Công dân học tập

Dân trí Hầu như mọi người trong xã hội, chẳng ai xa lạ với 2 cụm từ Giáo dục (Education) và Học tập (Learn). Thế nhưng, không ít người vẫn lẫn lộn 2 cụm từ đó trong khi nói hoặc trong khi viết. Đó là một khiếm khuyết, tạo nên sự thiếu chuẩn xác trong tư duy giáo dục cũng như trong hoạch định chiến lược phát triển giáo dục và chiến lược đẩy mạnh việc học tập suốt đời cho công dân tại các cộng đồng dân cư.

Công dân học tập - 1

Giáo dục và học tập

Giáo dục được định nghĩa là những hoạt động nhằm phát triển kiến thức, các giá trị đạo đức và những tri thức cần có trong mọi giới ở xã hội. Mục đích của giáo dục là cung cấp cho thế hệ trẻ và người lớn tuổi những điều kiện thiết yếu để phát triển sự hiểu biết về những truyền thống và những tư tưởng ảnh hưởng tới xã hội mà họ đang sống, về nền văn hóa của dân tộc họ và các nền văn hóa khác trên thế giới, về các quy luật của tự nhiên và xã hội, hình thành và phát triển những kỹ năng ngôn ngữ và các kỹ năng khác làm cơ sở cho việc học tập và giao tiếp.

Giáo dục theo nghĩa hẹp được hiểu là quá trình giảng dạy và đào tạo trong nhà trường, được gọi là giáo dục học đường (giáo dục trong nhà trường). Giáo dục học đường có 3 mục đích cơ bản:

- Hình thành và phát triển nhân cách;

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực;

- Phát triển và bồi dưỡng tài năng.

Giáo dục theo nghĩa rộng được hiểu là một hệ thống các thiết chế giáo dục trong mọi ngành học, bậc học, cấp học của một quốc gia; các phương thức tổ chức giáo dục cho trẻ em và người lớn, bao gồm giáo dục học đường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; các hình thức giảng dạy với những điều kiện và phương pháp khác nhau như giáo dục chính quy, giáo dục không chính quy và giáo dục phi chính quy. Với ý nghĩa đó, giáo dục được hiểu là một hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu của hệ thống giáo dục quốc dân là nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, phát triển hệ thống ngành nghề nhằm tăng cường năng lực lao động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội một cách bền vững, làm phong phú vốn con người, vốn xã hội và vốn tổ chức của quốc gia.

Giáo dục học đường và giáo dục ngoài học đường đều thực hiện 2 chức năng cơ bản:

- Xã hội hóa con người;

- Nghề nghiệp hóa con người.

Giáo dục học đường và giáo dục ngoài học đường phải được Nhà nước tổ chức và quản lý trong sự gắn kết chặt chẽ với nhau, liên thông và thống nhất.

Học, Hỏi, Hiểu, Hành.

Học tập là quá trình tích lũy kiến thức, tiếp thu tinh hoa của các thế hệ đi trước một cách chọn lọc để kế thừa và sáng tạo ra cái mới tốt hơn.

Những thuật ngữ thường được thay thế cụm từ học tập là học hành, học hỏi. Tuy nhiên, tùy từng văn cảnh mà người ta chọn cụm từ thích hợp nhất. Nhìn chung, nói đến sự HỌC, ta hiểu đó là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung, trau giồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các giá trị cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu nhận thức hay sở thích của mỗi người.

Trong mọi hoạt động của con người như lao động, vui chơi, giải trí, làm từ thiện, tập luyện thể thao…, kiến thức, kỹ năng cùng các nhận thức về các giá trị đều có thể tăng lên. Qua các hoạt động, con người cũng có sự tích lũy tri thức, kinh nghiệm. Quá trình tích lũy đó, về thực chất, là học tập.

