Thứ sáu, 14/08/2015 - 06:05

Thanh Hóa:

Hơn 13 tỷ cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu cho học sinh

Dân trí

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt cấp bù học phí và chi phí học tập còn thiếu năm 2014 và 2015 cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 49 và 74 của Chính phủ.

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP  ngày 15/7/2013 quy định về: “Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu hút, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015”.

Trong đó, đối với các trường THPT, cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm học 2013 - 2014 còn thiếu; cấp bổ sung kinh phí cấp bù miễn giảm học phí năm 2014 còn thiếu theo số liệu quyết toán năm 2014.

Đối với các trường đào tạo, cấp bổ sung kinh phí cấp bù học phí năm 2015 cho sinh viên hệ sư phạm các trường chưa được ghi dự toán đầu năm 2015.

Mức cấp bù học phí đối với học sinh THPT theo mức thu học phí được UBND tỉnh quy định tại Quyết định 4267 ngày 20/12/2011; đối với sinh viên ngành sư phạm cấp theo mức thu học phí các ngành học tương đương được quy định tại Quyết định 4267 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mức hỗ trợ chi phí học tập thực hiện theo Thông tư liên tịch 20/2014 của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐTBXH. Tổng nhu cầu kinh phí là hơn 13,902 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cấp bổ sung đợt này là hơn 13,889 tỷ đồng.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện, phối hợp thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình có liên quan.

Duy Tuyên