Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Dân trí Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGD Việt Nam). Theo đó, trong các hoạt động của NXBGD Việt Nam thời gian qua đã xảy ra hàng loạt sai phạm từ tổ chức cán bộ tới tài chính.


Trụ sở của Nhà xuất bản giáo dục tại 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho thuê với đơn giá 2,5 tỷ đồng/tháng, thời hạn thuê đến ngày 31/3/2020.

Trụ sở của Nhà xuất bản giáo dục tại 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho thuê với đơn giá 2,5 tỷ đồng/tháng, thời hạn thuê đến ngày 31/3/2020.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhiều quyết định, văn bản sai quy định

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xuất bản với sản phẩm chính là sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị phục vụ giáo dục. Hằng năm, NXBGDVN được đánh giá doanh nghiệp xếp loại A.

Tuy nhiên, theo Kết luận của Thanh tra Bộ GD&ĐT, thời gian vừa qua, NXBGD đã để xảy ra nhiều sai phạm như tổ chức cán bộ, tài chính, quyết định nhiều nội dung và ban hành nhiều văn bản không đúng thẩm quyền...

Ông Mạc Văn Thiện kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Uỷ viên HĐQT tại 03 công ty thành viên không đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp; ký nhiều văn bản không đúng thẩm quyền, thủ tục. Cụ thể, ký 13 quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại Công ty mẹ NXBGDVN không đúng thẩm quyền, ký 09 quyết định bổ nhiệm thuộc thẩm quyền nhưng không trên cơ sở đề nghị của Tổng GĐ;

Bên cạnh đó, ký quyết định bổ nhiệm tại các công ty thành viên không đúng đối tượng và thẩm quyền quy định; ký quyết định công nhận hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng của các công ty thành viên không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 170/QĐ-BGDĐT; ký thông báo về việc nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu đối với ông Phạm Văn Hồng, ký văn bản về việc phát hành sách giáo khoa song ngữ Việt - Anh và chỉ đạo việc bán 03 lô đất tại Đà Nẵng không đúng thẩm quyền)...

Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính

Đối với công tác quản lý tài chính, theo kết luận của Thanh tra, vốn điều lệ của NXBGDVN là 596 tỷ đồng.

Những năm qua, NXBGD đã đầu tư vốn vào nhiều công ty không hiệu quả, nhiều công ty liên tiếp không có cổ tức trong 02 năm; thoái vốn chậm tại 31 công ty, có một số đơn vị được đầu tư hoạt động thua lỗ liên tiếp. Bị xử phạt vi phạm hành chính về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong năm 2015, 2016 NXBGDVN không góp vốn để thành lập công ty mới. Các công ty có vốn góp đầu tư ngoài ngành của NXBGDVN đều được thành lập trước năm 2015.

Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2015, NXBGDVN có vốn đầu tư tại 54 công ty với tổng giá trị đầu tư 548,4 tỷ đồng.

Trong tổng số 54 công ty có vốn đầu tư của NXBGDVN, có 36/54 công ty có chi trả cổ tức cho NXBGDVN, có 18/54 công ty hoạt động không hiệu quả, không có cổ tức để chi trả (tổng số vốn đầu tư của NXBGDVN tại 18/54 công ty không có cổ tức là 192,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 35% tổng số vốn đầu tư của NXBGDVN tại các công ty).

Tại thời điểm 31/12/2016, NXBGDVN có vốn đầu tư tại 52 công ty với tổng giá trị đầu tư 546,5 tỷ đồng. Trong tổng số 52 công ty NXBGDVN có vốn đầu tư, có 35/52 công ty chi trả cổ tức cho NXBGDVN, có 17/52 công ty không chi trả cổ tức (Tổng số vốn đầu tư của NXBGDVN tại 17 công ty không trả cổ tức là 178,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 32,6% trên tổng số vốn đầu tư của NXBGDVN tại các công ty).

