HV Bưu chính Viễn thông mở ngành học mới Truyền thông đa phương tiện

Đáp ứng nhu cầu xã hội, năm 2015, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến mở ngành học mới Truyền thông đa phương tiện nâng tổng số ngành đào tạo hệ đại học chính quy của trường lên 9 ngành.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường trọng điểm quốc gia về ICT (Information and Communications Technology), một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Sinh viên tốt nghiệp Học viện 100% có việc làm. Vậy, ngoài ngành mới mở là Truyền thông đa phương tiện, 8 ngành khác của Học viện là ngành học nào? ra trường làm việc ở đâu?

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngành học Truyền thông đa phương tiện – mã ngành D320104:

Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh.

Sự phát triển của công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng đã tạo xu hướng mới của lĩnh vực báo chí truyền thông, trong đó thông điệp được truyền thông bởi ngôn ngữ đa phương tiện (văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, tương tác …) với đa loại hình sản phẩm, đa kênh truyền tải và đa điều kiện tiếp nhận.

Xu hướng đó đòi hỏi người làm truyền thông hiện đại bên cạnh các kiến thức nền tảng về báo chí truyền thông cần có khả năng tác nghiệp độc lập mà cụ thể là làm chủ đa loại hình phương tiện từ ngôn ngữ thể hiện, công cụ tạo lập và truyền tải thông điệp. Đây là yêu cầu chuyên môn của cử nhân tốt nghiệp đại học ngành Truyền thông đa phương tiện. Nguồn nhân lực này có thể làm việc ở rất nhiều khu vực của lĩnh vực báo chí truyền thông. Xã hội đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực này trong khi đó các trường đại học về báo chí truyền thông hiện nay chưa đào tạo được.

Ngành Kỹ thật điện tử, truyền thông - Mã ngành: D520207

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Với sự bùng nổ về lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin Việt Nam trong những năm gần đây, Học viện liên tục cập nhật, đổi mới. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - truyền thông nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng về lĩnh vực điện tử, nguyên lý hoạt động tổ chức vận hành khai thác các mạng truyền thông: di động, vô tuyến, cáp quang, vệ tinh, internet, phát thanh truyền hình

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động và tham gia trong lĩnh vực viễn thông như VNPT, Viettel, Gtel,… các công ty thông tin di động, phát thanh truyền hình.

Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành: D480201

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi toàn diện mọi mặt xã hội, đóng góp cho sự phát triển của các ngành kinh tế - xã hội. Nhằm đáp ứng sự phát triển đó, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Học viện trang bị cho sinh viên những kiến thức về kiến trúc máy tính, hệ thống điều hành, ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính,… Có khả năng phát triển các phần mềm ứng dụng, triển khai xây dựng quản lý các mạng máy tính của cơ quan, doanh nghiệp. Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng trên nền tảng mạng truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Công nghệ thông tin có thể làm việc trong bất kỳ doanh nghiệp hoặc cơ quan nào có triển khai ứng dụng ngành nghề và phát triển CNTT.

Ngành Công nghệ đa phương tiện - Mã ngành: D480203:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện được xây dựng từ năm 2012 trên cơ sở tiếp thu những giá trị tri thức tiên tiến nhất trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng của thiết kế và sáng tạo mỹ thuật, kiến thức CNTT và truyền thông, sử dụng thành thạo các công cụ, kỹ thuật nhắm tạo ra các sản phẩm đa phương tiện: video, film ảnh, game, báo điện tử, quảng cáo,… trên truyền hình và internet.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sáng tạo đa phương tiện, thiết kế công nghiệp, phát thanh truyền hình, các báo điện tử, các công ty kinh doanh trên mạng…

Ngành An toàn thông tin - Mã ngành: D480299:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Với sự bùng nổ về Công nghệ thông tin như hiện nay thì vấn đề về an toàn thông tin đang ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt được xu thế đó, Học viện với uy tín là đơn vị đào tạo hàng đầu về công nghệ thông tin và truyền thông trong cả nước đã là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo thí điểm ngành An toàn thông tin bậc đại học. Chương trình đào tạo đại học ngành An toàn thông tin của Học viện nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin cùng với các kỹ thuật và công cụ đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho hệ thống mạng máy tính.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực đảm nhận công việc tại các đơn vị chuyên về Công nghệ thông tin và mạng cũng như các cơ quan, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin; hoặc có thể làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về an toàn thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo hoặc. có thể học tiếp lên trình độ sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Mã ngành: D510301):

