Kiểm định chất lượng: Đại học nào cũng “khiếm khuyết” về chương trình đào tạo

Dân trí Theo khảo sát, trong 117 trường đại học đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho thấy, trường đại học nào cũng không đạt đầy đủ các tiêu chí về chương trình đào tạo.
>>3 nhược điểm lớn của các trường đại học qua kiểm định chất lượng

GS.TS Nguyễn Quang Dong, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã có khảo sát toàn diện về 117 trường đại học đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tại khảo sát, GS Dong đã chỉ ra những tồn tại chủ yếu của các trường như đã phản ánh trong bài: "3 nhược điểm lớn của các trường đại học qua kiểm định chất lượng"

65% trường chưa thực hiện cải tiến chất lượng

Tiêu chuẩn chương trình đào tạo, đánh giá quản trị của trường đại học về những nội dung từ xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT), chuẩn đầu ra (CĐR), kết cấu CTĐT, đổi mới CTĐT và đánh giá CTĐT.

Đây là tiêu chuẩn mà theo GS Nguyễn Quang Dong, không có trường đại học nào đạt tất cả các tiêu chí.

Kiểm định chất lượng: Đại học nào cũng “khiếm khuyết” về chương trình đào tạo - 1

Theo GS Dong, tiêu chí yêu cầu CTĐT có mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể, có kết cấu hợp lý, hệ thống đáp ứng chuẩn đầu ra (tiêu chí 3.2) (CĐR), và đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường. Để đạt được tiêu chí này đòi hỏi các trường đại học đạt được 5 mốc chuẩn.

Các lý do để 43,6% các trường đại học chưa đạt tiêu chí này là do CĐR còn phân biệt giữa các hình thức đào tạo (hình thức đào tạo chính quy, đào tạo vừa làm vừa học), chưa liên kết giữa mục tiêu đào tạo với CĐR và CTĐT, chưa đảm bảo đo lường và đánh giá được, chưa được công khai hóa. CĐR về ngoại ngữ còn thấp hơn so với yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Trong chương trình đào tạo, trường đại học chưa cụ thể hóa văn bản về kết cấu CTĐT dẫn đến các CTĐT có kết cấu rất khác nhau (mục tiêu đào tạo, CĐR, tỷ lệ các khối kiến thức, tỷ lệ các học phần tự chọn…). CTĐT cho hình thức vừa làm vừa học (VLVH) khác biệt nhiều với hình thức đào tạo chính quy (học phần, cách đánh giá học phần, tổ chức đào tạo).

Trong hệ thống đề cương học phần, trường đại học chưa cụ thể hóa văn bản về đề cương chi tiết học phần, nên một số yếu tố cấu thành của đề cương không có (thẩm quyền phê duyệt đề cương, phân bổ thời gian cho lý thuyết và thực hành, hình thức kiểm tra đánh giá, tài liệu tham khảo...). Hệ thống đề cương chưa được công khai hóa; người học chưa được phổ biến đề cương một cách đầy đủ và rõ ràng, nhất là đối với người học theo hình thức VLVH, người học sau đại học. Giáo trình và tài liệu tham khảo chưa đầy đủ…

Đặc biệt, với tiêu chí 3.6 (như hình trên) CTĐT được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá. Để đạt được tiêu chí này, các trường đại học cần phải vượt qua 3 yêu cầu: trong 5 năm ít nhất một lần đánh giá CTĐT (tự đánh giá/đánh giá đồng cấp/kiểm định CTĐT); trường đại học có giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá và CSGD ĐH có biện pháp và thực hiện cải tiến chất lượng CTĐT dựa trên ý kiến của các bên liên quan.

Tuy nhiên, có tới 65% các trường chưa đạt tiêu chí này với các lý do chủ yếu là không thực hiện định kỳ đánh giá CTĐT bằng cách tự đánh giá hoặc đánh giá đồng cấp hoặc KĐCL. Rất nhiều trường đại học chưa biết được việc đánh giá CTĐT là kiểm định CTĐT theo bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành hoặc kiểm định CTĐT do nước ngoài thực hiện.