Quá trình học tập thể hiện ở sự thâu tóm các thông tin và xử lý các thông tin để thành hiểu biết của cá nhân.Các thông tin đã qua con người xử lý sẽ trở thành tri thức của họ.

Con người học để có năng lực hoạt động cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội và tự cải tạo chính mình. Vì vậy, người ta học để làm (hành). Học mà không hành thì việc học không mang lại cho xã hội và cho chính người học những lợi ích mới, những tiến bộ mới.

Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đưa ra 4 chữ H khi kêu gọi nhân dân phải tham gia các quá trình học: Học, Hỏi, Hiểu, Hành.

Xây dựng một xã hội học tập

Đứng trên quan điểm xây dựng xã hội học tập, trong đó, mỗi công dân trong xã hội đều có nghĩa vụ học tập suốt đời thì giáo dục là phương tiện cơ bản, còn việc học tập là mục đích phải đạt. Đó là lí do chúng ta xây dựng một xã hội học tập chứ không phải là xã hội giáo dục.

Chỉ chăm lo phát triển nhiều trường lớp, càng nhiều càng tốt mà quên mất điều mở nhiều trường để giúp con người học được nhiều hơn, học được tốt hơn thì thật là một lệch lạc về tư tưởng. Ngay khi có một nền giáo dục tốt rồi thì cũng không thể nghĩ giáo dục là vạn năng trong việc đào tạo con người.

Trong tác phẩm “Học tập – Một kho báu tiềm ẩn”, Jacques Delors đã viết như sau: “Giáo dục không phải là phương thuốc thần kỳ và cũng không phải là công thức kỳ diệu để mở cánh cửa đi vào một thế giới trong đó mọi lý tưởng đều có thể thực hiện được, mà chỉ là một trong số các phương tiện chính sẵn có, thúc đẩy hình thái phát triển nhân loại sâu sắc hơn, hài hòa hơn và do đó làm giảm bớt tình trạng nghèo khổ, sự bài trừ, sự ngu dốt, sự áp bức và chiến tranh”.

Tiếp cận học suốt đời là vấn đề then chốt

Trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, xây dựng xã hội học tập đã trở thành một xu thế tất yếu trên thế giới, nhất là ở các quốc gia phát triển và các quốc gia đang hướng tới một nước công nghiệp hiện đại, từng bước xây dựng nền kinh tế tri thức. Tháng 7/2000, Hội nghị Thượng đỉnh các nước G8 họp ở Okinawa (Nhật Bản) để bàn đến chiến lược xây dựng kinh tế tri thức có khả năng cạnh tranh và năng động nhất thế giới. Hội nghị coi việc tiếp cận học suốt đời là vấn đề then chốt để tạo ra nguồn lực cho chiến lược.

Đứng trước vấn đề này, nhiều nước đã hoạch định chính sách quốc gia về giáo dục người lớn và phải xây dựng Luật giáo dục suốt đời (Canada, Hàn Quốc, Thái Lan…). Như vậy là, họ đã tính toán đồng bộ những điều kiện cơ bản cho người dân học tập suốt đời: có những chính sách quốc gia và có hành lang pháp lý để việc học tập của từng người dân thực hiện được việc học hành trong những hoàn cảnh sống cụ thể của họ và được sự hỗ trợ của Nhà nước để việc học được thường xuyên trong quá trình sống và hoạt động.

Có 2 vấn đề lớn được đặt ra trước các quốc gia:

Một là: Không thể ngay một lúc xây dựng xã hội học tập trên mọi địa bàn dân cư trong cả nước, mà phải chọn một số địa bàn cụ thể, tập trung nguồn lực để thực hiện được chủ trương xây dựng từng cộng đồng học tậptrước khi triển khai đại trà, thực hiện cả nước trở thành một xã hội học tập.

Hai là: Phải định hướng xây dựng con người với những năng lực và phẩm chất nhất định đáp ứng được yêu cầu phát triển của cộng đồng học tập. Đó là sự định hướng vào mô hình công dân học tập.

