Lùm xùm ở ĐH Tôn Đức Thắng: Xử lý không khéo sẽ đổ vỡ một mô hình tốt về tự chủ

Dân trí Trong vụ lùm xùm ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU), GS.TS Trần Đức Viên cho rằng, nếu TDTU, cơ quan chủ quản (Tổng LĐLĐVN) và cơ quan quản lý ngành (Bộ GD&ĐT) xử lý không khéo, có lý có tình, rất có thể họ sẽ làm đổ vỡ một mô hình tốt về tự chủ đại học.
>>Tổng LĐLĐ VN có hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng cho Đại học Tôn Đức Thắng?
>>ĐH Tôn Đức Thắng phản hồi công văn của Tổng Liên đoàn Lao động
>>Tổng Liên đoàn Lao động VN xin ý kiến Bộ GD-ĐT về trường ĐH Tôn Đức Thắng

Theo GS.TS Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, sự việc ở trường ĐH Tôn Đức Thắng hiện nay là một trong những điển hình nhất về việc thực hiện tự chủ, cũng là một dịp tốt để Ban soạn thảo Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 34 chỉnh sửa, bổ sung.

Lùm xùm ở ĐH Tôn Đức Thắng: Xử lý không khéo sẽ đổ vỡ một mô hình tốt về tự chủ - 1

Sinh viên quốc tế tại trường ĐH Tôn Đức Thắng

Cơ quan chủ quản không còn toàn quyền quyết định

Phóng viên: Hiện nay, ông đang là Chủ tịch Hội Đồng trường của Học viện Nông nghiệp, vậy theo ông vai trò của Hội đồng trường, vai trò của cơ quan chủ quản như thế nào ở một trường đại học đang thực hiện cơ chế tự chủ?

GS.TS Trần Đức Viên: Theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW và của Luật số 34, Hội đồng trường (HĐT) là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho chủ sở hữu; ở các cơ sở giáo dục (CSGD) công lập thiết chế này là chủ sở hữu cộng đồng.

Ở đó, có đại diện chủ sở hữu của các bên có lợi ích liên quan (đại diện của tổ chức đảng, cơ quan chủ quản, cộng đồng xã hội, địa phương, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, sinh viên, cựu sinh viên, phụ huynh, giảng viên, viên chức, lãnh đạo Nhà trường...), họ đại diện cho nhà nước và các chủ thể khác quản trị trực tiếp trường đại học. Đây còn là thiết chế thể hiện quyền dân chủ của CSGD.

Như vậy, đại diện cơ quan chủ quản là một thành phần đương nhiên của HĐT theo Luật định, nhưng vai trò của họ không phải là để chỉ đạo, để truyền đạt ý chí và nguyện vọng của lãnh đạo cơ quan chủ quản và yêu cầu CSGD phải thực hiện như thời còn cơ chế chỉ huy tập quyền.

Tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết 19/NQ-TW cũng nói rõ phải tiến tới bỏ cơ chế chủ quản; với các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường đại học đã tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên sẽ hoạt động theo mô hình như doanh nghiệp, thậm chí có quyền tổ chức thi tuyển và thuê hiệu trưởng. Chính vì vậy, cơ quan chủ quản chỉ có một vai trò hạn chế trong HĐT (không còn toàn quyền quyết định như với các CSGD chưa tự chủ).

Cũng lưu ý là, bỏ “cơ chế” chủ quản, ngay cả văn bản Luật số 34 cũng vậy, viết rất rõ: "bỏ cơ chế’ chủ quản, không có văn bản nào ghi “bỏ cơ quan chủ quản”.

Nghĩa là có thể vẫn còn cơ quan chủ quản, nhưng “cơ chế” quản lý kiểu cũ theo lối áp đặt, tập trung quan liêu không còn nữa, cơ quan chủ quản phải đồng hành với các CSGD trong việc hướng dẫn, hỗ trợ và giúp họ thực hiện tốt nhất các quyền tự chủ theo luật định.

Cơ quan chủ quản chỉ còn quyền sở hữu, còn quyền quản lý thuộc về hội đồng trường. Nhờ vậy, đại học tự chủ có thể tự quyết và chịu trách nhiệm giải trình về hầu hết các vấn đề liên quan đến sự phát triển của CSGD, không phải xin ai “cấp phép” để CSGD thực hiện mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi mà CSGD đã cam kết và đang theo đuổi.

