Thanh Hóa:

Giải quyết “bài toán khó” về giáo viên, nhân viên hợp đồng

Dân trí Việc ký hợp đồng lao động trái quy định dẫn đến hậu quả khiến hàng ngàn giáo viên, nhân viên hành chính bị mất việc. Tuy nhiên đến nay việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra vấn đề này vẫn chưa được làm rõ. Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sau khi rà soát, sắp xếp lại, nếu còn nhu cầu sẽ ưu tiên tuyển dụng hoặc hợp đồng lại những giáo viên bị cắt hợp đồng...

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Liên quan đến tình trạng giáo viên (GV), nhân viên hành chính tại nhiều địa phương bị chấm dứt hợp đồng trong thời gian qua, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII cũng đã chất vấn Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa.

Đại biểu Lê Thị Như Hoa đặt câu hỏi về trách nhiệm người đứng đầu
Đại biểu Lê Thị Như Hoa đặt câu hỏi về trách nhiệm người đứng đầu

Theo đại biểu Lê Thị Như Hoa, trong báo cáo của Sở Nội vụ đã nêu những hạn chế, vi phạm tuyển dụng công chức, viên chức, hợp đồng lao động (HĐLĐ) và nguyên nhân trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tình trạng này đã xảy ra và kéo dài trong nhiều năm liền, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý được các cá nhân, tập thể nào. Đại biểu lưu ý, đây là nội dung mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

“Trách nhiệm xử lý những người vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng đẩy 700 người lao động hợp đồng mất việc và nguy cơ sắp tới nếu thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo sẽ có hàng nghìn lao động phải chấm dứt hợp đồng. Đây là nỗi đau và day dứt của những người đứng đầu của tỉnh khi chứng kiến con em, người dân của mình bị mất việc làm trong ngơ ngác, trong nước mắt. Là cơ quan tham mưu cho tỉnh, Sở đã và sẽ có giải pháp gì để xứ lý hậu quả của tình trạng trên”, đại biểu Hoa trăn trở.

Trả lời ý kiến đại biểu, ông Đầu Thanh Tùng - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, việc để xảy ra các vi phạm, đặc biệt là việc thực hiện HĐLĐ đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên về việc này, trách nhiệm của Sở Nội vụ, các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động quản lý đối tượng này và trong thời gian gần đây, do số lượng hợp đồng lớn cùng với việc thực hiện tinh giản biên chế, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng để rà soát, chấn chỉnh lại. Tỉnh đã giao kiểm tra tại một số đơn vị có số lượng tuyển dụng và HĐLĐ lớn và cũng đã có kết luận thanh tra, công khai tại các đơn vị.

Đối với trường hợp này, trong các kiến nghị thanh tra và tinh thần chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy là yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu của các tập thể, cá nhân mà trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển dụng, cũng như ký các hợp đồng này.

Ông Đầu Thanh Tùng - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa trả lời chất vấn
Ông Đầu Thanh Tùng - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa trả lời chất vấn

“Hiện nay trên cơ sở kết luận thanh tra các tổ chức, cá nhân có liên quan, các bộ phận tham mưu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có các sai phạm này đã tổ chức kiểm điểm, có những đánh giá bước đầu. Tuy nhiên, đối với người đứng đầu thuộc đối tượng Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có những người hiện đã về hưu. Hiện nay ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của các trường hợp sai phạm đã được các kết luận thanh tra chỉ ra. Theo tinh thần chỉ đạo kể cả những người nghỉ hưu, hoặc đang đương chức đều phải chịu trách nhiệm phù hợp với các vi phạm đã gây ra”, ông Tùng phân trần.

Chậm sửa đổi quyết định cũ

Đại biểu Lê Thị Hương cho rằng, những tồn lại trong tuyển dụng, hợp đồng lao động thời gian qua có nguyên nhân từ việc thực hiện quyết định 685 của UBND tỉnh về phân cấp công tác quản lý công chức, được ban hành từ năm 2007. Trong khi đó, từ năm 2012 đến nay, đã có các luật, nghị định, thông tư quy định rõ công tác quản lý sử dụng hợp đồng lao động, công chức, viên chức. “Trách nhiệm của ngành trong việc chậm trễ tham mưu cho UBND tỉnh để sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết định này”, đại biểu nêu câu hỏi.

