Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải vì sao 16 ứng viên "trượt" giáo sư, phó giáo sư

Dân trí Sau khi Dân trí phản ánh nhóm nhà khoa học trẻ “ấm ức” về việc xét giáo sư, phó giáo sư 2019, chiều ngày 18/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có cuộc trao đổi với báo chí giải thích về việc vì sao ứng viên "trượt".
>>424 ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước
>>Kết quả xét công nhận GS,PGS năm 2019: Nhóm nhà khoa học trẻ “ấm ức”

Trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2019 có 16 ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) bị “trượt” ở vòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGDNN) mặc dù đã được các hội đồng ngành/liên ngành thông qua.

Trong đó, có 7 giáo sư ở 4 hội đồng ngành/liên ngành trên tổng số 28 hội đồng ngành/liên ngành bị “trượt” là  2 ứng viên liên ngành cơ khí động lực, 1 ứng viên ngành kinh tế, 2 ứng viên ngành vật lý, 2 ứng viên ngành y;

Có 9 Phó giáo sư bị “trượt" trong đó có 1 ứng viên liên ngành cơ khí động lực, 1 kinh tế, 3 vật lý, 2 y học, 2 văn hóa nghệ thuật – thể dục thể thao.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải vì sao 16 ứng viên trượt giáo sư, phó giáo sư - 1

Các thành viên Hội đồng giáo sư Nhà nước

Lý giải nguyên nhân về việc 16 ứng viên trên bị loại ở vòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, việc xét ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay được thực hiện theo Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 8/2018.

Trước khi hội đồng họp có phiên thảo luận về quy chế để thống nhất xét. Sau khi Hội đồng thảo luận, phân tích, biểu quyết 32/32 người thống nhất nếu ứng viên nào không có hướng dẫn nghiên cứu sinh, không có hướng dẫn thạc sĩ thì không bỏ phiếu, vì đây là tiêu chuẩn cứng.

Với 7 ứng viên giáo sư thì có 6 người Hội đồng giáo sư Nhà nước (HĐ GSNN) không đưa vào danh sách bầu là do đều phạm vào tiêu chuẩn không có hướng dẫn nghiên cứu sinh; không chủ trì biên soạn giáo trình/chuyên khảo theo quy định.

Cụ thể ứng viên ngành Vật lý, thiếu hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh, không có sách, không có công trình nghiên cứu.

Ứng viên ngành Cơ khí- Động lực thiếu hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh; ngành Kinh tế, ứng viên thiếu hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh, không chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo.

Ngành Y học, ứng viên thiếu hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh và không chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo.

Còn với trường hợp ứng viên giáo sư ngành Vật lý, mới được công nhận Phó Giáo sư năm 2018 và đến năm 2019 thì nộp hồ sơ xin xét chức danh Giáo sư. Điểm rất cao, đạt tới hơn 65 điểm nhưng Hội đồng nhận ra số điểm này được tích lũy chủ yếu trong thời gian trước khi làm phó giáo sư.

Còn thời gian từ phó giáo sư đến trước khi xét tuyển giáo sư mới chỉ công bố được 06 bài báo quốc tế ISI, đề tài không có, giải pháp hữu ích không có và mới chỉ đang hướng dẫn được một nghiên cứu sinh (phải bù 03 bài báo quốc tế mới đủ điểm về hướng dẫn nghiên cứu sinh) nhưng nếu bù  thay thế bằng 3 bài báo công bố quốc tế là tác giả chính sau PGS thì thành tích đào tạo và nghiên cứu khoa học sau PGS còn quá ít nên ứng viên không thuyết phục được hội đồng nhà nước.

Đối với 7 trường hợp ứng viên giáo sư này được 100% hội đồng bỏ phiếu 32/32 không được vào danh sách.

