Góp ý Dự thảo Nghị định Luật giáo dục GD đại học:

Một cổ "3 tròng" thì sao gọi là tự chủ?

Dân trí Với các cơ sở giáo dục có Hội đồng trường chưa đủ năng lực thì làm thế nào, cứ một cổ 3 tròng (tròng Hội đồng trường, tròng Bộ chủ quản, tròng Bộ GD&ĐT) như thế đến bao giờ? Nếu vậy thì sao gọi là tự chủ?
>>GS.TS Lê Vinh Danh: “Sẽ phá sản mục tiêu tự chủ đại học nếu Nghị định làm không tốt”
>>Tự chủ đại học: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản
>>Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Tự chủ đại học phải gắn chặt với cơ chế giải trình

Đó là ý kiến của GS.TS Trần Đức Viên, Học viện Nông nghiệp góp ý về Dự thảo Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục GD đại học (Luật số 34) mà Bộ GD&ĐT đang trưng cầu ý kiến để Nghị định (NĐ) có thể được chính thức được ban hành muộn nhất là ngày 1/7/2019, khi Luật số 34 có hiệu lực pháp lý.

Dự thảo chưa có sự đột phá

GS.TS Trần Đức Viên cho rằng, NĐ có nhiệm vụ quan trọng là qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật số 34, nên phải đảm bảo rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu để ai cũng có thể chấp hành và thực hiện đúng; vì thế Nghị định phải giảm tối đa sự mập mờ, bất định của cụm từ “theo qui định”, nhất là trong khi hệ thống pháp luật của chúng ta còn chưa hoàn chỉnh, chồng chéo, có khi còn cản phá và phủ định lẫn nhau.

Các qui định mập mờ chỉ tạo thêm kẽ hở cho sự tồn tại của cơ chế xin cho, cơ chế cấp phép, không thể là hành lang pháp lý tin cậy cho nền giáo dục tử tế và thiện lương; vì ở đó đã có sẵn mầm mống và sự dung dưỡng cho những điều sai trái,  “theo qui định’ càng nhiều thì càng ít tự chủ, càng ít chỗ cho các đột phá.

Bên cạnh đó, ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, cũng như tinh thần của Nghị quyết TƯ 6 còn chưa được cụ thể hóa đầy đủ trong Dự thảo.

Ví dụ, “Sinh viên tốt nghiệp đại học ngày nay không những phải có kiến thức và trình độ chuyên môn giỏi mà còn phải có những kỹ năng … đặc biệt là kỹ năng sáng tạo, hợp tác, kỹ năng tư duy phản biện…” (Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng báo Nhân dân ngày 01/10/2018).

Hay như quy định, “đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành (với cơ sở giáo dục tự chủ được hiểu là Hiệu trưởng) tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới;

Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập”, hoặc “Sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục - đào tạo hoạt động không hiệu quả”… (trong NQTW6) chưa được “quán triệt sâu sắc và nhận thức đầy đủ”, thậm chí còn chưa thấy các định hướng mang tính đột phá ấy của Đảng được thể hiện trong Dự thảo.

Dự thảo vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhà trường và mối quan hệ trong nội bộ CSGD (Đảng ủy, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu) để thực thi tự chủ đại học. Cũng có thể là, vấn đề phức tạp và nhạy cảm này sẽ được đề cập đến ở NĐ về tự chủ đại học.

Thêm nữa, NĐ chỉ "qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều" của Luật số 34, được hiểu là, các điều còn lại sẽ do các NĐ hay Thông tư khác ‘qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành’? Nếu vậy, các NĐ và Thông tư này có được công bố trước ngày 01/7/2019 không? hay là Luật lại phải chờ?