Lúc đó, Nhà nước và xã hội giám sát các hoạt động của CSGD qua các chỉ số KPIs (Key Performance Indicators –chỉ số kết quả đầu ra) mà CSGD đã cam kết hoặc do Nhà nước giao/đặt hàng, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào quá trình hoạt động của CSGD theo cách "cầm tay chỉ việc" hay cơ chế chỉ huy tập quyền “thời chiến” nữa.

Đối với Học viện Nông Nghiệp, may cho chúng tôi khi thực hiện Nghị quyết 77, chúng tôi có vị Bộ trưởng rất am hiểu về tự chủ đại học. Ông bảo, tự chủ chứ không phải tự túc, nên ông đã hỗ trợ hết mức về CSVC cho Học viện để Học viện có thể vươn lên tổ chức các chương trình nghiên cứu đỉnh cao, phục vụ một số nhiệm vụ tái cơ cấu ngành.

Cụ thể, Bộ trưởng giao cho Học viện gần hoàn toàn tự chủ về tổ chức và nhân sự, thành lập HĐT, qui chế tổ chức và hoạt động… Nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ quyết liệt như thế từ lãnh đạo Bộ chủ quản, chắc chắn Học viện Nông nghiệp không có được tầm vóc như ngày hôm nay.

Bổ nhiệm nhân sự phải thực hiện theo Luật

Từ vụ lùm xùm của trường ĐH Tôn Đức Thắng, theo ông bổ nhiệm nhân sự của Hội đồng trường và nhân sự Ban Giám Hiệu thực hiện theo quy định của cơ quan chủ quản hay theo quy định của Luật Giáo dục đại học?

Nhân việc nhà báo dùng từ “lùm xùm”, tôi muốn được giãi bày đôi điều trước khi trả lời câu hỏi.

Tôi thấy buồn và lo vì câu chuyện không vui này. Nói gì thì nói, phải thừa nhận trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) là trường tiên phong về tự chủ đại học, và họ đã đạt được các thành tựu rất đáng ngưỡng mộ. Hiện, Việt Nam có mấy trường đại học đã làm được như họ khi không lấy một đồng tiền thuế nào của dân.

Nếu TDTU, cơ quan chủ quản (Tổng LĐLĐVN) và cơ quan quản lý ngành (Bộ GD&ĐT) xử lý không khéo, có lý có tình, rất có thể họ sẽ làm đổ vỡ một mô hình tốt về tự chủ đại học.

Nếu điều đó xảy ra thì rất đáng tiếc, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về sự đổ vỡ không đáng có ấy? Ai sẽ gánh gánh nợ mà TDTU đang phải vay để đầu tư? Chẳng lẽ phần thiệt thòi luôn thuộc về người học và gia đình họ?

Có lẽ những người cầm cân nảy mực cần nghĩ đến lợi ích của ngành, lợi ích của tiến trình tự chủ đại học mới chập chững những bước đi đầu tiên của nền GD ĐH nước nhà hơn là nghĩ đến những điều khác, việc khác không liên quan gì nhiều đến “đại cục” của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.

Trở lại câu hỏi về việc bổ nhiệm nhân sự, rõ ràng là phải chấp hành theo tinh thần của Nghị quyết TW 6-NQ/TW, Nghị quyết TW 19-NQ/TW và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34) và Quyết định 105 của Ban chấp hành TW về công tác cán bộ.

Tất cả cán bộ, đảng viên đều phải gương mẫu chấp hành, rõ như ban ngày, sao nhà báo lại còn đặt câu hỏi “thực hiện theo quy định của cơ quan chủ quản hay theo quy định của Luật Giáo dục đại học”?

Khoản 3, Điều 16, Luật số 34 qui định rõ thẩm quyền quyết định nhân sự của trường đại học. Với quy định này, thành viên HĐT được chia thành 3 nhóm:

Thứ nhất, nhóm thành viên đương nhiên không do bất kỳ cơ quan nào chỉ định, gồm có bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn và đại diện ban chấp hành đoàn trường (là người học).

Thứ hai, nhóm thành viên trong trường được tập thể giảng viên, viên chức và người lao động bầu.

Thứ ba, nhóm thành viên ngoài trường. Trong nhóm này, có thành viên là đại diện cơ quan quản lý do cơ quan quản lý cử; còn lại phải do tập thể người lao động, giảng viên, viên chức CSGD bầu.