Đối với 9 ứng viên PGS,  ông Tuấn cho hay, các ứng viên đều thiếu một trong các điều kiện sau: thiếu hướng dẫn học viên được cấp bằng thạc sỹ; không tham gia đào tạo liên tục 3 năm cuối; đang trong thời gian bị kỷ luật; thiếu bài báo quốc tế, nhưng không có chương sách do NXB quốc tế uy tín hoặc sách chuyên khảo do NXB uy tín; thiếu giờ giảng, phải gấp đổi điểm CTKH, nhưng không đạt đủ số điểm tối thiểu theo quy định.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước lý giải vì sao 16 ứng viên trượt giáo sư, phó giáo sư - 2

Ông Trần Anh Tuấn, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước giải thích, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 áp dụng cho đối tượng là các giảng viên đang giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đại học, nhân tố ảnh hưởng quyết định đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho đất nước, nên HĐGSNN thống nhất 2 nguyên tắc:

 - Áp dụng nghiêm những tiêu chuẩn cứng. Theo đó, tổng điểm quy đổi tối thiểu, chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo đối với ứng viên giáo sư, số CTKH quy định, 3 năm cuối giảng dạy liên tục;

- Áp dụng quy định của Quyết định 37 theo hướng nâng cao đối với những tiêu chuẩn được bù thay thế về thực hiện nhiệm vụ đào tạo; các ứng viên không đủ đối các tiêu chuẩn này là chỉ được thiếu một phần, không được thiếu toàn bộ.

Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho biết, sau khi công bố danh sách các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2019 đủ số phiếu tín nhiệm thì những ứng viên không đủ số phiếu tín nhiệm, HĐGSNN đã giao cho chủ tịch hội đồng các ngành/liên ngành liên quan giải thích cho các ứng viên “trượt” lý do họ không được xét tại hội đồng nhà nước.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ trực tiếp trả lời từng ứng viên, nếu họ có thắc mắc. Đến thời điểm này Văn phòng chưa nhận trực tiếp bất kỳ thắc mắc nào. Ngay cả bức “tâm thư” được cho là của một nhóm nhà khoa học trẻ gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mà báo chí phản ánh Văn phòng cũng không biết là có hay không vì chưa nhận được” – Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước bày tỏ.

Ông Tuấn cho biết thêm, trước kỳ họp xét giáo sư, phó giáo sư năm nay, Hội đồng giáo sư nhà nước đã được nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ chỉ đạo về việc xét giáo sư, phó giáo sư, trong đó có một yêu cầu duy nhất là: “Đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước thực hiện nghiêm túc việc xét ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo đúng quy định của Quyết định 37”. Vậy nên, HĐGSNN thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Chính phủ.

Những điểm mới của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg  so với Quyết định số 174 trước đây:

- Các tiêu chuẩn tập trung vào 02 nhiệm vụ chính của giảng viên là: Thành tích hoạt động đào tạo (thâm niên, giờ giảng dạy; biên soạn sách phục vụ đào tạo; hướng dẫn chính NCS/HVCH) và nghiên cứu khoa học (số lượng nhiệm vụ KH&CN là chủ nhiệm; số lượng công trình khoa học là tác giả chính);

- Công trình khoa học (CTKH) là các bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (BBUT), sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế; CTKH được dùng để bù thay thế cho các tiêu chuẩn không đủ về thâm niên, giờ giảng dạy, biên soạn sách phục vụ đào tạo; hướng dẫn chính NCS/HVCH và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN;

- Tổng điểm quy đổi được tính từ các công trình khoa học (bài báo, báo cáo khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích) và biên soạn sách; các nhiệm vụ KH&CN, hướng dẫn NCS/cao học, các giải thưởng không được tính điểm;

- Nhiệm vụ và tiêu chuẩn chung đối với chức danh giáo sư, phó giáo sư quy định: “Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên…”; “Biên soạn chương trình, giáo trình và sách phục vụ đào tạo khác; giảng dạy, hướng dẫn đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sỹ, luận văn chuyên khoa, chuyên đề, luận án …”;  “Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên ….”;  “Có đủ thời gian làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên …”; “ Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định…”;

- Tiêu chuẩn chức danh giáo sư quy định tại Điều 5 (Quyết định số 37): Ứng viên được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư từ đủ 03 năm trở lên, nếu chưa đủ 03 năm và không đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm CTKH quy đổi); Ứng viên phải có ít nhất 03 CTKH, chỉ được thiếu 01 CTKH trong số quy định này và phải bù bằng chương sách được xuất bản bởi nhà xuất bản quốc tế uy tín hoặc sách chuyên khảo của nhà xuất bản uy tín.

