Đại học "lộ" hàng loạt yếu kém nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục?

Dân trí Trong giai đoạn từ tháng 1-2016 đến ngày 31/5/2018, 4 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Việt Nam đã đánh giá ngoài 122 trường đại học thì có 117 trường đại học/học viện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, chỉ có 5 trường đại học/học viện là chưa được công nhận.
>>"Ngỡ ngàng" bức tranh về kết quả kiểm định chất lượng 117 trường đại học Việt Nam
>>Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
>>Trường ĐH Điện lực đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục


Chất lượng nhiều trường đại học có vấn đề

Chất lượng nhiều trường đại học có vấn đề

Con số đáng lo ngại

Theo thống kê của GS. Bành Tiến Long (nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT), trong 117 trường đại học/học viện có 100 trường đại học công lập, 17 trường đại học ngoài công lập. Trong đó, 6,8% là trường trực thuộc UBND các tỉnh quản lý và 77,8 là trường/học viện trực thuộc các Bộ chủ quản và các ĐH Quốc gia, Đại học vùng.

Kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục công khai trên cổng thông tin điện tử của 4 Trung tâm cho thấy, trong 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí đánh giá chất lượng thì rất ít trường đạt. Cụ thể:

Tổng số 61 tiêu chí, có 9 tiêu chí 100% các cơ sở GD ĐH đều đạt là: Xác định sứ mạng của trường đại học; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể; đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học cho cán bộ, giảng viên; một số tiêu chí về chăm sóc sinh viên; các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Với 52 tiêu chí còn lại, mỗi tiêu chí có ít nhất một cơ sở GD ĐH “chưa đạt”.

Đặc biệt, chỉ có 1 trường đại học có số lượng tiêu chí “Đạt” cao nhất là 56/61 tiêu chí “Đạt yêu cầu” và số lượng tiêu chí “Chưa đạt” ít nhất (5/61 tiêu chí “Chưa đạt yêu cầu”); không có trường nào không đạt từ 4 tiêu chí trở xuống.

GS Bành Tiến Long cho rằng, điều này càng dễ hiểu vì sao Việt Nam chưa có trường nào được xếp hạng trong 500 trường hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng THES – World University Rankings, hay CWUR World University Rankings.

Cũng theo GS Long 25 trường/học viện (chiếm tỷ lệ 21,36%) có 49 tiêu chí “Đạt” và 12 tiêu chí “Chưa đạt” (12 tiêu chí “Chưa đạt” trong tổng số 61 tiêu chí là con số tối đa để một trường/học viện được công nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục).

Đây là những trường cần phải thực hiện ngay và quyết liệt hơn trong công tác đảm bảo và cải tiến nâng cao CLGD. Còn lại mỗi tiêu chí có ít nhất một cơ sở GD ĐH “chưa đạt”.

Còn lại có tới 98 trường có số lượng 9 tiêu chí chưa đạt trở lên, chiếm 83,76% tổng số trường. Đây là con số đáng lo ngại, phản ánh đúng nội dung yếu kém của giáo dục đại học Việt Nam.

Đáng lưu ý rằng, phần lớn các trường được kiểm định là những trường được coi là xếp hạng khá trở lên trong hệ thống GD VN.


55% trường đại học được đánh giá chưa đáp ứng đủ số lượng giảng viên để thực hiện CTĐT và nghiên cứu khoa học.

55% trường đại học được đánh giá chưa đáp ứng đủ số lượng giảng viên để thực hiện CTĐT và nghiên cứu khoa học.

Báo động về chất lượng

GS Bành Tiến Long cho rằng, việc kiểm định chất lượng giáo dục đã tạo bước chuyển biến tích cực và thay đổi mạnh mẽ đối với các trường đại học. Nhiều đại học đã có những cam kết mạnh và thực hiện cải thiện cải thiện sau đánh giá. Tuy nhiên, kết quả 117 cơ sở giáo dục đã được kiểm định chất lượng và công khai kết quả thẩm định cho thấy các trường đại học còn tồn tại nhiều vấn đề đáng “báo động” về chất lượng.