Như vậy, việc góp vốn đầu tư của NXBGDVN vào nhiều công ty không hiệu quả, nhiều công ty không có cổ tức chi trả liên tiếp trong 02 năm vì các công ty con hoạt động thua lỗ liên tiếp trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, khi thực hiện Đề án tái cơ cấu NXBGDVN đã tăng vốn tại các công ty, cụ thể, năm 2015, tăng vốn đầu tư tại 03 công ty, giá trị đầu tư thêm 41,28 tỷ đồng (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam: 20 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sách giáo dục Hà Nội 16,15 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội, trị giá vốn đầu tư tăng thêm là 5,13 tỷ đồng).

Năm 2016, tăng vốn đầu tư tại 04 công ty, giá trị đầu tư thêm 13,113 tỷ đồng (Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội 7,188 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sách giáo dục Hà Nội 0,939 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông 4,712 tỷ đồng; Công ty Cổ phần sách thiết bị trường học Tiền Giang 0,274 tỷ đồng).

Như vậy, NXBGDVN đã tăng vốn cao hơn mức được phê duyệt theo Quyết định 5700/QĐ-BGDĐT tại 02 công ty: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam (mức vốn được phê duyệt là 16,6 tỷ nhưng đã tăng 20 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (mức vốn được phê duyệt là 6,3 tỷ nhưng đã tăng 7,188 tỷ đồng). Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền thông phải giữ nguyên vốn góp 5,1 tỷ đồng theo Quyết định 5700/QĐ-BGDĐT nhưng lại thực hiện việc tăng vốn 4,712 tỷ đồng.

Hai công ty có mức tăng vốn thấp hơn mức tăng vốn được phê duyệt theo Quyết định 5700/QĐ-BGDĐT: Công ty Cổ phần sách giáo dục Hà Nội (phê duyệt tăng 30,8 tỷ nhưng chỉ tăng 17,1 tỷ); Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội (phê duyệt tăng 19 tỷ nhưng chỉ tăng 5,13 tỷ).

Công ty Cổ phần Sách thiết bị trường học Tiền Giang phải thực hiện việc thoái vốn nhưng lại được NXBGDVN quyết định tăng vốn 0,274 tỷ đồng.

Nhiều dự án đầu tư lớn không trình Bộ GD&ĐT phê duyệt

Về các dự án đầu tư, NXBGDVN có 01 dự án đầu tư đang khai thác tại số 104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM; 01 dự án đang triển khai thực hiện tại số 187B Giảng Võ, Hà Nội.

Theo kết luận Thanh tra Bộ GD&ĐT, đối với dự án đầu tư tại số 104 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, không trình Bộ GDĐT phê duyệt, chấp thuận để 2 công ty con góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản, không tiến hành đánh giá lại tài sản vi phạm quy định. Phê duyệt tổng mức đầu tư dự án chưa đảm bảo tính khả thi về việc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo quy định của Điều 67 Luật đầu tư năm 2005 (tại thời điểm phê duyệt dự án xây dựng tòa nhà văn phòng 10 tầng có tổng mức đầu tư 50 tỷ trong khi thời hạn được giao sử dụng đất chỉ còn 07 năm).

Giao đơn vị không có chức năng ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng cho thuê tòa nhà; việc góp vốn, xác định tỷ lệ phân chia lợi nhuận, xác định giá thành cho thuê không rõ căn cứ, thủ tục lòng vòng, thiếu minh bạch; có nhiều vi phạm trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Đối với dự án 187B Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, NXBGDVN cũng không xin ý kiến Bộ GDĐT khi thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp chi phối của NXBGDVN tại Công ty IP Việt Nam. Cụ thể, năm 2008, NXBGDVN ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng để hợp tác đầu tư xây dựng Dự án công trình hỗn hợp cao tầng trên toàn bộ khu đất theo Hợp đồng số 01/2008/HĐNT.

