Điểm chuẩn trúng tuyển trường ĐH Kinh tế - Luật và ĐH Kiến trúc TPHCM

Dân trí Theo điểm chuẩn mà trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM) công bố, ngành Kinh tế đối ngoại có điểm trúng tuyển cao nhất là 25,5 điểm. Còn ĐH Kiến trúc TPHCM có 2 ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 21,75 điểm
>>Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính
>>Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã
>>Điểm trúng tuyển Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn

  1. Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kinh tế - Luật đã công bố điểm trúng tuyển của các ngành. Ngành Kinh tế đối ngoại lấy cao nhất:25,5 điểm; ngược lại 3 ngành Kinh tế và quản lý công, ngành Tài chính - Ngân hàng CLC và Hệ thống thông tin quản lý lấy thấp nhất: 22 điểm.

Cụ thể điểm các ngành như sau:

 

Tên (Ngành/nhóm ngành)

 

 

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (có cộng điểm ưu tiên)

 

 

Điểm chuẩn đợt xét tuyển NV1

 

 

Điểm cao nhất

 

 

Điểm thấp nhất

 

 

Điểm trung bình

 

 

Kinh tế học

 

 

27

 

 

16.25

 

 

22.94

 

 

22.25

 

 

Kinh tế đối ngoại

 

 

29.5

 

 

19

 

 

24.11

 

 

25.5

 

 

Kinh tế đối ngoại CLC

 

 

29.5

 

 

19.75

 

 

24.52

 

 

24.75

 

 

Kinh tế và quản lý công

 

 

26.25

 

 

18.25

 

 

22.46

 

 

22

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

27.25

 

 

16.25

 

 

23.37

 

 

22.75

 

 

Tài chính - Ngân hàng CLC

 

 

26

 

 

18.75

 

 

22.57

 

 

22

 

 

Kế toán

 

 

27.25

 

 

18

 

 

23.33

 

 

23.25

 

 

Hệ thống thông tin quản lý

 

 

27

 

 

18.5

 

 

22.40

 

 

22

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

27.25

 

 

16.25

 

 

23.82

 

 

23.75

 

 

Quản trị kinh doanh CLC

 

 

26.25

 

 

18.75

 

 

22.90

 

 

22.75

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

29.5

 

 

16.25

 

 

23.63

 

 

24.5

 

 

Kinh doanh quốc tế CLC

 

 

29.5

 

 

18.75

 

 

23.79

 

 

23.25

 

 

Kiểm toán

 

 

27.5

 

 

18

 

 

24.10

 

 

24.25

 

 

Kiểm toán CLC

 

 

26

 

 

18.5

 

 

23.10

 

 

22.75

 

 

Marketing

 

 

27.75

 

 

16.25

 

 

22.90

 

 

23

 

 

Thương mại điện tử

 

 

27

 

 

16.25

 

 

22.56

 

 

22.25

 

 

Luật kinh doanh

 

 

27

 

 

16

 

 

23.38

 

 

23.75

 

 

Luật thương mại quốc tế

 

 

27

 

 

16

 

 

23.86

 

 

24

 

 

Luật thương mại quốc tế CLC

 

 

26.25

 

 

16

 

 

23.20

 

 

23

 

 

Luật dân sự

 

 

27

 

 

16

 

 

22.60

 

 

22.75

 

 

Luật Tài chính - Ngân hàng

 

 

26.25

 

 

18

 

 

22.50

 

 

22.25

 

2. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM:

Theo điểm chuẩn mà trường ĐH Kiến trúc TPHCM công bố, đối với những ngành học ở TPHCM có tới 2 ngành là Kiến trúc và Kỹ thuật xây dựng có điểm trúng tuyển cao nhất: 21,75 điểm. Ngành Thiết kế công nghiệp có điểm chuẩn thấp nhất: 17,75 điểm.

Đối với cơ sở đào tạo tại TPHCM, trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt 1 xét tuyển. Trong khi đó, cơ sở đào tạo tại Cần Thơ và Đà Lạt đều phải tuyển thêm nguyện vọng bổ sung mới đủ chỉ tiêu.

Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Hồ Chí Minh mức điểm tính đối với HSPT – KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn như sau:

 

TT

 

 

Ngành

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm chuẩn

 

 

Số TS TT

 

 

1

 

 

Thiết kế công nghiệp (D21402)

 

 

75

 

 

17.75

 

 

77

 

 

2

 

 

Thiết kế đồ họa (D210403)

 

 

100

 

 

20.25

 

 

102

 

 

3

 

 

Thiết kế thời trang (D210404)

 

 

50

 

 

18.25

 

 

50

 

 

4

 

 

Thiết kế nội thất (D210405)

 

 

150

 

 

20.75

 

 

159

 

 

5

 

 

Kiến trúc (D580102)

 

 

175

 

 

21.75

 

 

178

 

 

6

 

 

Quy hoạch vùng và đô thị (D580105)

 

 

75

 

 

19.25

 

 

74

 

 

7

 

 

Kiến trúc cảnh quan (D580110)

 

 

75

 

 

19.75

 

 

77

 

 

8

 

 

Kỹ thuật xây dựng (D580208)

 

 

250

 

 

21.75

 

 

259

 

 

9

 

 

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (D580211)

 

 

75

 

 

20.75

 

 

91

 

 

                     Tổng cộng:

 

 

1025

 

 

 

 

1067

 

Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Cần Thơ mức điểm tính đối với HSPT –  KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau:

 

TT

 

 

Ngành

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm chuẩn

 

 

Số TS TT

 

 

1

 

 

Thiết kế nội thất (D210405)

 

 

50

 

 

15.75

 

 

36

 

 

2

 

 

Kiến trúc (D580102)

 

 

75

 

 

17.75

 

 

76

 

 

3

 

 

Kỹ thuật xây dựng (D580208)

 

 

75

 

 

15.25

 

 

71

 

 

Tổng cộng:

 

 

200

 

 

 

 

183

 

Điểm chuẩn các ngành học tại thành phố Đà Lạt mức điểm tính đối với HSPT – KV3 và số thí sinh đạt điểm chuẩn của các ngành như sau:

 

TT

 

 

Ngành

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Điểm chuẩn

 

 

Số TS TT

 

 

1

 

 

Thiết kế đồ họa (D210403)

 

 

50

 

 

16.50

 

 

6

 

 

2

 

 

Kiến trúc (D580102)

 

 

50

 

 

16.50

 

 

37

 

 

3

 

 

Kỹ thuật xây dựng (D580208)

 

 

75

 

 

15.50

 

 

35

 

 

Tổng cộng:

 

 

175

 

 

 

 

78

 

Trường xét tuyển bổ sung:

a)   Tại cơ sở thành phố Đà Lạt:

- Ngành Thiết kế đồ họa (D210403): 44 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 2 môn Toán, Văn của kỳ thi THPT Quốc gia và phiếu điểm môn vẽ Trang trí màu của kỳ thi bổ sung do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức ; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 16.50 trở lên).

- Ngành Kiến trúc (D580102): 13 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 2 môn Toán, Văn của kỳ thi THPT Quốc gia và phiếu điểm môn vẽ Mỹ thuật của kỳ thi bổ sung do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 16.50 trở lên).

- Ngành Kỹ thuật xây dựng (D580208): 40 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 3 môn Toán, Lý, Hóa của kỳ thi THPT Quốc gia; có hộ khẩu thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 15.50 trở lên).

b)  Tại cơ sở thành phố Cần Thơ:

- Ngành Kỹ thuật xây dựng (D580208): 4 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 3 môn Toán, Lý, Hóa kỳ thi THPT Quốc gia và có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 15.25 trở lên).

- Ngành Thiết kế nội thất (D210405): 14 chỉ tiêu (đối với thí sinh có kết quả điểm thi 2 môn Toán, Văn của kỳ thi THPT Quốc gia và phiếu điểm môn vẽ Mỹ thuật của kỳ thi bổ sung do Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tổ chức; có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; tổng điểm tính cả điểm ưu tiên đạt từ 15.75 trở lên).

Lê Phương

(Email: lephuong@dantri.com.vn )

MỚI NHẤT
Điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng, ĐH Y Hải Phòng
Điểm chuẩn trường ĐH Xây dựng, ĐH Y Hải Phòng

(Dân trí) - Ngày 25/8, trường ĐH Xây dựng và trường ĐH Y Hải Phòng đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2015. Dưới đây là mức điểm cụ thể của từng trường.

Thứ ba, 25/08/2015 - 01:49

Học Nhà hàng – Khách sạn thế nào để thành công?
Học Nhà hàng – Khách sạn thế nào để thành công?

Là lĩnh vực hấp dẫn, luôn trong tình trạng “khát” nhân lực, Nhà hàng – Khách sạn đang “lên ngôi” trong xu hướng chọn nghề cho giới trẻ thời gian gần đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được bí quyết để thành công khi đi theo ngành này.

Thứ ba, 25/08/2015 - 01:33

Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ sách dạy trẻ dẫm lên thủy tinh
Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ sách dạy trẻ dẫm lên thủy tinh

(Dân trí) - Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo về việc sách dạy trẻ dẫm lên thủy tinh về Bộ trước ngày 28/8/2015.