Về quản trị ĐH và tổ chức quản lý trường ĐH thì có 36% trường đại học được đánh giá chưa có cơ cấp tổ chức đáp ứng các quy định của Điều lệ trường ĐH và các quy định khác của pháp luật có liên quan như chưa thành lập Hội đồng trường, Hội đồng khoa và một số tiêu chuẩn khác đúng quy định, một số trường chưa cập nhật và xây dựng QC về TC&HĐ theo đúng quy định hiện hành….

Có tới 34% chưa đáp ứng được các yêu cầu về CL – KHPT và biện pháp giám sát, đánh giá và thực hiện các kế hoạch, chất lượng.

Về chương trình đào tạo, có 15,4% trường đại học được đánh giá chưa thiết kế theo quy định đối với các CTĐT thường xuyên, chưa đảm bảo chất lượng đào tạo đối với CTĐT này.

Có 65% trường chưa thực hiện việc định kỳ đánh giá CTĐT và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá; Có 24% cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu về việc định kỳ bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở tham khải các CTTT-QT, các ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng, lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức GD….đặc biệt, có tới 43% CS GD được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách có hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Về hoạt động đào tạo, khi triển khai hoạt động đào tạo, phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học chưa thực sự được các trường đại học chú trọng, có 44% trường đại học chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí này. Việc lấy ý kiến của người học, nhà sử dụng lao động và các bên liên quan để làm căn cứ điều chỉnh CTĐT cũng chưa thực sự được các nhà trường chú trọng, có đến 33% trường đại học chưa đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí này.

Về đội ngũ giảng viên, một con số đáng báo động mà khảo sát của GS Bành Tiến Long đưa ra, cụ thể: 55% trường đại học được đánh giá chưa đáp ứng đủ số lượng giảng viên để thực hiện CTĐT và nghiên cứu khoa học; tỷ lệ trung bình SV/GV của một ngành đào tạo quá cao (có chương trình đào tạo khoảng 60 SV/GV).

Có 26% trường được đánh giá có đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên chưa đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hóa theo quy định. Đặc biệt, có 43% trường được đánh giá có đội ngũ giảng viên chưa đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định, một số giảng viên chưa giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo… Đồng thời, có đến 35% CSGD chưa đáp ứng yêu cầu về đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong khảo sát của GS Long thì vấn đề nghiên cứu khoa học là điểm tồn tại lớn nhất của các trường ĐH. Các trường có nhiều đề tài, dự án chưa được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch (có 49% trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí này), thậm chí có tới 78% cơ sở giáo dục chưa đáp ứng tiêu chí yêu cầu về chuyển giao KHCN.

Một số vấn đề tồn tại liên quan nữa là Thư viện và diện tích sử dụng đất của trường đại học. Có 66% trường đại học được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu của tiêu chí thư viện của trường ĐH (chưa có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo…); có 55% trường đại học chưa có đủ diện tích đất sử dụng theo quy định…

Bên cạnh hàng loạt vấn đề tồn tại nêu trên, từ kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục cho thấy có 9/61 tiêu chí mà 100% các trường đã đạt được KĐCLGD đều đạt yêu cầu. Nội hàm các tiêu chí này liên quan đến các vấn đề sức mạnh của cơ sở giáo dục đại học như hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, dân chủ trong CSGD, các hoạt động về đạo đức lối sống cho người học, việc cung cấp các thiết bị tin học về cơ bản các CSGD đều đáp ứng đủ.

***

Kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học và đổi mới quản trị đã được khẳng định trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020…

Sau gần 13 năm thực hiện Nghị quyết và 5 năm thực hiện Nghị quyết 29, giáo dục đại học VN tuy có chuyển biến tích cực về nâng cao chất lượng và tính tự chủ . Tuy nhiên, những con số trên qua khảo sát, đánh giá của GS Bành Tiến Long cho thấy, hoạt động giáo dục đại học còn nhiều bất cập, đặc biệt là vấn đề đổi mới Quản trị đại học.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Phụ huynh mệt mỏi vì đến bìa bọc sách cũng đồng phục
Phụ huynh mệt mỏi vì đến bìa bọc sách cũng đồng phục

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh mệt mỏi, rối bời vì giáo viên đưa ra những quy định, nhắc nhở về đồ dùng học tập mang tính "đồng phục", kể cả cái bìa bọc sách...