Về vấn đề này, ông Đầu Thanh Tùng thừa nhận, việc chậm tham mưu quyết định 685, từ năm 2007, hầu hết tất cả các căn cứ để ban hành quyết định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức, viên chức đã thay đổi theo luật mới. Sở Nội vụ đã đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và đã xây dựng dự thảo quyết định thay thế quyết định 685, UBND tỉnh đã nghe và đồng ý thống nhất báo cáo với Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Đại biểu Lê Thị Hương đặt câu hỏi về việc chậm sửa đổi quyết định 685 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Đại biểu Lê Thị Hương đặt câu hỏi về việc chậm sửa đổi quyết định 685 của UBND tỉnh Thanh Hóa

“Tuy nhiên, dự thảo thay thế quyết định 685 có một số yếu tố khách quan dẫn đến việc chưa trình được, tiếp tục rà soát lại để đảm bảo các nội dung trong quy chế mới ban hành và phù hợp với luật tổ chức chính quyền địa phương”, ông Tùng thông tin.

Còn theo đại biểu Ngô Tôn Tẫn, hiện nay có 3 huyện đã có kết luận thanh tra về việc ký hợp đồng GV là Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa. Riêng Yên Định đã có rất nhiều đơn gửi cho Liên đoàn lao động. “Số GV ký vượt quá quy định của pháp luật, cũng như UBND tỉnh cho phép thì thời gian để giải quyết các trường hợp này của 3 huyện, đề nghị Giám đốc Sở cho biết giới hạn thời gian nào giải quyết xong việc này”.

Đồng thời, đại biểu Ngô Tôn Tẫn băn khoăn, trong quá trình cấp huyện giải quyết quyền lợi cho người lao động, Sở Nội vụ có thể hỗ trợ, tư vấn giúp các huyện này giải quyết quyền lợi cho người lao động để đảm bảo rằng khi giải quyết quyền lợi cho từng GV ở đây thì họ hài lòng , bởi vì có những trường hợp GV ký hợp đồng tới 6, 7 năm.

Ông Đầu Thanh Tùng giải trình, sự việc tại 3 huyện nêu trên, việc giải quyết đối với số GV hợp đồng bị chấm dứt hợp đồng với số lượng lớn. Trong các cơ quan nhà nước, kể cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định của Chính phủ chỉ có đối tượng công chức, viên chức phải được tuyển dụng qua các kỳ thi tuyển, xét tuyển trong chỉ tiêu biên chế được giao, chứ không có quy định HĐLĐ. Tuy nhiên trong thực tế thì một số các cơ quan đơn vị do nhu cầu, khối lượng công việc nên có nhu cầu sử dụng một nguồn nhân lực trong khi chưa được giao biên chế. Do vậy, việc sử dụng LĐHĐ phải vận dụng các quy định của Luật lao động.

Là trách nhiệm cơ quan tham mưu trong lĩnh vực này, Sở Nội vụ cũng chưa có hướng dẫn, chưa có sự thống nhất thực hiện dẫn đến sự vận dụng của các đơn vị không thống nhất và thiếu sự nhất quán đối với đối tượng này. Xung quanh nội dụng HĐLĐ này xảy ra rất nhiều sai sót, từ vấn đề số lượng, chất lượng cho đến vấn đề chi trả lương. Ngay cả khi thực hiện chấm dứt HĐLĐ cũng xảy ra rất nhiều sai sót. Với số lượng lớn GV chấm dứt HĐLĐ thì việc giải quyết cũng cần có lộ trình.

Sẽ ưu tiên những người bị dừng hợp đồng

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, số GV hợp đồng này là hợp đồng trái quy định, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và việc dừng hợp đồng là cần thiết, cụ thể là 3 huyện. Nhưng việc dừng hợp đồng này tạo ra một tác động xã hội không nhỏ và người lao động có những phản ứng nhất định.


Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải trình tại phiên chất vấn

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải trình tại phiên chất vấn

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên, do hợp đồng không đúng với quy định pháp luật nên việc giải quyết các chế độ chính sách cho những người lao động là rất khó. UBND tỉnh Thanh Hóa đã mời các ngành có liên quan họp để tìm cách giải quyết, trên cơ sở vừa thực hiện được việc ngừng hợp đồng trái quy định, vừa đảm bảo chế độ, chính sách cho những người bị dừng hợp đồng.