Thứ ba, 25/08/2015 - 01:30

NXB Giáo dục Việt Nam: Những chi tiết chưa phù hợp đã được loại bỏ
NXB Giáo dục Việt Nam: Những chi tiết chưa phù hợp đã được loại bỏ

(Dân trí) - Liên quan đến bộ sách giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học đang gây xôn xao dư luận, lãnh đạo NXB giáo dục Việt Nam cho biết: “Sau khi sách được phát hành, NXB cũng như chủ biên đã nhận được một số ý kiến đóng góp của bạn đọc. Năm 2015, NXB đã loại bỏ những chi tiết chưa phù hợp trong bộ sách này”

Thứ ba, 25/08/2015 - 12:15

Điểm chuẩn trường ĐH Lao động – Xã hội, ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2
Điểm chuẩn trường ĐH Lao động – Xã hội, ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2

(Dân trí) - Ngày 25/8, ba trường đại học Lao động – Xã hội, trường ĐH Hà Nội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm 2015.

Thứ ba, 25/08/2015 - 11:51

Chủ biên sách: "Đi trên thảm thủy tinh không gây chết người"
Chủ biên sách: "Đi trên thảm thủy tinh không gây chết người"

(Dân trí) - Liên quan đến cuốn sách "Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1" nói trên, TS Phan Quốc Việt - Chủ biên cuốn sách cũng đã có những chia sẻ với báo điện tử Dân Trí.

Thứ ba, 25/08/2015 - 11:49

Điểm chuẩn khối C vào ngành Công an dự kiến lên tới 29 điểm
Điểm chuẩn khối C vào ngành Công an dự kiến lên tới 29 điểm

(Dân trí) - Hiện khối các trường Công an nhân dân đã xây dựng xong phương án điểm chuẩn xét tuyển báo cáo Tổng cục Chính trị CAND. Dự kiến điểm chuẩn sẽ lên tới 29 điểm khối C, có trường dự kiến thí sinh nữ phải đạt 27,75 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.

Thứ ba, 25/08/2015 - 11:26

Ngành Dược của trường ĐH Tôn Đức Thắng có điểm chuẩn cao nhất
Ngành Dược của trường ĐH Tôn Đức Thắng có điểm chuẩn cao nhất

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (mức điểm cho thí sinh thuộc khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên chính sách) các ngành trình độ ĐH,CĐ chính quy năm 2015 . Theo đó, ngành Dược học có điểm trúng tuyển cao nhất: 23 điểm.

Thứ ba, 25/08/2015 - 10:58

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã

(Dân trí) - Sáng 25/8, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã chính thức công bố trúng tuyển đợt 1. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân là Kế toán với mức 26,0 điểm.

Thứ ba, 25/08/2015 - 10:45

Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm chuẩn chính thức
Trường ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm chuẩn chính thức

(Dân trí) - Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Nông lâm TPHCM chính thức công bố điểm trúng tuyển chính thức. Ở cơ sở đào tạo chính tại TPHCM ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh đã nhân hệ số môn Anh, điểm chuẩn các ngành còn lại không nhân hệ số. Ngành Thú y có điểm chuẩn cao nhất: 22,5 điểm.

Thứ ba, 25/08/2015 - 10:34

“Ý tưởng trẻ thơ” - Sân chơi sáng tạo của con trẻ
“Ý tưởng trẻ thơ” - Sân chơi sáng tạo của con trẻ

Là cuộc thi sáng tạo dành riêng cho học sinh tiểu học trong mỗi dịp hè với một thông điệp và mục tiêu xuyên suốt, khuyến khích các em tìm tòi và đưa ra những “Ý tưởng cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, Ý tưởng trẻ thơ luôn được các phụ huynh và giáo viên tin tưởng và đón nhận.

Thứ ba, 25/08/2015 - 10:30

Trường ĐH Đồng Tháp công bố điểm chuẩn
Trường ĐH Đồng Tháp công bố điểm chuẩn

(Dân trí) - Trường ĐH Đồng Tháp vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất vào trường năm nay là 25,83 điểm, đây là mức điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay.

Thứ ba, 25/08/2015 - 10:00

ĐÁNG QUAN TÂM
ĐH Bạc Liêu xét tuyển hơn 750 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 1
ĐH Bạc Liêu xét tuyển hơn 750 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 1

(Dân trí) - Trường ĐH Bạc Liêu vừa có thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 các ngành đào tạo ĐH, CĐ. Theo đó, trường tuyển bổ sung trên 750 chỉ tiêu.

Thứ ba, 25/08/2015 - 09:30

Giúp sĩ tử xoá bỏ mọi khó khăn để đi du học
Giúp sĩ tử xoá bỏ mọi khó khăn để đi du học

Nhen nhóm ý định đi du học đồng nghĩa với việc chuẩn bị đối mặt với muôn vàn khó khăn phía trước. Sĩ tử cần cân nhắc kĩ lưỡng khả năng của bản thân có thể bước qua những rào cản, khó khăn khi lên đường đi du học hay không?

