GS Hoàng Chí Bảo: Giảng viên đại học phải giảng dạy với tư cách nhà khoa học

Dân trí Giảng viên đại học phải giảng dạy với tư cách nhà khoa học, không chỉ biểu hiện ở bằng cấp, học vị, học hàm mà phải là người thực sự nghiên cứu, có công trình nghiên cứu ở lĩnh vực chuyên sâu mà mình giảng dạy.
>>GS. Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng môi trường giáo dục Việt Nam
>>GS Hoàng Chí Bảo: Muốn nâng chất lượng giáo dục, phải có “tinh thần đại học”

Đây là nội dung phần cuối trong bài viết “Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và Hội nhập quốc tế - Những luận đề về triết lý giáo dục đại học” của GS. Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phần 1 bài viết xem tại đây: GS Hoàng Chí Bảo: Những độc tố làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục Việt Nam

Phần 2 bài viết xem tại đây: GS Hoàng Chí Bảo: Muốn nâng chất lượng giáo dục, phải có “tinh thần đại học”


GS Hoàng Chí Bảo

GS Hoàng Chí Bảo

Dân trí, xin giới thiệu phần cuối (Luận đề 5) của bài viết.

Giảng viên bị hút hết thời gian và sức lực vào giảng dạy

Đại học là nơi thể hiện rõ rệt và sâu sắc nhất sự kết hợp hữu cơ giữa giáo dục - đào tạo với khoa học - công nghệ. Trong giáo dục - đào tạo có khoa học - công nghệ, trong khoa học - công nghệ có giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển giáo dục - đào tạo.

Với đại học, chất lượng đào tạo được quyết định một phần lớn từ chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Với đại học, nghiên cứu khoa học không chỉ nhằm phục vụ trực tiếp cho đào tạo mà còn nhằm phát triển tiềm lực khoa học quốc gia, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Uy tín và ảnh hưởng của đại học, nhất là những trường đại học danh tiếng (mà để có những đại học danh tiếng trong cộng đồng đại học quốc tế, giáo dục đại học Việt Nam còn phải phấn đấu lâu dài) là ở sản phẩm đào tạo ra đồng thời là ở thành tựu nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế, các công trình, các tên tuổi khoa học tạo nên diện mạo và thương hiệu đại học.

Nếu đầu tư cho giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ đúng với quan niệm là “quốc sách hàng đầu” mà Đảng đã xác định trong Nghị quyết thì việc đầu tư nguồn lực tài chính cho phát triển đại học phải bảo đảm thỏa đáng kinh phí cho nghiên cứu khoa học của trường đại học, thông qua huy động các nguồn lực. Vấn đề tài chính đại học, tự chủ đại học, quản trị đại học cũng như các mô hình liên kết đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp sẽ đóng vai trò những điều kiện, những xúc tác thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong hệ thống đại học.

Vấn đề là ở chỗ, để gắn liền giáo dục - đào tạo với khoa học - công nghệ đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ giảng viên đại học, đội ngũ các nhà lãnh đạo, quản lý đại học ngang tầm với yêu cầu thực hiện sứ mệnh giáo dục đại học đặt ra.

Giảng viên đại học phải giảng dạy với tư cách nhà khoa học, không chỉ biểu hiện ở bằng cấp, học vị, học hàm mà phải là người thực sự nghiên cứu, có công trình nghiên cứu ở lĩnh vực chuyên sâu mà mình giảng dạy.

Yêu cầu đào tạo đại học, nhất là đào tạo sau đại học và trên đại học đòi hỏi giảng viên phải có tư chất khoa học, có trình độ và kinh nghiệm nghiên cứu. Có như vậy mới có thể giúp cho sinh viên nảy nở tình yêu đối với khoa học, mới kích thích và phát triển ở họ tính chủ động và năng lực tư duy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Giảng viên đại học phải là nhà khoa học thực sự để đứng trên bục giảng với tư cách là người thầy thực thụ, thực sự là “thầy dạy” chứ không phải “thợ dạy” như chúng ta thấy trong thực tế hiện nay, trong đội ngũ giảng viên đại học của chúng ta. Nó phản ánh tình trạng tách rời giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học của người giảng viên do trình độ nghiên cứu hạn chế của họ và cũng do thiếu động lực thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong trường đại học từ những hạn chế, bất cập trong quản lý, trong chính sách, trong phương thức phân bổ nguồn lực tài chính (kinh phí) cho hoạt động nghiên cứu.

