Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển tạm thời

Dân trí Tối 12/8, ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển tạm thời vào các ngành của các trường thành viên gồm ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin, Phân hiệu Kon Tum và khoa Y Dược.
>>ĐH Y Hà Nội: 9 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển ngành Đa khoa
>>Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm trúng tuyển tạm thời

Đây là điểm trúng tuyển tạm thời dự tính dựa trên số liệu thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển tới ngày 11/8.

Theo bảng điểm trúng tuyển tạm thời của ĐH Đà Nẵng, nhiều ngành học ở các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng vẫn còn chỉ tiêu dù tổng số hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển đã vượt tổng chỉ tiêu tuyển sinh của một số trường.

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển tạm thời - 1
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường thành viên Đại học Đà Nẵng.

Điểm trúng tuyển tạm thời tính tới ngày 11/8 vào các ngành của các trường thành viên ĐH Đà Nẵng cụ thể như sau:

STT

Mã trường
Ngành

TÊN TRƯỜNG
Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp
xét tuyển

Điểm
trúng tuyển tạm thời

Còn chỉ tiêu

I

DDK

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

3030

 

 

 

1

D140214

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

50

A00, A01

19.5

 

2

D420201

Công nghệ sinh học

60

A00

20

 

 

 

 

 

D07

20

 

3

D480201

Công nghệ thông tin

190

A00, A01

23.5

 

4

D480201CLC1

Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh)

40

A00, A01

18.5

 

5

D480201CLC2

Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh)

40

A00, A01

15

X

6

D510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

60

A00, A01

19.5

 

7

D510202

Công nghệ chế tạo máy

140

A00, A01

21.75

 

8

D510601

Quản lý công nghiệp

60

A00, A01

20.25

 

9

D520103

Kỹ thuật cơ khí

150

A00, A01

22

 

10

D520114

Kỹ thuật cơ - điện tử

80

A00, A01

23.5

 

11

D520115

Kỹ thuật nhiệt

150

A00, A01

20.5

 

12

D520122

Kỹ thuật tàu thủy

50

A00, A01

19.75

 

13

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

160

A00, A01

22.75

 

14

D520201CLC

Kỹ thuật điện, điện tử (CLC)

40

A00, A01

15

X

15

D520209

Kỹ thuật điện tử và viễn thông

220

A00, A01

21.25

 

16

D520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

80

A00, A01

23.25

 

17

D520216CLC

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC)

40

A00, A01

15

X

18

D520301

Kỹ thuật hóa học

60

A00

20.75

 

 

 

 

 

D07

20.75

 

19

D520320

Kỹ thuật môi trường

70

A00

19.25

 

 

 

 

 

D07

19.25

 

20

D520604

Kỹ thuật dầu khí

80

A00

22

 

 

 

 

 

D07

22

 

21

D540101

Công nghệ thực phẩm

120

A00

22

 

 

 

 

 

D07

22

 

22

D580102

Kiến trúc*

140

V01

22.5

X

23

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

240

A00, A01

21.25

 

24

D580202

Kỹ thuật công trình thủy

60

A00, A01

18

 

24

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

160

A00, A01

20

 

26

D580205CLC

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)

40

A00, A01

15

X

27

D580208

Kỹ thuật xây dựng

60

A00, A01

20.25

 

28

D580301

Kinh tế xây dựng

100

A00, A01

20.25

 

29

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

60

A00

20.5

 

 

 

 

 

D07

20.5

X

30

D905206

Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông*

80

A00

20

X

 

 

 

 

D07

20

X

31

D905216

Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng*

40

A00

20

X

 

 

 

 

D07

20

X

32

PFIEV

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp*

80

A00, A01

30

X

33

D420201LT

Công nghệ sinh học (liên thông)

2

A00, D07

15

 

34

D480201LT

Công nghệ thông tin (liên thông)

3

A00, A01

20

 

35

D510202LT

Công nghệ chế tạo máy (liên thông)

2

A00, A01

17.75

 

36

D520103LT

Kỹ thuật cơ khí (liên thông)

2

A00, A01

18

 

37

D520114LT

Kỹ thuật cơ - điện tử (liên thông)

3

A00, A01

15

X

38

D520115LT

Kỹ thuật nhiệt (liên thông)