Về hoạt động đào tạo, GS Dong cho biết, tiêu chuẩn này đánh giá quản trị của trường đại học về hoạt động đào tạo. Tiêu chuẩn yêu cầu trường đại học phải đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tổ chức đào tạo theo tín chỉ, có phương pháp hợp lý đánh giá họat động giảng dạy của giảng viên; đánh giá kết quả học tập của người học khách quan, công bằng, chính xác; đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường…


Tỷ lệ % các tiêu chí chưa đạt về tiêu chuẩn hoạt động đào tạo

Tỷ lệ % các tiêu chí chưa đạt về tiêu chuẩn hoạt động đào tạo

Theo khảo sát của GS Dong, trong 7 tiêu chí, có 5 tiêu chí dưới 20% các trường đại học chưa đạt, và Tiêu chí 4.4 có 43,6% và Tiêu chí 4.7 có 33,3% số trường đại học chưa đạt.

Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

Tiêu chí này có 3 mốc để đánh giá tiêu chí đạt hay chưa đạt. Có tới 43,6% trường đại học chưa đạt tiêu chí này với các lý do chủ yếu:

Trường đại học chưa có quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi. Công tác làm đề thi còn chưa được quản lý chặt chẽ, có không ít học phần do giảng viên tự ra đề thi. Đáp án chưa nộp cùng đề thi. Công tác tổ chức thi, quản lý chấm thi còn do nhiều đầu mối thực hiện.

Công tác giám sát chấm thi và hậu kiểm hầu như chưa được thực hiện, số lượng bài phúc khảo nhiều (có trường đại học tỷ lệ thay đổi điểm thi đối với các trường hợp phúc khảo khá cao, dao động từ 42,4% đến 49,6%).

Việc xây dựng câu hỏi thi và ngân hàng câu hỏi chưa vận dụng khoa học đo lường đánh giá để định lượng phân tích các câu hỏi thi nên chất lượng câu hỏi chưa tốt, phổ điểm kết quả học tập bị lệch.

Về đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Để đạt được tiêu chí này, trường đại học thực hiện đầy đủ 3 yêu cầu: thực hiện đánh giá chất lượng người học sau khi ra trường hằng năm thông qua ý kiến phản hồi của người học đã tốt nghiệp và của đơn vị sử dụng lao động; triển khai điều chỉnh hoạt động đào tạo dựa trên các thông tin phản hồi và lấy ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp phải được thực hiện theo ngành có người học tốt nghiệp. 33,3% trường đại học chưa đạt tiêu chí này.

77,8% trường đại học chưa đạt về nguồn thu từ nghiên cứu khoa học

Trong tiêu chuẩn về nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, GS Dong cho rằng, tiêu chuẩn này đánh giá về quản trị và kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH), ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ gắn với sứ mạng, tầm nhìn của trừng đại học.

Tiêu chuẩn bao gồm: xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả; đóng góp về mặt học thuật (các bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành, tạp chí quốc tế), đóng góp về mặt thực tiễn (chuyển giao công nghệ, ứng dụng thực tiễn); tác dụng của nghiên cứu đối với trường đại học về mặt đào tạo, về tài chính…

Kiểm định chất lượng: Đại học nào cũng “khiếm khuyết” về chương trình đào tạo - 3

GS Dong cho biết, theo bảng trên với tiêu chí 7.2, các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch. 47,9 % các trường đại học chưa đạt tiêu chí này. Nguyên nhân chủ yếu là số đề tài quá hạn chiếm tỷ lệ cao; Tỷ lệ đề tài NCKH/giảng viên quá thấp.

Trong tiêu chí 7.5, tiêu chí này yêu cầu trường đại học phải đảm bảo nguồn thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí dành cho các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. Tiêu chí này có 77,8% trường đại học chưa đạt và là tiêu chí có tỷ lệ trường đại học chưa đạt nhiều nhất trong 61 tiêu chí.

Nguyên nhân chủ yếu là các trường đại học chưa trích đủ kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của trường đại học cho NCKH và chuyển giao công nghệ; Trường đại học chưa trích đủ kinh phí từ học phí cho NCKH của sinh viên; Không cân đối được chi và thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ.

66,7% thư viện các trường chưa đủ tài liệu đáp ứng nhu cầu sinh viên

Về tiêu chuẩn thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất, theo GS Dong, tiêu chuẩn này đánh giá cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập của sinh viên.

Kiểm định chất lượng: Đại học nào cũng “khiếm khuyết” về chương trình đào tạo - 4

Theo phân tích của GS Dong, tiêu chí 9.1, tiêu chí này yêu cầu trường đại học phải có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu của sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu; có thư viện điện tử kết nối mạng, tuy nhiên, có tới 66,7 % trường đại học chưa đạt Tiêu chí này.

