Giáo dục người lớn: Một thiết chế giáo dục cần có chính sách ưu tiên

Dân trí Hệ giáo dục người lớn, giáo dục không chính quy là một thiết chế giáo dục của dân, do dân và vì dân, do đó nó phải được sự chỉ đạo của Nhà nước, và cần được có những chính sách ưu tiên trong một xã hội hiện đại.
>>Nguyễn Mạnh Cầm - Người kế nhiệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp!
>>Nguyễn Mạnh Cầm – Niềm tự hào của những người làm khuyến học

Dân trí xin giới thiệu bài viết của Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm


Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm

Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm

Giáo dục người lớn - một xu thế thế giới

Sự cần thiết và cấp bách của giáo dục người lớn (GDNL) đã được khẳng định trong bản báo cáo nổi tiếng của Edgar Faure “Học để tồn tại: Giáo dục hôm nay và ngày mai” (năm 1972).

Báo cáo này đã khẳng định Giáo dục sẽ không còn là đặc quyền của một tầng lớp tinh hoa hay là vấn đề của một nhóm độ tuổi nào đó. Giáo dục sẽ dành cho tất cả mọi người và dành cho suốt cuộc đời của mỗi cá nhân.

Trên cơ sở phân tích bất cập của hệ thống giáo dục đương thời trước những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như trong sản xuất, Edgar Faure đã kiến nghị các nước thành viên cần phải cải cách hệ thống giáo dục của mình, lấy nguyên tắc ‘‘Học tập suốt đời’’ Chìa khoá chính, do đó phải coi trọng phát triển GDNL song song với phát triển Giáo dục nhà trường chính quy cho trẻ em.

Các nước trên thế giới, đặc biệt các nước phát triển đã sớm nhận thức được rằng đầu tư vào Vốn con ngườilà đầu tư cho phát triển, rằng đầu tư vào “vốn nhân lực” không chỉ đơn giản là đầu tư cho giáo dục giới trẻ để tạo nguồn nhân lực tương lai, mà đồng thời phải đầu tư vào việc tăng ngay kiến thức và chất lượng nguồn nhân lực hiện hành.

Cho đến nay, GDNL đã phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới, cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Ngày càng nhiều công trình nghiên cứu và những minh chứng thực tế khẳng định rằng việc học không chỉ dành cho trẻ em, rằng người lớn vẫn hoàn toàn có khả năng, có nhu cầu học và học tốt.

Bắt đầu từ cuối những năm 20 của thế kỉ XX, sự ra đời của cuốn sách “Việc học của người lớn” năm 1928 của E.L Thorndike (nhà giáo dục học người Mỹ) đã làm xoay chuyển nhận thức về khả năng học tập của người lớn. Các nghiên cứu ngày càng đi đến sự nhất trí cho rằng “Học tập của người lớn phải là việc kéo dài suốt cuộc đời;

Những kết quả nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau đã cho thấy một hệ tâm lý khác biệt của người lớn. Ngày càng có nhiều nhà giáo dục trên thế giới khẳng định cần phải phát triển một chuyên ngành giáo dục mới, khác với Giáo dục học truyền thống (Padagogy). Đó là chuyên ngành “Giáo dục học người lớn” (Andragogy), mà người có công khởi xướng là một nhà giáo dục học người lớn nổi tiếng ở Mỹ - Malcom Knowles, người được mệnh danh là “Cha đẻ của Giáo dục học người lớn” (the Father of Andragogy).

UNESCO với vấn đề Giáo dục người lớn

UNESCO là Tổ chức Quốc tế sớm nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của GDNL và đã có nhiều Sáng kiến, nhiều Chương trình hành động và Khuyến nghị phát triển GDNl trên phạm vi toàn thế giới.

Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, UNESCO đã tổ chức 6 Hội nghị thế giới GDNL nhằm rà soát, đánh giá tình hình phát triển GDNL ở các nước và đề xuất các Khuyến nghị, Chương trình hành động phát triển GDNL trên phạm vi toàn cầu.