Một cổ  3 tròng thì sao gọi là tự chủ? - 1

Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Nông nghiệp GS.TS Trần Đức Viên. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Làm rõ mối quan hệ giữa trường đại học với nhà nước

Hội đồng trường  (HĐT) là vấn đề mà nhiều người quan tâm và góp ý cho dự thảo. Được biết, GS hiện nay là Chủ tịch HĐT của Học viện Nông nghiệp, vậy theo GS, khi xây dựng trường đại học tự chủ, bỏ cơ chế bộ chủ quản thì mối quan hệ giữa trường đại học với nhà nước sẽ thực hiện như thế nào?

Xây dựng ĐH tự chủ là hình thức chuyển biến cả về chất và lượng trong mối quan hệ giữa Chính phủ với cơ sở giáo dục (CSGD) ĐH và thay đổi mối quan hệ bên trong từng CSGD, thông qua việc Chính phủ hỗ trợ và cho phép các trường đại học thay đổi hoàn toàn hệ thống cấu trúc và quản trị của họ.

Trên cơ sở đó, đại học tự chủ có thể tự quyết và chịu trách nhiệm giải trình về hầu hết các vấn đề liên quan đến sự phát triển của CSGD, không phải xin phép ai “cấp phép” để CSGD thực hiện mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi mà CSGD đã cam kết và đang theo đuổi.

Nhà nước, xã hội giám sát các hoạt động và sự vận hành của CSGD qua các chỉ số KPIs (Key Performance Indicators –chỉ số kết quả đầu ra) mà CSGD đã cam kết hoặc do Nhà nước giao/đặt hàng, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào quá trình hoạt động của CSGD theo cách "cầm tay chỉ việc".

Tự chủ được thể hiện ở hai cấp độ: giữa trường đại học với Nhà nước, và trong nội bộ trường đại học.

Về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhà trường, theo tôi có mấy vấn đề cần làm rõ: Việc Bộ GD&ĐT nhận nhiệm vụ thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học là phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, để tránh việc bộ GD&ĐT mặc nhiên trở thành “bộ quản lý” của tất cả các trường đại học, nhất là sau khi bỏ cơ chế bộ chủ quản, thì việc phân công, phân cấp, phân quyền thế nào giữa bộ GD&ĐT với các bộ ngành liên quan khác, với địa phương và CSGD;

Xuất phát từ mục đích quản lý, năng lực điều hành, hiệu quả quản trị hệ thống, điều kiện cụ thể của từng bộ ngành, địa phương và của từng CSGD;  tạo ‘sân chơi’ bình đẳng cho các CSGD ĐH hướng tới văn hóa chất lượng, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội. Mối quan hệ này rất cần được phân định rõ ràng.

Ví dụ như trong các mối quan hệ này CSGD được làm những gì và không được làm những gì, Bộ GD&ĐT cần và phải làm những gì và không được làm những gì; với các bộ ngành liên quan khác và địa phương cũng vậy.

Tại sao Đại học Quốc gia có quyền tự chủ cao?

Một trong những “điểm nghẽn” trong thời gian qua được các trường đại học và dư luận xã hội quan tâm nhiều là vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và mối quan hệ giữa 3 thiết chế lãnh đạo, quản trị, quản lý trường đại học là Đảng ủy (ĐU), Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH). Ý kiến ông thế nào về quy định này?

Do các trường đại học tự chủ trên thế giới không có Đảng ủy nên họ không gặp vấn đề này, vì vậy NĐ rất cần phải hướng dẫn/qui định cụ thể các quyền quản trị/quản lý của 3 thiết chế lãnh đạo, quyền lực và điều hành đồng tồn tại trong một CSGD.

Về vấn đề này có lẽ nên vận dụng các nguyên tắc đã được áp dụng khi giải quyết các mối quan hệ giữa Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ ở tầm quốc gia.  

Ở đây cũng cần làm rõ qui định “chủ tịch hội đồng trường không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý trong trường đại học” (Điểm b Khoản 4 Điều 16), nghĩa là không được làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng phòng Ban, Khoa, Viện… trực thuộc các trường ĐH.