2

A00, A01

15

X

39

D520201LT

Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông)

3

A00, A01

21.5

 

40

D520209LT

Kỹ thuật điện tử và viễn thông (liên thông)

2

A00, A01

18.25

 

41

D520301LT

Kỹ thuật hóa học (liên thông)

2

A00, D07

15

X

42

D520320LT

Kỹ thuật môi trường (liên thông)

2

A00, D07

19.5

 

43

D540101LT

Công nghệ thực phẩm (liên thông)

2

A00, D07

15

X

44

D580201LT

Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông)

3

A00, A01

22.5

 

45

D580205LT

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (liên thông)

2

A00, A01

16

 

II

DDQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

2050

 

 

 

1

D310101

Kinh tế

190

A00, A01, D01

17.75

 

2

D310205

Quản lý Nhà nước

75

A00, A01, D01

15

X

3

D340101

Quản trị kinh doanh

250

A00, A01, D01

21

 

4

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

140

A00, A01, D01

20.25

 

5

D340107

Quản trị khách sạn

90

A00, A01, D01

20.75

 

6

D340115

Marketing

95

A00, A01, D01

20.5

 

7

D340120

Kinh doanh quốc tế

150

A00, A01, D01

23

 

8

D340121

Kinh doanh thương mại

100

A00, A01, D01

20.75

 

9

D340201

Tài chính - Ngân hàng

230

A00, A01, D01

18.75

 

10

D340301

Kế toán

200

A00, A01, D01

21.75

 

11

D340302

Kiểm toán

110

A00, A01, D01

22.25

 

12

D340404

Quản trị nhân lực

70

A00, A01, D01

19

 

13

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

120

A00, A01, D01

15

X

14

D380101

Luật

90

A00, A01, D01

20

 

15

D380107

Luật kinh tế

80

A00, A01, D01

21.5

 

16

D460201

Thống kê

40

A00, A01, D01

15

X

17

D340103LT

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (liên thông)

4

A00, A01, D01

17.5

 

18

D340121LT

Kinh doanh thương mại (liên thông)

4

A00, A01, D01

16

 

19

D340201LT

Tài chính - Ngân hàng (liên thông)

4

A00, A01, D01

21.25

 

20

D340301LT

Kế toán (liên thông)

4

A00, A01, D01

19.5

 

21

D340405LT

Hệ thống thông tin quản lý (liên thông)

4

A00, A01, D01

15

X

III

DDS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

2030

 

 

 

1

C140221

Sư phạm Âm nhạc*

40

N00

25

X

2

D140201

Giáo dục mầm non

60

M00

21.5

 

3

D140202

Giáo dục Tiểu học

60

D01

20.25

 

4

D140205

Giáo dục Chính trị

50

C00, D01

17.5

 

5

D140209

Sư phạm Toán học

50

A00, A01

23.75

 

6

D140210

Sư phạm Tin học

50

A00, A01

18

 

7

D140211

Sư phạm Vật lý

50

A00

22.75

 

8

D140212

Sư phạm Hoá học

50

A00

23

 

9

D140213

Sư phạm Sinh học

50

B00

20

 

10

D140217

Sư phạm Ngữ văn

50

C00

23.5

 

11

D140218

Sư phạm Lịch sử

50

C00

21.25

 

12

D140219

Sư phạm Địa lý

50

C00

21.5

 

13

D220113

Việt Nam học

80

C00, D01

18.25

 

14

D220310

Lịch sử

50

C00, D01

15

X

15

D220330

Văn học

110

C00, D01

16.25

 

16

D220340

Văn hoá học

65

C00, D01

15

 

17

D310401

Tâm lý học

70

B00, C00

16.75

 

18

D310501

Địa lý học

70

C00, D01

15.25

 

19

D320101

Báo chí

120

C00, D01

19.5

 

20

D420201

Công nghệ sinh học

65

B00

15

X

21

D440102

Vật lý học

65

A00, A01

15

X

22

D440112

Hóa học

200

A00

15

X

 

 

 

 

D07

15

X

23

D440217

Địa lý tự nhiên

70

A00, B00

15

X

24

D440301

Khoa học môi trường

70

A00

15

X

25

D460112

Toán ứng dụng

130

A00, A01

15

X

26

D480201

Công nghệ thông tin

120

A00, A01

18

 