Các lý do Tiêu chí chưa đạt là trường thiếu giáo trình, sách tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài phục vụ giảng dạy, NCKH và học tập. Rất nhiều học liệu quá cũ, trường đại học chưa đầu tư thích đáng cho công tác giáo trình học liệu; chưa thực hiện đầy đủ quy định của Bộ GD&ĐT về công tác giáo trình.

Việc kết nối với thư viện điện tử trong và ngoài nước còn yếu, dung lượng đường truyền không cao nên khó khăn trong tra cứu, tìm kiếm tài liệu. Hệ thống tin học phục vụ tra cứu thư mục còn yếu, không theo dõi được số người truy cập.

Người học ít sử dụng thư viện và thư viện điện tử, kỹ năng tra cứu yếu. Thư viện không lấy ý kiến về sự hài lòng của người sử dụng.

GS Dong cho rằng, đối với các trường đại học, việc hình thành văn hóa chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục của trường quá trình lâu dài, không có điểm dừng. Về mặt nhận thức, các trường cần phải coi hoạt động đảm bảo chất lượng là hoạt động trung tâm để quản trị trường, là hoạt động cho chính mình.

Nhờ đó, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, vị thế của trường mới được nâng cao. Qua quá trình KĐCLGD, đó đây, khâu công việc nào đó ở một số trường đại học thực hiện như không phải cho lợi ích của chính mình, thực hiện mang tính đối phó.

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Nguyên Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT làm hiệu trưởng đại học tư
Nguyên Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT làm hiệu trưởng đại học tư

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm vừa ký quyết định công nhận Hiệu trưởng mới của Trường ĐH Gia Định. Người được bổ nhiệm là TS Hà Hữu Phúc, nguyên Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM.

Thứ hai, 22/10/2018 - 11:49

Học tiếng Anh: Thành ngữ về bóng đá bạn nên biết!
Học tiếng Anh: Thành ngữ về bóng đá bạn nên biết!

(Dân trí) - Có thể bạn chưa biết hết về các thành ngữ về bóng đá trong tiếng Anh. Nhưng 6 cụm từ dưới đây nhất định bạn phải ghi nhớ và sử dụng hàng ngày để cuộc hội thoại được hấp dẫn hơn.

Thứ hai, 22/10/2018 - 10:00

Cậu bé 3 tuổi nói tiếng Anh như người bản xứ
Cậu bé 3 tuổi nói tiếng Anh như người bản xứ

(Dân trí) - Trăn trở về tương lai tươi sáng của con, đây là cách bà mẹ trong câu chuyện dưới đây chuẩn bị hành trang cho bé, đặc biệt là vốn ngôn ngữ phong phú.

Thứ hai, 22/10/2018 - 10:00

Thạc sĩ ĐH Harvard: “Muốn con thành công, hãy cho con học viết”
Thạc sĩ ĐH Harvard: “Muốn con thành công, hãy cho con học viết”

(Dân trí) - Buổi nói chuyện “Giúp con học hiệu quả” với Thạc sĩ Quản lý công của Đại học Harvard Đào Thu Hiền được diễn ra mới đây tại Hà Nội. Theo bà Hiền, kỹ năng viết quan trọng nhưng học sinh lại ít được học viết, nhất là khi học tiếng Anh.

Thứ hai, 22/10/2018 - 07:18

Lớp học “5 giác quan”
Lớp học “5 giác quan”

(Dân trí) - Một lớp học khiến mọi đứa trẻ không thể ngủ gục hay chán nản. Một lớp học chuyển đổi ấn tượng giữa công nghệ trình chiếu – tương tác, công cụ thông minh, trí tuệ nhân tạo và thể nghiệm yếu tố con người. Một lớp học của tương lai.

Thứ hai, 22/10/2018 - 07:08

Phải triệt tiêu mọi hậu họa của tệ nạn “xin – cho” trong quản lý giáo dục đại học
Phải triệt tiêu mọi hậu họa của tệ nạn “xin – cho” trong quản lý giáo dục đại học

(Dân trí) - Đó là 1 trong 4 nội dung mà Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học gửi tới Ủy ban Văn hóa,Giáo dục, Thanh,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội.

Thứ hai, 22/10/2018 - 06:51

195 "Hoa trạng nguyên" được vinh danh tại Hà Nội
195 "Hoa trạng nguyên" được vinh danh tại Hà Nội

(Dân trí) - Sau 10 năm được tổ chức, năm 2018 là năm Giải thưởng "Hoa trạng nguyên" bước sang năm thứ 11 với hơn 10.000 giải thưởng đã được trao cho các học sinh giỏi đạt thành tích xuất sắc trong học tập với tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 26 tỷ đồng.

