Điều chỉnh Đề án Ngoại ngữ 2020 và kéo dài đến 2025

Dân trí Nhìn nhận Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 có một số mục tiêu đặt ra quá cao so với khả năng thực hiện, chưa phù hợp với xuất phát điểm về năng lực ngoại ngữ của người dạy và người học, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ điều chỉnh đề án này đến năm 2025.
>>100% học sinh lớp 3 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm

Nhiều hạn chế bất cập trong Đề án ngoại ngữ 2020

Ngày 29/12, tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo tổng kết đánh giá triển khai tiếng Anh tăng cường trong các trường cao đẳng đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008-2016.

Theo tổng kết của Bộ GD&ĐT, trong quá trình triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không đạt được mục tiêu khi đặt ra vì hàng loạt nguyên nhân.

Trong đó, lộ trình triển khai dạy và học ngoại ngữ rất khác nhau. Một số trường triển khai chậm do thiếu giảng viên và không xây dựng lộ trình cụ thể theo hướng dẫn của Bộ. Trong khi đó một số trường lại xây dựng lộ trình triển khai nhanh nhưng không tính tới các điều kiện đảm bảo chất lượng trên cơ sở thực tế phát triển của trường.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo về tổng kết đánh giá triển khai tiếng Anh tăng cường trong các trường cao đẳng đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008-2016
Các đại biểu phát biểu tại hội thảo về tổng kết đánh giá triển khai tiếng Anh tăng cường trong các trường cao đẳng đào tạo giáo viên và các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2008-2016

Nhận thức về vai trò của ngoại ngữ và sự cần thiết của việc đổi mới dạy và học ngoại ngữ chưa đầy đủ, chưa tạo động lực, mục tiêu phấn đấu cho người học. Sinh viên thiếu động lực học, thụ động tương tác trong giờ học, chưa ý thức được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ mà chỉ học cho đủ điều kiện trúng tuyển đại học và tốt nghiệp. Sinh viên học ngoại ngữ không vì mục đích để giao tiếp, nghiên cứu, phục vụ sau tốt nghiệp.

Trong khi đó, giảng viên có trình độ ngoại ngữ không đồng đều, số người được đào tạo ở nước ngoài ít, trong khi đó chi phí để thi và lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khá cao và bị giới hạn về thời gian. Mặt khác, do năng lực tiếng Anh còn hạn chế của người dạy và người học, nên khi giảng dạy bằng tiếng Anh chậm hơn so với tốc độ dạy tiếng Việt. Giảng viên cũng lúng túng khi xây dựng ngân hàng đề thi theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam…

Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập vẫn ở mức độ cơ bản, không được cập nhật thường xuyên hướng tới chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Học liệu chưa phong phú, thiếu hấp dẫn sinh viên.

Các đơn vị thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020 của các trường chưa có sự gắn kết và chia sẻ mặt học liệu. Công tác khảo thí chưa đáp ứng yêu cầu triển khai đề án và năng lực ngoại ngữ của sinh viên.

Thậm chí, theo Bộ GD&ĐT, nhiều trường chưa có bài thi đầu ra phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và tương thích với chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp, chưa có ngân hàng đề thi theo khung 6 bậc của Việt Nam để triển khai tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, thiếu đội ngũ khảo thí chuyên nghiệp. Chưa có các kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với các giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Các điều kiện dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học ngoại ngữ trong xu thế hội nhập và đổi mới, thiếu các trang thiết bị, quy mô lớp học với sĩ số trên 50 sinh viên/lớp. Môi trường học tập chưa đạt chuẩn quốc tế, không tạo được động lực cho giảng viên, sinh viên tích cực học tập ngoại ngữ.

Đặc biệt, kinh phí để xây dựng ngân hàng đề thi, phần mềm thi online phục vụ kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ và xây dựng bài giảng điện tử còn hạn chế. Các trường vẫn lúng túng về việc tổ chức và thu học phí cho những đối tượng sinh viên tham gia học tiếng Anh tăng cường...

Có chuẩn đầu ra cụ thể đối với từng đối tượng HS,SV

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, thời gian qua một số trường ĐH đã đưa ra chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên, tăng cường cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy ngoại ngữ và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Mặc dù vậy, nhiều mục tiêu đề ra trong đề án này thời gian qua chưa đạt được. Vì vậy năm 2017, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ bổ sung cho đề án giai đoạn tiếp theo và đã được Chính phủ thông qua đề án chỉnh sửa bổ sung và ban hành quyết định mới cho đề án giai đoạn 2017-2025”.