“Việc ký hợp đồng, bản thân những người sử dụng lao động làm trái pháp luật rồi, nhưng những người lao động không nắm rõ pháp luật, cho nên khi ký không đúng. Trên cơ sở đơn vị nào sai, xử lý ở cấp huyện, nếu có gì khó khăn, tỉnh sẽ có hỗ trợ, giải quyết. Cho đến bây giờ cũng đã nhận được sự đồng thuận của những người bị ngừng hợp đồng. Trong số ngừng hợp đồng này cũng có một số lao động phù hợp với chuyên môn cần phải được tuyển dụng lại hoặc hợp đồng lại để thực hiện các nhiệm vụ. Chúng tôi đang tiếp tục xây dựng, sắp xếp lại các định mức về GV/lớp, học sinh/lớp, nếu còn thiếu có hợp đồng hoặc tuyển dụng thêm thì ưu tiên những đối tượng này phù hợp với chuyên môn đào tạo”.

“Mấy năm gần đây, sau khi rà soát lại thì thấy rằng vừa thừa, vừa thiếu GV. Nên đưa ra định mức sắp xếp lại lớp học, hiện nay GV THCS thừa, GV Tiểu học thừa ít hơn. Hướng giải quyết là GV THCS, Tiểu học những người chuyển được, dạy được là chuyển về dạy Mầm non, trước khi chuyển đi phải được đào tạo bồi dưỡng, nhưng xuống làm GV phụ”, ông Quyền cho biết thêm.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Giúp trẻ phát triển trí tuệ: Quan trọng nhất là bố mẹ
Giúp trẻ phát triển trí tuệ: Quan trọng nhất là bố mẹ

(Dân trí) - “Trong khi các nghiên cứu chỉ ra những lợi ích to lớn của giáo dục gia đình với trẻ em, thì nhiều gia đình ở Việt Nam, trẻ được làm quen với các trò chơi hiện đại, các trò chơi điện tử từ sớm. Nhiều trẻ em bị đóng kín trong nhà, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài vì lí do an toàn…”.

Thứ bảy, 10/12/2016 - 09:59

Nam sinh điển trai đam mê các công trình kiến trúc
Nam sinh điển trai đam mê các công trình kiến trúc

''Cứ đam mê rồi bạn sẽ chinh phục được'' - đó là châm ngôn của chàng trai Nguyễn Trung Kiên - sinh viên Trường Đại học Xây dựng, người vừa giành giải nhất của Giải thưởng Loa Thành với đồ án ''Hamburg's Evolutioneum''.

Thứ bảy, 10/12/2016 - 08:01

Phụ huynh đồng loạt xin tha thứ cho giáo viên dán băng dính vào miệng HS
Phụ huynh đồng loạt xin tha thứ cho giáo viên dán băng dính vào miệng HS

(Dân trí) - “Sự việc vừa xảy ra với cô giáo Hồng Anh khiến chúng tôi cảm thấy rất buồn. Đó là việc đáng tiếc, không ai mong muốn. Hình ảnh cô để lại trong tâm trí đa phần các phụ huynh là gần gũi, giản dị, mộc mạc và thân thiện. Còn rất nhiều việc làm âm thầm của cô giúp các con, chúng tôi không thể viết hết ra được ở đây”...

Thứ bảy, 10/12/2016 - 07:54

Xét tuyển sinh Đại học 2017: Các trường lo nếu phải xét tuyển chung
Xét tuyển sinh Đại học 2017: Các trường lo nếu phải xét tuyển chung

Nhiều trường lo lắng vì sẽ khó xác định được tỷ lệ thí sinh ảo và mất quyền tự chủ trong tuyển sinh.