Chủ trì biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư; Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ hoặc 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước, nếu không đủ được bù bằng CTKH; hướng dẫn chính ít nhất 02 NCS được cấp bằng tiến sĩ, nếu không đủ được bù bằng CTKH; Ứng viên phải có ít nhất 20,0 điểm CTKH quy đổi, trong đó 5,0 điểm thực hiện trong 3 năm cuối;

Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học sức khỏe phải có ít nhất 3,0 điểm công trình khoa học tính từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, trong đó có ít nhất 1,5 điểm tính từ biên soạn giáo trình hoặc (và) sách chuyên khảo. Ứng viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao phải có ít nhất 5,0 điểm công trình khoa học tính từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo, trong đó có ít nhất 2,5 điểm tính từ biên soạn giáo trình hoặc (và) sách chuyên khảo

- Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư quy định tại Điều 6 (Quyết định số 37): Có bằng tiến sĩ đủ 03 năm kể từ ngày ký quyết định cấp bằng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ; Có ít nhất 6 năm, trong đó phải có 03 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên, nếu không đủ 6 năm và không đủ số giờ chuẩn giảng dạy thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm CTKH quy đổi (khoản 3); Ứng viên phải có ít nhất 02 CTKH, chỉ được thiếu 01 CTKH trong số quy định này và phải bù bằng chương sách được xuất bản bởi nhà xuất bản quốc tế uy tín hoặc sách chuyên khảo của nhà xuất bản uy tín;

Chủ trì thực hiện ít nhất 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở hoặc 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ, nếu không đủ được bù bằng CTKH; hướng dẫn ít nhất 02 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 01 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ, nếu không đủ được bù thay thế bằng CTKH; Ứng viên phải có ít nhất 10,0 điểm CTKH quy đổi, trong đó 2,5 điểm thực hiện trong 3 năm cuối.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Thanh Hóa: Gần 270 giáo viên được tuyển dụng vào viên chức ngành giáo dục
Thanh Hóa: Gần 270 giáo viên được tuyển dụng vào viên chức ngành giáo dục

(Dân trí) - Niềm vui đã đến với gần 270 giáo viên nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 khi UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Thạch Thành.

Thứ tư, 20/11/2019 - 06:50

20/11 của 8 cô giáo trẻ đứng lớp không lương: Chỉ dám mơ có máy bơm nước
20/11 của 8 cô giáo trẻ đứng lớp không lương: Chỉ dám mơ có máy bơm nước

(Dân trí) - Cũng giống như những năm trước, 20/11 của các cô giáo trẻ tại Trường Mần non Hoa Pơ Lang (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long) cũng đơn giản và lặng lẽ trôi qua. Năm nay, dù không phải là giáo viên hợp đồng, các cô vẫn được phụ huynh tặng … mấy bó rau rừng và một túi ổi lớn.

Thứ tư, 20/11/2019 - 06:00

Chuyện chưa kể về cô giáo trường làng lọt top 50 "Giáo viên xuất sắc toàn cầu 2019"
Chuyện chưa kể về cô giáo trường làng lọt top 50 "Giáo viên xuất sắc toàn cầu 2019"

(Dân trí) - Từ chối nhiều cơ hội làm việc lý tưởng, cô giáo Trần Thị Thúy lựa chọn trở về quê hương Hưng Yên để cống hiến. Sau gần một thập kỷ, những đóng góp của cô đã nhận được trái ngọt ngoài mong đợi như giải đặc biệt của Diễn đàn giáo dục toàn cầu năm 2017, top 50 Giáo viên xuất sắc toàn cầu 2019...

Thứ tư, 20/11/2019 - 12:38

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng cựu giáo chức nhân ngày 20/11
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc mừng cựu giáo chức nhân ngày 20/11

(Dân trí) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 19/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thăm và chúc sức khỏe các cựu giáo chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Thứ ba, 19/11/2019 - 07:22

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục dịp 20/11
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục dịp 20/11

(Dân trí) - Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã và đang công tác trong ngành Giáo dục lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thứ ba, 19/11/2019 - 02:53

Cô giáo dạy Văn làm thiện nguyện sách từ lời “thách đố” của Bộ trưởng
Cô giáo dạy Văn làm thiện nguyện sách từ lời “thách đố” của Bộ trưởng

(Dân trí) - "Nếu cho một cái bánh mì thì ngày mai, có thể họ lại mong chờ chiếc bánh khác. Nhưng nếu trao một cuốn sách, họ biết phải bước ra một chân trời mới, nung nấu để tự thay đổi cuộc đời…".