Các đại biểu đến từ các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên
Các đại biểu đến từ các trường ĐH, CĐ có đào tạo giáo viên

Theo bà Hữu, Đề án Ngoại ngữ giai đoạn năm 2017-2025 đặt ra quy định đối với các trường đại học và các trường sư phạm đào tạo ngoại ngữ là đến năm 2025 là hầu hết các trường đào tạo ngoại ngữ và 80% các trường đào tạo các ngành khác, triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ; Ngành giáo dục đào tạo sẽ triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên về ngoại ngữ; Đối với các cơ sở ngoại ngữ 100% sinh viên ra trường sẽ đạt chuẩn đầu ra.

“Vì vậy trong giai đoạn 2017-2025 các trường sẽ phải rà soát lại yêu cầu chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Những trường chưa công bố chuẩn đầu ra cần xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên. Lưu ý, chuẩn năng lực ngoại ngữ là B1 bậc 3 đối với học sinh tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên theo tính toán của ban đề án ngoại ngữ quốc gia của chúng tôi để đạt được năng lực này (B1 bậc 3) đối với học sinh THPT thì khả đăng đạt được sớm nhất trên diện rộng vào năm 2030. Như vậy, từ nay đến 2030 năng lực ngoại ngữ đầu ra của học sinh THPT chỉ ở mức A2 mà thôi. Do đó, yêu cầu chuẩn đầu ra xây dựng phải tương ứng và phải có lộ trình để sinh viên đạt được”, bà Hữu nói.

Bên cạnh đó, một số trường thời gian qua đặt chuẩn B1 bậc 3 nhưng cũng gặp khó khăn với chuẩn này và cũng lưỡng lự có tiếp tục đặt chuẩn này hay không. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đề án chuẩn ngoại ngữ quốc gia như Chính phủ đã phê duyệt thì các trường cần tiếp tục xây dựng chuẩn đầu ra nhưng có lộ trình phù hợp để triển khai yêu cầu chuẩn đầu ra đó.

Sau khi có yêu cầu chuẩn đầu ra cụ thể thì các trường xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đã công bố. Hiện nay có rất nhiều hệ thống học liệu để hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo cũng như chia sẻ chương trình đào tạo ngoại ngữ dùng chung cho các trường. Ngoài thông tư 01 ban hành năm 2014, các trường có thể tham khảo khung tham chiếu châu Âu CEFR cũng như hệ thống học liệu kèm theo.

Các trường cũng nên rà soát lại việc đào tạo ngoại ngữ theo chuyên ngành đối với các trường đã có môn học ngoại ngữ chuyên ngành. Đồng thời tiếp tục xây dựng ngoại ngữ chuyên ngành này đây là một bước chuyển mới trước khi có thể dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ chủ yếu bằng tiếng Anh.

Đối với những học sinh ưu tú có thể đạt được năng lực ngoại ngữ nhất định có thể học được môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ngay từ bây giờ nhưng với mục tiêu cao hơn nữa là có thể dạy nhiều môn học hơn, chuyên ngành, ngành bằng tiếng Anh thì cũng phải có môn chuyên ngành trong giai đoạn này.

Việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trong sinh viên cũng rất quan trọng. Hiện nay, các trường thực hiện theo 2 hình thức theo yêu cầu chương trình đào tạo phù hợp chuẩn đầu ra của nhà trường mà xác định năng lực ngoại ngữ của từng sinh viên; hoặc tổ chức đánh giá độc lập và công nhận chứng chỉ năng lực ấy.

Bà Hữu cho rằng, cả 2 hình thức đánh giá này đều phù hợp trong giai đoạn hiện nay nhưng để có sự thống nhất trên toàn quốc thì bài thi đánh giá độc lập cũng rất cần thiết. Trong thời gian tới, việc triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia sẽ là một trong 9 trọng tâm của Bộ GD-ĐT.