Hội nghị thế giới GDNL lần thứ nhất tại Elsinor, Đan Mạch (1949)

Hội nghị thế giới GDNL lần thứ 2 tại Montreal, Canađa (1960)

Hội nghị thế giới GDNL lần thứ 3 tại Tokyo, Nhật Bản (1972)

Hội nghị thế giới GDNL lần 4 tại Paris, Pháp (1985)

Hội nghị thế giới GDNL lần 5 tại Hamburg, Đức (1997)

Hội nghị thế giới GDNL lần 6 tại Belem, Braxin (2009)

UNESCO ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của GDNL

Trong thập kỉ 50 của thế kỉ XX, GDNL được thừa nhận có vai trò quan trọng “Vì sự công bằng xã hội trong giáo dụcthông qua việc tạo cơ hội học tập cho những người thất học do chiến tranh, trong việc giáo dục tình yêu hoà bình, lòng khoan dung, đẩy mạnh dân chủ, tạo ra nền văn hoá chung.

Bước sang thập kỉ 60 của thế kỉ XX, GDNL được đánh giá giữ vai trò quan trọng “trong thế giới đang đổi thay”, trong việc đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức của người dân trước sự “bùng nổ thông tin” và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kĩ thuật và công nghệ.

Đến thập kỉ 70 của thế kỉ XX, GDNL được đặt trong bối cảnh của “Giáo dục suốt đời”. Và được coi là công cụ đưa giáo dục thế giới ra khỏi cuộc khủng khoảng lúc bấy giờ.

Chuyển sang thập kỉ 80 của thế kỉ XX, vai trò của GDNL bắt đầu được khẳng định đối với đời sống kinh tế, văn hoá xã hội và góp phần giải quyết một số vấn đề toàn cầu như vấn đề dân số, môi trường, vấn đề củng cố hoà bình, tự do, công bằng và hợp tác quốc tế, giải quyết vấn đề bất bình đẳng giữa các tầng lớp, các nhóm dân cư, giữa các nước giàu và các nước nghèo, vấn đề dân chủ hoá giáo dục, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, các di sản văn hoá.

Đặc biệt, GDNL được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người học tập suốt đời, đặc biệt đối với nhóm đối tượng thiệt thòi, “bị bỏ quên” như phụ nữ, trẻ em gái, thanh niên thất nghiệp, người tàn tật, người già và người nghèo ở nông thôn...

Vào những thập kỉ cuối cùng của thế kỉ XX, GDNL được coi là “Chìa khoá” bước vào thế kỉ XXI và được thừa nhận đã có đóng góp to lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế-xã hội, phát triển cá nhân và giải quyết những vấn đề có tính toàn cầu như xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của KHKT, sự xuất hiện ngày càng nhiều “xã hội thông tin” và “nền kinh tế tri thức” và những vấn đề có tính toàn cầu khác như vấn đề thất nghiệp, đói nghèo, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, bản sắc văn hoá dân tộc v.v...

Bước sang thế kỉ XXI, GDNL được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người để có thể chống chọi được với những thách thức của thời kỳ mới và được khẳng định là một bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân của các nước, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ (MTPTTNK)Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững” do Liên Hợp quốc đề ra.

Trong 21 điểm của chiến lược phát triển giáo dục thế kỉ XXI của UNESCO đã có tới 6 điểm nói về GDNL, trong đó điểm thứ 1 đã chỉ rõ trong chủ trương phát triển giáo dục những năm tới của các nước phát triển cũng như đang phát triển "GDNL phải là nét chủ đạo”.

Điểm thứ 2 trong Chiến lược này đã chỉ rõ “Giáo dục cho mọi lứa tuổi trong suốt cuộc đời, không chỉ bó hẹp trong 4 bức tường nhà trường, có nghĩa là phải cải tổ toàn diện nền giáo dục và phải đa dạng hóa các hình thức giáo dục”. Và điểm thứ 12 trong Chiến lược này đã khẳng định “Phát triển nhanh chóng GDNL phải là một mục tiêu ưu tiên của chiến lược giáo dục của các nước trong những năm tới”.

Nhận thức được vai trò ngày càng quan trọng của GDNL với tư cách là một trong 2 bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân của các nước, vì học tập (giáo dục) người lớn chính là học tập (giáo dục) không chính quy ngoài nhà trường, UNESCO đã đề nghị các quốc gia phải phát triển GDNL đồng thời với phát triển GDTE (Giáo dục trẻ em (Giáo dục chính quy trong nhà trường).