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

Xã hội phát triển, hiện đại hóa năng suất lao động là nhu cầu cần thiết, đòi hỏi sự chuyên môn hóa của thiết bị tự động, yêu cầu về máy móc ngày càng thông minh hơn. Điều này dẫn đến việc các máy móc tinh vi ra đời để hỗ trợ nhằm mang lại năng suất lao động cao nhất cho người lao động và cho cả nhà sản xuất. Vì vậy, nhu cầu nguồn nhân lực lao động về ngành này ngày càng cao. Nhằm cung cấp cho thị trường nguồn lao động chất lượng cao trong ngành này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức về chuyên ngành đáp ứng các em khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm nhiều công việc, không chỉ cho các cơ sở sản xuất trong nước mà còn cho các công tác xuất khẩu lao động, tham gia quản lý, khai thác và vận hành các dự án về lĩnh vực điện – điện tử, lĩnh vực hội tụ điện tử - truyền thông - công nghệ thông tin; có thể tự chế tạo ra các vật dụng, dụng cụ, tự sửa chữa các máy móc thiết bị; làm việc tại các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các doanh nghiệp về bưu chính, viễn thông hoặc tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

Ngành Quản trị kinh doanh - Mã ngành: D340101

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh là một ngành rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội, vì vậy chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Học viện được xây dựng nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trên cơ sở đó, phát triển khả năng vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; hoặc có thể làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo hoặc tiếp tục học tiếp lên trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

Ngành Marketing - Mã ngành: D340115:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Marketing đang là một ngành khá “hot” ở Việt Nam với tiềm năng phát triển và cơ hội làm việc cao. Theo học ngành Marketing tại Học viện, sinh viên sẽ được tìm hiểu lý thuyết và thực tiễn về các khía cạnh hoạt động marketing của các doanh nghiệp, đồng thời được trau dồi và phát huy tư duy chiến lược, sáng tạo và các kỹ năng mềm để phục vụ cho công việc sau này.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận tốt các công việc như phụ trách các hoạt động truyền thông marketing (quảng cáo, PR, tổ chức sự kiện...), chuyên viên marketing tổng hợp, phát triển thị trường… tại các doanh nghiệp, Tập đoàn Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân hoặc trở thành các cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về marketing tại các Viện, trường Đại học…

Ngành Kế toán - Mã ngành: D340301:

(Môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh hoặc Toán, Văn, Tiếng Anh)

Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế,… Vì thế, ngành học kế toán tài chính luôn thu hút được sinh viên theo học. Để giúp cho sinh viên nhanh chóng tiếp cận và thành công trong công việc, chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán tại Học viện trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về kinh tế, quản trị kinh doanh, về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán...). Ngoài ra còn cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán trên máy tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận những vị trí công tác tại các doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo.

Thông tin chi tiết hơn về tuyển sinh và đào tạo của Học viện có thể xem trên trang thông tin điện tử của Học viện tại cổng thông tin điện tử: www.ptit.edu.vn hoặc www.tuyensinh.ptit.edu.vn

Ngoài kiến thức chuyên môn, các chương trình đào tạo của Học viện còn đảm bảo 06 tiêu chuẩn đầu ra khi sinh viên tốt nghiệp: Kiến thức, Kỹ năng nghề nghiệp, Kỹ năng mềm, Năng lực chuyên môn, Hành vi đạo đức và Ngoại ngữ.

MỚI NHẤT
Học trò tìm hiểu về an toàn giao thông trước Tết
Học trò tìm hiểu về an toàn giao thông trước Tết

(Dân trí) - Gần 1.000 học sinh Trường tiểu học Trương Định, quận 12, TPHCM vừa tham gia Ngày hội “Bé vui cùng giao thông” với chủ đề sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cũng như củng cố kiến thức về an toàn giao thông trước kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 08:37

Tết của sinh viên “Tây” trên đất ta
Tết của sinh viên “Tây” trên đất ta

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, không chỉ người Việt cảm thấy rộn ràng mà cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam cũng háo hức không kém. Trong đó, một số lượng không nhỏ sinh viên (SV) nước ngoài du học tại Việt Nam cũng đang hòa mình trong không khí này.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 08:00

Đình chỉ hoạt động 2 năm đối với trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa
Đình chỉ hoạt động 2 năm đối với trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ vừa ra Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo đối với trường CĐ Kỹ thuật – Công nghệ Bách khoa.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 01:24

Anh: Trường học đầu tiên dành riêng cho người đồng tính
Anh: Trường học đầu tiên dành riêng cho người đồng tính

(Dân trí) - Ngôi trường công đầu tiên ở Vương quốc Anh dành riêng cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ) đã được lên kế hoạch xây dựng và sẽ đi vào hoạt động trong vòng ba năm tới.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 01:03