Tình trạng giảng viên bị hút hết thời gian và sức lực vào giảng dạy (cả tập trung và tại chức), làm cho họ không còn thời gian và điều kiện cho nghiên cứu khoa học đang là phổ biến. Đây là tình huống có vấn đề của đại học, xa rời tinh thần đại học mà cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm giảm sút chất lượng đào tạo đại học.


Chất lượng giáo dục - đào tạo đại học được quyết định một phần lớn và chủ yếu từ chất lượng đội ngũ giảng viên

Chất lượng giáo dục - đào tạo đại học được quyết định một phần lớn và chủ yếu từ chất lượng đội ngũ giảng viên

Người thầy xuất sắc là biết truyền cảm hứng

Có một danh ngôn sư phạm, nói rằng, “người thầy trung bình chỉ dạy như sách giáo khoa, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất sắc (xuất chúng, lỗi lạc) là người biết truyền cảm hứng”.

Tinh thần đại học đòi hỏi, người giảng viên đại học với tư cách nhà khoa học cần phải đem vào trong mỗi bài giảng của mình những tư tưởng khoa học, giúp cho sinh viên nhận ra trong mỗi bài giảng của thầy những ý tưởng sáng tạo, những cái mới trong phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu.

Đó không chỉ là truyền thông tin về tri thức khoa học mà còn là truyền cảm hứng về trí tuệ, cả niềm say mê học thuật, phương pháp và phong cách, tư tưởng và đạo đức trong lao động khoa học, trong đời sống tinh thần mà qua đó người thầy tác động tới sinh viên, ảnh hưởng tới sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của họ.

Lịch sử giáo dục đại học đã cho thấy, có không ít những nhà khoa học lớn, những người thầy mẫu mực mà cuộc đời, và sự nghiệp của họ đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong biết bao thế hệ học trò, đã có ảnh hưởng quan trọng tới sự vào đời, lập thân, lập nghiệp của các thế hệ thanh niên do họ đào tạo.

Chất lượng giáo dục - đào tạo đại học được quyết định một phần lớn và chủ yếu từ chất lượng đội ngũ giảng viên. Chất lượng dạy học là cốt lõi của chất lượng giáo dục. Hoạt động dạy học trực tiếp diễn ra trên giảng đường. Hoạt động giáo dục rộng lớn hơn về nội dung, đa dạng hơn về phương pháp, bao quát nhiều hơn các mối quan hệ, chứ không chỉ có quan hệ Thầy - Trò, diễn ra trongngoài nhà trường, gắn với xã hội và cộng đồng, làm nên sự phong phú của đời sống đại học.

Chất lượng giáo dục đại học lấy chất lượng dạy học làm tiêu điểm đồng thời chú trọng đến tác dụng và hiệu quả của mọi hoạt động có tính giáo dục trong đời sống đại học để thúc đẩy chất lượng dạy học và phục vụ chất lượng đào tạo mà sản phẩm chính là con người - người sinh viên, từ khi vào trường đến khi tốt nghiệp.

Nhân vật chủ thể tổ chức và điều hành mọi hoạt động này chính là nhà quản lý tại các cơ sở đào tạo đại học (nhà trường, học viện). Ở cấp độ rộng lớn, cả hệ thống đại học và ngành giáo dục - đào tạo, đó là đội ngũ các nhà quản lý giáo dục làm chức năng quản lý nhà nước như đã nói ở phần đầu, trách nhiệm cao nhất là Đảng và Nhà nước, trách nhiệm trực tiếp là ngành giáo dục - đào tạo.

Ở đây, xét trong phạm vi một nhà trường đại học và theo tinh thần đại học thì Hiệu trưởng - người đứng đầu thực hiện trọng trách lãnh đạo, quản lý sẽ thể hiện mình với tư cách nhà quản lý thông qua tư cách nhà giáo, nhà khoa học. Quyền uy quản lý được xác lập và bảo đảm không chỉ về mặt pháp lý, theo luật giáo dục đại học, theo điều lệ đại học mà sâu xa, thực chất là ở trình độ khoa học, uy tín chuyên môn, uy tín đạo đức và năng lực quản lý, điều hành với phong cách dân chủ, sáng tạo, đổi mới, với bản lĩnh khoa học và sự tinh tế trong ứng xử, trong văn hóa ứng xử của nhà quản lý giáo dục đại học.