Thứ bảy, 01/09/2018 - 07:33

Tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Harvard năm 2018 "khắc nghiệt" kỷ lục
Tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Harvard năm 2018 "khắc nghiệt" kỷ lục

(Dân trí) - Tỷ lệ trúng tuyển Đại học Harvard năm nay (niên khóa 2018-2022) chỉ với 4,59% ứng viên được chấp nhận, khắc nghiệt nhất trong lịch sử tuyển sinh ngôi trường này, đồng thời cũng là thấp nhất trong khối trường Ivy League.

Thứ bảy, 01/09/2018 - 07:09

Phụ huynh “choáng” khi phải đóng 1 triệu đồng ghi danh vào trường ngoài công lập
Phụ huynh “choáng” khi phải đóng 1 triệu đồng ghi danh vào trường ngoài công lập

(Dân trí) - “Nói là trường chất lượng cao nhưng thực chất là thu cao. Có trường ngoài công lập mà đến ghi danh cho con em học phải đóng 1 triệu, sau đó đóng thêm 1,5 triệu đồng tiền phát triển trường. Phụ huynh nghe thông tin các khoản đóng góp đầu năm mà choáng”, nhà báo Văn Hiền thông tin.

Thứ bảy, 01/09/2018 - 06:44

Quảng Ngãi: Nỗi lo nhà vệ sinh trường học xuống cấp
Quảng Ngãi: Nỗi lo nhà vệ sinh trường học xuống cấp

(Dân trí) - Nhà vệ sinh không có mái che phủ đầy rong rêu, bốc mùi nồng nặc vì nước thải không được xử lý... là thực trạng đáng lo tại nhiều điểm trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm học mới 2018 - 2019.

Thứ bảy, 01/09/2018 - 05:05

Lớp 1 đông học sinh, thương cả cô lẫn trò
Lớp 1 đông học sinh, thương cả cô lẫn trò

(Dân trí) - Ở Hà Nội, học trường công lập, nhất là bậc tiểu học thì việc mỗi lớp có từ 50 đến 60 học sinh là chuyện thường tình. Phụ huynh nào có con đi học cũng biết và phải chấp nhận thực tế đó dù biết rằng số sĩ học sinh cao thì chất lượng học tập sẽ giảm.

Thứ bảy, 01/09/2018 - 04:03

Giáo dục TPHCM giảm tải chương trình, khắc phục quá tải
Giáo dục TPHCM giảm tải chương trình, khắc phục quá tải

(Dân trí) - Giáo dục TPHCM phải chú trọng đến việc giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải; tình trạng nặng về lý thuyết, nhẹ thực hành trong năm học này.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 10:00

Hiệu trưởng xây nhà ăn trong trường cho học sinh đối diện mức kỷ luật cách chức
Hiệu trưởng xây nhà ăn trong trường cho học sinh đối diện mức kỷ luật cách chức

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) “chống lệnh” cấp trên, tự ý xây nhà nấu ăn cho học sinh trong trường, cơ quan thẩm quyền địa phương đã họp để bỏ phiếu kỷ luật đối với Hiệu trưởng này.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 04:30

Trao quyền tuyển dụng cho hiệu trưởng: Lo “đại bàng thêm cánh”?
Trao quyền tuyển dụng cho hiệu trưởng: Lo “đại bàng thêm cánh”?

(Dân trí) - TPHCM đang thực hiện lộ trình tự chủ nhân sự cho các trường THPT, trong đó hiệu trưởng sẽ nắm quyền trực tiếp trong tuyển dụng giáo viên. Điều này dẫn đến tâm trạng lo ngại "đại bàng" lại có thêm cánh?

