Thứ tư, 27/12/2017 - 16:02

Cử nhân đại học thất nghiệp lại tăng

Dân trí

Bản tin thị trường lao động Việt Nam - Số 15, Quý 3 năm 2017” mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) vừa công bố thì tỷ lệ thanh niên thất nghiệp giảm nhẹ, tuy nhiên thất nghiệp của nhóm có trình độ “đại học” lại tăng so với quý 2/2017.

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết, quý 3/2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng/ chứng chỉ từ 3 tháng trở lên chỉ chiếm 21,99% lực lượng lao động.

Trong số lao động có bằng cấp, chứng chỉ có sự gia tăng nhanh hơn của nhóm sơ cấp nghề và đại học trở lên. Số người có việc làm tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2016.

Môi trường kinh doanh tiếp tục được hoàn thiện, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng nhanh (tính chung 9 tháng đầu năm, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4%) đã góp phần thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu lao động.

Số người làm việc trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, vận tải kho bãi tiếp tục tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tỷ lệ lao động làm công hưởng lương của quý này lại giảm nhẹ so với quý trước mặc dù vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Ông Vinh cho hay, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp giảm nhẹ, tuy nhiên thất nghiệp của nhóm có trình độ “đại học” quý 3 lại tăng so với quý 2/2017.

Cụ thể, quý 3/2017, cả nước có 1.074,8 nghìn lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 6,8 nghìn người so với quý 2/2017 và 42,9 nghìn người so với quý 3/2016. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi giảm còn 2,21%.

Quý 3/2017 có 610,9 nghìn lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35,8 nghìn so với quý 2/2017, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống mức 7,59%.

Nhưng số người thất nghiệp có trình độ “đại học trở lên” là 237 nghìn người, tăng 53,9 nghìn người so với quý 2/2017. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này là 4,51% (quý trước là 3,63%).

Nhóm trình độ “cao đẳng” có 84,8 nghìn người thất nghiệp, tăng 1,9 nghìn người so với quý 2/2017. Tỷ lệ thất nghiệp nhóm này giảm nhẹ xuống còn 4,88% nhưng vẫn ở mức cao nhất.

Nhóm trình độ “trung cấp” có 95,5 nghìn người thất nghiệp, tăng 3,1 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,77%.

Bản tin cũng đưa ra dự báo về thị trường lao động trong bối cảnh dự báo kinh tế Quý 3/2017 tiếp tục có nhiều dấu hiệu khả quan. Dự báo việc làm sẽ tiếp tục tăng ở một số ngành như công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, kinh doanh bất động sản...

Nhật Hồng

Mới nhất