Cựu Bộ trưởng thua kiện tiến sĩ: Do sơ suất chưa kịp nộp biên lai tạm ứng án phí đúng hạn?

Dân trí "Bộ đã nhiều lần có đơn kháng cáo đối với các quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhưng Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đều không chấp nhận. Trong khi đó, khi Bộ có sơ suất nhỏ (chưa kịp thời nộp Biên lai thu tạm ứng án phí đúng hạn) thì Tòa lại bác Đơn kháng cáo".
>>Vụ tiến sĩ kiện Bộ trưởng: Toà không chấp nhận kháng cáo của Bộ trưởng GD&ĐT
>>Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức kháng cáo vụ "Tiến sĩ kiện Bộ trưởng"
>>Vụ tiến sĩ thắng kiện Bộ trưởng: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét lại bản án

Đây là một trong những lý do mà Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết trước Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vụ thu hồi bằng tiến sĩ ngành kinh tế của ông Hoàng Xuân Quế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cựu Bộ trưởng thua kiện tiến sĩ: Do sơ suất chưa kịp nộp biên lai tạm ứng án phí đúng hạn? - 1

Phóng viên: Trong Thông cáo báo chí ngày 05/4/2019, Bộ nói “rất lấy làm tiếc về Quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Xin ông nói rõ vấn đề này?

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng: Nói rất lấy làm tiếc vì Tòa án đã không căn cứ bản chất thực của vấn đề là Bộ đã nộp đơn kháng cáo đúng thời gian quy định, đã nộp tạm ứng án phí đúng thời hạn (thể hiện rõ tại Biên lai do Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cấp).

Suốt 05 năm qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nghiêm túc tham gia tố tụng, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Tòa, cử người đại diện và mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người bị kiện tại phiên tòa.

Trong quá trình tham gia tố tụng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhiều lần ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án mà không có căn cứ xác đáng, vi phạm quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Bộ đã nhiều lần có đơn kháng cáo đối với các quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhưng Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đều không chấp nhận. Trong khi đó, khi Bộ có sơ suất nhỏ (chưa kịp thời nộp Biên lai thu tạm ứng án phí đúng hạn) thì Tòa lại bác Đơn kháng cáo.

Vô hình trung, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã bỏ qua cơ hội xem xét lại vụ việc vốn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội làm không đúng cả về nội dung và thủ tục như Đơn kháng cáo Bộ đã nêu, làm giảm lòng tin của xã hội vào hoạt động của Tòa án. 

Phóng viên:  Vậy Bộ vẫn khẳng định việc Bộ thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là đúng?

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng: Bộ GD&ĐT khẳng định, việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là hoàn toàn đúng pháp luật.

Bộ GD&ĐT đã căn cứ vào các bằng chứng có tính pháp lý, khách quan để kết luận hành vi vi phạm, thực hiện thu hồi bằng tiến sỹ của ông Quế là đúng pháp luật, góp phần bảo đảm kỷ cương, pháp chế XHCN, chấn chỉnh những hành vi vi phạm đạo đức của nhà giáo.

Từ trước đến nay, Bộ GD&ĐT không thay đổi quan điểm về việc này. Hành vi sao chép luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế đã rõ ràng và có minh chứng đầy đủ. Bộ đã tiến hành giải quyết vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Việc Bộ GD&ĐT sử dụng cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế lưu giữ tại Thư viện Quốc gia để làm căn cứ tiến hành xác minh hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế là có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Việc Hội đồng xét xử sơ thẩm cho rằng cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia “không phải là luận án gốc được lưu giữ tại Bộ GD&ĐT”và “có đến 06 cuốn luận án tiến sĩ được nộp cho Hội đồng xét xử”, “không biết cuốn luận án tiến sĩ gốc là cuốn nào” là hoàn toàn suy diễn và không có căn cứ pháp lý.

Như Đơn kháng cáo ngày 25/12/2018 Bộ đã nêu, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã né tránh vấn đề cốt yếu của vụ án, đó là ông Hoàng Xuân Quế có hay không có hành vi sao chép luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế? Từ đó Bản án sơ thẩm được ban hành với nhiều nội dung không thuyết phục, thiếu căn cứ pháp lý, gây mập mờ, lẫn lộn về nhiều vấn đề cơ bản.