Thứ ba, 25/08/2015 - 08:49

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển nguyện vọng bổ sung 926 sinh viên Đại học chính quy dài hạn cho các ngành như sau:

Thứ ba, 25/08/2015 - 08:30

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội, Học viện Hành chính

(Dân trí) - Hai trường vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Điểm chuẩn nhiều ngành của ĐH Sư phạm Hà Nội tăng cao,  đặc biệt là Sư phạm Ngữ Văn với mức điểm chuẩn “khủng” 26,75. Mức điểm chuẩn của Học viện Hành chính dao động từ  17,25 đến 24,75.

Thứ ba, 25/08/2015 - 07:58

Điểm trúng tuyển đợt 1, xét tuyển bổ sung của ĐH Mỏ Địa chất
Điểm trúng tuyển đợt 1, xét tuyển bổ sung của ĐH Mỏ Địa chất

(Dân trí) - So với năm trước, mức điểm chuẩn của ĐH Mỏ Địa chất không có nhiều biến động. Trường tiếp tục dành nhiều chỉ tiêu để xét nguyện vọng bổ sung.

Thứ ba, 25/08/2015 - 07:15

Điểm trúng tuyển Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn
Điểm trúng tuyển Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn

(Dân trí) - Mức điểm chuẩn của hai trường so với các năm trước có sự thay đổi khá lớn. ĐH Công đoàn có mức điểm chuẩn dao động từ 15,25 đến 24,0. Trong khi đó ở Học viện Tài chính, mức điểm chuẩn cao nhất là 23,5.

Thứ ba, 25/08/2015 - 07:00

Giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng để mất quan hệ mật thiết với Toán học
Giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng để mất quan hệ mật thiết với Toán học

(Dân trí) - Giải đáp câu hỏi của học sinh sau khi hết cấp 1 lên cấp 2 rồi cấp 3 bỗng học cực kém môn Toán, Giáo sư Ngô Bảo Châu phân tích rằng bạn học sinh này đã mất đi quan hệ mật thiết với Toán học.

Thứ ba, 25/08/2015 - 06:36

Đầu năm, phụ huynh “choáng” trước nhiều khoản phí tự nguyện như bắt buộc
Đầu năm, phụ huynh “choáng” trước nhiều khoản phí tự nguyện như bắt buộc

(Dân trí) - Đầu năm học mới, nhiều phụ huynh ở Vĩnh Long phải chạy vay để kiếm tiền mua quần áo, cặp sách cho con. Tuy nhiên, khi cầm tờ thông báo thu các khoản phí, nhiều người không khỏi “choáng” trước những khoản phí tự nguyện như bắt buộc.

Thứ ba, 25/08/2015 - 03:00

Tốt nghiệp xuất sắc, chàng sinh viên nghèo khiếm thị mong có việc làm
Tốt nghiệp xuất sắc, chàng sinh viên nghèo khiếm thị mong có việc làm

(Dân trí) - “Điều gì những bạn mắt sáng làm được thì mình cũng cố gắng làm được. Dù có thiệt thòi hơn các bạn về đôi mắt nhưng mình luôn cố gắng trong học tập để có thể sống tự lập và giúp đỡ gia đình…”. Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Chung vừa tốt nghiệp loại xuất sắc Trường ĐH Khoa học Huế, ĐH Huế với tổng số điểm tích luỹ tín chỉ là 3.79 trên hệ 4.

Thứ ba, 25/08/2015 - 12:15

Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,75
Điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội cao nhất 27,75

(Dân trí) - Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Theo đó, điểm trúng tuyển vào trường ngành cao nhất là Bác sĩ Y Đa khoa với mức điểm 27,75.

Thứ ba, 25/08/2015 - 12:03

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp, ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp, ĐH Điện lực, ĐH Thủy lợi

(Dân trí) - Ngày 24/8, Học viện Nông nghiệp, trường ĐH Điện lực, trường ĐH Thủy lợi đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Mức điểm cụ thể của các trường như sau:

Thứ hai, 24/08/2015 - 11:20

ĐH Bạc Liêu: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là 23,64 điểm
ĐH Bạc Liêu: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là 23,64 điểm

(Dân trí) - Trường ĐH Bạc Liêu vừa công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 các ngành ĐH, CĐ từ học bạ THPT và điểm thi THPT quốc gia 2015. Theo đó mức điểm học bạ cao nhất là 23,64 điểm và thi THPT quốc gia là 19,25 điểm.

Thứ hai, 24/08/2015 - 11:10