Thứ sáu, 08/12/2017 - 16:35

Đà Nẵng: Giáo viên được đăng ký dạy thêm trực tuyến

Dân trí

Các giáo viên có thể làm thủ tục trực tuyến để được cấp giấy phép dạy thêm tại các cơ sở dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường. Đây là một trong 4 dịch vụ công trực tuyến vừa được Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa triển khai thực hiện.

Cụ thể, Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa triển khai 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; trong đó có 4 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ở mức độ 3.

4 dịch vụ công trực tuyến này bao gồm: Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên không giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy bậc THPT trong các trường phổ thông, tại các cơ sở dạy thêm, học thêm; Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên đang giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy bậc THPT tại các cơ sở dạy thêm, học thêm bên ngoài nhà trường; Cấp bản sao bằng THPT, bằng THPT hệ bổ túc; Cấp giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có thể truy cập địa chỉ http://danang.edu.vn/thu-tuc-hanh-chinh của Sở GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công trên Hệ thống chính quyền điện tử của thành phố tại địa chỉ: http://egov.danang.gov.vn để làm thủ tục trực tuyến đối với các dịch vụ công nêu trên.

Giao diện trang đăng ký thủ tục trực tuyến của Sở GD&ĐT Đà Nẵng.
Giao diện trang đăng ký thủ tục trực tuyến của Sở GD&ĐT Đà Nẵng.

Khánh Hiền