Đại học định hướng doanh nghiệp: Cạnh tranh khắc nghiệt trên sân nhà

Dân trí Cũng giống như những gì diễn ra trên thế giới, giáo dục đại học Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ bị cạnh tranh trên sân nhà, khi ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp phát triển các cơ sở đào tạo nhân lực bậc cao, không chỉ để phục vụ cho nhu cầu của riêng mình mà còn đáp ứng đòi hỏi của xã hội.
>>Đại học định hướng doanh nghiệp: Không thay đổi, trường đại học sẽ mất chỗ đứng


Sinh viên trường ĐH FPT trong lễ tốt nghiệp (ảnh: minh họa)

Sinh viên trường ĐH FPT trong lễ tốt nghiệp (ảnh: minh họa)

3 giai đoạn phát triển trường đại học theo mô hình doanh nghiệp

Quá trình chuyển dịch trường đại học từ mô hình truyền thống chỉ coi trọng nghiên cứu khoa học và giảng dạy, sang mô hình trường đại học định hướng doanh nghiệp tích hợp thêm nhiệm vụ tạo ra lợi ích kinh tế, có thể trải qua nhiều mức độ với thời gian dài, ngắn khác nhau, phụ thuộc vào bối cảnh từng quốc gia và đặc điểm riêng của mỗi tổ chức. Theo Etzkowitz (2015), quá trình này gồm ba giai đoạn:

Đại học định hướng doanh nghiệp: Cạnh tranh khắc nghiệt trên sân nhà - 2

Nguồn: Etzkowitz (2015)

Quá trình này bao gồm nhiều hoạt động cụ thể, ví dụ như hình thành đơn vị, bộ phận mới có chức năng thương mại hóa tài sản tri thức, tiến hành đăng ký bản quyền và cấp phép khai thác bằng sáng chế, thiết lập các vườn ươm ý tưởng, phát triển các dự án kinh doanh ngay trong trường đại học, đầu tư cho các dự án khởi nghiệp (spin-off). Philpott và cộng sự (2011) cho rằng xu hướng phát triển theo định hướng doanh nghiệp của các trường đại học có thể được phản ánh thông qua mức độ trường tham gia trực tiếp vào việc tạo ra các giá trị kinh tế.

Chuỗi các hoạt động định hướng doanh nghiệp trong trường đại học

Đại học định hướng doanh nghiệp: Cạnh tranh khắc nghiệt trên sân nhà - 3

Nguồn: Philpott và cộng sự (2011)

Có thể thấy trong mô hình trường đại học truyền thống, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo những sinh viên xuất sắc và công bố nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được coi là làm tròn sứ mệnh.

Còn trong mô hình trường đại học theo mô hình doanh nghiệp, nhà trường cần đẩy cao hơn sự chủ động và đóng góp của mình vào xã hội, bằng việc đưa những sản phẩm tri thức mình tạo ra gần hơn nữa với nhu cầu thực tiễn và thúc đẩy nhanh chóng khả năng ứng dụng của những sản phẩm đó.

Việc triển khai các hoạt động hướng tới một sự xích lại gần hơn các giá trị kinh tế này tại các trường đại học đòi hỏi phải có thời gian, phải được hậu thuẫn bởi một văn hóa nội bộ thuận lợi, cũng như phải dựa trên những năng lực nội tại phù hợp.

Quá trình này cũng phải đối diện với những phản ứng tiềm tàng trong môi trường tổ chức, xuất phát từ những quan điểm trái chiều về việc lựa chọn đi theo mô hình định hướng doanh nghiệp (Philpott và cộng sự, 2011).

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quá trình này có thể gặp phải những lực cản khách quan và chủ quan, chẳng hạn những ràng buộc về quy định, chính sách vĩ mô hay sự phản đối từ bên trong trường đại học trước những thay đổi cấu trúc tổ chức khi cố gắng kết nối các giá trị hàn lâm học thuật với các giá trị kinh tế (Jacob và cộng sự, 2003).