Thứ bảy, 10/12/2016 - 07:51

Bộ GD&ĐT đề nghị TƯ Đoàn rà soát cuộc thi “Chinh phục vũ môn”
Bộ GD&ĐT đề nghị TƯ Đoàn rà soát cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

(Dân trí) - Tối 9/12, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức gửi công văn đến Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị trước mắt tạm dừng tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn”. Theo đó, đơn vị này phối hợp với Bộ GD&ĐT tiến hành kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến cuộc thi.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 07:18

Quảng Nam thông báo tuyển dụng 1.300 giáo viên, viên chức giáo dục
Quảng Nam thông báo tuyển dụng 1.300 giáo viên, viên chức giáo dục

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam vừa thông báo tuyển dụng 1.300 giáo viên bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và viên chức khác như lưu trữ, thư viện cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2016.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 04:52

GS Nguyễn Văn Đạo, người mở đường tự chủ đại học
GS Nguyễn Văn Đạo, người mở đường tự chủ đại học

(Dân trí) - PGS. TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia HN (VNU) đã khẳng định như vậy tại Hội thảo "GS.VS Nguyễn Văn Đạo với quản trị đại học" tổ chức sáng ngày 9/12, nhân 10 năm ngày mất của cố GS Nguyễn Văn Đạo.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 04:13

Đà Nẵng có nhiều học sinh đã tham gia lớp học “kích hoạt não”
Đà Nẵng có nhiều học sinh đã tham gia lớp học “kích hoạt não”

(Dân trí) - Học viện Green Mind tại Đà Nẵng cho biết đã mở 8 lớp và có nhiều học viên “tốt nghiệp” khóa học “kích hoạt não giữa” tại chi nhánh này.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 03:28

Trường ĐH An Giang trở thành thành viên của ĐH quốc gia TPHCM
Trường ĐH An Giang trở thành thành viên của ĐH quốc gia TPHCM

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương chuyển Trường ĐH An Giang là trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia (ĐHQG) TPHCM

Thứ sáu, 09/12/2016 - 03:09

Bộ trưởng Giáo dục chỉ đạo tạm dừng tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn”
Bộ trưởng Giáo dục chỉ đạo tạm dừng tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ khẩn trương làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn”, tiến hành rà soát kỹ lưỡng, nghiêm túc, khoa học các vấn đề liên quan đến cuộc thi mà dư luận đang quan tâm.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 02:30

Nhiều trường học “khuyết” hiệu trưởng
Nhiều trường học “khuyết” hiệu trưởng

(Dân trí) - Hơn một năm nay, nhiều trường học ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không có hiệu trưởng. Việc kiêm nhiệm trong thời gian dài còn nhiều bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cũng như việc giảng dạy của nhà trường

Thứ sáu, 09/12/2016 - 11:40

Bộ trưởng GD&ĐT: Sẽ chỉ đạo quyết liệt vụ game online vào trường học
Bộ trưởng GD&ĐT: Sẽ chỉ đạo quyết liệt vụ game online vào trường học

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD&ĐT ngày 9/12, đơn vị này đang khẩn trương rà soát thông tin về cuộc thi “Chinh phục vũ môn”. Theo đó, quan điểm của Bộ trưởng sẽ chỉ đạo quyết liệt, nhất định không có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến học sinh.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 11:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Một phụ huynh tần tảo đưa 6 học sinh vượt lũ đến trường
Một phụ huynh tần tảo đưa 6 học sinh vượt lũ đến trường

(Dân trí) - Dù nước lũ trên sông Cái lên cao do mưa lớn, một phụ huynh ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn đều đặn đưa 6 học sinh đến trường bằng thuyền. Dù nước lũ lên cao, mưa lớn nhưng vì sự học của các con, cháu nên chưa hôm nào ông dừng công việc nguy hiểm này.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 10:02

Bí kíp học tiếng Anh  - "Môi trường" là chìa khóa của thành công
Bí kíp học tiếng Anh - "Môi trường" là chìa khóa của thành công

Với xu thế hội nhập cao và yêu cầu ngày càng cao trong công việc thì tiếng Anh - ngôn ngữ giao tiếp chung cho cả thế giới được đề cao hơn bao giờ hết. Thế nhưng để học tiếng Anh hiệu quả thì cần phải có môi trường học tốt. Và việc lựa chọn theo học một trung tâm tiếng Anh là điều tất yếu.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 10:00

Sinh viên ra trường xem nặng tiền lương, ít chú ý công việc phù hợp
Sinh viên ra trường xem nặng tiền lương, ít chú ý công việc phù hợp

(Dân trí) - Mức lương đứng hàng đầu xếp hạng ưu tiên khi tìm việc của sinh viên mới trường. Trong khi mô tả việc làm, yếu tố quan trọng để xác định một công việc có phù hợp hay không lại ít được sinh viên chú trọng.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 09:17

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải thưởng công nghệ sinh thái
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giành giải thưởng công nghệ sinh thái

