí và lệ phí.

Do đó, việc nhà nước cắt giảm hoàn toàn nguồn ngân sách tài trợ sẽ tạo ra những khó khăn rất lớn cho trường đại học trong việc duy trì quá trình hoạt động ổn định.

Vì vậy, gói tài trợ từ chính phủ cần hướng đến các trường đại học được cho phép tự chủ hoàn toàn, cụ thể là phải tập trung vào các lĩnh vực như: hình thành campus đại học đúng nghĩa; các phòng thí nghiệm có khả năng tiếp cận nghiên cứu đẳng cấp quốc tế; thu hút sinh viên quốc tế và thu hút học giả quốc tế phát triển nghiên cứu; cơ chế học bổng đào tạo nghiên cứu sinh trong nước có khả năng công bố quốc tế; nguồn tài trợ cho các tạp chí học thuật phát triển hệ thống xếp hạng quốc tế; nguồn tài trợ nghiên cứu công bố quốc tế và nghiên cứu chuyển giao gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, Chính phủ cần có thiết kế cơ chế chính sách cụ thể để phân bổ nguồn ngân sách công cho trường đại học một cách hợp lý. Hiện nay, hình thức gói tài trợ (block grant) được nhiều quốc gia phát triển ở châu Âu, châu Úc và châu Á áp dụng.

Việc triển khai hình thức này mang lại ba tác động tích cực. Thứ nhất, nhà nước giảm thiểu được một phần gánh nặng về ngân sách tài trợ cho giáo dục đại học. Thứ hai, chính sách này khuyến khích các trường đại học sử dụng nguồn ngân sách nhà nước một cách hiệu quả và tránh lãng phí.

Thứ ba, cơ chế phân bổ nguồn ngân sách theo hình thức gói tài trợ dựa trên nền tảng đánh giá kết quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu cụ thể hàng năm của trường đại học, chẳng hạn như căn cứ vào tỷ lệ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu, số bài báo công bố quốc tế và trích dẫn từ giảng viên và nghiên cứu sinh, số nghiên cứu được chuyển giao cho các ngành kinh tế và địa phương, số chuyên ngành đào tạo được kiểm định, tài trợ khuyến khích bổ sung cho các quỹ nghiên cứu huy động từ các khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế.

Theo GS Hoài, điều này không chỉ tạo động lực để các trường phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế cạnh tranh giữa các trường đại học trong việc dành được các gói tài trợ từ chính phủ, và từ cơ chế này hệ thống đại học sẽ phát triển bền vững gắn với các kết quả theo hướng quốc tế hóa.

Cho phép các trường đại học hoạt động theo cơ chế như một doanh nghiệp

Đặc biệt, GS.TS Hoài kiến nghị, Chính phủ cần nới lỏng các quy định về tài chính cho trường đại học, cho phép hoạt động theo một cơ chế như một doanh nghiệp.

GS Hoài cho rằng, đây là tiền đề để trường đại học có thể vay mượn nguồn tài chính từ thị trường tài chính, hoặc mua bán bất động sản, hoặc sử dụng các bất động sản để thực hiện các kinh doanh dịch vụ gắn với năng lực đào tạo và nghiên cứu nhằm gia tăng nguồn thu phục vụ cho hoạt động.

Thông lệ của một số quốc gia phát triển cho thấy rằng nhà nước cho phép trường đại học sở hữu các hình thức bất động sản như đất và các tòa nhà, và được toàn quyền quyết định việc mua bán và sử dụng các bất động sản trên theo chiến lược tổng thể của trường gắn với lợi ích chung của quá trình đào tạo và nghiên cứu và phát triển cơ sở vật chất. Hoặc ở một số quốc gia khác, trường đại học có tư cách pháp nhân để thực hiện các giao dịch vay mượn từ thị trường tài chính đáp ứng cho nhu cầu phát triển chiến lược của trường đại học.

Chính các chính sách trên góp phần nâng cao tính tự chủ của trường đại học, tạo động lực để trường đại học sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và tối ưu hơn.

Ngoài ra, sự kết hợp giữa hành lang chính sách của nhà nước và nỗ lực của tự thân trường đại học về đa dạng hóa nguồn thu. Chính phủ cần khuyến khích các trường đại học hoạt động trên tinh thần kinh doanh, đồng thời tạo hành lang chính sách thuận lợi để trường đại học tiến tới tự chủ tài chính thông qua hai hoạt động:

Cải thiện các nguồn thu hiện có (như học phí, các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu khoa học, tài trợ tư nhân và các giải thưởng), và quản lý tài chính hiệu quả hơn thể hiện qua việc tối ưu hóa hoạt động thu và chi.