UNESCO đã khẳng định “GDNL có đối tượng riêng nên cần phải được tổ chức một cách có hệ thống; cần được đầu tư kinh phí; cần có tài liệu riêng; cần có đội ngũ giáo viên, chuyên trách riêng; đội ngũ giáo viên của GDNL cần phải được bồi dưỡng thường xuyên”. Đồng thời UNESCO cũng khuyến cáo GDNL “cần phải mềm dẻo, linh hoạt hơn và cần đến sự quan tâm và tham gia nhiều hơn của cộng đồng”.


Nguyễn Mạnh Cầm: Hệ giáo dục người lớn, giáo dục không chính quy là một thiết chế giáo dục của dân, do dân và vì dân, do đó nó phải được sự chỉ đạo của Nhà nước, và cần được có những chính sách ưu tiên trong một xã hội hiện đại.

Nguyễn Mạnh Cầm: "Hệ giáo dục người lớn, giáo dục không chính quy là một thiết chế giáo dục của dân, do dân và vì dân, do đó nó phải được sự chỉ đạo của Nhà nước, và cần được có những chính sách ưu tiên trong một xã hội hiện đại".

Giáo dục không chính quy ở Việt Nam và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Ở Việt Nam, giáo dục không chính quy (GDNL) cũng đã được quan tâm phát triển từ rất sớm. Nguyên Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Giáo dục quốc dân Vũ Đình Hòe đã khẳng định “Giáo dục ở học đường và Giáo dục ngoài học đường phải được coi là hai bộ phận của một nền giáo dục, hai công việc của một tổ chức quan trọng như nhau và liên lạc mật thiết với nhau”. Ông cũng đã biên soạn cuốn sách “Một nền giáo dục bình dân” (1946) - một tài liệu quý về lý luận giáo dục bình dân/Giáo dục người lớn của Việt Nam.

Ngay sau khi thành lập nước, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc dân, ông đã tham mưu với Hồ Chủ Tịch ban hành Sắc lệnh số 17 về việc thành lập Nha Bình dân học vụ để chăm nom việc học của dân chúng nhằm xóa nạn mù chữ do ông Nguyễn Công Mỹ làm Giám đốc.

Trong thời kỳ Bổ túc văn hóa (1965-1975), nhận thấy việc học ở các lớp Bổ túc văn hóa có nhiều khác biệt, so với học trong nhà trường chính quy, Chính phủ đã cho phép thành lập các trường sư phạm BTVH ở Trung ương và địa phương để đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên dạy BTVH góp phần nâng cao chất lượng BTVH thời bấy giờ.

Số lượng các trường Sư phạm BTVH tăng lên nhanh chóng (từ 1966 đến 1970 tăng từ 13 lên đến 21 trường). Chỉ thị số 110/CP (ngày 13/7/1968) của Hội đồng Chính phủ đã nêu rõ “Tất cả các loại giáo viên BTVH đều được Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, văn hoá, nghiệp vụ ...”

Từ năm 2000 đến nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển Giáo dục không chính quy nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời ngày càng tăng, ngày càng đa dạng của người lớn

* Nghị quyết Đại Hội IX của Đảng năm 2001 nêu rõ “Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những hình thức giáo dục chính qui và giáo dục không chính qui, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội học tập”.

* Kết luận của Hội nghị TW 6, khoá IX (7/2002) khuyến khích “Phát triển giáo dục không chính qui, các hình thức học tập ở cộng đồng, ở các xã, phường gắn với nhu cầu thực tế của đời sống kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người học tập suốt đời, hướng tới xã hội học tập”.

* Hội nghị TW 7, khoá IX (3/2003) đã quyết định tiến hành cuộc vận động lớn toàn dân xây dựng phong trào “Cả nước trở thành một xã hội học tập” - “Học tập suốt đời”.

* Đại hội X (4/2006) đã chủ trương “Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, phát triển hệ thống học tập cho mọi người với những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, tạo nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học, bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục”.

* NQ ĐH XI (2011) chủ trương“Hoàn thiện cơ chế, chính sách xã hội hoá giáo dục và đào tạo trên cả 3 phương diện: động viên các nguồn lực trong xã hội; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân được học tập suốt đời”.

* Trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, Nhà nước chủ trương “Phát triển giáo dục không chính qui như là một hình thức huy động tiềm năng của cộng đồng để xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập cho mọi người, ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, mọi nơi có thể học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực …”.

Trong xã hội học tập hệ giáo dục không chính quy gắn kết và liên thông với hệ giáo dục chính quy trong nền giáo dục quốc dân của mỗi quốc gia. Trong khi hệ giáo dục chính quy đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai thì hệ giáo dục không chính quy mà thực chất là giáo dục người lớn đào tạo, bồi dưỡng nhân lực hiện hành tức là những người đang lao động trong mọi ngành, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh.