Trải qua 3 vòng thi đầy thử thách, ngày 3/12 vừa qua, sinh viên trường đại học Bách Khoa Hà Nội đã được vinh danh tại Lễ Trao tặng Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam 2016.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 09:00

Video bài giảng môn Lịch sử: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930
Video bài giảng môn Lịch sử: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930

(Dân trí) - Năm 2017, môn Lịch sử lần đầu tiên được thi dưới hình thức trắc nghiệm khiến không ít học sinh cảm thấy bỡ ngỡ. Để giúp thí sinh làm bài thi tốt, dưới đây là bài giảng "Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1930" do Tiến sĩ.Lê Thị Thu Hương (Giảng viên Đại học Thủ đô) thực hiện.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 07:08

Yêu thích ngành thiết kế, nên bắt đầu từ đâu?
Yêu thích ngành thiết kế, nên bắt đầu từ đâu?

(Dân trí) - Môn Mỹ thuật gần như hoàn toàn “vắng bóng” ở các trường THPT. Thiết kế trong ý niệm của nhiều phụ huynh chỉ là hoạt động mang tính giải trí. Dù thích ngành này nhưng không ít học sinh không biết bắt đầu từ đâu và không có sự hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình thì càng khó hơn.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 03:00

Phải bàn cho ra vì sao thiếu giáo viên mầm non
Phải bàn cho ra vì sao thiếu giáo viên mầm non

(Dân trí) - TPHCM đã đưa chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non khá mạnh tay theo Nghị quyết 01, thế nhưng giáo viên mầm non vẫn thiếu, vẫn bỏ việc. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng phải bàn cho ra việc lý do vì đâu để xây dựng chính sách phù hợp.

Thứ sáu, 09/12/2016 - 01:00

Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức game online cho học sinh, phụ huynh bức xúc
Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức game online cho học sinh, phụ huynh bức xúc

(Dân trí) - “Con tôi đang là học sinh lớp 5, do thường xuyên kiểm soát việc dùng máy tính của cháu nên tôi phát hiện cháu chơi game "Chinh phục vũ môn" trên máy tính với lịch sử khá dày trên trình duyệt web. Qua tìm hiểu, tháng 10/2015, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các địa phương đề nghị các trường phối hợp tổ chức chơi game online này cho học sinh cấp 2. Tuy nhiên, hiện game lại đang len lỏi vào các trường tiểu học”.

Thứ năm, 08/12/2016 - 10:22

Bình Định: 2 học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về
Bình Định: 2 học sinh bị lũ cuốn trôi trên đường đi học về

(Dân trí) - Trên đường đi học về, hai học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn (thị xã An Nhơn, Bình Định) đã bị cuốn trôi tử vong khi đi qua tràn có nước lũ chảy xiết.

Thứ năm, 08/12/2016 - 02:44

Đã có 40.000 bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam
Đã có 40.000 bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam

(Dân trí) - Theo thống kê, trên thế giới, số bài báo khoa học quốc tế nghiên cứu về Việt Nam đã lên tới 40.000 bài, trong đó các bài của các tác giả nước ngoài chiếm hơn 50%.

Thứ năm, 08/12/2016 - 01:39

Tranh cãi "Harvard, bốn rưỡi sáng": Sinh viên ĐH ở Bắc Mỹ có học "chết bỏ" không?
Tranh cãi "Harvard, bốn rưỡi sáng": Sinh viên ĐH ở Bắc Mỹ có học "chết bỏ" không?

(Dân trí) - Chuyện học hành ở Mỹ lại xôn xao ở Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là (1) sinh viên Bắc Mỹ có chăm học không? (2) Và họ học thế nào để hiệu quả?

Thứ năm, 08/12/2016 - 10:00

Bữa tiệc của “tín đồ sách” Sài Gòn nhân dịp sinh nhật S.Hub
Bữa tiệc của “tín đồ sách” Sài Gòn nhân dịp sinh nhật S.Hub

Ngày hội “S.hub - Hành trình một năm nhìn lại” hẳn đã để lại trong lòng các bạn trẻ Sài Gòn những ấn tượng đẹp khó quên về một không gian chia sẻ tràn đầy cảm hứng, đặc biệt là với các “mọt sách” chính hiệu.

Thứ năm, 08/12/2016 - 09:46