Hồ sơ, tài liệu do Bộ GD&ĐT đã giao nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm, đã đảm bảo đầy đủ căn cứ để khẳng định ông Hoàng Xuân Quế đã sao chép luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế. Tổ xác minh của Bộ GD&ĐT đã đối chiếu cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế với cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế, qua đó kết luận mức độ sao chép giữa 02 cuốn luận án là 52,5 trang/ 159 trang (Chương  I sao chép 17 trang/ 54 trang; chương II sao chép 6,5 trang/ 61 trang; chương III sao chép 29 trang/ 44 trang).

Trong các bản giải trình, ông Hoàng Xuân Quế từng thừa nhận có đưa cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế đi đánh máy để tiện tham khảo cho cuốn luận án của ông Hoàng Xuân Quế, tuy nhiên thực tế là phần “tham khảo” từ cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế không được ông Hoàng Xuân Quế để trong ngoặc kép, cũng không đưa vào mục Tài liệu tham khảo trong cuốn luận án tiến sĩ của mình.

Bộ GD&ĐT sử dụng cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế lưu giữ tại Thư viện Quốc gia là có đầy đủ căn cứ pháp lý, đó là Quy chế Đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, nghiên cứu sinh phải nộp luận án tiến sĩ đã bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước cho Thư viện Quốc gia. Trên thực tế, ông Hoàng Xuân Quế đã nộp cuốn luận án tiến sĩ tại Thư viện Quốc gia. Cuốn luận án tiến sĩ của ông Quế được Thư viện Quốc gia đóng dấu và lưu giữ.

Hơn nữa, theo quy định thì trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước, ông Quế phải nộp cho Bộ GD&ĐT cuốn luận án để Bộ ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án - đó chính là cuốn luận án Bộ đã chuyển cho Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn luận án này hoàn toàn giống cuốn luận án ông Hoàng Xuân Quế nộp ở Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chỉ khác nhau về việc dàn trang.

Cần nói thêm, ngoài việc đối chiếu 03 cuốn luận án tiến sĩ được lưu giữ tại 03 thư viện, Bộ GD&ĐT còn đối chiếu các cuốn luận án này với cuốn sách “Bàn về các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Hoàng Xuân Quế, Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội xuất bản năm 2004, và nhận thấy nội dung các tài liệu này hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/12/2018, khi trình bày về vấn đề này, luật sư của Bộ GD&ĐT đã liên tục bị Hội đồng xét xử cắt lời vì cho rằng cuốn sách “Bàn về các công cụ…” không thuộc phạm vi xem xét giải quyết của vụ án.

Quan điểm của Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm là không thỏa đáng, bởi cuốn sách “Bàn về các công cụ…” là tác phẩm của ông Hoàng Xuân Quế, được xuất bản sau khi ông Quế bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nó có đầy đủ các thuộc tính của chứng cứ được quy định tại Luật Tố tụng hành chính.

Tại điểm a khoản 3 Điều 12 Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của bộ GD&ĐT đã nêu rõ như sau: “Văn bằng, chứng chỉ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây: Người được cấp văn bằng chứng chỉ vi phạm các quy định về tuyển sinh, giáo dục, đào tạo do Bộ GD&ĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành”. Đây chính là căn cứ pháp lý trực tiếp để Bộ tiến hành thu hồi bằng tiến sỹ của ông Quế sau khi xác định chắc chắn hành vi sao chép.

Như vậy, sự thật chỉ có một, đó là ông Quế có sao chép luận án; hành vi sao chép của ông Quế đã vi phạm quy định về đào tạo nên phải chịu chế tài thu hồi văn bằng.

Tất cả những lý do phía nguyên đơn nêu ra về trình tự, thủ tục trong quá trình xử lý vụ việc của Bộ GD&ĐT không thể làm sai khác đi bản chất vụ việc là ông Quế đã có hành vi vi phạm những quy định về đào tạo sau đại học. Bản án sơ thẩm cũng không thể phủ nhận hành vi sao chép luận án của nguyên đơn.

Đây là vụ việc liên quan tới nền khoa học và giáo dục của nước nhà. Nếu ông Hoàng Xuân Quế được tuyên vô tội, đây sẽ là một tiền lệ xấu trong lịch sử giáo dục và nghiên cứu khoa học của Việt Nam vì bản án không đúng với bản chất của vụ việc, làm mất lòng tin của đội ngũ giáo viên chân chính và của xã hội vào sự công tâm, khách quan của các cơ quan pháp luật.

Đây cũng không phải quyết định của cá nhân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, mà đây là quyết định thực hiện theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, hoàn toàn vì sự nghiệp giáo dục đào tạo chung của đất nước của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (khi đó là Bộ trưởng Phạm Vũ Luận – PV) là người đại diện cao nhất.