Vậy tại sao ở ĐHQG và ĐH vùng, các đại học được coi là rường cột của hệ thống giáo dục & đào tạo quốc dân, thì một người lại có thể đồng thời đảm nhiệm cả 3 chức vụ (BTĐU, GĐ, Chủ tịch HĐĐH); nghĩa là, một người được nắm cùng lúc cả 3 nhiệm vụ vừa quản trị vừa quản lý vừa giám sát, "vừa đá bóng vừa thổi còi”, còn các trường đại học bình thường khác thì lại bị cấm?

Lưu ý là, Dự thảo NĐ về tự chủ đại học được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 qui định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, theo Điều 7 của NĐ này thì quyền tự chủ của các CSGDĐH được phân ra 3 mức tùy thuộc vào mức độ tự chủ tài chính: CSGDĐH đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư có mức tự chủ cao nhất (Mức 1), CSGDĐH do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư thì có mức tự chủ thấp nhất (Mức 3).

Theo đó, các Đại học Quốc gia và Đại học vùng phải có mức tự chủ thấp nhất, do vẫn được tiền thuế của dân ‘nuôi’; nhưng trong Dự thảo NĐ thì lại qui định “Đại học Quốc gia có quyền tự chủ cao” (Khoản 2 Điều 8), và “được Nhà nước ưu tiên đầu tư” (Khoản 1 Điều 8).

Phải chăng Dự thảo NĐ đã đi ngược lại với tinh thần của NĐ16. Nếu không thì, cơ sở khoa học và thực tiễn của qui định này là gì?

Thiết nghĩ, hoặc là phải coi ‘tiêu chí’ tự chủ qui định theo NĐ 16 là "không giống ai", bắt trường đại học phải lo chạy ăn hơn là dồn tâm lực để thực hiện thiên chức đổi mới sáng tạo; hoặc là phải có hướng dẫn cụ thể để Chính phủ và các CSGD thực hiện tốt nhất Khoản 2 Điều 12 “phân bổ ngân sách và nguồn lực cho GDĐH theo nguyên tắc cạnh tranh, binh đẳng, hiệu quả”, không còn tình trạnh chiếu trên chiếu dưới, con để con nuôi trong "làng" đại học.

Vậy thực tế vấn đề này ở các trường hiện nay như thế nào thưa GS?

Thực tế cho thấy, Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch HĐT lại kiêm luôn cả hiệu trưởng khiến quyền lực của hiệu trưởng càng lớn và dễ dẫn đến tình trạng thiếu dân chủ, các quyết nghị của HĐT mang tính cá nhân, HĐT trên thực tế là hội đồng của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vẫn có thể tha hồ "tự tung tự tác" mà không vấp phải một "phản biện" nào, một sự ‘cân đối quyền lực’ hay giám sát quyền lực nào.

Mặt khác, Đảng ủy đại diện cho tổ chức Đảng trong trường, còn HĐT là đại diện của chủ sở hữu cộng đồng thuộc phạm vi rộng lớn hơn bên ngoài nhà trường (tất nhiên Nhà nước vẫn là chủ sở hữu lớn nhất và quan trọng nhất) và như vậy, mô hình Bí thư kiêm chủ tịch HĐT sẽ làm mất đi tính đại diện cộng đồng của HĐT.

Vì vậy, nếu Bí thư kiêm chủ tịch HĐT, thì các quyết nghị của hội đồng cũng sẽ mang tính cục bộ vì quyền lợi của CSGD nhiều hơn, rất khó tránh khỏi thiên vị, sẽ làm cho tính độc lập tương đối của HĐT với Đảng ủy và HT giảm đi. Do đó, tính "tự chủ” cũng sẽ bị suy giảm, và thậm chí là bị triệt tiêu.

Như vậy, để Nghị định quy định rõ hơn vấn đề này, theo ông phải làm thế nào?

Vấn đề quan trọng là, Ban soạn thảo NĐ cần đưa ra được cơ sở khoa học và thực tiễn (chứng minh được). Với các ĐHQG và ĐH vùng, một người nắm giữ cả 3 chức vụ tốt hơn, tiến bộ hơn, phù hợp hơn với thực tiễn VN, phù hợp với xu hướng quản trị đại học của các nước phát triển.