Tập thể lãnh đạo, quản lý trường đại học mà Hiệu trưởng là người đứng đầu phải quan tâm tới sự phát triển của trường với nội dung toàn diện, không chỉ tiềm lực khoa học, thương hiệu đào tạo mà còn là chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo dức, nhân cách cho sinh viên mà đạo đức, nhân cách của giảng viên phải thực sự là tấm gương cho sinh viên noi theo. Nhà quản lý giáo dục đại học phải biết quy tụ lực lượng, phát hiện nhân tài, biết quý trọng tài năng, biết dùng người, tạo ra môi trường làm việc thực sự dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, hợp tác, cộng đồng trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”.

Đó là những điểm căn bản để tạo ra nội lực phát triển đại học, thể hiện tinh thần đại học và triết lý phát triển giáo dục đại học.

Sự đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và giáo dục đại học đòi hỏi sự thống nhất, đồng bộ từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội, trong đó nỗ lực chủ động, sáng tạo của đội ngũ giảng viên đại học, đội ngũ các nhà quản lý giáo dục đại học là một nhân tố quan trọng.

GS Hoàng Chí Bảo đưa ra 5 khuyến nghị:

Thứ nhất, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đại học; Đội ngũ giảng viên đại học phải được đào tạo và bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy đại học. Đây là vấn đề chưa được chú trọng giải quyết đúng mức từ bấy lâu nay. Đây cũng là một trong những vấn đề cần được quan tâm trong nghiên cứu lý luận giáo dục, lý luận dạy học ở Việt Nam trước yêu cầu hội nhập và hiện đại hóa.

Thứ hai, trở lại, tái lập lại Trường Đại học Tổng hợp và phải đặc biệt coi trọng vị trí, vị thế của nó trong hệ thống giáo dục đại học nước ta. Không có nước nào coi trọng khoa học và nghiên cứu khoa học cơ bản, coi trọng đào tạo các trí thức khoa học sáng tạo, các tài năng bác học mà lại không chú trọng phát huy vai trò, truyền thống của Đại học Tổng hợp.

Thứ ba, sớm tổng kết, đánh giá việc lấy kết quả tốt nghiệp phổ thông trung học để xét tuyển đại học như những năm vừa qua và cần thiết phải tổ chức thi tuyển vào đại học chứ không xét tuyển.

Thứ tư, phải chú trọng giáo dục lý tưởng chính trị, lý tưởng khoa học, lý tưởng nghề nghiệp thông qua giáo dục các môn khoa học lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trở lại đúng là các môn khoa học, với đối tượng và phương pháp của từng môn, đảm bảo tính chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa của giảng viên trong lĩnh vực khoa học này trong các trường đại học.

Thứ năm, Đảng và Nhà nước với vị trí, vai trò lãnh đạo, quản lý, chịu trách nhiệm cao nhất trước xã hội và nhân dân về chất lượng giáo dục - đào tạo, cần phải lãnh đạo, chỉ đạo sao cho tư tưởng “quốc sách hàng đầu” trở thành hiện thực, bằng cách cụ thể hóa qua chính sách và giải pháp, qua thể chế và cơ chế, tạo động lựcnguồn lưc cũng như các điều kiện để tạo ra đột phá trong chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng giáo dục đại học

Đan Tơn đã từng nói: “Sau thực phẩm, giáo dục - đào tạo là thức ăn tinh thần hàng đầu của mỗi dân tộc. Trong thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, cạnh tranh quyết liệt giữa các nước là cạnh tranh về chất lượng giáo dục - đào tạo, đặc biệt chất lượng giáo dục đại học.

Giáo dục - đào tạo, đặc biệt là giáo dục - đào tạo đại học, tùy thuộc vào chất lượng của nó như thế nào, nó sẽ quyết định thành hay bại, thắng hay thua của quốc gia - dân tộc trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với các nước khác trên phạm vi quốc tế.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) đang mở ra thời cơ, thuận lợi mới cần phải tận dụng đồng thời cũng có không ít những thách thức nghiệt ngã cần phải vượt qua đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, hiện đại hóa đất nước.

