Kiến thức trường phổ thông và trường sư phạm đang triệt tiêu lẫn nhau?

Dân trí Cần khắc phục ngay tình trạng thực tế đang làm triệt tiêu hiệu quả lẫn nhau giữa phổ thông và sư phạm bởi sinh viên sư phạm than phiền rằng trường phổ thông (khi họ đến thực tập hay nhận công tác mới) không phải là môi trường để áp dụng các kiến thức, kĩ năng hoạt động giáo dục đã được học trong trường sư phạm.

Nguyên thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã cho biết như vậy tại Hội thảo “Phát triển trường sư phạm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT” ngày 22/11.

Phải thâm nhập thực tế

Nguyên thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, cần khắc phục ngay tình trạng thực tế đang làm triệt tiêu hiệu quả lẫn nhau giữa phổ thông và sư phạm: sinh viên sư phạm than phiền rằng trường phổ thông (khi họ đến thực tập hay nhận công tác mới) không phải là môi trường để áp dụng các kiến thức, kĩ năng hoạt động giáo dục đã được học trong trường sư phạm. Ngược lại, các trường, các giảng viên sư phạm không biết đến nhiều giải pháp đổi mới về quản lí và chuyên môn ở phổ thông.

Ông Hiển cho rằng, các trường sư phạm phải chủ động hơn nữa trong việc thâm nhập thực tế GDPT.

"Bộ cần qui định trong chế độ làm việc của giảng viên có trách nhiệm hoạt động ở phổ thông (về trách nhiệm phối hợp, thời gian, nội dung hoạt động và báo cáo kết quả,...), để phát huy tốt hơn vai trò của họ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cho cả sinh viên và giáo viên phổ thông. Đồng thời cũng là hình thức tự bồi dưỡng qua công việc của giảng viên sư phạm. Ngược lại, các trường sư phạm cũng cần mời GVCC ở phổ thông cộng tác trong việc phát triển chương trình, tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường sư phạm" - ông Hiển đưa ý kiến.


TS Nguyễn Vinh Hiển

TS Nguyễn Vinh Hiển

Theo ông Hiển, để sinh viên sư phạm hiện nay sẽ ra trường mà không bị thiếu hụt do đào tạo như các giáo viên đương nhiệm thì ngay từ bây giờ các trường sư phạm phải đổi mới chương trình và phương thức đào tạo. Mặt khác, cần có sự đối chiếu, điều chỉnh để bảo đảm sự tương thích giữa chương trình đào tạo mới và nội dung bồi dưỡng thường xuyên.

Theo Nghị quyết 29, tiến tới tất cả GV phổ thông đều có trình độ đào tạo tối thiểu là đại học và có năng lực sư phạm. Bên cạnh đó, theo CT GDPT, phải đảm bảo tính thống nhất giữa tích hợp và phân hoá trong dạy học ở tất cả các cấp học.

Từ 2 yêu cầu đó, ông Hiển, đề xuất mô hình đào tạo là giai đoạn đầu tập trung đào tạo về các kiến thức và kĩ năng chung cho tất cả sinh viên sư phạm; giai đoạn sau sẽ phân hoá đào tạo khoa học chuyên ngành, khoa học giáo dục và nghiệp vụ sư phạm phù hợp yêu cầu của mỗi cấp học. Mô hình này tạo thuận lợi cho việc phát triển năng lực chung của sinh viên, tiết kiệm nguồn lực và bảo đảm sự linh hoạt về đầu ra cho sinh viên sư phạm.

Việc đổi mới mục tiêu, nội dung và mô hình đào tạo cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới về tổ chức và điều hành hoạt động trong nội bộ mỗi trường sư phạm và sự liên kết, phối hợp giữa các trường. Cần có sự phân công lại và phối hợp hiệu quả hơn giữa các khoa của trường sư phạm hiện nay để đào tạo phần chung và phần riêng của từng chuyên ngành phù hợp, nhất là trong đào tạo GV các bộ môn của THCS và THPT.