Với các trường đại học khác (không thuộc ĐGQG và ĐHV) thì không được làm như thế, vì sẽ làm thụt lùi tiến trình tự chủ đại học, sẽ làm GDĐH Việt Nam lạc lõng và lạc hậu nữa với quá trình hội nhập quốc tế về GDĐH, làm giảm chất lượng đào tạo, NCKH, dịch vụ xã hội, và hội nhập quốc tế của các trường đại học này...

Tương tự như vậy, về vấn đề tự chủ cao của Đại học Quốc gia đi kèm với tự chủ tài chính thấp và được "ưu tiên đầu tư" cao là hoàn toàn phù hợp với tinh thần của NĐ 16 cũng vậy, đơn giản là đưa ra được các cơ sở khoa học tường minh và thuyết phục, để giáo giới và xã hội phải "tâm phục khẩu phục".

Suy cho cùng, chính sách, qui định hay một quyết định nào đó đều cần phải được hoạch định dựa trên một CSKH biện chứng, với các bằng chứng khoa học thuyết phục, không nên và không thể dựa vào ý muốn chủ quan của một ai đó.

Cũng cần quy định cụ thể quyền lợi, chế độ, trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng để cơ sở dễ thực hiện, nếu cứ để tùy thuộc vào ‘hảo tâm’ của CSGD như hiện nay thì nghe có vẻ tùy tiện.

Một cổ  3 tròng thì sao gọi là tự chủ? - 2

Một cổ 3 tròng thì sao gọi là tự chủ?

Theo Khoản 1 của dự thảo Nghị định thì Hội đồng trường "thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”. Chủ sở hữu ở đây được hiểu là nhà nước, vì với các trường công, dù có nhiều chủ sở hữu, thì nhà nước vẫn là chủ sở hữu lớn nhất, có vai trò quyết định trong việc phát triển của một CSGD. Nếu vậy có thể coi HĐT là cơ quan quyền lực, thay mặt nhà nước để quản trị trực tiếp trường đại học được không?  

Nếu vậy, thay vì vừa phải báo cáo HĐT vừa báo cáo Bộ chủ quản và Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng chỉ việc báo cáo và xin ý kiến HĐT.

Với các CSGD có HĐT đầy đủ năng lực thì như vậy, với các CSGD có HĐT chưa đủ năng lực thì làm thế nào, cứ một cổ 3 tròng (tròng HĐT, tròng Bộ chủ quản, tròng Bộ GD&ĐT) như thế đến bao giờ? Nếu vậy thì sao gọi là tự chủ?

Làm thế nào để biết HĐT có đủ năng lực hay chưa đủ năng lực, thưa GS?

Chính vì vậy, NĐ phải làm rõ được, thể chế hóa cụ thể và chi tiết được vai trò vừa là "Quốc hội” vừa là "Chủ tịch nước” của HĐT trong một CSGD.

Tôi thấy, trong khoản 2, điều 16,  HĐT được giao rất nhiều quyền, mà toàn là quyền lớn, Nghị định cần chỉ ra cho các CSGD cách thức họ thực hiện các quyền ấy như thế nào.

Ví dụ, HĐT trước khi quyết định các vấn đề to lớn, có phải xin ý kiến Đảng ủy không; hay thực hiện các quyền ấy theo sự chỉ đạo của Đảng ủy?.

Cụ thể là vấn đề qui trình bổ nhiệm nhân sự có nhiều bước, nhưng còn 2 bước trong các qui định hiện hành chưa rõ, rất cần được NĐ hướng dẫn: HĐT họp bỏ phiếu trước rồi trình Đảng ủy bỏ phiếu "phê chuẩn", hay Đảng ủy họp bỏ phiếu trước, đưa ra HĐT để thảo luận và bỏ phiếu "thông qua"?