Chủ động tìm kiếm các nguồn thu mới như sự hiến tặng và tài trợ của cựu sinh viên, mua bán bất động sản, vay mượn từ thị trường tài chính và các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học. Điều này tạo cơ sở để các trường đại học dần nâng cao năng lực tự chủ và hướng đến mô hình trường đại học tự chủ.

Song song đó, trường đại học cũng cần phát huy tối đa tính chủ động và năng lực đổi mới sáng tạo trong việc tìm kiếm các nguồn thu mới; mạnh dạn triển khai các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học theo định hướng thị trường, đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế nhằm gia tăng tính đa dạng của nguồn thu.

"Thực hiện những chính sách trên là bước đầu trong quá trình chuyển dần quyền điều hành từ nhà nước sang trường đại học trên tất cả các khía cạnh gồm tài chính, học thuật, nhân sự và quản trị tổ chức. Hay nói cách khác, đây là tiến trình chuyển đổi cơ chế quản lý hệ thống giáo dục đại học từ mô hình nhà nước điều hành thành mô hình nhà nước giám sát theo thông lệ quốc tế" - GS Hoài nhấn mạnh.

Hồng Hạnh (ghi)

MỚI NHẤT
“Bí mật học đường” bị đọc ra rả giữa giờ chào cờ
“Bí mật học đường” bị đọc ra rả giữa giờ chào cờ

(Dân trí) - Có những sai phạm, bí mật của học sinh cần được xử lý "kín" thì không ít trường học... đọc ra rả giữa giờ chào cờ, trước hàng ngàn người như thể xem đó là cách thức giáo dục.

Thứ ba, 13/11/2018 - 06:42

Trưởng Phòng GD-ĐT, Phó Hiệu trưởng “sốc” vì số tiền Hiệu trưởng mượn quá lớn
Trưởng Phòng GD-ĐT, Phó Hiệu trưởng “sốc” vì số tiền Hiệu trưởng mượn quá lớn

(Dân trí) - Liên quan vụ việc ông Nguyễn Xuân Hợp, Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) mượn gần tỷ đồng của nhiều đồng nghiệp trong trường rồi bỏ trốn, nhiều lãnh đạo đã rất bất ngờ.

Thứ ba, 13/11/2018 - 01:03

Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Thiên văn quốc tế
Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Thiên văn quốc tế

(Dân trí) - Tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ 12,  năm 2018 được tổ chức từ 2 - 12/11 tại Trung Quốc. Học sinh Việt Nam đoạt 4 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Thứ hai, 12/11/2018 - 08:57

Giáo sư Pháp trao tặng 400 cuốn sách quý tới trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
Giáo sư Pháp trao tặng 400 cuốn sách quý tới trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

(Dân trí) - Ngày 12/11, Giáo sư Pháp David Camroux đã trao tặng gần 400 cuốn sách quý về các lĩnh vực học thuật chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quan hệ ngoại giao của Châu Âu tới trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thứ hai, 12/11/2018 - 08:13

ĐH QGHN bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức Chủ nhiệm Khoa Luật
ĐH QGHN bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức Chủ nhiệm Khoa Luật

(Dân trí) - Ngày 12/11, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Khoa, bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư và Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

Thứ hai, 12/11/2018 - 06:37

Hiệu trưởng mượn gần tỷ đồng của nhiều giáo viên rồi bỏ trốn
Hiệu trưởng mượn gần tỷ đồng của nhiều giáo viên rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Ông Nguyễn Xuân Hợp (SN 1985), Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã mượn tiền rất nhiều giáo viên trong trường đến gần tỷ đồng rồi bỏ trốn không ai liên lạc được.

Thứ hai, 12/11/2018 - 05:27

Mở thầu tài chính sữa học đường Hà Nội: Hai "ông lớn" chào giá ngàn tỉ đồng
Mở thầu tài chính sữa học đường Hà Nội: Hai "ông lớn" chào giá ngàn tỉ đồng

(Dân trí) - Trong buổi mở gói thầu tài chính chương trình “Sữa học đường” do Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức chiều nay (12/11) tại Hà Nội, công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã đưa ra giá dự thầu thấp hơn đối thủ trực tiếp 130 tỷ đồng.

