Thứ bảy, 25/10/2014 - 05:53

Học viện Bưu chính Viễn thông hợp tác với Mỹ đào tạo nhân lực An toàn thông tin

Dân trí

Ngày 24/10, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Arizona Hoa kỳ về hợp tác đào tạo An toàn thông tin cho sinh viên và đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin của Việt Nam.

Học viện Bưu chính Viễn thông hợp tác với Mỹ đào tạo nhân lực An toàn thông tin

Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, trong thời gian tới, Arizona và PTIT sẽ tập trung triển khai các nội dung: Tổ chức Hội thảo quốc tế tại Việt Nam về lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT) nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin về thực tiễn và kinh nghiệm quản lý An toàn, an ninh thông tin. Qua đó, tạo ra cơ hội mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội về lĩnh vực an toàn thông tin.

Arizona sẽ hỗ trợ PTIT xây dựng hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS: Learning Management System) bằng việc thay thế/mở rộng điều kiện hiện có của PTIT. Hệ thống quản lý LMS không chỉ giúp tăng cường chất lượng học tập cho sinh viên ở các chương trình học mà còn giúp nâng cao kỹ năng tiếp cận thực tiễn của sinh viên thông qua việc tạo ra mô hình trường đại học trực tuyến.

Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin tại Đại học Arzona (Mỹ) dành cho các cán bộ quản lý nhà nước về An toàn an ninh thông tin, cán bộ chuyên môn làm việc trong lĩnh vực an toàn an ninh thông tin của Việt Nam. Mục tiêu cập nhật công nghệ mới, nâng cao kiến thức và kỹ năng An toàn an ninh thông tin cho đội ngũ nhân lực phụ trách ATTT của Việt Nam;

Hợp tác liên kết đào tạo trình độ Thạc sỹ khoa học máy tính chuyên ngành ATTT tại PTIT và cấp bằng của Đại học Arizona. Chương trình thạc sỹ khoa học máy tính chuyên ngành An toàn an ninh thông tin được thiết kế cho những học viên thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực an toàn an ninh thông tin.

Mục tiêu của chương trình đào tạo thạc sỹ khoa học ATTT giữa PTIT và Arizona là cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực về an toàn, an ninh thông tin, bao gồm: an toàn mạng và máy tính an toàn phần mềm, an toàn thông tin và dữ liệu, mật mã học và kỹ thuật bảo mật thông tin.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, những năm qua, vấn đề an ninh thông tin đã trở thành vấn đề toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đều giành sự quan tâm hàng đầu cho lĩnh vực này và hoạt động nghiên cứu, đào tạo được xem là hoạt động xương sống để phát triển ATTT. Tại Việt Nam, Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và có những chính sách đầu tư chiến lược ngắn hạn, dài hạn cho lĩnh vực ATTT.

Trong đó đào tạo, nghiên cứu là một nhiệm vụ trọng tâm tạo nền tảng cho phát triển ATTT. PTIT cũng đã được Chính phủ chọn là 1 cơ sở đào tạo trọng điểm của quốc gia tham gia thực hiện Đề án 99 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực ATTT quốc gia đến 2020. “Vì vậy, việc ký kết ghi nhớ hợp tác với một trường đại học lớn của Mỹ trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu ATTT sẽ là cơ hội lớn để các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên Học viện có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, công nghệ trong lĩnh vực ATTT”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hồng Hạnh

Mới nhất