Mô hình công dân học tập

Về xây dựng cộng đồng học tập, Việt Nam chủ trương xây dựng xã hội học tập từ cơ sở nên cộng đồng học tập được chọn đầu tiên là cộng đồng học tập cấp xã, nghĩa là, việc triển khai xây dựng mô hình xã hội học tập được bắt đầu từ việc hình thành và phát triển các xã học tập, phường học tập và thị trấn học tập theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công việc này mới bắt đầu từ năm 2016.

Hầu hết các quốc gia đều chọn cộng đồng học tập là những thành phố. Thành phố học tập. Đó là mô hình cộng đồng học tập đã được nhiều nước đưa vào chương trình phát triển của mình.

Tổ chức UNESCO đã hỗ trợ cho chương trình này và là nơi làm nhiệm vụ kết nối các quốc gia có kế hoạch xây dựng các thành phố học tập. Ban đầu có 7 thành phố của các nước thành viên của OCED (tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế được mời tham gia chương trình xây dựng thành phố học tập). Đó là Edmonton (Canada), Gothenburg (Thuỵ Điển), Vienna (Áo), Adelaide (Australia), Pittsburgh (Hoa Kỳ), Kakegawa (Nhật Bản) và Edinburgh (Bỉ).

Về định hướng mô hình công dân học tập, các quốc gia đều chủ trương xây dựng các tiêu chí về năng lực và phẩm chất cần thiết, phù hợp với yêu cầu của cộng đồng học tập. Tất nhiên, mỗi bước đi lên của cộng đồng học tập tất kéo theo việc bổ sung hoặc thay đổi các tiêu chí theo hướng nâng cao và ngày càng hoàn thiện hơn.

Có 4 nhóm năng lực và phẩm chất tâm lý được lựa chọn nhiều nhất là:

Nhóm năng lực và những phẩm chất cần cho con người làm chủ và phát triển bản thân:

· Tự học trên cơ sở ham học, ham tiến bộ.

· Giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra trong đời sống hàng ngày.

· Sáng tạo trong công việc, tìm tòi cái mới, không làm theo khuôn mẫu.

· Tự quản lý bản thân và công việc được giao.

Nhóm năng lực và phẩm chất thực hiện các quan hệ xã hội.

· Có khả năng giao tiếp với những người xung quanh, với đồng nghiệp.

· Tinh thần hợp tác, ý thức tập thể trong công việc sản xuất cũng như trong sinh hoạt cộng đồng.

Nhóm năng lực và phẩm chất sử dụng công cụ trong lao động và trong sinh hoạt hàng ngày.

· Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

· Sử dụng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ).

· Khả năng tính toán lập kế hoạch.

Nhóm năng lực và phẩm chât cần cho chuyên môn - nghiệp vụ

· Năng lực chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác nhau (Kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, sư phạm, văn học…)

· Năng lực thể chất và năng lực tinh thần (sức khoẻ, quản lý sức khoẻ, hiểu biết về bảo vệ sức khoẻ, phòng bệnh, sử dụng thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh…)

Việc nghiên cứu những mô hình công dân học tập của một số quốc gia là cần thiết bởi qua đó, ta có thể thấy được phương pháp luận cũng như phương pháp tiếp cận cần tham khảo.

Mô hình công dân học tập của Singapore

Singapore là một quốc gia - thành phố, hầu như không có tài nguyên thiên nhiên. Hướng phát triển của họ là định hướng con người đi vào cạnh tranh thương mại trên thị trường thế giới. Chính vì vậy, Singapore rất chú ý xây dựng năng lực tư duy cho con người cần có khi trở thành công dân toàn cầu.