Thứ sáu, 31/08/2018 - 02:23

Toán tương tác: Đau đầu với đề bài "tô màu bản đồ"
Toán tương tác: Đau đầu với đề bài "tô màu bản đồ"

(Dân trí) - Chào mừng Quốc khánh 2/9, chúng ta cùng nhau giải bài toán tương tác với chủ đề tô màu một số tỉnh thành của đất nước Việt Nam thân yêu nhé.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 02:00

Học tiếng Anh: 7 phút "càn quét" từ vựng về thức ăn
Học tiếng Anh: 7 phút "càn quét" từ vựng về thức ăn

(Dân trí) - "Bún đậu", "mắm tôm", "nem chua" trong tiếng Anh là gì, nói như thế nào? Video thú vị này sẽ mang đến câu trả lời cho các bạn. Video sẽ bao gồm cả từ vựng tiếng Anh và những cách diễn đạt phổ biến khi nói về thức ăn, đồ ăn giúp các bạn ứng dụng được trong giao tiếp.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 10:00

Nhiều trường học biên giới lũ lên bất ngờ gây ngập phải nghỉ học
Nhiều trường học biên giới lũ lên bất ngờ gây ngập phải nghỉ học

(Dân trí) - Nhiều trường học tại các huyện Kỳ Sơn và Tương Dương, tỉnh Nghệ An buộc phải cho học sinh nghỉ học vì lũ lên bất thường.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 09:52

Quảng Ngãi: Sử dụng GV hợp đồng để khắc phục tình trạng thiếu GV
Quảng Ngãi: Sử dụng GV hợp đồng để khắc phục tình trạng thiếu GV

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cho các huyện, thành phố sử dụng giáo viên (GV) hợp đồng giảng dạy để khắc phục tình trạng thiếu hụt giáo viên trong năm học mới 2018 - 2019.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 09:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Lũ quét ập đến trong tích tắc, thầy cô chỉ biết đứng nhìn vô vọng
Lũ quét ập đến trong tích tắc, thầy cô chỉ biết đứng nhìn vô vọng

(Dân trí) - Chỉ trong vài phút, toàn bộ đồ hoc tập dùng đã bị cuốn trôi từ trong lớp ra sân; từ sân xuống suối trước sự kinh hoàng của các thầy, cô giáo trường THPT-THCS dân tộc nội trú Nà Ớt (thuộc xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Thứ sáu, 31/08/2018 - 08:06

Sinh viên FPT Edu giành ngôi Quán quân Hackathon Việt Nam bằng sản phẩm thùng rác thông minh
Sinh viên FPT Edu giành ngôi Quán quân Hackathon Việt Nam bằng sản phẩm thùng rác thông minh

(Dân trí) - Được lắp một thiết bị cảm biến giá khoảng 200 nghìn đồng, thùng rác bình thường phút chốc biến thành thùng rác thông minh, biết “gọi” người đến thu gom khi thùng đầy. Sản phẩm này được nhóm sinh viên Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Edu) lập trình, lắp ráp hoàn thiện chỉ trong hơn 17 tiếng và ẵm trọn ngôi vị Quán quân Hackathon Việt Nam 2018.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 08:00

Trường bị mưa lũ “xóa sổ”, hơn 260 học sinh bơ vơ trước ngày khai giảng
Trường bị mưa lũ “xóa sổ”, hơn 260 học sinh bơ vơ trước ngày khai giảng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của mưa lũ, trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) bị sạt lở vùi lấp, làm sập nhiều phòng học khiến hơn 260 học sinh của trường không còn chỗ học tập trong khi ngày khai giảng năm học mới cận kề.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 07:50

Họp phụ huynh đầu năm và chuyện lắp điều hòa
Họp phụ huynh đầu năm và chuyện lắp điều hòa

(Dân trí) - Họp phụ huynh đầu năm, mọi người đều chăm chú lắng nghe cô giáo thông báo tình hình trường lớp và các khoản thu nộp học phí, bảo hiểm, quỹ lớp. Mọi người đều thống nhất với mức thu mà Hội Phụ huynh lớp thông báo. Câu chuyện đáng chú ý của buổi họp xoay quanh chuyện có nên mua điều hòa cho các con.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 04:03

Năm học mới: Cả nước thiếu gần 76.000 giáo viên các cấp
Năm học mới: Cả nước thiếu gần 76.000 giáo viên các cấp

