Thứ năm, 18/04/2019 - 20:20

Hội Khuyến học Quảng Bình trao hơn 130 nghìn suất học bổng năm 2018

Dân trí

Trong năm 2018, Hội Khuyến học các cấp tỉnh Quảng Bình đã huy động ủng hộ được gần 53 tỷ đồng. Trao trên 130 nghìn suất học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh xuất sắc và giáo viên dạy giỏi.

Ngày 18/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học và các hội chính trị-xã hội, hội xã hội, xã hội nghề nghiệp thực hiện chương trình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Hội Khuyến học với các tổ chức hội khác như: Nông dân, Cựu chiến Binh, Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, Cựu giáo chức, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh... công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội Khuyến học Quảng Bình trao hơn 130 nghìn suất học bổng năm 2018 - 1

Hội Khuyến học Quảng Bình sơ kết chương trình phối hợp năm 2018

 

Cụ thể, Hội Khuyến học các cấp tại Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà trường, các tổ chức đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tốt 10 hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường. Quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ học ở trường, vận động gần 100 học sinh bỏ học trở lại trường tiếp tục học tập.

Đặc biệt, trong năm 2018, Hội Khuyến học các cấp tỉnh Quảng Bình đã huy động ủng hộ Quỹ Khuyến học bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt gần 53 tỷ đồng, tăng 32,0% so với năm 2017.

Từ đó, các cấp hội đã trao trên 130 nghìn suất học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh xuất sắc và hỗ trợ giáo viên dạy giỏi với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng. Trong đó Tỉnh hội trao gần 22 tỷ đồng, cấp huyện và cơ sở gần 12 tỷ đồng.

Hội Khuyến học Quảng Bình trao hơn 130 nghìn suất học bổng năm 2018 - 2

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình trao học bổng tiếp sức đến trường năm học 2018 - 2019.

Về phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn Quảng Bình cũng đã có những bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Có trên 160 nghìn hộ gia đình đạt gia đình học tập; 1.268 dòng họ đạt dòng họ học tập và có gần 1 nghìn cộng đồng đạt cộng đồng học tập.

Như vậy, so với chỉ tiêu của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra đến năm 2020, Hội Khuyến học Quảng Bình đã vượt 3 chỉ tiêu và đạt 1 chỉ tiêu. 

Với những thành tích đạt được năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình đã được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo người nghèo và công tác an sinh xã hội giai đoạn 2016-2018.

Đặng Tài