Thông qua giáo dục, học tập không chính quy, nhân lực hiện hành chủ yếu vừa làm vừa học, kiến thức được nâng cao, tay nghề được cải tiến, nghề nghiệp được hoàn thiện và trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, công nghệ không ngừng đổi mới, đặc biệt với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tuy mới bắt đầu nhưng hứa hẹn nhiều biến đổi lớn lao, nhiều thành công đột biến; họ được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp thu công nghệ mới, trên cơ sở đó nâng cao năng suất lao động và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hệ giáo dục người lớn, giáo dục không chính quy là một thiết chế giáo dục của dân, do dân và vì dân, do đó nó phải được sự chỉ đạo của Nhà nước, và cần được có những chính sách ưu tiên trong một xã hội hiện đại.

Theo xu hướng chung trên thế giới hiện nay và căn cứ vai trò quan trọng, không thể thiếu được ở bất cứ một quốc gia nào của hệ giáo dục, học tập không chính quy với sự tham gia của đa số người dân theo hướng học tập cho mọi người và học tập suốt đời cần có một tổ chức đủ năng lực điều hành vì trong hệ này hình thức giáo dục, hình thức học tập rất đa dạng, rất linh hoạt do có nhiều yêu cầu, nhiều mục tiêu học tập khác nhau, và một sự đầu tư tài chính hợp lý.

Yêu cầu này vẫn tồn tại cả khi đất nước đã trở thành một xã hội học tập.

NGUYỄN MẠNH CẦM

Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học Việt Nam

MỚI NHẤT
“Cô giáo chống tiêu cực bị cách chức” được phục hồi chức vụ Hiệu trưởng
“Cô giáo chống tiêu cực bị cách chức” được phục hồi chức vụ Hiệu trưởng

(Dân trí) - Chiều tối 4/4, cô giáo Nguyễn Hoài Thu cho biết, cô chính thức được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) ký quyết định hủy các quyết định sai trước đó, đồng thời ra quyết định phục hồi chức danh Hiệu trưởng và quyền lợi hợp pháp cho cô Thu.

Thứ tư, 05/04/2017 - 12:05

Thí sinh không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi
Thí sinh không được xét tốt nghiệp nếu bỏ không thi bài thi tổ hợp đã đăng ký dự thi

(Dân trí) - Đó là lưu ý của ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thắc mắc của một số thí sinh trong quá trình đăng ký dự thi THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thứ ba, 04/04/2017 - 04:50

TPHCM: Mở chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THPT
TPHCM: Mở chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THPT

(Dân trí) - Năm học 2017-2018 sẽ là năm đầu tiên TPHCM có chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THPT ban đầu với 4 trường tham gia.

Thứ ba, 04/04/2017 - 04:40

Kỳ tích học bổng tiến sĩ 9,3 tỷ đồng tại Mỹ của nữ sinh 9X Việt
Kỳ tích học bổng tiến sĩ 9,3 tỷ đồng tại Mỹ của nữ sinh 9X Việt

(Dân trí) - Vượt qua hơn 5.500 ứng viên, nữ sinh xinh đẹp Nguyễn Thị Sao Ly (SN 1993) vừa phỏng vấn thành công học bổng tiến sĩ trị giá 9,3 tỷ đồng của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) - một trong những đại học đào tạo Y khoa tốt nhất thế giới.

Thứ ba, 04/04/2017 - 03:08

"Xét phong hàm GS, PGS - Không nên gói gọn bằng tiêu chuẩn cứng nhắc"
"Xét phong hàm GS, PGS - Không nên gói gọn bằng tiêu chuẩn cứng nhắc"

(Dân trí) - GS. Nguyễn Văn Tuấn (hiện đang giữ chức giáo sư tại ĐH New South Wales và ĐH Công nghệ Sydney, Úc) nhận định rằng có vài ngộ nhận trong những tranh luận quanh dự thảo công nhận chức danh GS, PGS. Một trong số đó là ngộ nhận về việc phải đặt ra một loạt quy định “cứng” để công nhận chức danh GS, PGS trong cả nước.