Thứ hai, 22/10/2018 - 04:00

Diễn đàn các nhà khoa học ngành Cơ khí động lực trong thời cuộc 4.0
Diễn đàn các nhà khoa học ngành Cơ khí động lực trong thời cuộc 4.0

(Dân trí) - Ngày 21/10, Câu lạc bộ Cơ Khí động lực phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí động lực lần thứ XI năm 2018. Đây là diễn đàn quan trọng của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ khí động lực đáp ứng cuộc cách mạng CN 4.0

Chủ nhật, 21/10/2018 - 10:18

Nguyên kế toán "xin" hóa đơn, "mượn" tài khoản để... chiếm đoạt tiền
Nguyên kế toán "xin" hóa đơn, "mượn" tài khoản để... chiếm đoạt tiền

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “tham ô tài sản” tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, nguyên kế toán trường này được xác định đã “xin” hóa đơn, chứng từ và “mượn” tài khoản người thân để chuyển tiền thanh toán khống vào để thực hiện việc chiếm đoạt.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 06:04

Trường Đại học đầu tiên tại Vương quốc Anh mở khóa học “Hạnh phúc"
Trường Đại học đầu tiên tại Vương quốc Anh mở khóa học “Hạnh phúc"

(Dân trí) - Đại học Bristol đã trở thành trường đại học đầu tiên của Vương quốc Anh mở khóa học "Khoa học Hạnh phúc". Đây là khóa học được thiết kế dựa vào khoa học để dạy cho sinh viên các chiến lược giúp họ có một cuộc sống hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 04:00

Học tin học Excel: Thủ thuật copy sheet trong cùng một workbook nhanh chóng nhất
Học tin học Excel: Thủ thuật copy sheet trong cùng một workbook nhanh chóng nhất

(Dân trí) - Giả sử trong trường hợp bạn muốn tạo một worksheet Excel mới sau đó copy dữ liệu từ worksheet Excel đã tồn tại sang Excel mới này. Tuy nhiên bạn không biết làm cách nào để sao chép dữ liệu, nếu vậy thì hãy click ngay vào video này để khám phá thủ thuật cực kỳ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực đến từ master Excel Nguyễn Đức Thanh các bạn nhé.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 02:00

Người lớn càng kỳ vọng, áp lực học tập của con trẻ càng lớn
Người lớn càng kỳ vọng, áp lực học tập của con trẻ càng lớn

(Dân trí) - Gần đây, cô bạn tôi thường phàn nàn về việc học tập của con. Từ ngày cậu con trai lên lớp 6, tối nào chị cũng phải kèm con học bài. Năm học mới chưa bao lâu nhưng đã thấy rõ áp lực học tập của con quá lớn, nếu so sánh với thời gian học tiểu học thì khác nhau “một trời một vực”.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiếng Anh trẻ em: Mê tít với bài hát con vật vui nhộn
Tiếng Anh trẻ em: Mê tít với bài hát con vật vui nhộn

(Dân trí) - Video bài học dưới đây tổng hợp từ vựng tiếng Anh trẻ em chủ đề động vật kèm giới từ để sử dụng trong trúc hỏi đáp về vị trí các con vật trong nhà. Việc ghi nhớ từ vựng theo chủ đề động vật sẽ dễ dàng hơn qua bài hát vui nhộn và hình ảnh của những con vật siêu dễ thương này.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 10:00

Trẻ học tiếng Anh ra sao để không bị “loạn ngữ”?
Trẻ học tiếng Anh ra sao để không bị “loạn ngữ”?

(Dân trí) - Học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung không đúng cách sẽ khiến trẻ nhiễu tri thức, nhiễu thông tin, dễ “loạn ngữ”. Một số chuyên gia cho rằng, để ngoại ngữ trở thành ngôn ngữ thứ hai, người học cần môi trường, sách vở hoặc máy móc nhưng khi trẻ dưới 2 tuổi, không nên cho trẻ tiếp xúc quá nhiều với công nghệ.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 09:02

Học tiếng Nhật: Luyện kĩ năng nghe với chủ đề “Đi siêu thị”
Học tiếng Nhật: Luyện kĩ năng nghe với chủ đề “Đi siêu thị”

(Dân trí) - Cùng luyện kĩ năng nghe và bổ sung thêm từ vựng tiếng Nhật thuộc chủ đề đi siêu thị qua video dưới đây với thầy giáo Mochizuki nhé!