Singapore xây dựng Công dân học tập với những năng lực và phẩm chất cốt lõi trong thế kỷ XXI như sau:

· Lòng tự tin

· Năng lực tự học

· Năng lực sử dụng công nghệ thông tin

· Năng lực ngoại ngữ

· Tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm tới quốc gia

· Năng lực đóng góp nhiều cho xã hội

· Tư duy toàn cầu

· Năng lực giao tiếp

(Nguồn: 21st Century Competencies, MOE Singapore, 2014)

Mô hình công dân học tập của Hàn Quốc

Cũng như Singapore, Hàn Quốc là một quốc gia phát triển nhanh với chiến lược Công nghiệp hoá hướng vào xuất khẩu. Tại quốc gia này, tài nguyên thiên nhiên rất hiếm, và chiến lược của họ là phải tăng nhanh tài nguyên con người. Hàn Quốc trở thành một cường quốc hàng xuất khẩu. Họ chủ trương phải xây dựng nhanh những thành phố học tập và từ đó, phải có được những công dân học tập có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hàn Quốc chú ý nhiều đến mô hình công dân học tập như sau:

· Năng lực sáng tạo trong hoạt động

· Năng lực sử dụng công nghệ số

· Năng lực ngoại ngữ

· Ý thức học tập suốt đời

· Tinh thần đóng góp xây dựng xã hội

· Năng lực tư duy phản biện

(Nguồn: Soon-ok Jo, Nghiên cứu điển hình: Xây dựng xã hội học tập ở Hàn Quốc, 2012).

Để có được công dân học tập như vậy, ở Hàn Quốc người ta xây dựng các chính sách học tập suốt đời dựa trên 3 trụ cột:

Trụ cột 1: Phát triển đầy đủ tiềm năng con người và cải thiện đời sống.

Trụ cột 2: Tăng khả năng tìm kiếm việc làm và năng lực tự tạo việc làm.

Trụ cột 3: Thúc đẩy năng lực hoà nhập xã hội, hình thành một xã hội hoà nhập, phát triển công dân trưởng thành qua giáo dục công dân.

Mô hình công dân học tập ở Canada

Là một nước phát triển ở Châu Mỹ, Canada đi vào xây dựng xã hội học tập với sự quan tâm nhiều đến công dân học tập của quốc gia.

Trong điều kiện phát triển hiện nay, Canada định hướng tới những năng lực và phẩm chất của con người mà theo họ, không thể thiếu được trong thế kỷ XXI:

· Năng lực sáng tạo, đổi mới, tinh thần lập nghiệp

· Năng lực tư duy phản biện

· Năng lực và tinh thần hợp tác lao động

· Năng lực giao tiếp, sử dụng công nghệ truyền thông và thông tin

· Có tính cách của công dân trong một xã hội dân chủ và bình đẳng

· Có trình độ văn hoá, đạo đức công dân và lối sống lành mạnh

· Năng lực sử dụng công nghệ số và máy tính

(Nguồn: A 21st Century vision of public education for Canada, 2012)

Mô hình công dân học tập OCED

Các nước trong OCED chú ý đến 3 nhóm năng lực cơ bản của công dân học tập ở thế kỷ XXI:

a. Nhóm năng lực sử dụng các công cụ tương tác

· Sử dụng công nghệ thông tin

· Kỹ năng ngôn ngữ (nhất là ngoại ngữ trong giao tiếp)

· Kỹ năng tính toán

b. Nhóm năng lực giao tiếp, tương tác trong các nhóm xã hội

· Quan hệ với người khác

· Hợp tác với người khác

· Quản lý (điều hoà được) những xung đột ý kiến

c. Nhóm năng lực hành động tự chủ

· Hành động phù hợp trước những bối cảnh khác nhau

· Năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân

· Năng lực xác định được quyền lợi, quan tâm và điều hoà hợp lý nhu cầu cá nhân

(Nguồn: Definition and Selection of Key Competencies, OCED, 2005)

Kỳ II: Việt Nam với những đặc trưng mong muốn ở công dân học tập

GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

MỚI NHẤT
Vụ photo sách VNEN: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm
Vụ photo sách VNEN: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Nghệ An khẳng định: Nhà trường photo sách VNEN bán cho phụ huynh hay phụ huynh nhờ photo đều là sai. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái sai này, Phòng GD-ĐT Tân Kỳ phải chịu trách nhiệm về quản lý theo phân cấp.