Thứ ba, 04/04/2017 - 02:33

Hai nữ sinh đánh nhau giữa đường do mâu thuẫn vay tiền
Hai nữ sinh đánh nhau giữa đường do mâu thuẫn vay tiền

(Dân trí) - Việc hai nữ sinh lớp 9 lao vào đấm đá, vật lộn nhau giữa đường được xác định là do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền bạc của nhau.

Thứ ba, 04/04/2017 - 02:18

Miễn thu học phí đối với học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định
Miễn thu học phí đối với học sinh vùng lũ tỉnh Bình Định

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định miễn thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với học sinh bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 trên địa bàn, kể cả học sinh ngoài công lập.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:44

Cô gái 9X quảng cáo cho thuê… nửa giường
Cô gái 9X quảng cáo cho thuê… nửa giường

(Dân trí) - “Cho thuê nửa giường. Nghiêm túc đấy!”, đó là nội dung một quảng cáo trực tuyến với hình ảnh chiếc giường màu da cam rất lớn. Người cho thuê là cô gái Xiao Ying, một 9X đời cuối ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). “Tôi tin vào sự tử tế giữa những người lạ”, cô giải thích.

Thứ ba, 04/04/2017 - 11:19

Bộ Công An, Bộ KH&CN: Xem xét lại việc quy định điểm bài báo khoa học của GS,PGS
Bộ Công An, Bộ KH&CN: Xem xét lại việc quy định điểm bài báo khoa học của GS,PGS

(Dân trí) - Ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS,PGS, Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Công An đều cho rằng, dự thảo cần xem lại việc quy đổi và cho điểm các bài báo khoa học để xét GS,PGS.

Thứ ba, 04/04/2017 - 09:43

Được tuyển thẳng đại học nhờ sáng chế sữa tắm từ cây dại
Được tuyển thẳng đại học nhờ sáng chế sữa tắm từ cây dại

(Dân trí) - Với thành tích giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, hai học sinh dân tộc thiểu số tại Đắk Nông sẽ được tuyển thẳng vào đại học và nhận học bổng tổng trị giá 400 triệu đồng.

Thứ ba, 04/04/2017 - 09:07

Làm trái Công văn của tỉnh, Sở GD-ĐT Thanh Hóa vẫn khẳng định đúng
Làm trái Công văn của tỉnh, Sở GD-ĐT Thanh Hóa vẫn khẳng định đúng

(Dân trí) - Sở Nội vụ Thanh Hóa đã chỉ ra việc Sở GD-ĐT tự ý tiếp nhận 3 giáo viên tỉnh ngoài về là chưa đúng với Công văn 7369/UBND-THKH ngày 27/7/2015. Thế nhưng, Sở GD-ĐT vẫn cho rằng việc tiếp nhận cũng như không báo cáo UBND tỉnh là hoàn toàn không sai.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:59

Thầy giáo truyền lửa học Văn cho học sinh xứ cù lao
Thầy giáo truyền lửa học Văn cho học sinh xứ cù lao

(Dân trí) - Nhiều năm gần đây, phong trào học môn Văn của học sinh trường THPT Đoàn Văn Tố (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) được nhiều người biết đến khi liên tục có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Người có công “thắp lửa” chính là thầy giáo Hứa Hoàng Cung, giáo viên dạy môn Ngữ Văn của trường.

Thứ ba, 04/04/2017 - 06:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Đố bạn kể tên những nước sau bằng tiếng Anh
Đố bạn kể tên những nước sau bằng tiếng Anh

(Dân trí) - Bài đố dưới đây hỏi bạn tên của các nước bằng tiếng Anh, các câu đố từ A đến Z khá là “thách thức”. Bạn thử làm xem nhé.

Thứ ba, 04/04/2017 - 05:03

Lựa chọn đúng, trúng tuyển đại học ngay nguyện vọng 1
Lựa chọn đúng, trúng tuyển đại học ngay nguyện vọng 1

Thời gian từ 1/4 đến 20/4, các bạn học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu nộp hồ sơ dự kỳ thi THPT quốc gia 2017 và đặt bút đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học.

Thứ ba, 04/04/2017 - 05:00

Thủ tướng ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật
Thủ tướng ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật. Theo đó, trường định hướng phát triển thành trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

Thứ hai, 03/04/2017 - 10:00

Trẻ tự kỷ: “Người vô hình” ở trường học, gia đình
Trẻ tự kỷ: “Người vô hình” ở trường học, gia đình

(Dân trí) - Bị giáo viên cô lập, gọi là đồ điên; bị bạn bè bắt nạt, bạo hành; rồi ngay trong gia đình cũng bị bố mẹ xem là người vô hình, nhiều đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đang ở “bên rìa” cuộc sống ngay trong môi trường tưởng là thân thương nhất.