Thứ ba, 19/11/2019 - 01:50

75 nhà giáo trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng của Trung ương Đoàn
75 nhà giáo trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng của Trung ương Đoàn

(Dân trí) - Năm 2019 là năm đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn và tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương cho 75 giáo viên tiêu biểu có nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.

Thứ ba, 19/11/2019 - 12:23

Hội đồng thẩm định nói gì trước ngày công bố sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới?
Hội đồng thẩm định nói gì trước ngày công bố sách giáo khoa lớp 1 chương trình mới?

(Dân trí) - Dự kiến ngày 22/11, Bộ GD&ĐT công bố các bộ SGK lớp 1 chương trình mới đã đạt thẩm định để đưa vào sử dụng. GS. Trần Kiều - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quốc gia thẩm định SGK lớp 1 môn Toán chương trình giáo dục phổ thông 2018 đánh giá, hoạt động thẩm định SGK lần này tiến bộ nhất trong các lần thẩm định từ trước đến nay.

Thứ ba, 19/11/2019 - 12:17

Hàng nghìn học sinh nghỉ học đột xuất: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?
Hàng nghìn học sinh nghỉ học đột xuất: Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện sắp đến thời điểm thi học kì của học sinh, vì vậy ngành giáo dục phối hợp với địa phương vận động phụ huynh cho con em quay trở lại lớp, đảm bảo quyền lợi học tập của các em.

Thứ ba, 19/11/2019 - 09:19

Ra mắt Trung tâm Quản trị an ninh phi truyền thống đầu tiên ở Việt Nam
Ra mắt Trung tâm Quản trị an ninh phi truyền thống đầu tiên ở Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 18/11, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức ra mắt Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quản lý và Quản trị An ninh phi truyền thống. Đây là cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo đầu tiên về Khoa học quản lý và Quản trị an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

Thứ ba, 19/11/2019 - 07:38

Hai cô giáo trẻ “gửi” tuổi thanh xuân ở nơi không điện, không sóng di động
Hai cô giáo trẻ “gửi” tuổi thanh xuân ở nơi không điện, không sóng di động

(Dân trí) - “Đã có lúc hai chị em quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, về với gia đình. Nhưng thú thực, mình cũng từng ở trong hoàn cảnh của các em, mình hiểu các em cần phải đến trường. Chính điều đó đã níu chân hai chị em ở lại đây, dạy các em những kiến thức đầu tiên trong hành trình đi tìm con chữ”, cô Thuyền nghẹn ngào chia sẻ về công việc của mình.

Thứ ba, 19/11/2019 - 07:13

Công an mạnh tay xử lý “xe dù” chở học sinh sau phản ánh của báo Dân trí
Công an mạnh tay xử lý “xe dù” chở học sinh sau phản ánh của báo Dân trí

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh về tình trạng “xe dù” cũ nát, hết hạn đăng kiểm… ngang nhiên đưa đón học sinh ở huyện Nho Quan (Ninh Bình), Công an huyện này đã vào cuộc “mạnh tay”, xử lý hàng loạt xe vi phạm để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Thứ ba, 19/11/2019 - 07:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế thăm giáo viên lớp học tình thương
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế thăm giáo viên lớp học tình thương

(Dân trí) - Trong các ngày 17-18/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Ngọc Thọ đã đến những lớp học tình thương để thăm hỏi, động viên, tặng hoa cho những giáo viên ngày đêm mang con chữ đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ ba, 19/11/2019 - 07:01

Nữ sinh “3 tốt” xinh đẹp của miền Tây xứ Nghệ
Nữ sinh “3 tốt” xinh đẹp của miền Tây xứ Nghệ

(Dân trí) - Thông minh, xinh đẹp, vui vẻ thân thiện với mọi người, đó là cảm nhận của hầu hết những người có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với Đàm Thị Thảo Sương - nữ sinh năng động của lớp 12C1 - Trường THPT Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An). Vừa qua Sương là một trong 23 học sinh trên toàn tỉnh đạt danh hiệu 3 tốt, 3 rèn luyện năm 2018-2019 do Tỉnh đoàn trao tặng.