Chấn hưng giáo dục, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục đại học ngày càng trở nên cấp thiết, bức xúc trên con đường phát triển bền vững của nước ta.

Đảng và Nhà nước đã chỉ dẫn một tư tưởng lớn, coi giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giờ là lúc phải chuyển tư tưởng thành hành động, sao cho “quốc sách hàng đầu” được cụ thể hóa bằng luật pháp, bằng nguồn lực đầu tư theo chiều sâu cho giáo dục - đào tạo bằng các chính sách và giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Và, chất lượng giáo dục đại học sẽ góp phần xứng đáng vào phát triển bền vững ở nước ta./.

Hoàng Chí Bảo – Hội đồng Lý luận Trung ương

MỚI NHẤT
Miễn học phí, e ngại biến tướng khoản thu
Miễn học phí, e ngại biến tướng khoản thu

(Dân trí) - Chủ trương miễn học phí ở bậc THCS đã được Chính phủ chấp thuận, lẽ ra đây phải là một tin vui nhưng không ít người cảm thấy e ngại...

Thứ hai, 24/09/2018 - 02:20

Không xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2018
Không xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2018

(Dân trí) - Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã quyết định triển khai đợt xét tuyển đầu tiên theo Quyết định 37/2018/QĐ - TTg vào đầu năm 2019. Như vậy, năm 2018 không xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2018.

Thứ hai, 24/09/2018 - 12:36

Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm trường cũ, tặng quà các học sinh xuất sắc
Hoa hậu Trần Tiểu Vy về thăm trường cũ, tặng quà các học sinh xuất sắc

(Dân trí) - Sáng nay, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy về thăm lại trường cũ - trường THPT Trần Quý Cáp (TP Hội An, Quảng Nam). Tiểu Vy rất xúc động khi dự lễ chào cờ đầu tuần và trò chuyện với thầy cô cùng các học sinh của trường.

Thứ hai, 24/09/2018 - 11:19

Tư nhân hóa giáo dục đại học: “Con đường gập ghềnh, khúc khuỷu”
Tư nhân hóa giáo dục đại học: “Con đường gập ghềnh, khúc khuỷu”

(Dân trí) - "Có thể nói, hơn 20 năm qua đường đi của khối đại học, cao đẳng ngoài công lập (NCL) cho đến nay là một con đường không bằng phẳng, mà gập ghềnh khúc khuỷu, vẫn tồn tại nhiều bất cập".

Thứ hai, 24/09/2018 - 10:09

Học tiếng Anh: Muôn vàn cách chào hỏi - bắt chuyện bạn nên biết
Học tiếng Anh: Muôn vàn cách chào hỏi - bắt chuyện bạn nên biết

(Dân trí) - Bạn đã có cho mình bao nhiêu cách chào hỏi trong tiếng Anh hay và mới. Liệu rằng bạn đã có những câu nói hay, cấu trúc độc đáo dưới đây? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Thứ hai, 24/09/2018 - 10:00

Tình cảm sâu sắc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho báo Dân trí
Tình cảm sâu sắc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho báo Dân trí

(Dân trí) - Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí luôn được Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang quan tâm nhắc tới với những tình cảm sâu sắc. Có nhiều kỉ niệm nhưng ấn tượng nhất là kỉ niệm Đại tướng (năm 2015 khi đó Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an) xử lý gấp từ nước ngoài đối với thông tin trên báo Dân trí.

Thứ hai, 24/09/2018 - 09:40

Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp
Thí điểm đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp

(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM đang nghiên cứu Đề án Thí điểm tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng nghề nghiệp cho hai ngành là Quản trị kinh doanh và ngành Quản lý giáo dục. Nếu triển khai, đây sẽ là chương trình đào tạo tiến sĩ định hướng ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam.

Thứ hai, 24/09/2018 - 09:08

Khổ vì vấn nạn “đồng phục”
Khổ vì vấn nạn “đồng phục”

(Dân trí) - Là một phụ huynh có con, cháu đang tuổi đến trường, tôi cũng như bao người đều rất quan tâm đến các điều kiện học tập của con trẻ ở trường. Ai cũng muốn con em mình được học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, lành mạnh, tiện nghi. Vậy nhưng có những yêu cầu, đòi hỏi từ nhà trường khiến chúng tôi bối rối vô cùng.