Sức lan tỏa từ các giải pháp đổi mới giáo dục đại học
Sức lan tỏa từ các giải pháp đổi mới giáo dục đại học

Trong thời gian 5 năm trở lại đây, giáo dục đại học Việt Nam đã có những bước tiến bộ rõ rệt nhờ có những giải pháp đổi mới được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 11:32

Hiện đại hóa trường học Thủ đô: Đích đến nhọc nhằn
Hiện đại hóa trường học Thủ đô: Đích đến nhọc nhằn

Với các quận “lõi” thì quỹ đất quá eo hẹp là rào cản cơ bản trong công cuộc hiện đại hóa hệ thống trường học của Thủ đô. Còn với nhiều huyện ngoại thành, ngân sách eo hẹp sẽ khiến nhiều trường đối mặt với nguy cơ mất “chuẩn quốc gia”.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 08:12

Tân PGS nhiều tuổi nhất năm 2014 say nghiệp truyền nghề cho giáo viên tương lai
Tân PGS nhiều tuổi nhất năm 2014 say nghiệp truyền nghề cho giáo viên tương lai

Ở tuổi 81, với nhà giáo Vũ Tự Lân, được phong PGS đó không chỉ là vinh dự, là sự ghi nhận cho những năm tháng cống hiến nghệ thuật và nghiên cứu khoa học mà còn là niềm hạnh phúc vô bờ bến, là tấm gương để con cháu và thế hệ trẻ noi theo trong học tập và lao động.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 07:55

Hỗ trợ kinh phí giúp sinh viên nghèo về quê đón Tết
Hỗ trợ kinh phí giúp sinh viên nghèo về quê đón Tết

(Dân trí) - Gần 300 suất quà với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng đã được Trường ĐH Hà Tĩnh trao tặng cho các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sinh viên ngoại tỉnh trong dịp Tết nguyên đán.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 07:05

Thêm thời gian đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Anh English Champion 2015
Thêm thời gian đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Anh English Champion 2015

Theo thông báo ban đầu, thời gian đăng ký tham gia cuộc thi English Champion sẽ chính thức diễn ra trong các ngày, từ 12/1 đến 12/2/2015.

Thứ sáu, 13/02/2015 - 07:01

“Học bổng đất Quảng” đến với sinh viên nghèo, học giỏi
“Học bổng đất Quảng” đến với sinh viên nghèo, học giỏi

(Dân trí) - Ngày 12/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ trao “Học bổng đất Quảng” năm học 2013-2014 đến 67 sinh viên nghèo học giỏi tại các trường đại học trên cả nước có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.

Thứ năm, 12/02/2015 - 05:45

Sinh viên giúp người già neo đơn đón Tết
Sinh viên giúp người già neo đơn đón Tết

(Dân trí) - Nhân dịp Tết đến xuân về, gần 40 sinh viên Đại học Quảng Nam vừa có chuyến công tác xã hội thăm viếng, giúp người già neo đơn ở huyện miền núi Tiên Phước (Quảng Nam) chuẩn bị đón Tết.

Thứ năm, 12/02/2015 - 05:16

Chỉ lỗi học trò không cần phải chê
Chỉ lỗi học trò không cần phải chê

(Dân trí) - Thực hiện đánh giá học sinh bằng nhận xét, nhiều giáo viên tiểu học cho rằng mình phải “tâng bốc” học trò, chứ không được chê. Đây là cách hiểu hạn hẹp bởi hoàn toàn có thể chỉ ra cái chưa được của các em mà không phải chê.

Thứ năm, 12/02/2015 - 04:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Tết xa quê
Tết xa quê

Dạy học ở những nơi điều kiện đặc biệt khó khăn, mỗi độ Tết đến Xuân về, các thầy, cô giáo huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu lại nén tình cảm riêng tư để bám trường, bám lớp, ở lại ăn tết với học sinh và đồng bào.

Thứ năm, 12/02/2015 - 03:06

4 kỹ năng sống ba mẹ nên trang bị cho con để thành công
4 kỹ năng sống ba mẹ nên trang bị cho con để thành công

Giúp trẻ thành công là ước mơ của tất cả các bà mẹ, ông bố trên cuộc đời này. Nhưng hiện nay tại Việt Nam, phụ huynh đang quá chú trọng đến việc học, quan tâm nhiều đến thời gian dạy bảo mà ít quan tâm đến việc chơi, trải nghiệm, sự vận động, thời gian làm bạn với trẻ để giúp trẻ hình thành nên những kỹ năng sống cần thiết.