Lưu ý, đối với các thành viên đương nhiên, cơ quan quản lý không có quyền phê duyệt hoặc chỉ định hoặc quy hoạch mà là sự chỉ định, bầu theo qui định của pháp luật.

Nếu có quy hoạch, thì quy hoạch đó thuộc đề án vị trí việc làm và đề án nhân sự mà CSGD đã trình cho cơ quan có thẩm quyền thông qua. Vị trí các thành viên đương nhiên của HĐT cũng phải theo quy định pháp luật.

Đối với các thành viên do tập thể giảng viên, viên chức người lao động bầu thì cơ quan quản lý càng không thể chỉ định, cử, hoặc “quy hoạch” vì nếu làm như vậy, quyền của tập thể giảng viên, viên chức và người lao động của CSGD bị xâm phạm.

Điều 16, Hội đồng trường ĐH công lập tự chủ có thẩm quyền quyết định hiệu trưởng nhà trường theo thủ tục quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Nghĩa là, Hiệu trưởng trường đại học do HĐT thực hiện qui trình bầu theo Qui chế tổ chức và hoạt động mang tính nội bộ của CSGD.

Cơ quan quản lý có thẩm quyền chỉ ra quyết định công nhận kết quả bầu mà thôi. Bộ NN&PTNT đã làm đúng như thế với Học viện Nông nghiệp, Bộ trưởng không “bổ nhiệm” Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng, chỉ công nhận kết quả bầu 2 chức danh này của HĐT.

Lùm xùm ở ĐH Tôn Đức Thắng: Xử lý không khéo sẽ đổ vỡ một mô hình tốt về tự chủ - 2

GS.TS Trần Đức Viên

Không bao giờ có chuyện “chia phần”

Học viện Nông nghiệp có phải thực hiện nghĩa vụ nộp phần trăm số kết dư của trường với cơ quan chủ quản không?

Không, không bao giờ có chuyện “chia phần” đậm nét xôi thịt như vậy của cơ quan chủ quản đối với một CSGD trực thuộc. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy “câu chuyện” thật như bịa lạ lùng này trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

CSGD dùng số kết dư để tiếp tục đầu tư, để liên tục nâng cao, cải thiện CSVC và điều kiện làm việc cũng như mức sống cho thày và trò nhà trường trong đào tạo, NCKH và dịch vụ xã hội, làm gì có chuyện phải “trích nộp cơ quan quản lý tối đa không quá 30% kết quả tài chính sau khi nộp thuế như cơ sở trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Mức nộp cụ thể do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định” như báo chí đưa tin? Qui định pháp luật nào cho phép cơ quan chủ quản làm như vậy?

Hơn thế, với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cơ quan chủ quản là Bộ NN&PTNT còn đầu tư quyết liệt và dứt điểm các chương trình đầu tư trung hạn nâng cấp Học viện giai đoạn I (sẽ hoàn thành năm 2020) và chuẩn bị đầu tư nâng cấp Học viện giai đoạn II với số kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ đã làm việc trực tiếp với Ngân hàng thế giới và các bộ ngành liên quan để Học viện có được dự án đầu tư với số tiền tới 54,2 triệu USD, bắt đầu thực hiện từ năm 2019, và sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Luật số 34 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019, theo ông Nghị định hướng dẫn Luật cần phải như thế nào để khi thực hiện tự chủ, các trường đại học thấy đó là tự chủ thực sự chứ không nửa vời? Sự minh bạch quản lý giữa Hội đồng trường với cơ quan chủ quản?

Xã hội đang trông chờ và kỳ vọng nhiều ở Nghị định này. Luật số 34 là sự thể hiện ý chí lãnh đạo của Đảng tại Nghị quyết TW 6 và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đảng có liên quan đến giáo dục và đào tạo.

Nghị định phải đảm bảo yêu cầu về mặt chất lượng, đó là phải qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, không “uốn éo” để ai cũng có thể chấp hành và thực hiện đúng.

Đặc biệt, cần tránh tối đa các từ và cụm từ mập mờ, bất định, đa nghĩa, dễ suy diễn theo các cách hiểu khác nhau, kiểu như “theo qui định của pháo luật’ nhưng không nói rõ là pháp luật nào, nhất là trong khi hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa hoàn chỉnh.

Có lẽ vì chưa có Nghị định, nên mới có chuyện “lời qua tiếng lại” giữa CSGD và cơ quan chủ quản như giữa TDTU và TLDLD.