Thứ hai, 19/09/2016 - 09:38

Vụ học sinh bị ngăn cản đến trường: Các em học sinh đã đi học trở lại
Vụ học sinh bị ngăn cản đến trường: Các em học sinh đã đi học trở lại

(Dân trí) - Chiều ngày 19/9, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ việc gần 1.000 học sinh bị ngăn cản đến trường thì đến nay hầu hết các em đã quay lại đi học.

Thứ hai, 19/09/2016 - 06:00

Khai mạc cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần thứ 6
Khai mạc cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần thứ 6

Ngày 18/9 vừa qua, tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TPHCM) đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi kiến thức thường niên “Cùng non sông cất cánh” lần thứ 6. Cuộc thi do Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức.

Thứ hai, 19/09/2016 - 05:00

Chung tay vun đắp sự nghiệp giáo dục
Chung tay vun đắp sự nghiệp giáo dục

(Dân trí) - Với nỗ lực không mệt mỏi, tập thể Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Việt Nam (KHVN) đã góp phần không nhỏ thực hiện mục tiêu và Nghị quyết Đại hội TƯ Hội Khuyến học Việt Nam Khóa IV.

Thứ hai, 19/09/2016 - 04:20

Đổi mới thi 2017: Giáo viên, học sinh như ngồi trên “đống lửa”
Đổi mới thi 2017: Giáo viên, học sinh như ngồi trên “đống lửa”

(Dân trí) - Với dự thảo phương án thi mới của Bộ GD&ĐT, nhiều giáo viên và học sinh như ngồi trên “đống lửa” vì giờ phải dạy thế nào? Học thế nào ? trong khi Bộ GD&ĐT chưa công bố đề thi minh họa.

Thứ hai, 19/09/2016 - 04:18

Yêu cầu trường thực hiện Dự án VNEN hoàn trả tiền photo sách cho phụ huynh
Yêu cầu trường thực hiện Dự án VNEN hoàn trả tiền photo sách cho phụ huynh

(Dân trí) - Sau khi kiểm tra, Phòng GD-ĐT huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có văn bản báo cáo, khẳng định thông tin Trường Tiểu học Kỳ Sơn và Trường Tiểu học Nghĩa Bình photo tài liệu VNEN để bán cho phụ huynh với giá cao là không đúng. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng cũng yêu cầu các trường này hoàn trả số tiền đã thu cho phụ huynh học sinh.

Thứ hai, 19/09/2016 - 01:47

Trường ĐH Tân Tạo cấp bằng sai quy định?
Trường ĐH Tân Tạo cấp bằng sai quy định?

(Dân trí) - Không chỉ tăng học phí cao khiến sinh viên hoang mang, trường ĐH Tân Tạo (Long An) còn cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên không giống với bằng quy định của Bộ GD-ĐT. Đây chính là điều sinh viên, phụ huynh lo ngại nhất nếu bằng không được công nhận thì họ “mất cả chì lẫn chài”.

Thứ hai, 19/09/2016 - 12:57

ĐH Kinh tế quốc dân: Khai giảng chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh
ĐH Kinh tế quốc dân: Khai giảng chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh

(Dân trí) - Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Quản trị Kinh doanh vừa long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2015-2016 và khai giảng E-BBA khóa 8 Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA).

Thứ hai, 19/09/2016 - 12:00

Con đường nào cho nữ sinh sư phạm tung cước đá bạn?
Con đường nào cho nữ sinh sư phạm tung cước đá bạn?