Sau đó, NXBGDVN tiếp tục ký Hợp đồng liên doanh với Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng và 02 công ty (Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, Công ty TNHH Đầu tư và xúc tiến thương mại KAF) để thành lập Công ty Cổ phần đầu tư IP Việt Nam (Công ty IP Việt Nam) với vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng để đầu tư xây dựng Dự án.

Dự án 187B Giảng Võ có thời gian triển khai gần 10 năm nhưng chưa tiến hành được việc khởi công công trình. NXBGDVN chưa nhận được đầy đủ số tiền 90 tỷ theo đúng thỏa thuận đã ký kết nhưng để phục vụ việc di dời bàn giao công trình NXBGDVN phải thuê dài hạn Văn phòng làm việc bằng vốn đi vay.

Trại viết sách cho thuê sử dụng thành khu nghỉ dưỡng

Đặc biệt, đối với việc cho thuê và thuê tài sản của NXBGD, theo kết luận của thanh tra cũng sai phạm nghiêm trọng như cho thuê cơ sở tại 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với đơn giá cho thuê 2,5 tỷ đồng/tháng, thời hạn thuê đến ngày 31/3/2020.

Cơ sở tại số 62 Hạ Long, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Bộ GDĐT điều chuyển từ Công đoàn giáo dục Việt Nam và giao NXBGDVN sử dụng làm trại viết sách phục vụ ngành giáo dục. Hiện tại, NXBGD tại TPHCM cho Công ty Cổ phần Bất động sản CT Group thuê sử dụng làm khu nghỉ dưỡng với giá 4.000 USD/tháng, thời gian cho thuê 30 năm (đến năm 2041).

Cũng theo kết luận của Thanh tra về Công ty Đầu tư tài chính Thiên Hóa (Công ty Thiên Hóa) được thành lập năm 2009, có vốn điều lệ 200 tỉ đồng. Hội đồng quản trị Công ty gồm: ông Mạc Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT. Ngày 15/11/2011, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Thiên Hóa đã thống nhất giải thể Công ty.

Mặc dù Công ty Thiên Hóa đã có Nghị quyết giải thể từ năm 2011 nhưng NXBGDVN vẫn tiếp tục đầu tư 13,709 tỉ đồng vào Công ty này thông qua việc mua cổ phần của các cá nhân (trong đó có nhiều cổ phần của cán bộ NXBGDVN). Bên cạnh việc đầu tư, NXBGDVN cũng vay của chính Công ty Thiên Hóa hơn 133 tỷ đồng với lãi xuất 15%/năm...

Đặc biệt, Công ty Đầu tư tài chính giáo dục (công ty thành viên của NXBGD Việt Nam) và các đơn vị vẫn bán 3 lô đất ở Đà Nẵng với giá trị hơn 42,5 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra, việc ông Mạc Văn Thiện, Chủ tịch HĐTV chỉ đạo bán ba lô đất tại cuộc họp HĐTV trước đó không đúng thẩm quyền; ngày 13-1 vẫn ký công văn báo cáo Bộ GD và ĐT chưa có thông tin về việc bán ba lô đất trên...

****

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Bộ GD&ĐT kết luận trách nhiệm thuộc về ông Ngô Trần Ái (nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng GĐ NXBGDVN); ông Mạc Văn Thiện (nguyên Chủ tịch HĐTV); ông Vũ Văn Hùng (nguyên Tổng GĐ) ; Ông Lê Thành Anh và các thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc khác, chịu trách nhiệm về các thiếu sót, sai phạm trong phạm vi được giao trong thời gian giữ chức vụ.

Thanh tra Bộ kiến nghị NXBGDVN khắc phục hậu quả, rà soát lại toàn bộ những vấn đề sai phạm trên, đồng thời chấn chỉnh quản lý chấm dứt việc thực hiện các công việc trong quản lý, điều hành trái quy định pháp luật, không đúng thẩm quyền. Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống lãng phí trong QLSD vốn, các quỹ và tài sản trong doanh nghiệp theo quy định.