Lê Phương

MỚI NHẤT
Đà Nẵng chi 24 tỉ đồng đầu tư thiết bị, đồ chơi cho trẻ mầm non
Đà Nẵng chi 24 tỉ đồng đầu tư thiết bị, đồ chơi cho trẻ mầm non

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký phê duyệt đề án đầu tư trang thiết bị - đồ chơi cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2019, với tổng kinh phí gần 23,9 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 11:30

Phân bổ hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng chịu ảnh hưởng Formosa
Phân bổ hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên vùng chịu ảnh hưởng Formosa

(Dân trí) - Ngày 30/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành quyết định 3653/QĐ-UBND về tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 11,1 tỷ đồng, tạm cấp cho Sở GD-ĐT và các địa phương.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 10:30

Thầy cô hãy là tấm gương sáng để các em noi theo
Thầy cô hãy là tấm gương sáng để các em noi theo

(Dân trí) - Giáo viên nhuộm tóc và sơn móng tay, móng chân không phải là chuyện lạ. Thế nhưng, trong các trường học thì nội quy học sinh lại nghiêm cấm các em nhuộm tóc màu, không được sơn móng tay, móng chân. Việc “nói một đằng làm một nẻo” khiến phụ huynh không đồng tình.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 08:08

Liệu bạn có thể đạt 10 điểm bài trắc nghiệm tiếng Anh này?
Liệu bạn có thể đạt 10 điểm bài trắc nghiệm tiếng Anh này?

(Dân trí) - Bài trắc nghiệm dưới đây gồm 10 câu hỏi về ngữ pháp tiếng Anh, bạn thử làm xem có đúng hết 10 câu không nhé.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 02:02

Khánh Hòa: Dừng thi học kì I đối với khối lớp 12 vì nghi bị lộ đề
Khánh Hòa: Dừng thi học kì I đối với khối lớp 12 vì nghi bị lộ đề

Tối 29/12, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở chỉ đạo các trường Trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh dừng tổ chức thi học kì I đối với khối lớp 12 vì nghi lộ đề thi.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 12:01

PTT Vũ Đức Đam: Thống kê toàn bộ biên chế và dự báo nhu cầu giáo viên
PTT Vũ Đức Đam: Thống kê toàn bộ biên chế và dự báo nhu cầu giáo viên

(Dân trí) - Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, sáng 29/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu một số việc cần làm ngay trong nhiều lĩnh vực. Đối với giáo dục, Phó Thủ tướng yêu cầu thống kê toàn bộ biên chế và dự báo nhu cầu giáo viên ở tất cả các môn học, cấp học, lớp học...

Thứ sáu, 29/12/2017 - 09:00

Yêu cầu xử lý nghiêm vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em
Yêu cầu xử lý nghiêm vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em

(Dân trí) - Ngày 29/12, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Công văn số 7419/UBND-KGVX về việc xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em tại xã Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp). UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu cơ quan chức năng tổng kiểm tra các cơ sở mầm non trên địa bàn.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 07:30

Nghi lộ đề, Khánh Hòa cho dừng thi môn Toán lớp 12 toàn tỉnh
Nghi lộ đề, Khánh Hòa cho dừng thi môn Toán lớp 12 toàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa chiều 29/12 đã cho dừng thi môn Toán của kỳ thi học kỳ I khối lớp 12, năm học 2017-2018 để kiểm tra thông tin lộ đề thi.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 06:13

Ban hành quy định về dạy và học thêm trước 30/3/2018
Ban hành quy định về dạy và học thêm trước 30/3/2018

(Dân trí) - Tại Hội nghị các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua, kết luận của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp chỉnh sửa Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 05:30

Hiệu trưởng trường mầm non bị kiểm điểm vì lạm thu
Hiệu trưởng trường mầm non bị kiểm điểm vì lạm thu

(Dân trí) - Chủ tịch huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa ký quyết định kiểm điểm trách nhiệm đối với Hiệu trưởng trường mầm non Măng Non (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức).

Thứ sáu, 29/12/2017 - 04:14

Yêu thương vô điều kiện: Nền tảng để con phát triển toàn diện
Yêu thương vô điều kiện: Nền tảng để con phát triển toàn diện

(Dân trí) - Yêu thương con vô điều kiện tức là gửi đến con thông điệp “dù thế nào thì cha mẹ vẫn yêu thương con”.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 04:08

"Trái ngọt" từ học bổng 11 năm nâng bước tài năng trẻ
"Trái ngọt" từ học bổng 11 năm nâng bước tài năng trẻ

Không thiếu những chương trình học bổng dành cho thanh thiếu niên Việt Nam nhưng những dự án từ 10 năm trở lên thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đặc biệt những chương trình học bổng kết hợp phát triển con người thông qua đào tạo kỹ năng thì lại càng hiếm gặp. Học bổng SCG - Chung một ước mơ, chính là một trong những nỗ lực như thế.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến thanh niên dưới 18 tuổi năm 2017 chiếm 6,46%, do người từ 18-27 tuổi chiếm 32,43%. Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do lứa tuổi thanh niên gây ra thời gian gần đây ngày một gia tăng, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 03:30