Kinh nghiệm phát triển trường đại học theo mô hình doanh nghiệp trên thế giới

Mỹ được coi là quốc gia đi đầu trong việc giảng viên tại nhiều trường đại học kết hợp thành công nhiệm vụ “truyền thống” nghiên cứu khoa học và giảng dạy với tạo ra giá trị gia tăng về kinh tế và kinh doanh, tương tự như thế hệ đi trước của họ từ thế kỷ thứ 19 cũng là những người đã tiên phong tích hợp được sứ mệnh giảng dạy và truyền thụ tri thức với nghiên cứu khoa học tạo ra tri thức mới (Etzkowitz và cộng sự, 2008).

Tại Mỹ các trường đại học được trao quyền độc lập và tự chủ tương đối cao ngay từ những năm đầu thế kỷ 19. Tư tưởng coi trọng tự do cạnh tranh cũng là động lực thúc đẩy các trường đại học tích cực chuyển mình theo định hướng doanh nghiệp.

Từ những nỗ lực đầu tiên tập trung vào tìm kiếm nguồn tài chính phục vụ nghiên cứu, các hoạt động mang tính định hướng doanh nghiệp mở rộng sang thương mại hóa các sản phẩm khoa học thông qua đăng ký sở hữu bản quyền phát minh sáng chế, cấp phép khai thác, thành lập doanh nghiệp, và lan ra tại hầu hết các trường đại học nghiên cứu.

Năm 1969, Đại học Stanford đi đầu trong việc thành lập Văn phòng Cấp phép Công nghệ (Office of Technology Licensing (OTL)), với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và đàm phán các hợp đồng cấp phép. Mô hình chuyển giao công nghệ mang tính marketing tiên phong này đã gặt hái nhiều thành công và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho trường.

Mô hình này tiếp tục được áp dụng tại Đại học MIT, và sau đó lan rộng tới toàn bộ hệ thống các trường đại học có hoạt động nghiên cứu khoa học tại Mỹ. Các quy định pháp luật tại Mỹ (Đạo luật Bayh–Dole năm 1980) cũng góp phần định hình mối quan hệ trường đại học và doanh nghiệp theo hướng này. Các nhà khoa học - giảng viên được đảm bảo lợi ích thu được từ khai thác bản quyền sáng chế của mình, thậm chí được khuyến khích nghỉ làm để thành lập doanh nghiệp (Etzkowitz, 2015).

Singapore là quốc gia lựa chọn chiến lược tăng trưởng dựa vào tri thức. Các trường đại học tại đây được trao trọng trách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động nghiên cứu gắn với nhu cầu doanh nghiệp, thương mại hóa công nghệ, thành lập doanh nghiệp công nghệ trong trường đại học, thu hút nhân tài từ nước ngoài, và lan tỏa tinh thần doanh nhân trong trường đại học.

Tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), NUS Enterprise là một đơn vị trực thuộc trường với tổng giám đốc có vị trí ngang bằng với các phó hiệu trưởng. Đơn vị này có sứ mệnh thúc đẩy tinh thần kinh doanh trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu toàn trường, đồng thời liên hệ và thúc đẩy hợp tác với giới kinh doanh thông qua phòng Quan hệ Doanh nghiệp (Industry Liaison Office).

Một số hoạt động cụ thể đơn vị này triển khai gồm có hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp, gây quỹ, kết nối mạng lưới các nhà đầu tư và cố vấn cho các dự án doanh nghiệp công nghệ của giảng viên, sinh viên và cựu học viên, xúc tiến các thỏa thuận cấp phép và chuyển giao công nghệ, phát triển các nội dung đào tạo về khởi sự kinh doanh trong các chương trình đào tạo khối kỹ thuật (Wong, 2007).

Các bài học kinh nghiệm từ Đại học Quốc gia Singapore trong việc phát triển thành công đại học theo mô hình doanh nghiệp tại trường gồm có:

- Có sự thống nhất và quán triệt tại các cấp lãnh đạo cao nhất;

- Có sự cam kết dài hạn về nguồn lực và đổi mới tổ chức;

- Tuyển dụng những nhân sự xuất sắc để dẫn dắt sự thay đổi;

- So sánh, học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm quốc tế tốt nhất;

- Đưa ra bằng chứng cụ thể về kết quả đạt được để thuyết phục và chinh phục sự ủng hộ của cộng đồng các nhà khoa học và giảng viên toàn trường;

- Liên tục vận động để theo kịp những thay đổi từ môi trường.

