Thứ năm, 11/06/2020 - 15:44

Đề nghị Nhà xuất bản giảm giá sách giáo khoa tối đa năm học 2020- 2021

Dân trí

Bộ GD&ĐT đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình UB Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa.

Đưa SGK vào danh mục Nhà nước định giá tối đa

Ngày 11/6, thông tin từ Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết, theo quy định của Luật giá 2012 và các văn bản hướng dẫn, SGK thuộc mặt hàng kê khai giá với Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, SGK thuộc nhóm vật tư giáo dục thiết yếu của học sinh; ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn nên Nhà nước cần có giải pháp cấp bách để điều tiết giá.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa.

Đề nghị Nhà xuất bản giảm giá sách giáo khoa tối đa năm học 2020- 2021 - 1

Bộ GD&ĐT đã có văn bản kiến nghị xem xét, quyết định đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa. (Ảnh: Mỹ Hà). 

Ngày 26/3/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 45/TTr-BTC báo cáo Chính phủ đề xuất bổ sung mặt hàng SGK vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (hình thức giá tối đa).

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Theo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ GD&ĐT, sau khi được Quốc hội đồng ý, việc bình ổn giá SGK chắc chắn sẽ tốt hơn.

Đề nghị NXB giảm tối đa giá SGK

Trước mắt, đối với giá SGK năm học 2020-2021, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá Quý 4/2019, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT đều có văn bản đề nghị các NXB nghiêm túc, chặt chẽ trong kiểm soát chi phí sản xuất, giảm tối đa giá SGK nhằm mục tiêu bình ổn giá.

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ, ngày 04/6/2020, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 1973/BGDĐT-KHTC, yêu cầu các NXB thực hiện rà soát phương án giá SGK để tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, tiếp tục giảm giá SGK để hỗ trợ người tiêu dùng; đồng thời, đánh giá tác động đến chỉ số CPI báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ GDĐT trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đề nghị Nhà xuất bản giảm giá sách giáo khoa tối đa năm học 2020- 2021 - 2

Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT đều có văn bản đề nghị các NXB giảm giá SGK tối đa nhằm bình ổn giá.

Ngoài ra, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT đã có quy định hỗ trợ SGK cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc.

Hằng năm, Bộ GD&ĐT đều chỉ đạo các NXB phối hợp các Vụ, Cục và địa phương thực hiện các công tác xã hội như tặng SGK cho con các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, đầu tư xây dựng tủ sách dùng chung, tổ chức mua SGK cũ tặng cho thư viện các trường học thuộc địa bàn khó khăn, nhằm bảo đảm các em học sinh có đầy đủ sách đến trường.

Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT sẽ cùng Dự án GREP cấp sách cho các thư viện vùng khó khăn để các trường có thể cho học sinh dùng chung.

Mỹ Hà