Thứ hai, 12/11/2018 - 05:19

Học tin học excel: Tô màu nổi bật dữ liệu bị trùng lặp
Học tin học excel: Tô màu nổi bật dữ liệu bị trùng lặp

(Dân trí) - Clip lần này sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị các dữ liệu được lặp lại trong Excel và phương pháp để ẩn các ô bị trùng lặp, toàn bộ các hàng hoặc các dữ liệu liên tiếp bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện.

Thứ hai, 12/11/2018 - 03:00

Vụ hồ sơ xét tuyển giáo viên được “ưu ái”: Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm
Vụ hồ sơ xét tuyển giáo viên được “ưu ái”: Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm

(Dân trí) - Liên quan đến vấn đề xét tuyển giáo viên về trường THPT chuyên Lam Sơn, mới đây Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên tại đơn vị này.

Thứ hai, 12/11/2018 - 02:26

Hiệu trưởng THCS Giá Rai B làm chưa đúng quy định của Bộ Giáo dục
Hiệu trưởng THCS Giá Rai B làm chưa đúng quy định của Bộ Giáo dục

(Dân trí) - Trong chỉ đạo, điều hành một số hoạt động của trường, Hiệu trưởng Trường THCS Giá Rai B (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được xác định chưa thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng còn bị tố đòi cắt chức Tổ trưởng chuyên môn.

Thứ hai, 12/11/2018 - 02:05

GS.TS Tạ Thành Văn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội
GS.TS Tạ Thành Văn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 12 - 11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội tới GS.TS Tạ Thành Văn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-12-2018, thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ hai, 12/11/2018 - 01:39

Học tiếng Anh: 7 phút làm chủ thì tương lai đơn
Học tiếng Anh: 7 phút làm chủ thì tương lai đơn

(Dân trí) - Thì tương lai đơn trong tiếng Anh hay còn gọi "thì tương lai với Will", nói về một hành động sẽ xảy ra sau khi nói hoặc tại một thời điểm trong tương lai.

Thứ hai, 12/11/2018 - 10:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Nam sinh mắc chứng tự kỷ với bài phát biểu tốt nghiệp truyền cảm hứng mạnh mẽ
Nam sinh mắc chứng tự kỷ với bài phát biểu tốt nghiệp truyền cảm hứng mạnh mẽ

(Dân trí) - Một học sinh trung học mắc chứng tự kỷ đã có bài phát biểu mạnh mẽ khiến cả trường xúc động tại buổi lễ tốt nghiệp của mình.

Thứ hai, 12/11/2018 - 07:54

Trung tâm học tập cộng đồng: Nhiều “nút thắt” cần được tháo gỡ
Trung tâm học tập cộng đồng: Nhiều “nút thắt” cần được tháo gỡ

(Dân trí) - Nhờ các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cắm sâu trên các địa phương cơ sở, người dân được trang bị kiến thức về mọi mặt, góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết vấn đề việc làm. Tuy nhiên để TTHTCĐ phát huy được đúng bản chất như mong muốn, có lẽ bài toán khó này sẽ còn trường kì.

Thứ hai, 12/11/2018 - 07:52

Tuyên dương, trao học bổng đến 82 HS, SV vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt
Tuyên dương, trao học bổng đến 82 HS, SV vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt

(Dân trí) - Ngày 11/11, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh được sự phối hợp, hỗ trợ của Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ tuyên dương, trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, rèn luyện tốt; tuyên dương thầy giáo, cô giáo nêu gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Thứ hai, 12/11/2018 - 07:30

Đại học Mở TPHCM chiến thắng cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp phía Nam 2018
Đại học Mở TPHCM chiến thắng cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp phía Nam 2018

(Dân trí) - Với dự án Phát triển sản phẩm vi sinh vật có tác dụng làm giảm phát khí thải khí nhà kính - ứng dụng trong canh tác nông nghiệp và chăn nuôi, nhóm sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM đã giành giải Nhất tại vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp phía Nam năm 2018 diễn ra ngày 11/11.

Thứ hai, 12/11/2018 - 06:39

Đề kiểm tra Văn: Chuyện dài để nói
Đề kiểm tra Văn: Chuyện dài để nói

(Dân trí) - Nhân đọc bài “Đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá môn Văn: Vẫn “bình mới rượu cũ” của tác giả Thanh Thanh đăng trên báo Dân trí mà tôi thấy sao mà đúng với thực tế hiện nay vậy. Phần lớn giáo viên chúng tôi đều có chung suy nghĩ như tác giả. Có nên đổi mới cách ra đề Văn nhiều như hiện nay không?

