Thứ bảy, 30/09/2017 - 14:49

Đà Nẵng nghiêm cấm lạm thu

Dân trí

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm cấm lạm thu trong trường học. Để xảy ra lạm thu, Giám đốc Sở và lãnh đạo quận, huyện có cơ sở vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, nghiêm cấm các trường tự đặt ra các khoản thu trái quy định. Nếu để xảy ra lạm thu, quy định rõ: Hiệu trưởng các trường THPT và các trường khác chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT; Hiệu trưởng các trường từ bậc THCS trở xuống chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Sở GD-ĐT và Chủ tịch UBND quận, huyện để xảy ra lạm thu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.


Để xảy ra lạm thu ở trường học tại Đà Nẵng, Giám đốc Sở GD-ĐT, lãnh đạo các quận, huyện phải chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố (ảnh minh họa)

Để xảy ra lạm thu ở trường học tại Đà Nẵng, Giám đốc Sở GD-ĐT, lãnh đạo các quận, huyện phải chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND thành phố (ảnh minh họa)

Đối với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, không cho phép vận động các khoản thu trái với quy định tại các văn bản chỉ đạo của chính quyền và ngành GD thành phố.

UBND thành phố đồng thời chỉ đạo Sở GD-ĐT và chính quyền cấp cơ sở tăng cường tổ chức thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở vi phạm. Bên cạnh đó, kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Khánh Hiền

Tin liên quan

Khoản thu năm học 2017-2018

Mới nhất