Việc lùm xùm hiện nay giữa TLDLD với TDTU cũng là một dịp tốt để Ban soạn thảo Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 34 chỉnh sửa, bổ sung thêm những điều cần thiết trước khi xin ý kiến rộng rãi và ban hành chính thức.

Muốn vậy, Nghị định phải bám sát tinh thần của Nghị quyết TW 6-NQ/TW, Nghị quyết TW 19-NQ/TW và Luật số 34 và Quyết định 105 của Ban chấp hành TW.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Trường ĐH Y khoa Vinh: Trả lại tiền tạm ứng cho sinh viên được tỉnh cấp kinh phí đào tạo
Trường ĐH Y khoa Vinh: Trả lại tiền tạm ứng cho sinh viên được tỉnh cấp kinh phí đào tạo

(Dân trí) - Theo lý giải của Trường ĐH Y khoa Vinh, quá trình xét đối tượng được cấp kinh phí đào tạo từ nguồn kinh phí của UBND tỉnh đòi hỏi phải có hồ sơ, minh chứng đầy đủ tránh bỏ sót đối tượng. Để kịp thời khai giảng, nhà trường đã tạm thu kinh phí của tất cả đối tượng.

Thứ ba, 11/06/2019 - 02:28

Trường ĐH đầu tiên ở TP.HCM công bố điểm chuẩn
Trường ĐH đầu tiên ở TP.HCM công bố điểm chuẩn

(Dân trí) - Sáng nay (11/6), Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo ĐH theo phương thức bài kiểm tra năng lực do trường này tổ chức.

Thứ ba, 11/06/2019 - 02:19

Chiều mai 12/6, TPHCM công bố điểm thi lớp 10
Chiều mai 12/6, TPHCM công bố điểm thi lớp 10

(Dân trí) - TPHCM sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến 1 ngày do công tác chấm thi đã hoàn tất. Chiều mai, 12/6, điểm thi vào lớp 10 sẽ được cập nhật sớm nhất trên Dân trí.

Thứ ba, 11/06/2019 - 01:57

27 đội dự Giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
27 đội dự Giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

(Dân trí) - Từ tháng 6-8, Giải bóng đá dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019 sẽ thu hút 27 đội bóng gồm các cầu thủ từ 11 tới dưới 14 tuổi thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội. Giải có sự tham gia của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục đào tạo và T.Ư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thứ ba, 11/06/2019 - 12:00

Chương trình đào tạo của trường quốc tế khác biệt như thế nào?
Chương trình đào tạo của trường quốc tế khác biệt như thế nào?

(Dân trí) - Ưu điểm của các trường quốc tế là thường tuyển sinh đa dạng các học sinh đến từ nhiều đất nước với các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, điều này là vừa thách thức vừa truyền cảm hứng để giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu. Vậy, chương trình đào tạo của các trường quốc tế khác biệt như thế nào?

Thứ ba, 11/06/2019 - 11:00

Chỉ cần tránh điểm liệt là đỗ lớp 10 nhiều trường THPT ở Thanh Hóa
Chỉ cần tránh điểm liệt là đỗ lớp 10 nhiều trường THPT ở Thanh Hóa

(Dân trí) - Trong khi nhiều trường thí sinh khá áp lực khi có đông học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 thì nhiều trường lại thiếu chỉ tiêu, thí sinh chỉ cần tránh điểm liệt là có thể đậu vào lớp 10 THPT. Thực tế, số học sinh chọn đi học nghề ngày càng tăng.

Thứ ba, 11/06/2019 - 10:31

Chấm thi lớp 10 ở TPHCM: Điểm Toán thấp, giáo viên cũng “sốt ruột”
Chấm thi lớp 10 ở TPHCM: Điểm Toán thấp, giáo viên cũng “sốt ruột”

(Dân trí) - Điểm thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm nay được dự báo là thấp, nhiều giáo viên chấm thi cũng thấy "sốt ruột" khi chấm có rất nhiều bài dưới trung bình.

Thứ ba, 11/06/2019 - 10:11

ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định không “chống lệnh” Tổng Liên đoàn Lao động
ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định không “chống lệnh” Tổng Liên đoàn Lao động

(Dân trí) - Liên quan đến các nội dung mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố trong buổi gặp mặt báo giới cung cấp thông tin liên quan tới trường ĐH Tôn Đức Thắng vào chiều qua, sáng nay (11/6) đại diện lãnh đạo trường này cũng đã có ý kiến phản hồi.