Công bố dự thảo chương trình môn học phổ thông mới trước 12/1/2018
Công bố dự thảo chương trình môn học phổ thông mới trước 12/1/2018

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT sẽ hoàn chỉnh dự thảo các chương trình môn học trước khi đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ để xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trước ngày 12/1/2018.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 02:57

Các kỳ thi phổ thông: Sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính
Các kỳ thi phổ thông: Sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi, chuẩn hóa đánh giá, áp dụng thi trung học phổ thông quốc gia, tiến tới tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 02:36

Vụ bảo mẫu bạo hành bé trai 2 tuổi: Điểm giữ trẻ hoạt động không phép!
Vụ bảo mẫu bạo hành bé trai 2 tuổi: Điểm giữ trẻ hoạt động không phép!

(Dân trí) - Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, cả tỉnh này có 254 điểm trông giữ trẻ, trong đó có 85 điểm là chưa cấp phép. Điểm trông giữ trẻ - nơi xuất hiện trong clip bạo hành là một trong những điểm tự phát, hoạt động “chui” hơn 1 năm nay.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 10:21

Những vấn đề giáo dục tranh cãi “không hồi kết” năm 2017
Những vấn đề giáo dục tranh cãi “không hồi kết” năm 2017

(Dân trí) - Nữ thủ khoa trường đại học sư phạm từng được vinh danh lại thất nghiệp ở nhà nuôi lợn, cô giáo mầm non công tác 37 năm ngã khuỵu khi nhận mức lương hưu chỉ 1,3 triệu đồng. Hai câu chuyện giáo dục tưởng như “nghịch lý” đã đặt ra những vấn đề tranh cãi không lời kết trong qua năm qua.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 09:16

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 có gì mới?
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 có gì mới?

Không chỉ thay đổi, bổ sung tổ hợp xét tuyển, nhiều trường đại học còn tăng cường phương thức tuyển sinh và mở thêm ngành mới.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 07:39

Vì đâu giáo viên chán khi làm đề tài Chiến sĩ thi đua?
Vì đâu giáo viên chán khi làm đề tài Chiến sĩ thi đua?

(Dân trí) - Tiêu chí thi đua trong ngành Giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập. Có những giáo viên đầu tư rất nhiều công sức vào đề tài mà cuối năm vẫn không được xét thi đua. Vì lí do này mà không ít giáo viên đăng kí Chiến sĩ thi đua cảm thấy chán khi làm đề tài.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 07:26

Hai nam sinh trường huyện “đưa” tiếng M’Nông vào điện thoại
Hai nam sinh trường huyện “đưa” tiếng M’Nông vào điện thoại

(Dân trí) - Sinh ra và lớn lên tại vùng đất có đông đồng bào M’Nông sinh sống, hai nam sinh tại huyện nghèo Đắk G’Long của tỉnh Đắk Nông đã mày mò, thiết kế một phần mềm từ điển sử dụng trên điện thoại thông minh. Sản phầm của các em được hy vọng giúp ích cho việc dạy và học tiếng M’Nông tại các tỉnh Tây Nguyên.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 03:03

Bạn có biết tên thủ phủ của 10 tiểu bang đẹp nhất nước Mỹ?
Bạn có biết tên thủ phủ của 10 tiểu bang đẹp nhất nước Mỹ?

(Dân trí) - Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn có biết tên thủ phủ của 10 tiểu bang đẹp nhất nước Mỹ hay không. Bạn thử kiểm tra kiến thức Địa lý của mình về nước Mỹ xem nhé.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 01:05

Cả nước có hơn 8 triệu gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập"
Cả nước có hơn 8 triệu gia đình đạt danh hiệu "Gia đình học tập"

(Dân trí) - Chiều ngày 28/12, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 12:00

Bộ Giáo dục yêu cầu toàn ngành khắc phục bệnh thành tích
Bộ Giáo dục yêu cầu toàn ngành khắc phục bệnh thành tích

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục - đào tạo, các trường ĐH,CĐ tập trung khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và coi đây là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức.

Thứ năm, 28/12/2017 - 10:05

Dồn ghép điểm trường lẻ chuẩn bị chương trình SGK phổ thông mới
Dồn ghép điểm trường lẻ chuẩn bị chương trình SGK phổ thông mới

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình, SGK phổ thông mới, Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các địa phương rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; báo cáo thực trạng các điểm trường lẻ trước khi dồn ghép các điểm trường lẻ.

Thứ năm, 28/12/2017 - 08:15