Giảng viên trường sư phạm phải đáp ứng yêu cầu của NQ29: “có trình độ từ thạc sĩ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”.

Do đó, ông Hiển khuyên rằng, các giáo viên phải tự đổi mới mình thông qua các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, tiếp thu các thành tựu hiện đại của khoa học giáo dục thế giới thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi quốc tế.

Giảng viên của bộ môn nào cũng phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, sao cho các hình thức và phương pháp giáo dục của trường sư phạm (không chỉ là của bộ môn phương pháp giảng dạy) thật sự là hình mẫu cho sinh viên trải nghiệm để vận dụng trong các trường phổ thông.

Phải thiết kế lại chương trình

Trong giai đoạn giáo dục hiện nay, muốn phát triển kiến thức chuyên môn, mỗi người GV và CBQLGD cần phải, nắm bắt được định hướng xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới là theo định hướng tiếp cận năng lực, cụ thể, không bắt đầu bằng việc xác định nội dung dạy học mà bằng việc xác định những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, tức là chuẩn đầu ra của chương trình.

GS.TS Đinh Quang Báo cho biết, chương trình GDPT định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, khi đó, chương trình môn học, hoạt động giáo dục đã được mô tả tường minh các năng lực chung, năng lực đặc thù bằng các tiêu chí, chỉ báo để dựa vào đó giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý nhà trường phải “đọc bản thiết kế”, tổ chức “thi công” làm ra sản phẩm là nhân cách học sinh với đầy đủ các phẩm chất và năng lực đã xác định. Để thực hiện việc đó, mỗi nhà trường phải phát triển chương trình nhà trường phù hợp.


GS.TS Đinh Quang Báo

GS.TS Đinh Quang Báo

Cụ thể, chương trình GDPT được xây dựng theo định hướng tích hợp và phân hoá. Khi đó, mỗi nhà trường phải xây dựng một kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất, đặc biệt phải bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp, phân hoá cho giáo viên; cơ cấu lại đội ngũ giáo viên; phải khảo sát hệ thống ngành nghề và nhu cầu nhân lực của địa phương, các cơ sở dạy nghề, hướng nghiệp để có kế hoạch hợp tác giáo dục; biên chế lớp học theo từng nhóm ngành nghề, xác định các tổ hợp chuyên đề, môn học phù hợp; tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh…

Nếu muốn giáo viên tổ chức dạy học phân hóa theo các môn học tự chọn, GS.TS Đinh Quang Báo cho rằng, các chủ đề học tập tự chọn thì giáo viên phải được đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng sao cho họ vừa có tri thức đủ rộng, vừa có năng lực dạy học một môn học, chuyên đề ở mức cao hơn, sâu hơn, gắn cụ thể hơn với một lĩnh vực ngành nghề. Đó là giải pháp lâu dài, bền vững mà trước hết phải đổi mới chương trình đào tạo giáo viên ở các trường sư phạm.

"Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên cần thiết kế chương trình sao cho sinh viên vừa được đào tạo để dạy học các môn học tích hợp các khoa học, vừa được lựa chọn để được đào tạo chuyên sâu các môn học, chuyên đề tự chọn. Các địa phương thường xuyên bồi dưỡng cập nhật chuyên sâu các môn học, chuyên đề tự chọn, và coi đây là một nội dung của phát triển chương trình nhà trường" - GS Báo nhấn mạnh.

Còn theo PGS. TS Nguyễn Thúy Hồng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT, các trường cần tạo điều kiện cho GV có thể dạy được ít nhất 2 môn học thuận lợi cho việc tăng cường tính tích hợp trong giảng dạy; tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí việc làm tại trường phổ thông nhất là trường THCS và THPT khi thực hiện tăng cường GD hướng nghiệp và dạy học phân hóa.

Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới Chương trình đào tạo sư phạm, tạo cơ hội cho GV được học thêm văn bằng 2. Đồng thời, tăng cường trao quyền tự chủ thực sự cho lãnh đạo trường trong việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên và tự chủ về tài chính; liên tục đánh giá tác động của chính sách giáo dục với các bên liên quan…

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Sống ở Mỹ: Ngỡ ngàng khi “thả” con vào môi trường giáo dục
Sống ở Mỹ: Ngỡ ngàng khi “thả” con vào môi trường giáo dục

(Dân trí) - Nền giáo dục Mỹ ở cấp đại học vẫn đang đứng hàng đầu thế giới. Trong 10 trường top đầu, Mỹ luôn chiếm 6 - 7 trường cao nhất. Tuy nhiên, ở cấp độ giáo dục phổ thông, Mỹ nằm ngoài top 10.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 07:13

​Ra mắt học bổng "Nâng bước sinh viên - Chấp cánh tương lai"
​Ra mắt học bổng "Nâng bước sinh viên - Chấp cánh tương lai"

Chương trình Học bổng mang tên “Nâng bước sinh viên - Chắp cánh tương lai” lần 1 năm 2017. Chương trình diễn ra vào ngày 17/11 tại Hà Nội và 24/11 tại TPHCM, đồng thời trong các ngày từ 15/11 - 22/12/2017, học bổng này cũng được trao cho tân sinh viên tại 23 địa phương khác trên cả nước.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 07:00

“Chúng em làm nông nghiệp”
“Chúng em làm nông nghiệp”

(Dân trí) - “Chúng em làm nông nghiệp” là dự án nằm trong chương trình dạy học của học sinh lớp 10 tại Trường THPT Đakrông, (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) nhằm cung cấp cho các học sinh những kiến thức, kỹ năng về nông, lâm nghiệp.

Thứ sáu, 24/11/2017 - 06:22

Hải Phòng: Không khởi tố vụ phụ huynh vào tận lớp học tát cô giáo
Hải Phòng: Không khởi tố vụ phụ huynh vào tận lớp học tát cô giáo

(Dân trí) - Tin từ Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng ngày 23/11 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự vụ cô giáo bị phụ huynh vào tận lớp tát.

Thứ năm, 23/11/2017 - 05:57

Sau vụ cháy, Hiệu trưởng viết thư cảm ơn học trò
Sau vụ cháy, Hiệu trưởng viết thư cảm ơn học trò

(Dân trí) - Sau vụ hỏa hoạn xảy ra ở phòng nội trú, cô Hoàng Thị Minh Liên - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nhân Văn (Q.Tân Phú, TPHCM) đã viết thư cảm ơn học trò khi các em bình tĩnh trước sự cố.

Thứ năm, 23/11/2017 - 04:52

Mời bạn giải 5 câu đố không thể giải cực nhanh
Mời bạn giải 5 câu đố không thể giải cực nhanh

(Dân trí) - 5 câu đố dưới đây “thử thách” bạn theo những khía cạnh khác nhau. Mời bạn thử tài tinh mắt, thử tài nhanh trí và thử tài tính toán với 5 câu đố này nhé!

Thứ năm, 23/11/2017 - 02:58

Trường Mầm non “áp” thu tiền ngoài quy định với các học sinh vùng đặc biệt khó khăn
Trường Mầm non “áp” thu tiền ngoài quy định với các học sinh vùng đặc biệt khó khăn

(Dân trí) - Là những học sinh vùng 135 đặc biệt khó khăn nhưng ngoài các khoản tiền đóng theo quy định thì học sinh trường Mầm non xã Đôn Phục (huyện Con Cuông, Nghệ An) phải đóng thêm tiền xây bờ rào, tiền hội phụ huynh, tiền đồ dùng, tiền đào giếng... Những khoản thu “vô lý” đã khiến nhiều phụ huynh ở đây rất bức xúc.

Thứ năm, 23/11/2017 - 01:24

Miễn học phí bậc THCS: Liệu có "đẻ" ra một đống phí con?
Miễn học phí bậc THCS: Liệu có "đẻ" ra một đống phí con?