Thứ hai, 24/09/2018 - 09:00

Tặng quà trung thu gì cho bé thời đại 4.0
Tặng quà trung thu gì cho bé thời đại 4.0

(Dân trí) - Chọn một món quà vừa hợp túi tiền vừa có ý nghĩa cho con trẻ là điều mà nhiều phụ huynh băn khoăn. Nếu chưa nghĩ ra sẽ tặng bé món quà gì, cha mẹ có thể tham khảo ở dưới đây:

Thứ hai, 24/09/2018 - 09:00

Đào tạo nghề tại Phần Lan: Học để trở thành ông chủ
Đào tạo nghề tại Phần Lan: Học để trở thành ông chủ

(Dân trí) - Ở một xã hội đề cao giáo dục, nơi mọi người đều được tạo cơ hội bình đẳng trong học tập, việc cạnh tranh tìm việc sau khi ra trường của sinh viên Phần Lan thường rất khắc nghiệt; và nhiệm vụ của các trường học tại đây là trang bị cho học viên các kỹ năng để trở thành chủ doanh nghiệp để tự tạo ra việc làm cho mình và cho xã hội.

Thứ hai, 24/09/2018 - 06:26

Sữa học đường: Đừng để phụ huynh bị "ép" tự nguyện
Sữa học đường: Đừng để phụ huynh bị "ép" tự nguyện

(Dân trí) - Mặc dù chưa triển khai Chương trình sữa học đường, tuy nhiên, phản ánh tới báo Dân trí, một số phụ huynh tại Hà Nội cho biết có tình trạng giáo viên chủ nhiệm vận động phụ huynh đăng kí cho học sinh tham gia vì thành tích. Nhiều người lo ngại, mục tiêu đề án tốt nhưng việc triển khai có vấn đề và nhiều câu hỏi về cách thực hiện chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Thứ hai, 24/09/2018 - 06:00

Học tin học Excel: Lọc dữ liệu hiệu quả bằng Autofilter
Học tin học Excel: Lọc dữ liệu hiệu quả bằng Autofilter

(Dân trí) - Video giới thiệu về tính năng AutoFilter trong Excel, là tính năng được sử dụng thường xuyên khi làm việc với bảng tính ­để lọc ra những dữ liệu mong muốn.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiếng Anh trẻ em: Học từ vựng chủ đề thói quen buổi sáng
Tiếng Anh trẻ em: Học từ vựng chủ đề thói quen buổi sáng

(Dân trí) - Thói quen buổi sáng và hình thành thói quen học ngoại ngữ như một trong những hoạt động không thể thiếu của con mỗi buổi sáng thức dậy, như việc đánh răng mỗi sáng hay vệ sinh cá nhân hằng ngày. Video bài học dưới đây sẽ cung cấp từ vựng và cấu trúc tiếng Anh giúp bố mẹ có thể dạy bé giao tiếp về chủ đề thói quen buổi sáng một cách dễ dàng.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 10:00

Những “bữa cơm có thịt” của học sinh vùng cao Quảng Nam
Những “bữa cơm có thịt” của học sinh vùng cao Quảng Nam

(Dân trí) - Câu chuyện về những thầy cô giáo đi vận động để xây trường học, tổ chức bữa cơm có thịt cho học sinh dân tộc thiểu số, hay sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở huyện nghèo 30a Nam Trà My để hàng trăm em học sinh ở ngôi làng vùng sạt lở Khe Chữ có nơi học cái chữ… là câu chuyện đẹp trong năm học 2018-2019 ở miền núi Quảng Nam.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:32

Khi thầy cô vùng cao kiêm thợ cắt tóc, gội đầu cho học sinh
Khi thầy cô vùng cao kiêm thợ cắt tóc, gội đầu cho học sinh

(Dân trí) - Bước vào khai giảng năm học mới, thầy cô vùng cao huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tổ chức cắt tóc, gội đầu, tắm giặt, kêu gọi đóng góp sách vở, quần áo, chăm lo bữa ăn cho học sinh… Đó là những công việc không tên, thầm lặng của những thầy cô giáo đang công tác vùng sâu vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao này.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:27

Đắk Nông: Nhiều trường công chủ trương xã hội hóa hợp đồng giáo viên
Đắk Nông: Nhiều trường công chủ trương xã hội hóa hợp đồng giáo viên