HĐT là cơ quan quyền lực, đại diện cho chủ sở hữu, ở các CSGD công lập là đại diện cho nhà nước và các chủ thể khác, quản trị trực tiếp trường đại học.

Đồng thời, đây còn là thiết chế thể hiện quyền dân chủ của CSGD, họ thể hiện cái quyền dân chủ ấy trong công tác nhân sự ở chỗ HĐT cần có số dư để thảo luận và lựa chọn, trong khi nguyên tắc Đảng lại chỉ giới thiệu một ứng viên cho một vị trí lãnh đạo, quản lý.

Vậy qui trình bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo quản lý của CSGD thực hiện như thế nào?, cũng như quyền quyết định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động... do CSGD xác định hay là vẫn phải theo các qui định hiện hành khác của Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật cán bộ, công chức...? Nếu vậy, thì cũng không còn gì là tự chủ.

Xin trân trọng cám ơn GS!

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Khảo sát lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa: Mở cổng đăng ký trực tuyến
Khảo sát lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa: Mở cổng đăng ký trực tuyến

(Dân trí) - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM mở 8 cổng đăng ký trực tuyến phân theo từng địa bàn. Thời gian đăng ký dự khảo sát từ nay đến cuối ngày 30/5/2019.

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:50

Một bác sĩ tại ĐH Mỹ lạm dụng tình dục ít nhất 177 sinh viên trong gần 2 thập kỷ
Một bác sĩ tại ĐH Mỹ lạm dụng tình dục ít nhất 177 sinh viên trong gần 2 thập kỷ

(Dân trí) - Richard Strauss - bác sĩ tại ĐH bang Ohio (Mỹ) đã lạm dụng tình dục ít nhất 177 sinh viên nam trong gần 20 năm nhưng chưa từng bị kỷ luật, bất kể đã có những báo cáo về hành vi phạm tội của ông.

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:34

Trường ĐH Tây Nguyên chế tạo thành công máy phát hiện gian lận thi cử
Trường ĐH Tây Nguyên chế tạo thành công máy phát hiện gian lận thi cử

(Dân trí) - Trước vấn nạn sinh viên thường sử dụng những thiết bị công nghệ cao có kích thước siêu nhỏ, hoạt động tinh vi, giám thị khó phát hiện bằng mắt để thực hiện gian lận trong thi cử. Cán bộ trường ĐH Tây Nguyên đã nghiên cứu, chế tạo thành công chiếc máy “khắc tinh” của những thí sinh gian lận.

Thứ ba, 21/05/2019 - 08:01

Tại sao học sinh không chọn đại học?
Tại sao học sinh không chọn đại học?

(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019, trong đó 279.001 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 27,8%). Tính riêng ở Nghệ An, có hơn 40% thí sinh không đăng kí xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Tín hiệu này thể hiện nét mới trong xu hướng chọn nghề, chọn trường của học sinh và phụ huynh.

Thứ ba, 21/05/2019 - 06:29

TS Lê Nguyên Phương: "Không thể biện minh cho việc dùng nhục hình để kỷ luật học sinh"
TS Lê Nguyên Phương: "Không thể biện minh cho việc dùng nhục hình để kỷ luật học sinh"

(Dân trí) - Thầy cô chúng ta đang phải chịu những "thảm cảnh" từ phụ huynh, nhà quản lý, xã hội... Nhưng điều đó không phải là biện minh cho việc có thể dùng nhục hình để kỷ luật học sinh.

Thứ ba, 21/05/2019 - 06:24

Công nghệ 4.0 thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học các môn khoa học xã hội
Công nghệ 4.0 thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy - học các môn khoa học xã hội

(Dân trí) - Năm học 2018 - 2019, nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng Phần mềm thiết kế bài giảng Smartschool trong việc đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá đối với môn Lịch sử và bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Thứ ba, 21/05/2019 - 06:00

Đơn xin nghỉ việc của hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong bị từ chối
Đơn xin nghỉ việc của hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong bị từ chối

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM không nhất trí và bác đơn xin nghỉ việc của hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, bà Nguyễn Thị Yến Trinh.

