Chủ nhật, 09/12/2018 - 08:09

Đề xuất chương trình bồi dưỡng năng lực giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT

Dân trí

Chương trình bồi dưỡng sẽ cung cấp cho người học kiến thức hiện đại về khoa học giáo dục, kiến thức chuyên sâu quản lý nhà nước về GD&ĐT; kiến thức quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và CM CN 4.0.

Nghiên cứu đề xuất chương trình của bồi dưỡng năng lực giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT theo tiêu chuẩn chức danh này do nhóm GS.TS Phạm Quang Trung, PGS.TS Trần Hữu Hoan, PGS.TS Phạm Quang Trình, TS Phạm Xuân Hùng của Học viện Quản lý giáo dục thực hiện.

Theo nhóm nghiên cứu, chương trình bồi dưỡng năng lực này được đề xuất dựa trên cơ sở kết quả “Nghiên cứu xây dựng khung năng lực/ chuẩn của giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT” năm 2017 của Học viện.

Chương trình bồi dưỡng sẽ cung cấp cho người học kiến thức hiện đại về khoa học giáo dục, kiến thức chuyên sâu quản lý nhà nước về GD&ĐT; kiến thức quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và CM CN 4.0; phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý các hoạt động trong cơ sở giáo dục dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; giúp họ nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, thích ứng tốt với những đổi mới và phát triển giáo dục VN và thế giới.

Cơ sở xây dựng chương trình, dựa trên những kinh nghiệm quốc tế , đồng thời dựa vào những văn bản quy định trên cơ sở pháp lý của Việt Nam phù hợp với khung năng lực lãnh đạo, quản lý nền công vụ theo thông lệ quốc tế.

GS.TS Phạm Quang Trung cho biết, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ý kiến của lãnh đạo quản lý các Sở GD&ĐT, đa số các ý kiến thống nhất về việc thiết kế chương trình bồi dưỡng năng lực giám đốc, phó giám đốc và cần đảm bảo các nguyên tắc: Tiếp cận khung năng lực; Cá nhân hóa: Khuyến khích tự học, học tập thường xuyên và suốt đời; Hợp tác, chia sẻ thông tin nhằm phát huy tri thức, kinh nghiệm đã có của giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT; Đảm bảo tính thống nhất, đa dạng và phù hợp thực tiễn kinh tế, xã hội địa phương; Đề cao đạo đức công vụ gắn với kỹ năng tác nghiệp và trách nhiệm giải trình.

Chương trình bồi dưỡng gồm 4 lĩnh vực gồm: Giáo dục đào tạo trong bối cảnh hiện nay; Lãnh đạo và quản lý trong giáo dục; Quản trị nguồn lực trong giáo dục và Quản lý mối quan hệ xã hội. Theo đó, có 13 chuyên đề học tập.

Hồng Hạnh

Mới nhất