Thứ năm, 12/02/2015 - 03:00

Nữ Viện sĩ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu IASS và ngôi sao Vernadski
Nữ Viện sĩ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu IASS và ngôi sao Vernadski

(Dân trí) - Ngày 11/2, Viện Hàn lâm Quốc tế về các nghiên cứu hệ thống Liên bang Nga trao tặng hai danh hiệu cao quý: Viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004- 2014 và ngôi sao Vernadski tới Viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Thứ năm, 12/02/2015 - 12:49

Ngày hội tư vấn tuyển sinh dành cho học sinh Quốc Học Huế
Ngày hội tư vấn tuyển sinh dành cho học sinh Quốc Học Huế

(Dân trí) - Chiều 11/2 tại thành phố Huế, các em học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đã có cơ hội được gặp gỡ những tư vấn viên đến từ rất nhiều trường đại học trong và ngoài nước giúp cho việc định hướng tuyển sinh.

Thứ năm, 12/02/2015 - 12:35

Sinh viên lùi ngày về quê để bưng hoa dịp Tết
Sinh viên lùi ngày về quê để bưng hoa dịp Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều sinh viên Đà Nẵng vẫn tranh thủ làm thêm tại các vườn hoa ở thành phố. Công việc của các bạn tại các vườn hoa là tỉa hoa, tỉa cành và bưng vác các gốc hoa cho khách hàng.

Thứ năm, 12/02/2015 - 10:37

Đỗ Nhật Nam đã chinh phục giải Nhất hùng biện ở Mỹ như thế nào?
Đỗ Nhật Nam đã chinh phục giải Nhất hùng biện ở Mỹ như thế nào?

(Dân trí) - Chị Phan Hồ Điệp - mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam đã chia sẻ với PV Dân trí những thông tin liên quan đến cuộc thi và giải thưởng lớn của con trai, đặc biệt là nội dung của phần thi hùng biện.

Thứ năm, 12/02/2015 - 08:50

Nỗi niềm trường “phố”
Nỗi niềm trường “phố”

Hoàn Kiếm được xem là một trong bốn quận “lõi” của Thủ đô, sống ở khu vực này mới được gọi là “dân phố”. Tuy nhiên, để được là cư dân của phố, nhiều người phải chịu một số bất tiện, trong đó có việc học hành của con em mình.

Thứ năm, 12/02/2015 - 07:59

ĐBSCL: Dự kiến sẽ có 6 cụm thi THPT quốc gia
ĐBSCL: Dự kiến sẽ có 6 cụm thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Mới đây lãnh đạo Bộ GD-ĐT vừa có buổi làm việc với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để bàn về phương án tổ chức cụm thi PTTH năm 2015 của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Thứ năm, 12/02/2015 - 07:35

Sinh viên Y Dược Huế làm lễ tri ân những người hiến xác
Sinh viên Y Dược Huế làm lễ tri ân những người hiến xác

(Dân trí) - Tối qua 11/2, thầy cô và toàn thể sinh viên Trường ĐH Y Dược Huế đã thành kính tổ chức lễ Macchabée nhằm tri ân những người hiến xác.

Thứ năm, 12/02/2015 - 07:28

Niềm vui cuối năm đến với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó
Niềm vui cuối năm đến với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

(Dân trí) - Chiều 11/2, Ban sáng lập Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” đã tổ chức lễ trao học bổng lần thứ 1, năm 2015 cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Trong đợt này có 79 học sinh, sinh viên được tiếp sức đến trường.

Thứ năm, 12/02/2015 - 07:24

Phần Lan: Bỏ môn viết chữ đẹp, thay bằng gõ bàn phím
Phần Lan: Bỏ môn viết chữ đẹp, thay bằng gõ bàn phím

(Dân trí) - Bộ môn tập viết chữ đẹp sẽ sớm bị “xoá sổ” trong tất cả các chương trình giảng dạy ở Phần Lan- quốc gia được mệnh danh là nơi có nền giáo dục tốt nhất thế giới.

Thứ năm, 12/02/2015 - 07:00

ĐH Vinh: Trao hơn 100 triệu tiền quà tết tới hộ nghèo huyện miền núi Nghệ An
ĐH Vinh: Trao hơn 100 triệu tiền quà tết tới hộ nghèo huyện miền núi Nghệ An

(Dân trí) - Với tinh thần tương thân tương ái, Trường ĐH Vinh phối hợp với VP báo điện tử Dân trí tại Nghệ An đã tổ chức chuyến thăm hỏi trao quà tết đến đồng bào nghèo ở những huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Thứ năm, 12/02/2015 - 04:34