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:50

Thanh Hóa: Thi cử đúng chất lượng, không chạy theo bệnh thành tích
Thanh Hóa: Thi cử đúng chất lượng, không chạy theo bệnh thành tích

(Dân trí) - “Thi cử phải mang tính chất trung thực và phản ánh đúng chất lượng dạy và học; Thanh Hóa không chạy theo bệnh thành tích, không đặt nặng việc xếp thứ hạng đối với các trường trong kỳ thi THPT quốc gia; kết quả phải là kết quả thực, phản ánh chất lượng thực...”.

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:48

Cách mạng công nghiệp 4.0: Đòi hỏi một nền giáo dục kiểu mới
Cách mạng công nghiệp 4.0: Đòi hỏi một nền giáo dục kiểu mới

(Dân trí) - Ngày 20/5/2019, ĐHQGHN phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo: “Giáo dục và đào tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi  thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: vấn đề và giải pháp”.

Thứ hai, 20/05/2019 - 07:18

Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra
Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8), trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng có hành vi tát, đánh nhiều học sinh lớp 2A7 (cùng trường) trong giờ kiểm tra học kỳ, chiều nay (20/5), UBND quận này đã có thông báo buộc thôi việc đối với cô giáo này

Thứ hai, 20/05/2019 - 06:00

Học sinh bị giáo viên “bêu” vì điểm số
Học sinh bị giáo viên “bêu” vì điểm số

(Dân trí) - Không chỉ gánh áp lực, kỳ vọng điểm số từ phụ huynh, không ít học sinh phải đối diện với sự "cuồng" điểm số, thành tích một cách thái quá từ giáo viên.

Thứ hai, 20/05/2019 - 04:15

"Cuộc chiến" bóng nước dịp chia tay của teen cuối cấp THPT Yên Hòa
"Cuộc chiến" bóng nước dịp chia tay của teen cuối cấp THPT Yên Hòa

(Dân trí) - Ném bóng nước là màn “liên hoan” được các bạn học sinh rất yêu thích mỗi dịp kết thúc năm học, và những cô cậu học sinh của Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cũng không ngoại lệ.

Thứ hai, 20/05/2019 - 03:57

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong muốn nghỉ việc
TPHCM: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong muốn nghỉ việc

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Yến Trinh - Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong (một trong những trường chuyên lớn nhất ở TPHCM) vừa đưa ra nguyện vọng xin nghỉ việc từ tháng 9 tới.

Thứ hai, 20/05/2019 - 12:57

Hàng ngày giáo viên phải nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước
Hàng ngày giáo viên phải nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước

(Dân trí) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ kêu gọi toàn ngành giáo dục quan tâm nhiệm vụ dạy bơi, học bơi, dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh và sinh viên.

Thứ hai, 20/05/2019 - 11:19

Lớn cùng con - Hành trình của yêu thương
Lớn cùng con - Hành trình của yêu thương

(Dân trí) - Trong cuộc đời của ta, mỗi hành trình lại mang đến những trải nghiệm và bài học. Vượt lên trên tất cả, lớn cùng con là một hành trình không chỉ giàu thông điệp mà còn đong đầy yêu thương và hạnh phúc.

Thứ hai, 20/05/2019 - 11:00

ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng môn học khởi nghiệp cho sinh viên
ĐH Quốc gia Hà Nội xây dựng môn học khởi nghiệp cho sinh viên

(Dân trí) - Môn học Khởi nghiệp tại ĐHQGHN hướng tới phổ cập kiến thức khởi nghiệp tới sinh viên, kết nối sinh viên, thanh niên với giới doanh nhân để tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho thị trường lao động.