(Dân trí) - Tính đến thời điểm tháng 8/2018, so với định mức giáo viên/lớp quy định, cả nước thiếu 43.732 giáo viên mầm non, 18.953 giáo viên tiểu học, 10.142 giáo viên THCS (đây là số thiếu cục bộ ở một số địa phương, mặc dù cả nước hiện vẫn thừa 12.165 giáo viên THCS) và thiếu 3161 giáo viên THPT.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 02:39

Thực hiện dồn lớp, ghép trường trên vùng cao: Cần có lộ trình
Thực hiện dồn lớp, ghép trường trên vùng cao: Cần có lộ trình

(Dân trí) - Từ đầu năm học 2018-2019, tỉnh Gia Lai đã thực hiện việc dồn lớp, sáp nhập các trường lại với nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và giảng dạy. Với việc thực hiện này, tỉnh Gia Lai đã giảm được 56 trường học theo tinh thần Nghị Quyết 19. Tuy nhiên việc thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn trong việc điều chuyển cán bộ, cơ sở vật chất và đi lại của học sinh.

Thứ sáu, 31/08/2018 - 12:05

Gian lận thi THPT quốc gia: Yêu cầu trường đại học không tiếp nhận thí sinh được “vống” điểm
Gian lận thi THPT quốc gia: Yêu cầu trường đại học không tiếp nhận thí sinh được “vống” điểm

(Dân trí) - Trao đổi về hướng xử lý với những thí sinh dính vào vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, Sơn La vừa qua, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, nếu sai phạm đến mức độ hủy kết quả thi, Bộ sẽ yêu cầu hủy và yêu cầu các trường đại học không tiếp nhận các em này.

Thứ năm, 30/08/2018 - 10:13

Trường đại học Việt - Pháp đạt kết quả vượt bậc trong công bố quốc tế
Trường đại học Việt - Pháp đạt kết quả vượt bậc trong công bố quốc tế

(Dân trí) - Trong năm 2017 trở lại đây, trường ĐH Việt - Pháp đã công bố 92 bài báo, trong đó có 53 bài trong các tạp chí ISI; trường đứng vị trí thứ 7 trong bản xếp hạng Nature Index các trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam; dẫn đầu về số lượng các công bố quốc tế do nhà xuất bản Nature – Tổ chức xuất bản khoa học có uy tín trên thế giới thực hiện.

Thứ năm, 30/08/2018 - 07:20

Bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Bốn làm Hiệu trưởng trường ĐH Phòng cháy chữa cháy
Bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Bốn làm Hiệu trưởng trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

(Dân trí) - Ngày 30/8, tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học PCCC đối với Đại tá, TS Lê Quang Bốn – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Thứ năm, 30/08/2018 - 05:45

Đà Nẵng: Lần đầu giáo viên được tự chọn trường công tác
Đà Nẵng: Lần đầu giáo viên được tự chọn trường công tác

(Dân trí) - Ngày 30/8, Sở Giáo dục - Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức cho 79 giáo viên vừa trúng tuyển viên chức được tự chọn trường công tác, với nguyên tắc là giáo viên nào có điểm thi tuyển viên chức cao hơn thì được chọn trước.

Thứ năm, 30/08/2018 - 05:02

Thanh Hóa: Không thu tiền ra đề thi, coi thi và chấm thi ở trường phổ thông
Thanh Hóa: Không thu tiền ra đề thi, coi thi và chấm thi ở trường phổ thông

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện dạy làm quen tiếng Anh đối với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 2; hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; kiểm tra định kỳ ở tiểu học, THCS, THPT năm học 2018-2019.

Thứ năm, 30/08/2018 - 04:57

Vụ trường thu chi sai quy định: Cách chức Hiệu trưởng, khiển trách các Phó Hiệu trưởng
Vụ trường thu chi sai quy định: Cách chức Hiệu trưởng, khiển trách các Phó Hiệu trưởng

(Dân trí) - Chiều 30/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Đức Đằng - Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, thành phố đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng và kỷ luật các Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Sơn vì liên quan đến hàng loạt sai phạm thu chi.

Thứ năm, 30/08/2018 - 04:35