(Dân trí) - Bạo lực, dù ở mức độ nào, cũng là một hành vi vô văn hóa và phải bài trừ. Khi bạo lực xảy ra trong chính sinh viên sư phạm - nhà giáo tương lai thì không đơn thuần còn là chuyện đánh đấm vì mâu thuẫn và hòa giải, cảm hóa là giải pháp ưu việt.

Thứ hai, 19/09/2016 - 11:58

Lễ hội kỷ niệm 60 năm Viện Ngân hàng - Tài chính
Lễ hội kỷ niệm 60 năm Viện Ngân hàng - Tài chính

Ngày 24/9/2016, Viện Ngân hàng – Tài chính sẽ tổ chức Lễ hội kỷ niệm 60 năm thành lập (1956-2016) để các thế hệ giảng viên, sinh viên, cao học viên và nghiên cứu sinh gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống và những kỷ niệm không thể phai mờ trong thời gian học tập.

Thứ hai, 19/09/2016 - 11:32

Sau khi học sinh phản đối: Trường tạm dừng dạy thêm, hiệu trưởng thừa nhận sai sót
Sau khi học sinh phản đối: Trường tạm dừng dạy thêm, hiệu trưởng thừa nhận sai sót

(Dân trí) - Liên quan đến việc học sinh Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) đã đồng loạt lên tiếng phản đối tình trạng nhà trường buộc các học sinh tham gia các lớp học tăng tiết và phải đóng phí, Thanh tra Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc.

Thứ hai, 19/09/2016 - 09:55

Xu hướng học tiếng Anh toàn diện trên thế giới
Xu hướng học tiếng Anh toàn diện trên thế giới

Phần đông giới trẻ hiện nay đang lựa chọn cách học tiếng Anh toàn diện thay cho cách học chỉ thiên về giao tiếp hoặc nghiêng hẳn về học để thi lấy bằng. Xu hướng học tiếng Anh này còn khá mới mẻ ở nước ta nhưng thực tế đã được áp dụng thành công ở rất nhiều nước trên thế giới.

Thứ hai, 19/09/2016 - 09:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Thí điểm chương trình giảng dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc từ lớp 3
Thí điểm chương trình giảng dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc từ lớp 3

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung Quốc từ lớp 3 tới lớp 12 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thứ hai, 19/09/2016 - 07:42

Học MBA của đại học Mỹ ngay tại Việt Nam
Học MBA của đại học Mỹ ngay tại Việt Nam

Với chất lượng quốc tế, chương trình MBA hợp tác giữa Đại học Lincoln - Hoa Kỳ và Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) mang đến cho các học viên cơ hội hiện thực hóa giấc mơ nhận bằng MBA của đại học danh tiếng thế giới ngay tại Việt Nam. Hiện tại, chương trình đang tuyển sinh khóa tháng 9/2016 theo hình thức xét tuyển đối với các thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

Thứ hai, 19/09/2016 - 07:30

Nghị lực của hai chị em mồ côi cha mẹ
Nghị lực của hai chị em mồ côi cha mẹ

(Dân trí) - Bố mất sớm, không lâu sau mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh, rồi chị hai xấu số cũng vĩnh viễn ra đi. Hai chị em Thu Sang và Thu Sum trở thành những đứa trẻ mồ côi phải bấu víu vào nhau sống và nuôi ước mơ đến trường...

Thứ hai, 19/09/2016 - 05:00

Nữ sinh Sư phạm kéo 7 nam sinh “dằn mặt” bạn nữ như phim chưởng
Nữ sinh Sư phạm kéo 7 nam sinh “dằn mặt” bạn nữ như phim chưởng

(Dân trí) - Một clip ngắn ghi lại cảnh nữ sinh Sư phạm ở Hà Nội ẩu đả với một nữ sinh khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

Chủ nhật, 18/09/2016 - 07:20

TPHCM: Chưa được thu tiền trường ngoài thu hộ, chi hộ
TPHCM: Chưa được thu tiền trường ngoài thu hộ, chi hộ

(Dân trí) - Lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM chỉ đạo, trong khi chưa có hướng dẫn của Sở thì các đơn vị trường học không được thực hiện các khoản thu khác ngoài các khoản thu hộ, chi hộ.