Thứ hai, 20/05/2019 - 08:52

Lo ngại học sinh bị sốc nhiệt mùa nắng nóng, Campuchia cắt ngắn giờ học
Lo ngại học sinh bị sốc nhiệt mùa nắng nóng, Campuchia cắt ngắn giờ học

(Dân trí) - Giới chức Campuchia đã yêu cầu cắt giảm một giờ trong thời gian học ở trường mỗi ngày trước quan ngại học sinh và giáo viên có thể đổ bệnh trong đợt nắng nóng cao và kéo dài.

Thứ hai, 20/05/2019 - 07:32

Nhờ tự chủ, ĐH Tôn Đức Thắng đã “lột xác” với tổng tài sản hơn 2.200 tỷ đồng
Nhờ tự chủ, ĐH Tôn Đức Thắng đã “lột xác” với tổng tài sản hơn 2.200 tỷ đồng

(Dân trí) - Với khởi đầu gần như bằng những bàn tay trắng, không có ngân sách nhà nước hay tài trợ từ cơ quan chủ quản vào chi đầu tư và chi thường xuyên; sau hơn 10 năm trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng trường đạt chuẩn quốc tế và tổng tài sản tích lũy cho nhà nước hiện nay là 2.200 tỷ đồng.

Thứ hai, 20/05/2019 - 06:08

Trường mầm non được xây dựng hàng tỉ đồng rồi bỏ hoang
Trường mầm non được xây dựng hàng tỉ đồng rồi bỏ hoang

(Dân trí) - Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thu hút hàng chục ngàn lao động, các công nhân mong ước có một ngôi trường dành riêng cho con công nhân; nhưng một ngôi trường mầm non được xây dựng hàng tỉ đồng đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Thứ hai, 20/05/2019 - 12:25

Đà Nẵng công bố hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10
Đà Nẵng công bố hồ sơ thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10

(Dân trí) - Chiều 19/5, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh, số hồ sơ thí sinh đăng ký nguyện vọng (NV) 1 và NV 2 vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sau khi thí sinh thay đổi NV lần 1.

Chủ nhật, 19/05/2019 - 06:23

TPHCM: Từ ngày 17/6, các trường mầm non mới nhận giữ trẻ dịp hè
TPHCM: Từ ngày 17/6, các trường mầm non mới nhận giữ trẻ dịp hè

(Dân trí) - Phụ huynh có con nhỏ tại TPHCM sẽ phải tự tìm cách xoay xở giữ con sau khi kết thúc năm học cho đến ngày 17/6, khi đó các trường mầm non mới tổ chức hoạt động hè.

Chủ nhật, 19/05/2019 - 05:22

Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Hơn 41.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tăng kỷ lục
Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Hơn 41.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tăng kỷ lục

(Dân trí) - Theo thống kê của trường ĐH Kinh tế quốc dân, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm 2019 là hơn 41.000, tăng 30% so với năm ngoái.

Chủ nhật, 19/05/2019 - 04:42

Ngày hội STEM 2019: Học sinh ngỡ ngàng với các thí nghiệm hóa học lạ mắt
Ngày hội STEM 2019: Học sinh ngỡ ngàng với các thí nghiệm hóa học lạ mắt

(Dân trí) - Sáng nay 19/5, tại khuôn viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) diễn ra ngày hội STEM 2019 với chủ đề “Nguyên tố bí ẩn” thu hút đông đảo hơn 1.000 học sinh, phụ huynh khắp nơi về tham gia và trải nghiệm các hoạt động khoa học lý thú.

Chủ nhật, 19/05/2019 - 02:08

Điều gì đang xảy ra với trẻ đằng sau cánh cửa lớp học, trường học?
Điều gì đang xảy ra với trẻ đằng sau cánh cửa lớp học, trường học?

(Dân trí) - Cuối clip tát, đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra, cô Thu Trang ở Hải Phòng, nói: "Khóc à, lớp tôi mà khóc là tôi đóng cửa, tôi tẩn cho". Đã đến lúc tất cả chúng ta phải trả lời câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với trẻ đằng sau cánh cửa lớp học, trường học?

Chủ nhật, 19/05/2019 - 11:42