(Dân trí) - Nhiều năm liền lâm vào cảnh thiếu giáo viên các bậc học từ mầm non đến THCS, nhiều trường mầm non tại TX.Gia Nghĩa - Đắk Nông đã chủ trương hợp đồng với các giáo viên bằng nguồn xã hội hóa. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận của đa số phụ huynh trên địa bàn.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:21

Phụ huynh lo chất lượng sữa học đường cận date
Phụ huynh lo chất lượng sữa học đường cận date

(Dân trí) - Triển khai chương trình sữa học đường là chủ trương đầy tính nhân văn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở Hà Nội lo ngại, chất lượng và bảo quản ra sao để đảm bảo.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:16

Nghị lực đến trường của nam sinh "tí hon" 18 tuổi, nặng 20kg
Nghị lực đến trường của nam sinh "tí hon" 18 tuổi, nặng 20kg

(Dân trí) - Nhiều người không khỏi xúc động trước nghị lực trong 9 năm qua của em Trương Hoàng Thiện, học sinh lớp 9/2 trường THCS Bùi Thị Xuân (TP Nha Trang, Khánh Hòa) dù em bị khuyết tật, bệnh xương thủy tinh bẩm sinh.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 07:08

Gặp gỡ cặp vợ chồng Việt “đông con cháu” nhất ở Christchurch – New Zealand
Gặp gỡ cặp vợ chồng Việt “đông con cháu” nhất ở Christchurch – New Zealand

(Dân trí) - Thành phố Christchurch ở New Zealand những năm 80 rất ít người Việt sinh sống và học tập, vợ chồng cô Hà - chú Truyền là một trong những người Việt đầu tiên đến đây lập nghiệp. Công việc in ấn tại khoa Sư phạm trường Đại học Canterbury đã đưa cô chú trở thành ông bà, bố mẹ đỡ đầu của rất nhiều du học sinh Việt tại đây.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 06:39

Hàng trăm sinh viên Sài Gòn mang trung thu ấm áp đến trẻ em vùng xa
Hàng trăm sinh viên Sài Gòn mang trung thu ấm áp đến trẻ em vùng xa

(Dân trí) - Hàng loạt sinh viên của nhiều trường ĐH tại TPHCM đã chuẩn bị các kế hoạch tổ chức làm lồng đèn và bánh trung thu cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa có Tết Trung thu ấm áp...

Chủ nhật, 23/09/2018 - 03:41

Trung thu ấm áp với học sinh vùng lũ Mường Lát
Trung thu ấm áp với học sinh vùng lũ Mường Lát

(Dân trí) - Nhiều ngày sau cơn lũ lịch sử quét qua, trường lớp bị tàn phá vẫn chưa kịp khắc phục, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các thầy cô giáo vẫn dành hết tình cảm để chuẩn bị cho các em học sinh một mùa trung thu ấm áp.

Chủ nhật, 23/09/2018 - 12:00

Sách giáo khoa không thiết kế để học sinh viết vào sách?
Sách giáo khoa không thiết kế để học sinh viết vào sách?

(Dân trí) - Giải thích về việc “SGK chỉ sử dụng được một lần”, ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định: “SGK không thiết kế để học sinh viết vào sách".

Thứ bảy, 22/09/2018 - 03:23

Học tiếng Nhật: Tự tin giới thiệu bản thân chỉ sau hai phút
Học tiếng Nhật: Tự tin giới thiệu bản thân chỉ sau hai phút

(Dân trí) - Khi giao tiếp với một người Nhật Bản, làm sao để họ quan tâm và đồng ý kết bạn lâu dài? Hãy bắt đầu từ những bước đơn giản đầu tiên - học cách giới thiệu bản thân thật thông minh nhé!

Thứ bảy, 22/09/2018 - 02:00

Người thầy đáng kính đã ra đi...
Người thầy đáng kính đã ra đi...

(Dân trí) - Ngày 21/9, thầy giáo Huỳnh Văn Thế - Mang Thít, Vĩnh Long, được bệnh viện trả về gia đình với hy vọng có thể nhìn con gái lần cuối. Rồi học trò báo tin: Thầy đi rồi! Nhiều người không dám tin, bởi chỉ cách đây vài hôm thôi, giữa chiến đấu với bệnh tật, thầy vẫn tất tả với việc "bòn sách" cho học sinh.

Thứ bảy, 22/09/2018 - 10:56