Thứ ba, 19/11/2019 - 03:02

Gian lận thi cử Sơn La: Đề nghị truy tố 1 phụ huynh tội đưa hối lộ
Gian lận thi cử Sơn La: Đề nghị truy tố 1 phụ huynh tội đưa hối lộ

(Dân trí) - Trong số gần 100 phụ huynh là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, cơ quan điều tra chỉ khởi tố và làm rõ được việc đưa - nhận hối lộ của 2 bị can trong vụ án.

Thứ ba, 19/11/2019 - 01:07

Sắp công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới
Sắp công bố các bộ sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới

(Dân trí) - TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, chiều 22/11, Bộ GD&ĐT sẽ công bố các bộ sách giáo khoa (SGK) được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới sau thời gian tiến hành rà soát các điều kiện mang tính pháp lý liên quan.

Thứ ba, 19/11/2019 - 12:30

Khen thưởng nhiều học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
Khen thưởng nhiều học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

(Dân trí) - Ngày 18/11, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị tổ chức tặng Giấy khen biểu dương, khen thưởng các em học sinh có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Thứ ba, 19/11/2019 - 12:09

Mê Linh, Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tiếp tục nghỉ học
Mê Linh, Hà Nội: Hàng nghìn học sinh tiếp tục nghỉ học

(Dân trí) - Hơn 2.000 học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội, vẫn tiếp tục nghỉ học do phụ huynh phản đối xây dựng công viên tưởng niệm tại xã Thanh Lâm. Địa phương và ngành giáo dục đang vận động bà con cho học sinh trở lại lớp.

Thứ hai, 18/11/2019 - 09:15

Chủ tịch Đà Nẵng cam kết tích cực thúc đẩy dự án làng đại học
Chủ tịch Đà Nẵng cam kết tích cực thúc đẩy dự án làng đại học

(Dân trí) - Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ĐH Đà Nẵng ngày 18/11, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định thành phố sẽ tích cực hỗ trợ thúc đẩy tiến độ Dự án xây dựng ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý-Điện Ngọc (thường gọi là Dự án Làng đại học ở Đà Nẵng).

Thứ hai, 18/11/2019 - 08:56

Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang
Cám cảnh học sinh mầm non học dưới… gầm cầu thang

(Dân trí) - Một nhóm học sinh mầm non tại tỉnh Thừa Thiên Huế do điều kiện trường lớp khó khăn đã phải học tạm dưới… gầm cầu thang thay vì học trong những phòng học đầy đủ điều kiện.

Thứ hai, 18/11/2019 - 05:32

20/11, nhà giáo Việt Nam đón tin vui từ “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó”
20/11, nhà giáo Việt Nam đón tin vui từ “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó”

(Dân trí) - Một chương trình dành cho nhà giáo sẽ lên sóng VTV nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam, nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng cũng như những người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đây là chương trình do Thương hiệu Smartkids thuộc Công ty BITEX tài trợ.

Thứ hai, 18/11/2019 - 04:30

Trường Đại học Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập
Trường Đại học Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập

(Dân trí) - Sáng ngày 18/11, Trường Đại học Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 – 2019).

Thứ hai, 18/11/2019 - 04:14

Bé trai 17 tháng tuổi bị nhóm bạn giẫm đạp lên người ở trường mầm non
Bé trai 17 tháng tuổi bị nhóm bạn giẫm đạp lên người ở trường mầm non

(Dân trí) - Khi bé P. nằm bất động trên nền nhà thì bị nhiều bạn cùng lớp thay nhau giẫm đạp lên người. Chỉ khi mẹ bé P. xem camera phát hiện vụ việc, thông báo gấp cho giáo viên, bé P. mới được “giải cứu”.

Thứ hai, 18/11/2019 - 04:13

Học trò tái hiện các nhân vật lịch sử qua hình thức cosplay
Học trò tái hiện các nhân vật lịch sử qua hình thức cosplay

(Dân trí) - Nhiều nhân vật lịch sử Việt Nam và thế giới như vua Bảo Đại, Nam Phương Hoàng hậu, Võ Tắc Thiên, Tần Thủy Hoàng, Napoleon đại đế... được học sinh nhiều trường THPT ở TPHCM tái hiện qua hình ảnh cosplay vô cùng sống động.

Thứ hai, 18/11/2019 - 04:10