Điểm trúng tuyển Học viện Tài chính, ĐH Công đoàn

Dân trí

Mức điểm chuẩn của hai trường so với các năm trước có sự thay đổi khá lớn. ĐH Công đoàn có mức điểm chuẩn dao động từ 15,25 đến 24,0. Trong khi đó ở Học viện Tài chính, mức điểm chuẩn cao nhất là 23,5.

Điểm trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

1. ĐH Công đoàn

* Điểm trúng tuyển hệ ĐH:

cdd1-25082015-48f16

*Điểm trúng tuyển hệ liên thông:

cd2-25082015-42338

*Điểm trúng tuyển hệ CĐ:

cd3-25082015-a09a8

2. Học viện Tài chính 

hv-25082015-8ee40

Điểm trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2). Điểm trúng tuyển ngành Hệ thống thông tin quản lý tổ hợp D01 (môn Toán đã nhân hệ số 2). 

Nguyễn Hùng 
(Email hungns@dantri.com.vn)

Tin liên quan

Điểm trúng tuyển các trường ĐH năm 2015

Mới nhất