(Dân trí) - Ngoài bậc tiểu học, học sinh bậc THCS sẽ được miễn giảm học phí theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành của Bộ GD-ĐT đã làm nhiều người vui nhưng cũng lại thêm lo miễn học phí sẽ dễ phát sinh, "đẻ" ra các khoản… phụ phí mới.

Thứ năm, 23/11/2017 - 11:33

Chủ tịch quận Đống Đa: Xử lý nghiêm vụ hiệu trưởng chi sai hàng trăm triệu
Chủ tịch quận Đống Đa: Xử lý nghiêm vụ hiệu trưởng chi sai hàng trăm triệu

(Dân trí) - “Chúng tôi đang cho thanh tra công vụ, xử lý nghiêm”, trên đây là ý kiến ban đầu của Chủ tịch Quận Đống Đa, Hà Nội về tiến độ xử lý vụ việc Hiệu trưởng Trường mầm non Láng Thượng lạm thu, chi sai hàng trăm triệu tiền tự nguyện.

Thứ năm, 23/11/2017 - 11:23

Bức thư cô giáo gửi người mẹ đã khuất
Bức thư cô giáo gửi người mẹ đã khuất

(Dân trí) - Ngày làm hồ sơ thi Đại học, con không chút đắn đo khi chọn nghề Sư phạm. Con muốn nối nghiệp của mẹ bởi vì hình ảnh của mẹ đã để lại trong con quá lớn…

Thứ năm, 23/11/2017 - 10:03

3 bí quyết luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu và không có thời gian
3 bí quyết luyện thi IELTS cho người mới bắt đầu và không có thời gian

Đối với người mới luyện thi IELTS, một mô hình bài test với nhiều yêu cầu sẽ khiến bạn cảm thấy choáng ngợp và không biết nên bắt đầu từ đâu. Áp dụng những lời khuyên sau, bạn sẽ tìm ra cách ôn luyện hiệu quả.

Thứ năm, 23/11/2017 - 10:00

“Biết bao giờ em Pầu mới được quay lại trường?”
“Biết bao giờ em Pầu mới được quay lại trường?”

(Dân trí) - “Bố mẹ đều không đi làm được nên em Pầu xin nghỉ học. Em nói thế nào con bé cũng không nghe, nó bảo sẽ ở nhà đến khi nào chữa khỏi bệnh cho bố mẹ rồi mới đi học. Thế nhưng giờ miếng ăn còn phải lo từng bữa thì biết bao giờ em ấy mới được quay lại trường?”.

Thứ năm, 23/11/2017 - 09:44

ĐÁNG QUAN TÂM
“Thầy giáo làng” có 4 trò thi đỗ Facebook, Google, Twitter, Microsoft
“Thầy giáo làng” có 4 trò thi đỗ Facebook, Google, Twitter, Microsoft

(Dân trí) - Thầy Phạm Nguyễn Sơn Tùng (32 tuổi) tự nhận mình là "thầy giáo làng" vì bản thân không chọn con đường du học. Mới đây, thầy nhận loạt tin vui khi 4 học trò của mình được 4 "gã khổng lồ công nghệ" thế giới chào đón.

Thứ năm, 23/11/2017 - 07:03

Đầu tư 300 triệu USD xây dựng phát triển 3 đô thị đại học chất lượng cao
Đầu tư 300 triệu USD xây dựng phát triển 3 đô thị đại học chất lượng cao

(Dân trí) - Chính phủ sẽ tập trung đầu tư phát triển Đại học Quốc gia HN, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Đà Nẵng thành ba đô thị đại học chất lượng cao của quốc gia tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Kinh phí đầu tư khoảng 300 triệu USD.

Thứ năm, 23/11/2017 - 06:39

Trắc nghiệm: Quả mít trong tiếng Anh là gì?
Trắc nghiệm: Quả mít trong tiếng Anh là gì?

(Dân trí) - Bài trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn tên tiếng Anh của một số trái cây, rau củ. Thử làm trắc nghiệm xem bạn có biết tên tiếng Anh của một số trái cây quen thuộc không nhé.