Thứ ba, 11/06/2019 - 08:24

Vô địch Việt Nam ROBO FIGHT, sinh viên HUTECH giành vé dự Chung kết thế giới WCG
Vô địch Việt Nam ROBO FIGHT, sinh viên HUTECH giành vé dự Chung kết thế giới WCG

(Dân trí) - Xuất sắc Vô địch cuộc thi “Việt Nam ROBO FIGHT”, đội HUTECH TVTH gồm 2 sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật cơ điện tử của Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) thuộc trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức giành quyền tham dự vòng Chung kết thế giới giải World Cyber Game (WCG) 2019 tại Tây An, Trung Quốc vào tháng 7 tới đây.

Thứ ba, 11/06/2019 - 08:20

Cụ ông 85 tuổi soi kính lúp học bài, quyết tâm thi Gaokao để vào đại học
Cụ ông 85 tuổi soi kính lúp học bài, quyết tâm thi Gaokao để vào đại học

(Dân trí) - Cụ ông Yao Keliang là công nhân cơ khí về hưu sống tại thị trấn Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc cho biết, ông đã bỏ nhiều tâm sức cho kỳ tuyển sinh đại học (gaokao) trong nhiều năm. Dù 3 lần trước đều trượt, năm nay ông vẫn tiếp tục thi.

Thứ ba, 11/06/2019 - 06:55

Chàng trai học đến lớp 9 lập thư viện miễn phí cho người dân vùng cao
Chàng trai học đến lớp 9 lập thư viện miễn phí cho người dân vùng cao

(Dân trí) - Gia đình khó khăn nên học hết lớp 9 Nguyễn Bá Nha ở xã Sơn Nguyên (H. Sơn Hòa, Phú Yên) phải nghỉ học, phụ giúp gia đình. Sau nhiều năm lận đận, hiện Bá Nha đang là sinh viên năm 3. Trong quá trình theo học, Nha tích lũy được rất nhiều sách, với mong muốn đưa kiến thức từ sách đến người dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em nên Nha đã thành lập thư viện sách miễn phí.

Thứ ba, 11/06/2019 - 06:31

Giáo viên vùng cao nỗ lực sát cánh cùng học trò chuẩn bị vượt “vũ môn”
Giáo viên vùng cao nỗ lực sát cánh cùng học trò chuẩn bị vượt “vũ môn”

(Dân trí) - Những ngày này, nhà bán trú của những điểm trường vùng cao luôn sáng đèn đến tận khuya. Ở đó, các em học sinh đang nỗ lực ôn thi dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy, cô giáo.

Thứ ba, 11/06/2019 - 06:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Học tiếng Anh mỗi ngày:  Bí quyết diễn tả từ nối trong tiếng Anh
Học tiếng Anh mỗi ngày: Bí quyết diễn tả từ nối trong tiếng Anh

(Dân trí) - Từ nối (transition words) là những từ được dùng để liên kết 2 mệnh đề độc lập với nhau để tạo thành câu ghép, hoặc liên kết 2 câu với nhau để thể hiện mối quan hệ giữa các ý.

Thứ ba, 11/06/2019 - 01:39

Tổng LĐLĐ VN có hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng cho Đại học Tôn Đức Thắng?
Tổng LĐLĐ VN có hỗ trợ hàng ngàn tỷ đồng cho Đại học Tôn Đức Thắng?

(Dân trí) - “Tổng LĐLĐ VN không cấp tiền mặt lên tới hàng ngàn tỷ đồng cho trường ĐH Tôn Đức Thắng mà bằng nhiều hình thức như cấp tiền, cho vay, giao quản lý sử dụng và kiến nghị cơ quan địa phương cấp đất cho nhà trường…Do đó, tổng trị giá lên tới con số hàng ngàn tỷ đồng là có thật”.

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:01

Hội nghị toán học Việt – Mỹ: Cột mốc quan trọng hợp tác giữa các nhà toán học
Hội nghị toán học Việt – Mỹ: Cột mốc quan trọng hợp tác giữa các nhà toán học

(Dân trí) - Ngày 10/6, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) Quy Nhơn đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Toán học Việt - Mỹ lần thứ nhất. Đây là cơ hội lý tưởng để các nhà khoa học của hai nước thảo luận về khả năng hợp tác chặt chẽ giữa hai nền Toán học Việt Nam và Mỹ, góp phần nâng cao vai trò của Toán học trong xã hội.