Cựu Bộ trưởng thua kiện tiến sĩ: Do sơ suất chưa kịp nộp biên lai tạm ứng án phí đúng hạn? - 2

Phiên tòa xử tiến sĩ kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Phóng viên: Để bảo vệ quan điểm, quyết định của mình, sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ làm gì?

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng: Trước hết, Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính thì Bộ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bản án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm.

Thực tế bản chất sự việc cũng như quá trình giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội cho thấy có đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền kháng nghị xem xét lại Bản án này. Bộ GD&ĐT tin tưởng vụ việc sẽ được xem xét khách quan, đúng bản chất.

Vì vậy, Bộ sẽ có Đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét Bản án sơ thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định tại Luật Tố tụng hành chính để các quy định của pháp luật được thực thi, bảo về kỷ cương trong giáo dục, bảo vệ chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức Nhà giáo.

Trân trọng cám ơn ông!

Về những ý kiến băn khoăn về việc: nếu thu hồi bằng tiến sỹ của ông Quế thì xử lý các luận văn, luận án đối với các học viên, NCS ông Quế đã hướng dẫn như thế nào?.

Vấn đề này, đại diện Lãnh đạo Bộ đã trả lời: kết quả học tập của học viên, NCS là cả quá trình. Việc đánh giá là của cả một tập thể cho nên việc thu hồi bằng của ông Quế không ảnh hưởng.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
“Con sợ có mẹ là cô giáo”
“Con sợ có mẹ là cô giáo”

(Dân trí) - “Suốt ngày con phải quay cuồng với đống sách vở. Lúc nào mẹ cũng nhắc con phải ráng học bài. Lí do vì con có mẹ là cô giáo. Con cô giáo thì nhất định không được điểm thấp. Mỗi kì thi đến, con thường rất áp lực. Con rất sợ nhìn thấy mẹ buồn vì điểm số của con…”.

Chủ nhật, 07/04/2019 - 07:15

Quảng Ninh: Xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng đến tụ máu đầu
Quảng Ninh: Xác minh vụ nữ sinh bị đánh hội đồng đến tụ máu đầu

(Dân trí) - Trưa 7/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh khoảng 10 nữ sinh vây xung quanh nạn nhân đánh, liên tục đạp mạnh chân vào đầu. Qua xác minh của cơ quan công an, nạn nhân bị đánh nhập viện là em N.T.H.L. (sinh năm 2002) học sinh lớp 11A5 trường THCS&THPT Lê Thánh Tông, TP Hạ Long

Chủ nhật, 07/04/2019 - 07:08

Bộ GD&ĐT đột xuất kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia
Bộ GD&ĐT đột xuất kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Ngày 7/4, 3 đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đột xuất kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 tại Bắc Giang, Hải Phòng và Quảng Ninh. Đoàn kiểm tra tại tỉnh Bắc Giang do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng làm trưởng đoàn.

Chủ nhật, 07/04/2019 - 11:41

Top 10 trường đại học, cao đẳng Mỹ hỗ trợ tài chính hào phóng nhất cho sinh viên
Top 10 trường đại học, cao đẳng Mỹ hỗ trợ tài chính hào phóng nhất cho sinh viên

(Dân trí) - Theo tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board, học phí một năm học tại các trường đại học tư thục (trung bình 48.510 đô la) cao hơn khá nhiều so với học phí trung bình 21.370 đô la/năm của trường công. Tuy nhiên, khoảng hai phần ba số sinh viên trong các trường tư nhận được hỗ trợ tài chính, khiến cho chi phí học tập giảm đáng kể.

Chủ nhật, 07/04/2019 - 08:27

“Tiến bộ cho giáo dục đại học ở Việt Nam chính là tự chủ”
“Tiến bộ cho giáo dục đại học ở Việt Nam chính là tự chủ”

(Dân trí) - Đó là một trong các ý kiến mà các giáo sư, tiến sĩ Việt kiều chia sẻ tại buổi thảo luận nhóm về giáo dục trong khuôn khổ hội nghị “Gặp gỡ trí thức kiều bào” do UBND TPHCM tổ chức ngày 6/4.