Nguồn: Wong (2007)

Năm 2012, OECD kết hợp với Ủy ban Châu Âu về Văn hóa và Giáo dục xây dựng và công bố một Khung tham chiếu về mô hình trường đại học định hướng doanh nghiệp (OECD và European Commission’s DG Education and Culture, 2012). Mục tiêu của Khung tham chiếu là hỗ trợ các trường đại học trong khối Liên minh Châu Âu thực hiện tự đánh giá mình và đổi mới hướng đến mô hình đại học doanh nghiệp. Dựa trên kết quả của nghiên cứu này, các nhân tố có liên quan và chi phối đến xu hướng trường đại học vận động theo định hướng doanh nghiệp bao gồm:

• Lãnh đạo và quản lý;

• Năng lực tổ chức, con người và biện pháp khuyến khích;

• Nỗ lực phát triển tinh thần doanh nghiệp trong giảng dạy và học tập;

• Có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ các cá nhân có tố chất khởi nghiệp (entrepreneurs);

• Mối quan hệ giữa trường đại học với doanh nghiệp và đối tác bên ngoài trong trao đổi tri thức;

• Mức độ quốc tế hóa của trường;

• Kết quả cụ thể tạo ra từ mô hình trường đại học định hướng doanh nghiệp.

Cạnh tranh trên sân nhà

Cũng giống như những gì diễn ra trên thế giới, giáo dục đại học Việt Nam nói chung, và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng, đang phải đối mặt với nguy cơ bị cạnh tranh trên sân nhà, khi ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp phát triển các cơ sở đào tạo nhân lực bậc cao, không chỉ để phục vụ cho nhu cầu của riêng mình mà còn đáp ứng đòi hỏi của xã hội.

Trường Đại học FPT thuộc tập đoàn FPT thành lập năm 2006, Đại học Tân Tạo thuộc Tập đoàn Tân Tạo và Đại học Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí cùng thành lập năm 2010, là một số ví dụ về sự lấn sân của giới doanh nghiệp sang mảng nghiên cứu phát triển khoa học và truyền thụ tri thức.

Gần đây Vingroup cũng đã công bố rộng rãi tham vọng thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế trong một tương lai gần.

Lĩnh vực thế mạnh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh dường như lại là mảnh đất “mầu mỡ” và ít rào cản gia nhập, thu hút đông đảo các đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ đào tạo. Những điều này làm gia tăng sức ép tới các trường đại học thuộc cùng khối ngành trong cuộc đua bảo vệ vai trò là cánh cửa chắc chắn dẫn tới tương lai nghề nghiệp.

Chủ động mở rộng kết nối hoạt động nghiên cứu và đào tạo gắn với giới doanh nghiệp, thay vì chờ đợi doanh nghiệp tìm đến đặt hàng mình, chính là hướng đi cần thiết để giáo dục đại học nói chung và Trường đại học Kinh tế Quốc dân vươn lên nắm bắt các cơ hội phát triển và khẳng định được chỗ đứng.

Song song với điều này, các trường đại học quốc tế ngày càng mở rộng hoạt động và tìm đến các nước kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

Thị trường giáo dục đại học trong nước đã và đang bị các đối thủ năng động hơn từ khắp nơi trên thế giới đến tiếp cận và khai thác. Thực tế điều này đã xảy ra: số sinh viên Việt Nam đi du học tăng từ 47.000 năm 2010 lên tới 130.000 năm 2015, với tổng chi ước tính 1.5 tỉ USD/năm (Phạm Hiệp, 2016).

Số lượng sinh viên theo học các chương trình liên kết quốc tế ngay trong nước ngày càng tăng cao cũng cho thấy xu hướng cạnh tranh mới trong giáo dục đại học. Bên cạnh đó, có những thông tin nhiều chiều về tình trạng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, cũng như khó khăn tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Cuối cùng, tiến trình xã hội hóa và tăng cường tự chủ trong các trường đại học tại Việt Nam đang được đẩy mạnh. Cũng như các trường đại học nằm trong tốp đi đầu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đứng trước cơ hội và đồng thời là thách thức lựa chọn mô hình và hướng đi cho mình.