Thứ hai, 10/06/2019 - 05:47

Đừng biến điểm 10 trở nên xấu xí!
Đừng biến điểm 10 trở nên xấu xí!

(Dân trí) - Điểm 10, giấy khen hay phần thưởng tự bản thân nó không có lỗi, lỗi là do người lớn chúng ta đã làm cho những điều tốt đẹp đó trở nên xấu xí…

Thứ hai, 10/06/2019 - 02:07

Thí sinh vùng cao ôn tập ngày đêm trước cuộc “vượt vũ môn”
Thí sinh vùng cao ôn tập ngày đêm trước cuộc “vượt vũ môn”

(Dân trí) - Chỉ còn gần 2 tuần nữa là hơn 13.000  thí sinh trên tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kì thi THPT quốc gia 2019. Lúc này, các học sinh đang tập trung ôn tập, tổng hợp kiến thức. Đối với các cán bộ, giáo viên cũng “căng mình” ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh và thực hiện công tác nhằm chuẩn bị tốt cho kì thi THPT quốc gia sắp tới.

Thứ hai, 10/06/2019 - 10:41

Công an triệt phá đường dây gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới
Công an triệt phá đường dây gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới

(Dân trí) - Trang Global Times dẫn tin từ Tân hoa xã cho hay, công an Trung Quốc mới đây đã điều tra triệt phá thành công một đường dây gian lận trước kỳ thi đại học “sinh tử” (Gaokao) của quốc gia này và tịch thu khoảng 2000 bộ thiết bị gian lận.

Thứ hai, 10/06/2019 - 10:21

Hà Nam: Chiều nay, gần 9 nghìn thí sinh thi vào lớp 10 THPT
Hà Nam: Chiều nay, gần 9 nghìn thí sinh thi vào lớp 10 THPT

(Dân trí) - Chiều nay, gần 9 nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nam sẽ chính thức dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên. So với năm học 2018-2019, số học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hà Nam giảm xuống còn 700 em.

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:47

Bạn đã bao giờ hỏi “Con có thích học môn này không?”?
Bạn đã bao giờ hỏi “Con có thích học môn này không?”?

(Dân trí) - Mong muốn con hạnh phúc và rạng rỡ mỗi ngày là niềm khao khát của nhiều ông bố bà mẹ.  Tôi cũng là một người mẹ lấy niềm vui của con trẻ làm hạnh phúc của mình. Vậy nhưng, tôi vừa trải qua giây phút giật mình nhận ra mình đang ép con học môn học mà con không hề thích.

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:27

HUTECH chính thức tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ Đại học
HUTECH chính thức tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ Đại học

(Dân trí) - Tháng 6/2019, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định số 1532/QĐ-BGDĐT cho phép trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức tuyển sinh đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ Đại học chính quy.

Thứ hai, 10/06/2019 - 08:00

ĐH Tôn Đức Thắng phản hồi công văn của Tổng Liên đoàn Lao động
ĐH Tôn Đức Thắng phản hồi công văn của Tổng Liên đoàn Lao động

(Dân trí) - Trước nội dung công văn mà Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) gửi xin ý kiến Bộ GD-ĐT, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã phản hồi và cho rằng Tổng LĐLĐ có sự nhầm lẫn  so với chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Chủ nhật, 09/06/2019 - 10:50

Nam Định: Hơn 18 nghìn thí sinh bắt đầu “chạy đua” vào lớp 10 THPT
Nam Định: Hơn 18 nghìn thí sinh bắt đầu “chạy đua” vào lớp 10 THPT

(Dân trí) - Vào chiều nay ngày 9/6, hơn 18 nghìn thí sinh tại Nam Định, sẽ chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT. Theo lịch thi, 14h chiều nay các thí sinh dự thi môn Toán (120 phút), còn vào ngày 10/6, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn và môn Tổng hợp.

Chủ nhật, 09/06/2019 - 04:05

Vẫn còn tư duy dạy theo “sách giáo khoa trước mặt”
Vẫn còn tư duy dạy theo “sách giáo khoa trước mặt”

(Dân trí) - “Cách dạy hiện nay vẫn còn tư duy dạy theo "sách giáo khoa trước mặt", cách này không cần thiết so với tình hình hiện nay nữa. Vì yêu cầu của chương trình mới, giáo viên phải phân tích được chương trình, phải huy động vốn tự có để triển khai”.

Chủ nhật, 09/06/2019 - 01:35