Các thành viên HĐTV, Ban Tổng GĐ, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 31/12/2016 kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thiếu sót, sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đối với các thiếu sót, sai phạm về tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, quản lý tài sản.

Việc kiểm điểm trách nhiệm hoàn thành trước ngày 15/9/2017.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Ở nơi học trò thấy thầy cô là tán loạn chạy lên rừng… bỏ trốn
Ở nơi học trò thấy thầy cô là tán loạn chạy lên rừng… bỏ trốn

(Dân trí) - Mùa tựu trường đến, cô giáo Hà Thị Thao (giáo viên dạy cấp 2 ở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và các đồng nghiệp phải đi bộ 4-5 tiếng đồng hồ mới tới bản để gặp lại học trò sau kỳ nghỉ hè. Nhưng các em ở trên cao nhìn xuống thấy thấp thoáng bóng thầy cô thì í ới nhau "tẩu thoát" vào rừng.

Thứ tư, 30/08/2017 - 07:49

Thanh Hóa: Kế toán trường bị tố thu chi bỏ ngoài sổ sách?
Thanh Hóa: Kế toán trường bị tố thu chi bỏ ngoài sổ sách?

(Dân trí) - Mặc dù mỗi năm học, trường tiểu học Thiệu Thịnh (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đều thu nhiều khoản nhưng phụ huynh không biết được chi những gì, chi bao nhiêu. Dù không cho phụ huynh biết hạch toán thu chi nhưng có khoản vẫn báo âm tiền năm cũ để yêu cầu phụ huynh đóng bù cho năm học mới.

Thứ tư, 30/08/2017 - 07:30

6 yếu tố giúp trường mầm non thành “ngôi nhà thứ hai” của con
6 yếu tố giúp trường mầm non thành “ngôi nhà thứ hai” của con

Con đi mẫu giáo, phụ huynh nào cũng hy vọng trường lớp sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai ngập tràn tiếng cười mang đến thật nhiều niềm vui cho bé.

Thứ tư, 30/08/2017 - 07:20

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khắc phục bằng được tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Khắc phục bằng được tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương rà soát, thống kê số lượng giáo viên từng cấp, từng môn. Trên cơ sở đó dự báo sát nhu cầu đào tạo, đào tạo lại, khắc phục bằng được thừa, thiếu cục bộ.

Thứ tư, 30/08/2017 - 02:14

Đắk Lắk: Thiếu trên 2.400 giáo viên, nhân viên mầm non
Đắk Lắk: Thiếu trên 2.400 giáo viên, nhân viên mầm non

(Dân trí) - Trước tình trạng thiếu hàng ngàn giáo viên và nhân viên bậc mầm non, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có tờ trình đề nghị Bộ Nội vụ xem xét thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương năm 2017.

Thứ tư, 30/08/2017 - 12:10

Xử lý nghiêm đối với trường học lạm thu trái quy định
Xử lý nghiêm đối với trường học lạm thu trái quy định

(Dân trí) - Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục cam kết và nghiêm túc không thu các khoản thu ngoài học phí trái quy định trong trường học. Các địa phương tự chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý vi phạm.

Thứ ba, 29/08/2017 - 01:51

Australia hỗ trợ các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc
Australia hỗ trợ các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc

(Dân trí) - Ngày 29/8/2017, Đại học Tây Bắc và Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), một hợp phần của Chương trình Hợp tác Phát triển Australia – Việt Nam (Aus4Vietnam), đã ký thỏa thuận hợp tác, tạo nền móng cho một chuỗi các hoạt động hợp tác đến năm 2020 giữa hai bên.

Thứ ba, 29/08/2017 - 01:17

“Đổi tình lấy biên chế”: Xin hãy rời bục giảng!
“Đổi tình lấy biên chế”: Xin hãy rời bục giảng!