Chủ nhật, 07/04/2019 - 08:18

Giáo viên chủ nhiệm là "đại sứ" ngăn chặn chống bạo lực học đường
Giáo viên chủ nhiệm là "đại sứ" ngăn chặn chống bạo lực học đường

(Dân trí) - Quan trọng nhất là vai trò giáo viên chủ nhiệm (GVCN), phải chiếm được sự tin tưởng từ học sinh và phụ huynh, là đại sứ trong phòng chống bạo lực học đường; trở thành người bạn đồng hành, người “nắn đường” cho các em thông qua những tâm sự, câu chuyện, hoàn cảnh…

Chủ nhật, 07/04/2019 - 08:09

Nước mắt phụ huynh cầu xin cô cho con mình ở lại trường
Nước mắt phụ huynh cầu xin cô cho con mình ở lại trường

(Dân trí) - Khi cô giáo nổi giận, tuyên bố từ chối nhận con học tại trường để phụ huynh tìm nơi khác tốt hơn cho đứa trẻ thì người mẹ mới bật khóc nức nở cầu xin cô cho cháu ở lại trường... để khỏi ai biết là con mình tự kỷ.

Chủ nhật, 07/04/2019 - 07:47

Từ thi sang xét giáo viên giỏi: Chuyển từ áp lực kiểu cũ sang áp lực kiểu mới?
Từ thi sang xét giáo viên giỏi: Chuyển từ áp lực kiểu cũ sang áp lực kiểu mới?

(Dân trí) - Nhiều nhà quản lý giáo dục, giáo viên bày tỏ băn khoăn nếu sử dụng điều kiện “được học sinh và cha mẹ học sinh tín nhiệm” khi xét công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. Tiêu chí này liệu sẽ được lượng hóa ra sao? Làm thế nào để tránh tín nhiệm cảm tính, tránh giáo viên có thêm áp lực mới từ phụ huynh học sinh?

Chủ nhật, 07/04/2019 - 06:35

Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Sau bữa ăn chiều, hàng chục học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12, TPHCM) bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:30

Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong "cơn bão" bạo lực học đường
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong "cơn bão" bạo lực học đường

(Dân trí) - Khi chúng ta tìm được ngôn ngữ hay còn gọi là “bắt sóng” được suy nghĩ của học trò sẽ dễ dàng hơn trong việc làm bạn đồng hành cùng các em.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 04:38

“Ghen tị với người khác trên mạng xã hội” vào đề Văn
“Ghen tị với người khác trên mạng xã hội” vào đề Văn

(Dân trí) - Ghen tị với hình ảnh của người khác trên mạng xã hội - một cảm xúc phổ biến hiện nay được đưa vào đề Văn khối 10 kỳ thi Olympic tháng 4 lần 5/2019 khu vực phía Nam vừa diễn ra sáng nay 6/4.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 04:08

Thái độ sinh viên quyết định việc được doanh nghiệp tuyển dụng
Thái độ sinh viên quyết định việc được doanh nghiệp tuyển dụng

(Dân trí) - "Kiến thức thì có thể học được hàng ngày, kỹ năng thì có thể rèn luyện được, còn thái độ thì phải xuất phát từ chính những suy nghĩ và cố gắng trong tâm của mỗi bạn trẻ”.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 04:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Tư vấn tâm lý học đường online, học sinh tha thiết nhà trường ủng hộ
Tư vấn tâm lý học đường online, học sinh tha thiết nhà trường ủng hộ

(Dân trí) - Nhà trường có phòng tư vấn tâm lý nhưng nhiều trường hợp học sinh ngại vì sợ bạn bè trêu ghẹo, bên cạnh đó cũng có những trường hợp học sinh khó có thể nói trực tiếp vấn đề của mình. Vì vậy, dự án tâm lý học đường online ra đời, do chính học sinh thực hiện. Qua phương thức tư vấn online này, nhà trường cũng có thể nắm bắt tình hình chung của học sinh để quản lý.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 11:56

Vụ tiến sĩ thắng kiện Bộ trưởng: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét lại bản án
Vụ tiến sĩ thắng kiện Bộ trưởng: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét lại bản án

(Dân trí) - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm để các quy định của pháp luật được thực thi, bảo vệ kỷ cương trong giáo dục, bảo vệ chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức Nhà giáo.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 09:47

Đồng cảm từ bức ảnh mẹ đút cho con ăn trước cổng trường
Đồng cảm từ bức ảnh mẹ đút cho con ăn trước cổng trường

(Dân trí) - Đón con ở trước cổng trường tiểu học, người mẹ đút cho cậu bé ăn bằng phần cơm làm sẵn mang theo. Hình ảnh này làm dấy lên mối đồng cảm của không ít phụ huynh...

Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:36

Tò mò về Trung tâm tiếng Anh với mục tiêu “giáo dục hạnh phúc”
Tò mò về Trung tâm tiếng Anh với mục tiêu “giáo dục hạnh phúc”

(Dân trí) - Từ trước đến nay, không ít phụ huynh luôn quan niệm rằng, chỉ cần cố gắng làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền, chu cấp đầy đủ về điều kiện, đáp ứng đủ những nhu cầu vật chất thì con cái của mình sẽ được hạnh phúc. Liệu có đúng là như vậy không? Có thực sự là những nỗ lực ấy sẽ giúp các con hạnh phúc? - Điều đó không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 08:30

Một cựu du học sinh Việt “sống chui” 10 năm ở Singapore bị phạt tù và 4 roi
Một cựu du học sinh Việt “sống chui” 10 năm ở Singapore bị phạt tù và 4 roi

(Dân trí) - Dang Nguyen Sinh Nhat, một công dân Việt Nam bị tòa kết án 5 tháng tù và phạt 4 roi, do cư trú bất hợp pháp hơn 10 năm ở Singapore sau khi hết hạn visa du học (từ tháng 7/2008 đến nay).

Thứ bảy, 06/04/2019 - 06:48

“Con ước mình học ngu”
“Con ước mình học ngu”

(Dân trí) - “Con ước gì con học ngu để khỏi phải học nhiều lần!” - điều ước “lạ” của cô con gái lớp 3 làm tôi suýt té ngửa!

Thứ bảy, 06/04/2019 - 06:47

Chọn Đại học - Doanh nghiệp: Chọn khởi đầu tin cậy
Chọn Đại học - Doanh nghiệp: Chọn khởi đầu tin cậy

(Dân trí) - Sở hữu một công việc đúng chuyên môn với thu nhập xứng đáng, nhiều cơ hội thăng tiến hay có “bệ phóng” vững vàng để thực hiện ước mơ khởi nghiệp... - đó là mong muốn của hầu hết các bạn trẻ khi bước vào ngưỡng cửa Đại học. Và với ưu thế đào tạo thực tiễn, mô hình kết nối Đại học - doanh nghiệp chính là lựa chọn đáng tin cậy để hiện thực hóa những mong muốn ấy.

Thứ bảy, 06/04/2019 - 06:00

Trường ĐH Thủy Lợi xuất sắc đạt 95 % tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục
Trường ĐH Thủy Lợi xuất sắc đạt 95 % tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục

(Dân trí) - Ngày 5/4, trường ĐH Thủy Lợi đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Thứ sáu, 05/04/2019 - 06:20

Trường học bị kẻ gian đột nhập, phá tung két sắt
Trường học bị kẻ gian đột nhập, phá tung két sắt

(Dân trí) - Một trường THPT tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa bị kẻ trộm đột nhập, cạy phá két sắt lấy đi một số tiền lớn.

Thứ sáu, 05/04/2019 - 06:13

Thanh Hóa: Yêu cầu các trường dừng lấy thực phẩm từ công ty TNHH TMDV Phúc Nguyễn
Thanh Hóa: Yêu cầu các trường dừng lấy thực phẩm từ công ty TNHH TMDV Phúc Nguyễn

(Dân trí) - Phòng GD&ĐT TP. Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các trường học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn dừng lấy thực phẩm của công ty TNHH TMDV Phúc Nguyễn do công ty này đã bị thu hồi giấy chứng nhận ATTP. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo, chuyên viên Phòng không tham gia chỉ định bất cứ đơn vị cung ứng nào trên địa bàn.

Thứ sáu, 05/04/2019 - 04:47

SASCO ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với trường đại học
SASCO ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với trường đại học

(Dân trí) - Ngày 5/4, SASCO và Đại học Hoa Sen tổ chức lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Sự kiện này mở ra mối quan hệ hợp tác giữa một doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực dịch vụ thương mại sân bay tại Việt Nam với đơn vị giáo dục.

Thứ sáu, 05/04/2019 - 04:30

Phim ngắn mang thông điệp đầy ý nghĩa “Vì mỗi mùa hè chỉ có một”
Phim ngắn mang thông điệp đầy ý nghĩa “Vì mỗi mùa hè chỉ có một”

(Dân trí) - Là một tổ chức giáo dục, ILA hiểu rằng, sự đồng hành và thấu hiểu những ước mơ, mong đợi và cả những nỗi niềm của từng học viên, từng phụ huynh chính là cốt lõi để chúng tôi không ngừng tạo ra những giá trị và trải nghiệm tốt nhất. Đó là động lực để ra đời phim ngắn “Vì mỗi mùa hè chỉ có một" cùng chương trình Trại hè 2019 “Summer Over The Moon".

Thứ sáu, 05/04/2019 - 04:00