Chủ nhật, 18/09/2016 - 04:00

Bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phải có tính thực tế
Bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phải có tính thực tế

(Dân trí) - Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, nội dung bồi dưỡng giáo viên phải có tính ứng dụng thực tế, xuất phát từ đề xuất của người học chứ không phải bị định trước, bị áp đặt từ trên xuống của các bậc quản lý.

Chủ nhật, 18/09/2016 - 10:10

Học sinh lớp 1 phải ký cam kết ATGT: Sở GD-ĐT... trần tình
Học sinh lớp 1 phải ký cam kết ATGT: Sở GD-ĐT... trần tình

Sở GD-ĐT Đồng Nai khẳng định không đặt nặng vấn đề phải ký văn bản hay chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với học sinh lớp 1 trong cam kết an toàn giao thông (ATGT).

Chủ nhật, 18/09/2016 - 09:49

“Học thế nào mà trẻ oán ghét thầy cô, bố mẹ?”
“Học thế nào mà trẻ oán ghét thầy cô, bố mẹ?”

(Dân trí) - Chúng ta đang dạy học thế nào mà bây giờ nhiều học sinh quay lại oán ghét thầy cô, oán ghét cha mẹ vì bị bắt học. Đây là mối nguy có thể làm bào mòn tinh thần hiếu học của người Việt.

Chủ nhật, 18/09/2016 - 08:25

Học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” đã có bàn ghế mới
Học sinh rèn chữ trong “hộp tôn” đã có bàn ghế mới

(Dân trí) - Mới đây một nhóm thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh đã đến tặng 34 bộ bàn ghế mới và nhiều món quà ý nghĩa cho các em học sinh tại điểm lẻ trường THCS Giồng Kè thuộc xã Bình Giang (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Chủ nhật, 18/09/2016 - 01:00

Huy động tổng lực, sớm đưa học sinh khu vực lũ quét trở lại trường
Huy động tổng lực, sớm đưa học sinh khu vực lũ quét trở lại trường

(Dân trí) - Cơn lũ xảy ra quá đột ngột, lại vào thời điểm năm học mới bắt đầu khiến tất cả cơ sở vật chất, thiệt bị dạy học của thầy trò xã Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) bị nhấn chìm. Hàng trăm lượt cán bộ đoàn viên thanh niên, giáo viên, phụ huynh đã cật lực khắc phục hậu quả lũ quét để các em học sinh sớm trở lại trường.

Thứ bảy, 17/09/2016 - 05:00

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải tạo ra xu thế toàn xã hội học ngoại ngữ
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải tạo ra xu thế toàn xã hội học ngoại ngữ

(Dân trí) - “Chúng ta không đưa ra thời gian cụ thể đến năm bao nhiêu Tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam, vì đó là một quá trình rất dài. Tuy nhiên, chúng ta hướng tới điều đó, nếu không đưa ra hướng phấn đấu sẽ không hiệu quả. Cần phải có lộ trình bước đi cụ thể để từng bước tạo ra được xu thế toàn xã hội học ngoại ngữ như một nhu cầu tự thân”.

Thứ bảy, 17/09/2016 - 04:22

Khi trẻ quá say mê đồ công nghệ
Khi trẻ quá say mê đồ công nghệ

(Dân trí) - Có trẻ mới 2 tuổi đã biết đấm đá, dọa nạt như mấy “ông siêu nhân” trên màn hình, và cứ thế chúng thích làm bạn với màn hình hơn cả vì bố mẹ bận công việc cả ngày, ít có thời gian để chơi với chúng…

Thứ bảy, 17/09/2016 - 03:49