Thứ tư, 22/05/2019 - 18:20

Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Dân trí

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, có 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - 1
Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - 2
Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - 3
Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - 4
Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - 5

Bộ GD&ĐT cũng đã công bố 5 đơn vị được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ gồm:\

Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học - 6

Hồng Hạnh

Mới nhất

Đáng quan tâm