Thứ hai, 12/11/2018 - 06:34

Làm sao đầu tư học tiếng Anh hiệu quả cho con?
Làm sao đầu tư học tiếng Anh hiệu quả cho con?

(Dân trí) - Cuộc đua học tập ngày càng khắc nghiệt, việc học tiếng Anh theo cách học tối ưu trở thành một trong những vấn đề được phụ huynh quan tâm đầu tư cho con mình. Phiên bản website:hochay.com mới với nhiều tính năng hấp dẫn, học hiệu quả mang lại học sinh và phụ huynh nhiều ưu đãi bất ngờ khi đăng ký tài khoản.

Thứ hai, 12/11/2018 - 06:30

4 công trình sáng tạo giáo dục được trao thưởng 400 triệu đồng
4 công trình sáng tạo giáo dục được trao thưởng 400 triệu đồng

(Dân trí) - Đèn học thông minh The Smart Light công nghệ 4.0 (IoT); Hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng công nghệ Blockchain; Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng down học đọc; Phần mềm học tiếng anh trực tuyến IOSTUDY là 4 công trình đoạt giải “Tri thức trẻ vì giáo dục 2018”.

Thứ hai, 12/11/2018 - 06:24

Cấm lạm thu, trường vẫn tìm cách “móc túi” phụ huynh?
Cấm lạm thu, trường vẫn tìm cách “móc túi” phụ huynh?

(Dân trí) - Nhiều khoản cấm thu hoặc cho thu nhưng phải đúng quy định tuy nhiên trường THCS Đông Thọ (TP. Thanh Hóa) vẫn cố tình triển khai thu rồi tìm cách hợp thức hóa sai phạm.

Thứ hai, 12/11/2018 - 12:55

Nam sinh gây "choáng" với bảng điểm nhìn đâu cũng... 10
Nam sinh gây "choáng" với bảng điểm nhìn đâu cũng... 10

(Dân trí) - Học sinh lớp 9, một Trường THCS ở Q.12, TPHCM gây "choáng" cho cộng đồng mạng với bảng điểm nhìn đâu cũng là 10, chỉ duy nhất môn Ngữ văn có 1 điểm 9.

Thứ hai, 12/11/2018 - 12:48

TS. Nguyễn Chí Hiếu: “Ngả mũ phát thèm khi xem trường công nghèo ở Mỹ dạy Khoa học"
TS. Nguyễn Chí Hiếu: “Ngả mũ phát thèm khi xem trường công nghèo ở Mỹ dạy Khoa học"

(Dân trí) - Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu (tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Stanford, lấy bằng MBA ở ĐH Oxford, từng 5 lần đoạt giải thưởng dành cho trợ giảng và giảng viên xuất sắc tại ĐH Stanford, một trong 100 sinh viên giỏi nhất thế giới năm 2006) có những chia sẻ đặc biệt ấn tượng sau khi được trải nghiệm việc dạy và học khoa học ở trường Wake Forest, North Carolina - một trong những trường công thuộc hạng nghèo ở Mỹ.

Chủ nhật, 11/11/2018 - 04:40

Học tiếng Anh: Tinh mắt phát hiện từ/câu đồng nghĩa
Học tiếng Anh: Tinh mắt phát hiện từ/câu đồng nghĩa

(Dân trí) - Kỹ năng “biến hoá" câu văn với nhiều từ/cụm từ và cấu trúc ngữ pháp đồng nghĩa sẽ giúp bạn diễn đạt tiếng Anh một cách phong phú, đa dạng, tránh sự nhàm chán. Hãy dành ra 5 phút với bài trắc nghiệm sau để xem bạn đã thực sự nhạy bén với kỹ năng “biến hoá" từ và câu tiếng Anh chưa nhé!

Chủ nhật, 11/11/2018 - 04:25

“Thiết bị bật tắt thông minh” giành giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”
“Thiết bị bật tắt thông minh” giành giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”

(Dân trí) - Vượt qua 10 ý tưởng xuất sắc, nhóm ý tưởng “Thiết bị bật tắt thông minh” đã đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên” lần 2 năm 2018 do Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức.

Chủ nhật, 11/11/2018 - 01:35