(Dân trí) - Những ngày qua, câu chuyện “đổi tình lấy biên chế” làm dư luận “dậy sóng”. Một cô giáo “tố” Hiệu phó Trường Tiểu học Kim Đồng (Buôn Đôn, Đăk Lăk) dùng clip quan hệ bất chính giữa hai người để tống tình, tung lên mạng thật sự gây choáng váng.

Thứ ba, 29/08/2017 - 12:04

Cần công khai các khoản thu ngay từ đầu năm
Cần công khai các khoản thu ngay từ đầu năm

(Dân trí) - Việc công khai tất cả các khoản thu ngay từ đầu năm là việc làm cần thiết, đảm bảo công tác quản lý nhà trường, cũng như phối hợp, giám sát của phụ huynh.

Thứ ba, 29/08/2017 - 09:35

TPHCM: Không sử dụng băng hát sẵn Quốc ca trong lễ Khai giảng
TPHCM: Không sử dụng băng hát sẵn Quốc ca trong lễ Khai giảng

(Dân trí) - Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 tại TPHCM sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9. Trong đó Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường lưu ý khi hát Quốc ca không sử dụng băng có sẵn lời bài hát.

Thứ ba, 29/08/2017 - 08:58

Chương trình phổ thông mới: Giới thiệu kiến thức “nhạy cảm” từ lớp 4
Chương trình phổ thông mới: Giới thiệu kiến thức “nhạy cảm” từ lớp 4

(Dân trí) - GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình phổ thông mới cho biết, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ giới thiệu kiến thức về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản - vốn được coi là nội dung nhạy cảm, tế nhị - bắt đầu từ lớp 4 (sớm hơn chương trình hiện hành 1 năm).

Thứ ba, 29/08/2017 - 12:20

Tạm dừng việc sáp nhập trường
Tạm dừng việc sáp nhập trường

(Dân trí) - Liên quan đến việc người dân tập trung phản đối chủ trương sáp nhập trường học tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), sau khi tiến hành đối thoại với người dân, chính quyền địa phương đã quyết định tạm dừng việc sáp nhập hai trường.

Thứ ba, 29/08/2017 - 12:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vụ “cô giáo chống tiêu cực bị cách chức”
Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vụ “cô giáo chống tiêu cực bị cách chức”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hai cô giáo bị cách chức oan gây dư luận không tốt thời gian qua, mới đây Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) chỉ đạo kiểm điểm hàng loạt cán bộ lãnh đạo của huyện vì để ra xảy ra nhiều vụ việc không hay về giáo dục.

Thứ hai, 28/08/2017 - 02:58

Vĩnh biệt người thầy lớn của nhiều thế hệ học sinh giỏi toán
Vĩnh biệt người thầy lớn của nhiều thế hệ học sinh giỏi toán

(Dân trí) - PGS.TS. NGND. Phan Đức Chính, nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã qua đời ngày 26/8 tại TP.HCM, hưởng thọ 82 tuổi. Thầy Phan Đức Chính được biết đến là người có công lớn trong việc đào tạo nhiều thế hệ tài năng toán học Việt Nam.

Thứ hai, 28/08/2017 - 02:53

Cuộc thi “Tài năng Robot Robotacon 2017”: Đã tìm được chủ nhân đi thi đấu quốc tế
Cuộc thi “Tài năng Robot Robotacon 2017”: Đã tìm được chủ nhân đi thi đấu quốc tế

(Dân trí) - Sau hai ngày thi đấu tại TP.HCM, cuộc thi “Tài năng Robot Robotacon 2017” với chủ đề “Robot cho sự bền vững” đã lựa chọn được chủ nhân vô địch để thi tài cùng với các đội đến từ hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới vào tháng 11 tới tại Costa Rica.

Thứ hai, 28/08/2017 - 02:32

Công nhân bộn bề nỗi lo cho con đi học
Công nhân bộn bề nỗi lo cho con đi học

“Đến hẹn lại lên”, dịp khai giảng năm học mới cũng là lúc nhiều công nhân lao động (CNLĐ) trẻ lại bộn bề trước những khó khăn để đưa con đến trường: Tìm trường cho con; các khoản phí đóng đầu năm học mới; đưa đón, chăm sóc con… Bên cạnh áp lực công việc hằng ngày đè nặng, họ còn phải “căng mình” để lo cho những đứa con không thất học.