27

D760101

Công tác xã hội

70

C00, D01

17

 

28

D850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

65

B00

15

X

IV

DDF

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

1500

 

 

 

1

D140231

Sư phạm tiếng Anh*

140

D01

29.5

 

2

D140233

Sư phạm tiếng Pháp*

30

D01, D03

23.25

 

3

D140234

Sư phạm tiếng Trung Quốc*

30

D01, D04

24.67

 

4

D220201

Ngôn ngữ Anh*

640

D01

26.58

 

5

D220202

Ngôn ngữ Nga*

70

D01, D02

23

 

 

 

 

 

A01

23

 

6

D220203

Ngôn ngữ Pháp*

70

D01, D03

24.75

 

7

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc*

105

D01, D04

26.17

 

8

D220209

Ngôn ngữ Nhật*

100

D01, D06

29.25

 

9

D220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc*

100

D01

26.83

 

10

D220212

Quốc tế học*

135

A01, D01

25

 

11

D220213

Đông phương học*

80

A01, D01

24.5

 

V

DDC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

2150

 

 

 

1

C340405

Hệ thống thông tin quản lý

90

A00, A01, D01

12

X

2

C420201

Công nghệ sinh học

90

A00, B00,D07, D08

12

X

3

C480201

Công nghệ Thông tin

220

A00, A01, D01

12

X

4

C510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

70

A00, A01, C01, V01

12

X

5

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

80

A00, A01, C01

12

X

6

C510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

160

A00, A01, C01

12

X

7

C510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

110

A00, A01, C01

12

X

8

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

180

A00, A01, C01

12

X

9

C510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

120

A00, A01, C01

12

X

10

C510205

Công nghệ Kỹ thuật ô tô

170

A00, A01, C01

12.5

 

11

C510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

100

A00, A01, C01

12

X

12

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

280

A00, A01, C01

12

X

13

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

110

A00, A01, C01

12

X

14

C510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

70

A00, B00, D07

12

X

15

C510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

100

A00, B00, D07

12

X

16

C540102

Công nghệ thực phẩm

90

A00, B00, D07

12

X

17

C580302

Quản lý xây dựng

60

A00, A01, C01

12

X

18

C480201LT

Công nghệ thông tin (liên thông)

7

A00, A01, D01

12

X

19

C510103LT

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (liên thông)

7

A00, A01, C01

12

X

20

C510104LT

Công nghệ kỹ thuật giao thông (liên thông)

7

A00, A01, C01

12

X

21

C510201LT

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (liên thông)

7

A00, A01, C01

12

X

22

C510205LT

Công nghệ kỹ thuật ô tô (liên thông)

7

A00, A01, C01

12

X

23

C510301LT

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (liên thông)

7

A00, A01, C01

12

X

24

C510302LT

Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (liên thông)

8

A00, A01, C01

12

X

VI

DDI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1130

 

 

 

1

C340101

Quản trị kinh doanh

120

A00, A01, D01, D07

12

X

2

C340115

Marketing

50

A00, A01, D01, D07

12

X

3

C340301

Kế toán

180

A00, A01, D01, D07

12

X

4

C480101

Khoa học máy tính

70

A00, A01, D01, D07

12

X

5

C480102

Truyền thông và mạng máy tính

70

A00, A01, D01, D07

12

X

6

C480104

Hệ thống thông tin

60

A00, A01, D01, D07

12

X

7

C480201

Công nghệ thông tin

340

A00, A01, D01, D07

12

X

8

C480202

Tin học ứng dụng

110

A00, A01, D01, D07

12

X

9

C510304

Công nghệ kỹ thuật máy tính

50

A00, A01, D01, D07

12

X

10

C340301LT

Kế toán (liên thông)

40

A00, A01, D01, D07

12

X

11

C480201LT

Công nghệ thông tin (liên thông)

40

A00, A01, D01, D07

12

X

VII

DDP

PHÂN HIỆU KON TUM

495

 

 

 

