Chủ nhật, 24/05/2015 - 15:37

Hà Nội quán triệt việc hát quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Dân trí

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu thực hiện nghi Lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng. Theo đó, việc hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ cần được triển khai thường xuyên, nghiêm túc và thực hiện ngay từ 01/6/2015

Trong văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Ngày 29/10/2013,Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2013/NĐ-CP về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; trong đó có quy định về việc đại biểu, người tham dự lễ chào cờ phải hát Quốc ca.Thời gian qua, việc thực hiện Nghị định ở các cơ quan, đơn vị trên địa bànthành phốđã có chuyển biến nhất định; tuy nhiên một số nơi khi thực hiện nghi thức chào cờ chỉ sử dụng bài Quốc ca (có lời hoặc nhạc) được ghi âm sẵn, đại biểu, người tham dự lễ không hát hoặc hát sai nhạc và lời.

Để khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trên và thực hiện nghiêm túc Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về yêu cầu hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong hệ thống thực hiện nghiêm việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ theo quy định; hát Quốc ca và Quốc tế ca khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt của Đảng như: mít-tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng, đại hội Đảng, trao Huy hiệu Đảng, kết nạp Đảng,...

Khi tiến hành nghi thức chào cờ có thể hát kết hợp cùng với bài Quốc ca, Quốc tế ca (có lời hoặc không lời) được ghi âm sẵn.

Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên) để cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ, đầy đủ về việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc và các lễ kỷ niệm; Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh, sinh viên học hát Quốc ca,Quốc tế ca (đối với đảng viên), đảm bảo đúng lời và nhạc.

Đối với các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo khác, trong lễ chào cờ đầu tuần và các buổi lễ kỷ niệm, yêu cầu tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm), để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nền nếp trong hệ thống giáo dục; Khuyến khích các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức nghi thức chào cờ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần.

“Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác này” - lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy cho hay.

Ngay sau khi nhận được văn bản của BanTuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ngày 23/5 Sở GD-ĐT Hà Nội đã lập tức có công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trường phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường THCS, TH, MN thuộc địa bàn: Tiếp tục việc giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca để cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường nhận thức rõ, đầy đủ về tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc thông qua việc hát Quốc ca. Duy trì nền nếp nghi Lễ hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc đầu tuần, các buổi Lễ kỷ niệm, Lễ tổng kết, tuyên dương khen thưởng... đảm bảo đúng lời, đúng nhạc.

Trong các buổi Lễ, yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện hát Quốc ca (kể cả có hoặc không có nhạc đệm) để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca trở thành nền nếp trong hệ thống giáo dục của thủ đô.

Nguyễn Hùng

Mới nhất