Thứ năm, 23/11/2017 - 12:03

Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng
Hội đồng trường đại học tự bầu hiệu trưởng

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH để lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất các vấn đề về cơ cấu tổ chức của ĐH và các phương án công nhận hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.

Thứ tư, 22/11/2017 - 09:23

Đà Nẵng: Phụ huynh nghi vấn chất lượng bữa ăn bán trú
Đà Nẵng: Phụ huynh nghi vấn chất lượng bữa ăn bán trú

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã nhận được đơn thư của phụ huynh nghi vấn chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh ở Trường Tiểu học Lý Công Uẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Hiện Thanh tra quận đang xác minh và sẽ có thông báo kết luận vụ việc.

Thứ tư, 22/11/2017 - 04:19

Ấm lòng với chiếc thiệp 20/11 sai chính tả
Ấm lòng với chiếc thiệp 20/11 sai chính tả

(Dân trí) - Quà 20/11 của học sinh, dù là cành hồng, cánh thiệp hay lời nhắn gửi qua tin nhắn, facebook đều có thể làm thầy cô ấm lòng. Và ấm áp hơn cả vẫn là lời tri ân của trò cũ. Tôi nhận được một món quà đặc biệt từ những em học trò cũ của mình mà lòng rưng rưng xúc động…

Thứ tư, 22/11/2017 - 01:58

Lương giáo viên sẽ xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương
Lương giáo viên sẽ xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương

(Dân trí) - Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục hiện hành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa trình Chính phủ, cùng với việc nâng chuẩn giáo viên tiểu học, chế độ tiền lương của nhà giáo là hai nhóm vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau nên Bộ GD&ĐT muốn xin ý kiến Chính phủ.

Thứ tư, 22/11/2017 - 01:43

Sẽ miễn học phí đến cấp Trung học cơ sở
Sẽ miễn học phí đến cấp Trung học cơ sở

(Dân trí) - “Học sinh tiểu học, trung học cơ sở trường công lập không phải nộp học phí. Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, Chính phủ quy định cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thuộc trung ương quản lý”...

Thứ tư, 22/11/2017 - 12:19

Trắc nghiệm: Bạn có giỏi kiến thức về nhiều lĩnh vực?
Trắc nghiệm: Bạn có giỏi kiến thức về nhiều lĩnh vực?

(Dân trí) - Trắc nghiệm dưới đây hỏi bạn kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn thử xem mình trả lời đúng bao nhiêu câu nhé.

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:29

Chàng trai 9x sở hữu “gia tài” 9 công trình và sáng chế
Chàng trai 9x sở hữu “gia tài” 9 công trình và sáng chế

(Dân trí) - Là một trong những tác giả của 7 công trình khoa học trong nước cũng như quốc tế và “chủ nhân” của 2 bằng sáng chế trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Đỗ Tuấn Anh hiện là Trợ lý Nghiên cứu tại Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:03

Làm thế nào để con thật sự giỏi tiếng Anh?
Làm thế nào để con thật sự giỏi tiếng Anh?

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao nhiều trẻ mới học cấp 2-3 mà đã có thể nói tiếng Anh thành thạo, trong khi con mình cũng độ tuổi đó, cũng được học tiếng Anh nhưng lại chưa tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài? Liệu có phải do con thua kém bạn bè hay không?

Thứ tư, 22/11/2017 - 10:00

Kiểm định chất lượng AUN - QA: Có phải phương thức đánh giá toàn diện ĐH?
Kiểm định chất lượng AUN - QA: Có phải phương thức đánh giá toàn diện ĐH?

(Dân trí) - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH QGHN trở thành một trong những trường đại học đầu tiên của khu vực ASEAN nhận chứng chỉ chất lượng AUN-QA. Vậy kiểm định chất lượng AUN - QA có tác dụng đánh giá trường đại học Việt Nam như thế nào?

Thứ tư, 22/11/2017 - 09:51