1

C340121

Kinh doanh thương mại

20

A00, A01, D01

12

X

2

C340301

Kế toán

20

A00, A01, D01

12

X

3

C420201

Công nghệ sinh học

20

A00, B00

12

X

4

C510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

20

A00, A01

12

X

5

D140202

Giáo dục Tiểu học

60

A00, A01, D01

15.25

 

6

D140209

Sư phạm Toán học

40

A00, A01, D01

15

X

7

D340101

Quản trị kinh doanh

40

A00, A01, D01

15

X

8

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

15

A00, A01, D01

15

X

9

D340121

Kinh doanh thương mại

15

A00, A01, D01

15

X

10

D340201

Tài chính - ngân hàng

30

A00, A01, D01

15

X

11

D340301

Kế toán

20

A00, A01, D01

15

X

12

D380107

Luật kinh tế

20

A00, A01, D01

15

X

13

D480201

Công nghệ thông tin

40

A00, A01, D07

15

X

14

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

40

A00, A01, D07

15

X

15

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

40

A00, A01, D07

15

X

16

D580301

Kinh tế xây dựng

40

A00, A01, D07

15

X

17

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

15

A00, A01, D01

15

X

VIII

DDY

KHOA Y DƯỢC

200

 

 

 

1

D720501

Điều dưỡng

60

B00

17.75

 

2

D720101

Y đa khoa

140

B00

22.5

X

 

Điểm trúng tuyển tạm thời trên đã tính cả tổng điểm các môn thi đã nhân hệ số (nếu có).

ĐH Đà Nẵng lưu ý đối với các ngành đã đủ chỉ tiêu, khuyến khích thí sinh có điểm cao hơn điểm trúng tuyển tạm thời nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển; đối với các ngành còn thiếu chỉ tiêu, khuyến khích tất cả thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Khánh Hiền

 

MỚI NHẤT
Hơn 13 tỷ cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu cho học sinh
Hơn 13 tỷ cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu cho học sinh

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu năm 2014 và 2015 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 49 và 74 của Chính phủ.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 06:05

Duy trì đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30
Duy trì đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30

(Dân trí) - Trong năm học tới đây, việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 tiếp tục được thực hiện.

Thứ sáu, 14/08/2015 - 12:43

Tuyển sinh đại học 2015: Hiệu ứng ngược của 20 ngày xét tuyển
Tuyển sinh đại học 2015: Hiệu ứng ngược của 20 ngày xét tuyển

Thi đại học được 24 điểm 3 môn là không hề thấp nhưng nó lại trở thành gánh nặng với không ít thí sinh trong 20 ngày xét tuyển.

Thứ năm, 13/08/2015 - 08:04

“Tư vấn bí quyết chọn ngành, chọn nghề để vững tương lai”
“Tư vấn bí quyết chọn ngành, chọn nghề để vững tương lai”

Để giúp bạn đọc hiểu thêm về cách thức đào tạo và cơ hội việc làm của sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, đồng thời giúp các thí sinh trang bị hành trang nghề nghiệp tương lai, FPT Polytechnic tổ chức buổi tư vấn vào 14h chiều nay 13/8.

Thứ năm, 13/08/2015 - 04:13

Thủ khoa “kép” đứng thứ 32 ngành Bác sĩ đa khoa
Thủ khoa “kép” đứng thứ 32 ngành Bác sĩ đa khoa

(Dân trí) - Nam sinh Ngô Vương Minh - thủ khoa cả hai khối A, B của kỳ thi THPT quốc gia 2015 đứng thứ 32 khi xét tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Thứ năm, 13/08/2015 - 02:45

Nữ sinh Ngoại thương đoạt huy chương Đồng cuộc thi MOSWC
Nữ sinh Ngoại thương đoạt huy chương Đồng cuộc thi MOSWC

(Dân trí) - Thông tin từ Mỹ cho biết, đại diện nữ duy nhất của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Hiền Gia - sinh viên Đại học Ngoại Thương đã xuất sắc đoạt huy chương Đồng của nội dung thi Microsoft PowerPoint® 2010 tại cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2015 (MOSWC).