Sức ép cạnh tranh và đòi hỏi tồn tại trước mắt buộc Nhà trường cần bám sát những nhu cầu hiện tại của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, mục tiêu trở thành trường đại học nghiên cứu, hướng phát triển chiến lược mà nhà trường đã lựa chọn cho tương lai của mình, cũng là một thách thức không dễ thực hiện.

GS.TS Trần Thọ Đạt, Tiến sĩ Doãn Hoàng Minh - trường ĐH Kinh tế quốc dân

MỚI NHẤT
Cách chức hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định
Cách chức hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định

(Dân trí) - Trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) Bình Định, ông Huỳnh Hữu Bình có nhiều việc làm vi phạm các quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nghề, tài chính - kế toán; tạo dư luận không tốt.

Thứ năm, 24/11/2016 - 03:22

Quảng Bình: Xác minh thông tin học sinh không biết đọc, biết viết vẫn được lên lớp
Quảng Bình: Xác minh thông tin học sinh không biết đọc, biết viết vẫn được lên lớp

(Dân trí) - Sau khi nhận được phản ánh về việc nhiều học sinh tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn không biết đọc, biết viết vẫn được lên lớp, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã thành lập đoàn để kiểm tra, xác minh thông tin trên.

Thứ năm, 24/11/2016 - 01:33

Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh: Không học thêm, tự học ở nhà
Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh: Không học thêm, tự học ở nhà

Phan Đăng Nhật Minh từng được gọi là “Cậu bé Google” khi có khả năng đưa ra câu trả lời chính xác ngay sau câu hỏi ở nhiều lĩnh vực mà không cần nhiều thời gian suy nghĩ ở cuộc thi “Chinh phục” cách đây 2 năm.

Thứ năm, 24/11/2016 - 11:25

Hàng trăm học sinh nghỉ học vì trường cho mượn sân làm đám cưới
Hàng trăm học sinh nghỉ học vì trường cho mượn sân làm đám cưới

(Dân trí) - Một đám cưới được dựng rạp, tổ chức linh đình ngay trong sân trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) vào chiều ngày 23/11 khiến nhiều người dân bức xúc, gây phản cảm.

Thứ năm, 24/11/2016 - 08:40

Kết quả nghiên cứu: Phần lớn phụ huynh Việt cho rằng con rất ngoan
Kết quả nghiên cứu: Phần lớn phụ huynh Việt cho rằng con rất ngoan

(Dân trí) - Trong mối quan hệ với con, 80% phụ huynh Việt Nam quan tâm đến việc con làm họ cảm thấy vui vẻ. Và phần lớn bố mẹ cho rằng con mình rất ngoan. Đó là một trong những kết quả của nghiên cứu về chỉ số các mối quan hệ cá nhân được thực hiện ở 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

Thứ năm, 24/11/2016 - 06:54

Hơn 400 học sinh và giáo viên bị mùi mủ cao su “tra tấn”
Hơn 400 học sinh và giáo viên bị mùi mủ cao su “tra tấn”

(Dân trí) - Mấy tháng nay, 398 học sinh cùng nhiều giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối từ cơ sở thu mua mủ cao su gây ra. Sau khi đến kiểm tra và làm việc, đoàn liên ngành đã yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động thu mua ngay lập tức.

Thứ năm, 24/11/2016 - 06:53

Dự thảo Quy chế đào tạo tiến sĩ mới: Ngăn chặn đạo văn
Dự thảo Quy chế đào tạo tiến sĩ mới: Ngăn chặn đạo văn

(Dân trí) - Theo Dự thảo quy chế đào tạo tiến sĩ mới, người hướng dẫn và hội đồng bảo vệ luận án cấp trường/viện phải có trách nhiệm cùng nghiên cứu sinh về nội dung luận án khi có khiếu kiện về vi phạm bản quyền tác giả (đạo văn).