Chủ nhật, 21/10/2018 - 08:00

Giáo viên tại Georgia hiến tặng thận cho học sinh của mình
Giáo viên tại Georgia hiến tặng thận cho học sinh của mình

(Dân trí) - Một học sinh lớp sáu ở Georgia nhận được món quà “không thể tin được” từ giáo viên dạy môn công nghệ: một quả thận.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 06:00

Chuyện nữ sinh người Ma Coong đầu tiên học đại học và ước mơ lớn từ bản nhỏ
Chuyện nữ sinh người Ma Coong đầu tiên học đại học và ước mơ lớn từ bản nhỏ

(Dân trí) - Thoát khỏi suy nghĩ sẽ ở nhà, lấy chồng, làm rẫy, loanh quanh với cái đói, cái nghèo, Y Hát đã chọn con đường học tập để trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Chính những khát khao đó đã đưa cô gái đầu tiên của đồng bào Ma Coong bước vào giảng đường đại học.

Chủ nhật, 21/10/2018 - 12:16

Khởi tố vụ “tham ô tài sản” tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu
Khởi tố vụ “tham ô tài sản” tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 20/10, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã có thông báo ra quyết định khởi tố vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 03:59

Tuyên dương 33 học sinh giành thành tích cao tại Olympic quốc tế và khu vực 2018
Tuyên dương 33 học sinh giành thành tích cao tại Olympic quốc tế và khu vực 2018

(Dân trí) - Tối 19/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ tuyên dương các học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2018 tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Các em được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT. Đặc biệt, trong dịp này, hai em có vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 12:43

Tiếng Anh trẻ em: 10 phút thuộc làu từ vựng chủ đề hoa quả
Tiếng Anh trẻ em: 10 phút thuộc làu từ vựng chủ đề hoa quả

(Dân trí) - Chắc hẳn bé nào cũng đều thích ăn trái cây phải ko? Vậy bố mẹ hãy tận dụng sở thích này của bé để giúp con làm quen với các từ vựng tiếng Anh về trái cây nhé. Video dưới đây đã tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng và phổ biến nhất cùng phương pháp học tập hiệu quả qua hình ảnh vui nhộn và biểu cảm dễ thương của các loại quả giúp bé ghi nhớ và học từ vựng một cách hiệu quả mỗi ngày.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 10:00

Cô gái Tiền Giang giành học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ ngành Y sinh "khó nhằn" tại Anh
Cô gái Tiền Giang giành học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ ngành Y sinh "khó nhằn" tại Anh

(Dân trí) - Từ học sinh trường huyện đỗ vào trường chuyên, lớp chọn rồi tìm đường du học chương trình Tú tài quốc tế tại New Zealand, Huỳnh Ngọc Phương Thảo được 11 trường đại học quốc tế mời gọi. Tốt nghiệp Đại học tại Anh, cô gái Việt tài năng tiếp tục ghi danh thẳng lên bậc tiến sĩ với suất học bổng toàn phần.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 07:32

Vụ cô giáo bắt học sinh tát nhau: Nhà trường thiếu trung thực khi báo cáo
Vụ cô giáo bắt học sinh tát nhau: Nhà trường thiếu trung thực khi báo cáo

(Dân trí) - Ngày 19/10, UBND huyện, Phòng Giáo dục huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã cung cấp cho báo Dân trí kết quả điều tra lại vụ việc cô giáo bắt học sinh tát nhau ở Trường THCS Thọ Xuân. Theo đó, sự việc đúng như PV Báo Dân trí phản ánh. Nhà trường đã thiếu trung thực khi báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 06:23

Học ngoại ngữ sai cách: Trẻ dễ bị loạn ngữ
Học ngoại ngữ sai cách: Trẻ dễ bị loạn ngữ

(Dân trí) - “Trẻ học ngoại ngữ phải có sự tương tác. Nếu trẻ tiếp xúc một mình với các thiết bị điện tử trong thời gian dài, sẽ gây loạn và việc dẫn truyền các thông tin bị đứt đoạn”, trên đây là nhận xét của PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người, về việc cho trẻ học ngoại ngữ sai cách.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 12:49

Cô giáo mầm non 9X xinh đẹp, đa tài
Cô giáo mầm non 9X xinh đẹp, đa tài

(Dân trí) - Với sự trẻ trung, xinh đẹp, không chỉ là một giáo viên nhiệt tình, năng nổ trong công tác giảng dạy, cô giáo Hà Thị Yên, ở bản Hiêu (xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) còn tham gia làm du lịch cộng đồng tại địa phương.

Thứ bảy, 20/10/2018 - 12:17