Thứ hai, 28/08/2017 - 02:17

Hội Khuyến học tổ chức tập huấn về bình đẳng giới
Hội Khuyến học tổ chức tập huấn về bình đẳng giới

(Dân trí) - Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp Đại diện UNESCO tại Hà Nội đã tổ chức đào tạo tập huấn về khóa học bình đẳng giới cho các cán bộ chủ chốt, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thuộc khu vực Tây Bắc và Đông Bắc tại Lào Cai.

Thứ hai, 28/08/2017 - 01:22

Hãy để phụ huynh đóng góp tự nguyện
Hãy để phụ huynh đóng góp tự nguyện

(Dân trí) - Mặc dù nhà trường thông báo là phụ huynh học sinh đóng góp tự nguyện tùy theo tài chính của mỗi gia đình, tuy nhiên tại mỗi lớp, giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đều ấn định mức thu tối thiểu đối với các khoản đóng góp tự nguyện.

Thứ hai, 28/08/2017 - 12:11

Đào tạo y khoa: Nóng điểm ưu tiên trong tuyển sinh
Đào tạo y khoa: Nóng điểm ưu tiên trong tuyển sinh

Năm 2018 khối trường y dược được tuyển sinh thế nào; cộng điểm ưu tiên ra sao được đề cập nhiều tại Hội nghị Hội đồng hiệu trưởng các trường Đại học (ĐH) Y dược Việt Nam lần thứ XVI.

Thứ hai, 28/08/2017 - 08:30

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đổi mới tuyển sinh E-MBA
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đổi mới tuyển sinh E-MBA

Bắt đầu từ tháng 8/2017, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh (E-MBA) của Viện Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đổi mới trong công tác tuyển sinh.

Thứ hai, 28/08/2017 - 08:28

Thanh tra "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Tiến sĩ kinh tế hướng dẫn NCS quản lý giáo dục
Thanh tra "lò ấp" tiến sĩ, thạc sĩ: Tiến sĩ kinh tế hướng dẫn NCS quản lý giáo dục

(Dân trí) - Một trong những sai phạm nghiêm trọng nhất, đáng lo ngại nhất của Học viện Khoa học Xã hội về công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ là phân công hướng dẫn NCS "râu ông nọ cắm cằm bà kia", một giáo sư hướng dẫn đồng thời 12 nghiên cứu sinh .

Thứ hai, 28/08/2017 - 01:00

Sẽ đối thoại với người dân phản đối sáp nhập trường
Sẽ đối thoại với người dân phản đối sáp nhập trường

(Dân trí) - Để giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc hàng trăm người dân xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tụ tập phản đối việc sáp nhập trường, huyện Quảng Xương sẽ tổ chức đối thoại với người dân.

Thứ hai, 28/08/2017 - 12:30

Phú Thọ tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị về khuyến học, khuyến tài
Phú Thọ tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị về khuyến học, khuyến tài

(Dân trí) - Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, ngành và nhân dân toàn tỉnh Phú Thọ đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Thứ hai, 28/08/2017 - 12:20

Lập khống danh sách học sinh, Hiệu trưởng trục lợi chính sách gần 200 triệu đồng
Lập khống danh sách học sinh, Hiệu trưởng trục lợi chính sách gần 200 triệu đồng

(Dân trí) - Lập khống danh sách hàng chục học sinh vùng đặc biệt khó khăn để rút tiền ngân sách Nhà nước, cho đến khi nghỉ hưu, hiệu trưởng trường Phổ thông trung học bán trú, Trung học cơ sở Trung Tiến (Quan Sơn, Thanh Hóa) mới bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thứ hai, 28/08/2017 - 12:05