Thứ năm, 24/11/2016 - 04:00

Trường Cao đẳng được tuyển sinh quanh năm
Trường Cao đẳng được tuyển sinh quanh năm

(Dân trí) - Theo dự thảo quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra, thời gian tuyển sinh của các trường bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc công tác tuyển sinh chậm nhất trước ngày 31/12 hàng năm.

Thứ tư, 23/11/2016 - 04:32

Ngành đặc thù khó rút ngắn thời gian đào tạo
Ngành đặc thù khó rút ngắn thời gian đào tạo

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, được thiết kế theo hướng hội nhập giáo dục quốc tế. Theo đó, khung thời gian đào tạo đại học sẽ được rút ngắn xuống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều băn khoăn của các trường khi triển khai khung cơ cấu này.

Thứ tư, 23/11/2016 - 04:09

Tư vấn về triển vọng và định hướng theo nghề làm đẹp
Tư vấn về triển vọng và định hướng theo nghề làm đẹp

Chiều nay, các chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc cùng diễn viên, người mẫu Mai Thu Huyền đã tham gia buổi giao lưu với độc giả báo Dân trí về triển vọng nghề làm đẹp, đồng thời đưa ra những lời khuyên nghề nghiệp hữu ích cho những ai muốn khẳng định mình trong lĩnh vực này. Mời bạn đọc theo dõi.

Thứ tư, 23/11/2016 - 02:02

Khởi tố nhóm người xông vào trường hành hung cô giáo trên bục giảng
Khởi tố nhóm người xông vào trường hành hung cô giáo trên bục giảng

(Dân trí) - Ngày 23/11, thông tin từ Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can vụ cô giáo bị hành hung tại trường Tiểu học T.V. 1 năm trước.

Thứ tư, 23/11/2016 - 10:30

Bí quyết giúp trẻ tự tin, thành công
Bí quyết giúp trẻ tự tin, thành công

(Dân trí) - Giúp cho trẻ tự tin là trao chìa khóa thành công cho chúng. Mỗi trẻ đều có tiềm năng rất lớn. Khả năng của não bộ hầu như là không có giới hạn – trừ một vài trường hợp bệnh lý.

Thứ tư, 23/11/2016 - 09:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Đa dạng phương thức tuyển sinh 2017
Đa dạng phương thức tuyển sinh 2017

Mặc dù Bộ GD&ĐT chưa chính thức ban hành Quy chế thi và tuyển sinh 2017 nhưng nhiều trường đại học đã dự trù phương án tuyển sinh riêng khá đa dạng.

Thứ tư, 23/11/2016 - 07:51

“Khó xử” với giáo viên dạy thêm tại nhà
“Khó xử” với giáo viên dạy thêm tại nhà

(Dân trí) - Giáo viên tổ chức dạy thêm tại nhà không phép có thể xem một trong những vi phạm về dạy thêm học thêm phổ biến nhất hiện nay ở TPHCM. Trong khi cơ quan quản lý lại “ngại” với vi phạm này của giáo viên.

Thứ tư, 23/11/2016 - 07:29

Đại học Việt Pháp: Các chương trình đào tạo đã được kiểm định quốc tế về chất lượng
Đại học Việt Pháp: Các chương trình đào tạo đã được kiểm định quốc tế về chất lượng

6 chương trình đào tạo của trường ĐH Việt Pháp đã được Hội đồng cao cấp về đánh giá nghiên cứu và giảng dạy đại học của Pháp (HCERES) tái thẩm định (lần thứ nhất đã được thực hiện từ năm 2010) và công nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.

Thứ tư, 23/11/2016 - 07:00

Chuyên gia Hàn Quốc tư vấn về triển vọng và định hướng theo nghề làm đẹp
Chuyên gia Hàn Quốc tư vấn về triển vọng và định hướng theo nghề làm đẹp

Chiều nay 23/11, những chuyên gia thẩm mỹ nổi tiếng của Hàn Quốc cùng diễn viên, người mẫu Mai Thu Huyền sẽ có buổi giao lưu trên báo Dân trí với các độc giả Việt Nam về triển vọng nghề làm đẹp, đồng thời đưa ra những lời khuyên nghề nghiệp hữu ích cho những ai muốn khẳng định mình trong lĩnh vực này.