Thứ năm, 13/08/2015 - 02:10

Vận động phụ huynh trả lương cho giáo viên mầm non
Vận động phụ huynh trả lương cho giáo viên mầm non

(Dân trí) - Năm học 2015 - 2016, Kiên Giang thiếu trên 1.000 giáo viên, trong đó bậc giáo dục mầm non cần đến 800 giáo viên, bậc giáo dục phổ thông trên 200 giáo viên. Để “chữa cháy”, Sở Giáo dục tuyển giáo viên theo hợp đồng và vận động phụ huynh trả lương cho giáo viên.

Thứ năm, 13/08/2015 - 12:29

Hai nguyên nhân chính khiến việc xét tuyển ĐH, CĐ rối loạn
Hai nguyên nhân chính khiến việc xét tuyển ĐH, CĐ rối loạn

Nếu Bộ GD - ĐT hạn chế mỗi thí sinh chỉ được phép chọn một ngành cho mỗi đợt xét tuyển như đã làm trước đây thì sẽ không gây ra rối loạn như hiện nay.

Thứ năm, 13/08/2015 - 08:15

Ngôn ngữ Nhật và Trung Quốc: Ngành học đầy triển vọng
Ngôn ngữ Nhật và Trung Quốc: Ngành học đầy triển vọng

Sau tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến để giao tiếp ở khu vực châu Á là tiếng Nhật và Trung Quốc. Trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp cần tuyển hơn 3.000 lao động ở 2 ngành này và nhu cầu nhân sự ngành này không có xu hướng giảm trong 5 năm tới.

Thứ năm, 13/08/2015 - 08:03

Yêu cầu các trường THPT bố trí máy tính để hỗ trợ thí sinh cập nhật thông tin xét tuyển
Yêu cầu các trường THPT bố trí máy tính để hỗ trợ thí sinh cập nhật thông tin xét tuyển

(Dân trí) - Ngày 12/8, Bộ GD-ĐT tiếp tục có văn bản đề nghị hỗ trợ thí sinh trong xét tuyển vào ĐH, CĐ. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chi đạo các trường THPT mở các phòng máy tính, bố trí cán bộ kỹ thuật để trợ giúp thí sinh tra cứu và cập nhật thông tin.

Thứ năm, 13/08/2015 - 08:02

Các địa phương than khó về ngân sách xây dựng trường lớp
Các địa phương than khó về ngân sách xây dựng trường lớp

(Dân trí) - Tại hội nghị tổng kết năm học 2014 -2015, lãnh đạo nhiều tỉnh, Sở GD-ĐT than khó về ngân sách xây dựng trường lớp. Tại một số địa phương, trường lớp chưa đảm bảo đạt chuẩn và một số nơi còn thiếu,

Thứ năm, 13/08/2015 - 07:25

Thủ khoa ĐH Dược quyết tâm làm thuốc chữa ung thư “made in Vietnam”
Thủ khoa ĐH Dược quyết tâm làm thuốc chữa ung thư “made in Vietnam”

(Dân trí) - Từng đỗ cả ĐH Y và ĐH Dược, Trần Trọng Biên đã quyết định học Dược với ước mơ chế tạo ra những loại thuốc “made in Vietnam”, chữa bệnh hiểm nghèo cho người dân.

Thứ năm, 13/08/2015 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
23 bài thi được nâng điểm sau phúc khảo
23 bài thi được nâng điểm sau phúc khảo

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, kết quả chấm phúc khảo thi THPT quốc gia có 23 bài thi được nâng điểm, trong đó môn tiếng Anh 11 bài, môn Toán 7 bài, Văn học 2 bài, Địa lý 2 bài, Sinh học 1 bài. Mức điểm các bài thi phúc khảo tăng trung bình 0,5 điểm/bài thi.

Thứ tư, 12/08/2015 - 06:30

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng đến học sinh Hà Nam
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng đến học sinh Hà Nam

(Dân trí) - Sáng 12/8, tại Hà Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các nhà tài trợ đã trao học bổng đến con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; tặng thưởng học sinh đạt giải quốc gia; học sinh, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, 12/08/2015 - 03:47

Tư vấn học bổng Cử nhân Quản lý Kinh doanh cấp bằng Anh quốc
Tư vấn học bổng Cử nhân Quản lý Kinh doanh cấp bằng Anh quốc

Chiều nay, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh và học bổng dành cho sinh viên khóa 4 chương trình cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản lý kinh doanh cấp bằng Đại học chính quy Đại học York St John (Vương quốc Anh). Mời bạn đọc theo dõi.