Thứ hai, 03/04/2017 - 03:40

Bộ GD&ĐT công bố danh sách máy tính được đem vào phòng thi
Bộ GD&ĐT công bố danh sách máy tính được đem vào phòng thi

(Dân trí) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Thứ hai, 03/04/2017 - 03:39

Hà Nam: Không xử lý học sinh “tung tin” thu phí chụp ảnh kỉ yếu trong trường
Hà Nam: Không xử lý học sinh “tung tin” thu phí chụp ảnh kỉ yếu trong trường

(Dân trí) - “Chúng tôi không thu bất kì khoản phí nào về việc học sinh chụp ảnh trong trường. Hiện chúng tôi đang tìm hiểu xem ai đăng tải thông tin. Nhà trường sẽ chỉ nhắc nhở học sinh nên cân nhắc và kiểm tra độ chính xác khi đưa thông tin lên mạng” - Hiệu trưởng Trường THPT A Duy Tiên (Hà Nam) cho biết.

Thứ hai, 03/04/2017 - 03:21

Hồ sơ ĐKDT ghi không đúng mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển sẽ bị loại
Hồ sơ ĐKDT ghi không đúng mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển sẽ bị loại

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, qua 2 ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi, nhiều hồ sơ đã bị loại do thí sinh kê khai nguyện vọng đăng ký dự thi chưa chính xác về mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển.

Thứ hai, 03/04/2017 - 03:14

Công bố danh mục khu vực ưu tiên, các trường THPT và các tỉnh, huyện, xã khó khăn năm 2017
Công bố danh mục khu vực ưu tiên, các trường THPT và các tỉnh, huyện, xã khó khăn năm 2017

(Dân trí) - Nhằm cung cấp kịp thời thông tin cho thí sinh đăng kí dự thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia và Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, Bộ GD&ĐT công bố các danh mục liên quan để thí sinh và phụ huynh tiện tra cứu.

Thứ hai, 03/04/2017 - 02:58

Học sinh phản ứng về quy định thu tiền địa điểm chụp ảnh trong trường
Học sinh phản ứng về quy định thu tiền địa điểm chụp ảnh trong trường

(Dân trí) - Mới đây, trang Confessions của một trường THPT tại Hà Nam đăng tải bức thư của học sinh về việc nhà trường đưa ra quy định thu phí đối khi các em chụp ảnh kỷ yếu tại trường khiến nhiều độc giả bình luận trái chiều.

Thứ hai, 03/04/2017 - 11:30

“Trẻ em phải được đối xử như trẻ em”
“Trẻ em phải được đối xử như trẻ em”

(Dân trí) - Người lớn nghĩ rằng con trẻ phải hiểu được, làm được những điều người lớn mong muốn thì mới là con ngoan. Thực sự chúng hấp thụ, cảm nhận những điều người lớn dạy bảo theo kiểu của chúng. Tôi đã điều chỉnh cách định hướng giáo dục con là hãy để cho trẻ phát triển theo khả năng, sở trường của nó...

Thứ hai, 03/04/2017 - 11:15

TPHCM: 20.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập
TPHCM: 20.000 học sinh sẽ rớt lớp 10 công lập

(Dân trí) - Năm nay TPHCM có khoảng 81.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập 2017-2018, tăng thêm khoảng 13.000 em so với năm vừa rồi. Sẽ có khoảng 20.000 học sinh không thể vào học tại các trường THPT công lập.

Thứ hai, 03/04/2017 - 09:27

Nghiên cứu của nhóm giảng viên ĐH Việt Nam được xuất bản trên tạp chí ISI uy tín
Nghiên cứu của nhóm giảng viên ĐH Việt Nam được xuất bản trên tạp chí ISI uy tín

(Dân trí) - Một nghiên cứu về “Bất bình đẳng kinh tế đang làm giảm chất lượng cuộc sống của người cao tuổi ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Quang Tuyến, Nguyễn Việt Cường và Vũ Văn Hưởng được xuất bản trên Journal of Happiness Studies - tạp chí quốc tế ISI uy tín.

Thứ hai, 03/04/2017 - 09:10