Thứ tư, 23/11/2016 - 02:00

Tranh cãi quanh hình ảnh bé trai vắt vẻo trong khung sắt sau xe máy
Tranh cãi quanh hình ảnh bé trai vắt vẻo trong khung sắt sau xe máy

(Dân trí) - Hình ảnh một bé trai vắt vẻo trong khung sắt phía sau yên xe máy vừa đăng tải trên mạng khiến nhiều người tranh cãi trái chiều với một số tình huống khác nhau.

Thứ ba, 22/11/2016 - 07:11

GS Trần Văn Nhung và 3 kiến nghị gửi Chủ tịch TP Hà Nội
GS Trần Văn Nhung và 3 kiến nghị gửi Chủ tịch TP Hà Nội

(Dân trí) - “Tôi rất vui mừng vì vừa được Chủ tịch gửi tặng hoa và thiếp chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016. Thư này đã được gửi theo đường chính thức nhưng tôi xin mạn phép được chia sẻ niềm vui này trên Facebook cá nhân và nhân tiện xin nêu một vài kiến nghị nhỏ…”.

Thứ ba, 22/11/2016 - 05:02

Nghẹn với hình ảnh học trò ăn cơm trên xe máy
Nghẹn với hình ảnh học trò ăn cơm trên xe máy

(Dân trí) - Clip quay lại hình ảnh hai học sinh xúc cơm ăn khi đang ngồi sau xe máy lưu thông trên đường được một người dân TPHCM quay lại làm người xem không khỏi cười nghẹn với áp lực đáng sợ của việc học.

Thứ ba, 22/11/2016 - 03:05

Câu chuyện nỗ lực vượt khó của 10 tổ ấm Tiến sĩ
Câu chuyện nỗ lực vượt khó của 10 tổ ấm Tiến sĩ

(Dân trí) - Dù công tác ở tỉnh “khuất nẻo” Đồng Tháp nhưng tinh thần hiếu học của giảng viên trường ĐH Đồng Tháp không hề thua kém đồng nghiệp các thành phố lớn. Từ ý chí và “bệ phóng” của ban giám hiệu nhà trường, 10 cặp giảng viên đăng ký và chinh phục thành công học vị Tiến sĩ.

Thứ ba, 22/11/2016 - 02:30

Xúc động những lời cảm ơn từ học trò Việt đến thầy cô nước ngoài
Xúc động những lời cảm ơn từ học trò Việt đến thầy cô nước ngoài

Những lời cảm ơn chân thành bằng con chữ non nớt nhưng tràn ngập yêu thương của các em học sinh trường ILA dành cho thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã nói lên tất cả: Tình yêu cùng sự tận tâm của thầy cô mới là đôi cánh nâng bước tri thức cho các em.

Thứ ba, 22/11/2016 - 02:00

Lời tri ân tháng 11
Lời tri ân tháng 11

(Dân trí) - Tháng 11 về, mùa tri ân thầy cô lại đến. Lật từng ngăn kí ức trong tim, phủi nhẹ lớp bụi thời gian, bao xúc cảm rưng rưng ùa về như từng con sóng nhỏ miên man mãi...

Thứ ba, 22/11/2016 - 12:29

Thu nhập thấp, có giữ chân được giáo viên giỏi?
Thu nhập thấp, có giữ chân được giáo viên giỏi?

(Dân trí) - Nhiều giáo viên mới ra trường đi dạy có mức thu nhập chỉ khoảng hai triệu đồng. Thu nhập thấp là một cản trở lớn đối với ngành giáo dục trong việc thu hút và giữ chân được người giỏi.

Thứ ba, 22/11/2016 - 08:24

Nóng lòng chờ chương trình, sách mới
Nóng lòng chờ chương trình, sách mới

2019, ngành giáo dục sẽ bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới vào dạy học theo hình thức cuốn chiếu ở cả 3 bậc học phổ thông, tuy nhiên hiện tiến độ thực hiện rất chậm

Thứ ba, 22/11/2016 - 08:15