Thứ tư, 12/08/2015 - 02:06

Trường ĐH Thủy Lợi công bố điểm của thí sinh đăng ký xét tuyển
Trường ĐH Thủy Lợi công bố điểm của thí sinh đăng ký xét tuyển

(Dân trí) - Trường Đại học Thủy Lợi vừa công bố điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển từng ngành học.

Thứ tư, 12/08/2015 - 01:00

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Nên đổi cách tổ chức Lễ khai giảng vì học sinh”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Nên đổi cách tổ chức Lễ khai giảng vì học sinh”

(Dân trí) - Một trong những điểm đáng chú ý trong phát biểu mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra tại Hội nghị là nên thay đổi cách tổ chức khai giảng năm học mới vì học sinh.

Thứ tư, 12/08/2015 - 12:18

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải đáp băn khoăn về việc dạy tích hợp
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải đáp băn khoăn về việc dạy tích hợp

(Dân trí) - Trước việc có nhiều ý kiến dư luận cho rằng, với đội ngũ giáo viên hiện tại thì rất khó để thực hiện việc dạy tích hợp liên môn, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển để làm rõ vấn đề này.

Thứ tư, 12/08/2015 - 10:05

Thí sinh nháo nhào rút hồ sơ
Thí sinh nháo nhào rút hồ sơ

(Dân trí) - Chặng đường xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường ĐH, CĐ đã đi được phân nửa và càng gần về cuối càng gay cấn. Những trường ĐH có đông thí sinh đăng ký xét tuyển xảy ra tình huống nhiều phụ huynh, thí sinh đổ xô rút hồ sơ đã đăng ký xét tuyển.

Thứ tư, 12/08/2015 - 09:08

Hiệu trưởng trường mầm non bị “tố” mượn bằng cấp người thân
Hiệu trưởng trường mầm non bị “tố” mượn bằng cấp người thân

(Dân trí) - Ngày 12/8, tin từ Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình (Cà Mau) xác nhận, đang tiến hành xác minh làm rõ nghi vấn việc bà Huỳnh Thanh Thúy - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh gian lận bằng cấp để học Sư phạm mầm non và xin vào công tác trong cơ quan Nhà nước.

Thứ tư, 12/08/2015 - 09:04

Thí sinh căng thẳng theo dõi từng buổi nộp hồ sơ
Thí sinh căng thẳng theo dõi từng buổi nộp hồ sơ

(Dân trí) - Theo dõi từng thông tin để quyết định nộp, rút hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng, nhiều phụ huynh, thí sinh chia sẻ lo lắng trước quá nhiều đổi mới trong cách tuyển sinh năm nay như một thí sinh chia sẻ “cảm giác chẳng khác nào chơi trò may rủi”.

Thứ tư, 12/08/2015 - 09:02

Đường thành công của chàng cựu sinh viên IT bỏ ngang việc học
Đường thành công của chàng cựu sinh viên IT bỏ ngang việc học

Tạm gác việc học khi đang là sinh viên năm 3, Nguyễn Đức Dũng – cựu sinh viên ĐH FPT đã đặt cược tương lai của mình vào một quyết định mạo hiểm. Nhưng sự mạo hiểm của Dũng đã được đền đáp xứng đáng: Cậu vừa hoàn thành việc học, vừa chắc chắn chỗ trong một công ty nước ngoài.

Thứ tư, 12/08/2015 - 09:00

Thí sinh được rút hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng ngay tại Sở GD-ĐT
Thí sinh được rút hồ sơ và điều chỉnh nguyện vọng ngay tại Sở GD-ĐT

(Dân trí) - Chiều ngày 11/8, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các trường ĐH,CĐ, các Sở GD-ĐT về việc hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Thứ tư, 12/08/2015 - 08:31

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu ở một số nhóm ngành
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội điều chỉnh chỉ tiêu ở một số nhóm ngành

(Dân trí) - Ngày 11/8, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã điều chỉnh chỉ tiêu theo chiều hướng tăng nhẹ ở một số nhóm ngành.

Thứ tư, 12/08/2015 - 08:24