Nên lùi lại 1 năm triển khai đại trà Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Dân trí Tại hội thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (GDPTTT) và yêu cầu đổi mới bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông do Học viện Quản lý giáo dục tổ chức, nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục cho rằng nên lùi thời gian 1 năm triển khai đại trà chương trình giáo dục phổ thông mới.
>>Chương trình GDPT tổng thể: Chưa thể hiện mô hình giáo dục mở
>>Kiến nghị năm học 2018 triển khai đại trà chương trình GDPT mới ở lớp 1
>>Chương trình GDPT tổng thể: Cần tổng kết giáo dục một cách toàn diện

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đánh giá, CTGDPT tổng thể đã thể hiện quan điểm lấy người học làm trung tâm thể hiện qua việc thiết kế các môn học, gia tăng sự lựa chọn cho người học về môn học, sách giáo khoa cũng như thay đổi hình thức kiểm tra đánh giá.

Bên cạnh đó, CTGDPT tổng thể cũng thể hiện được xu hướng giảm tải kiến thức, tăng cường phát triển kỹ năng, các trải nghiệm thực tế có giá trị cho người học. Các môn học cũng được thiết kế với những nỗ lực trong việc tiếp cận khoa học công nghệ thế giới trong bối cảnh hiện nay.

Đây là chương trình đầu tiên diễn đạt mục tiêu dưới dạng những phẩm chất và năng lực cụ thể. Đồng thời cũng là chương trình đầu tiên quan tâm đến phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, thi cử một cách chi tiết, cụ thể theo tiếp cận mục tiêu.


GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới chia sẻ về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tại hội thảo.

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới chia sẻ về dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể tại hội thảo.

Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quyết định thành bại của chương trình

Về điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT), GS. Nguyễn Đức Chính cho rằng, khó khăn lớn nhất của việc triển khai thực hiện CTGDPT mới là khâu chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đây là lực lượng quyết định thành bại của chương trình.

Chính vì vậy, GS. Chính đề nghị, cần bổ sung vào điều kiện thực hiện CTGDPT phần về đổi mới đào tạo GV ở các trường/khoa sư phạm. Tính toán ngân sách, tăng định biên giáo viên/số lượng học sinh (có sự tiếp thu các kinh nghiệm của nước ngoài) nhằm hiện thực hóa các mục tiêu.

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng đội ngũ GV để giảng dạy CTGDPT mới cần được tiến hành khẩn trương (hầu hết các giáo viên hiện nay quá quen với cách dạy là truyền thụ hết kiến thức có trong sách giáo khoa), nhất là các môn học và hoạt động giáo dục có nội dung mới so với CTGDPT hiện hành.

Bên cạnh đó, cần tập huấn cho đội ngũ CBQLGD các cấp để có đủ năng lực điều hành thực hiện CTGDPT mới, nhất là CBQL các trường phổ thông. Đối với CBQL cần có sự chuyên môn hóa cao hơn về mặt năng lực quản lý để lãnh đạo nhà trường hiệu quả trong bối cảnh đổi mới.

Theo GS Chính, trong công cuộc cách mạng này vai trò của hiệu trưởng với tư cách là chỉ huy trưởng của một đơn vị tác chiến trực tiếp, quyết định thành bại trên mặt trận của mình. Dạy học thực chất là dạy cách học, trong đó học sinh là chủ thể của quá trình tự học, còn giáo viên là chủ thể của việc giúp mỗi học sinh tự học theo cách của học sinh đó. Đây là công việc khó cần sự kiên trì và quyết tâm của hiệu trưởng.

TS. Nguyễn Thị Thanh khoa GD, HVQLGD, cho rằng, khi triển khai hoạt động giáo dục theo chương trình mới, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình đã là một nhiệm vụ cấp bách. Theo yêu cầu, mỗi giáo viên phải luôn năng động, sáng tạo trong cách tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng phải khuyến khích học sinh tư duy phản biện và tư duy sáng tạo.

Do vậy mỗi giáo viên phải có sự thay đổi tư duy, đổi mới cách dạy học. Từ nhận thức đến năng lực hành động của giáo viên đều cần phải được đào tạo và bồi dưỡng nghiêm túc.

"Vấn đề đặt ra cho người cán bộ quản lý trường phổ thông là sẽ chọn yếu tố nào để bồi dưỡng đột phá? Sau bước đột phá sẽ bồi dưỡng theo lộ trình như thế nào để thành công? " - TS Thanh băn khoăn.

TS. Nguyễn Thị Thanh khuyến nghị, cần thiết kế lại chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo hướng tiếp cận mới của Chương trình phổ thông tổng thể. Bám sát chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông để có nội dung phù hợp giúp người cán bộ quản lý có kiến thức, kỹ năng cần thiết khi quản lý nhà trường.


GS. Nguyễn Đức Chính

GS. Nguyễn Đức Chính

Khó triển khai ngay từ năm 2018

Nếu chương trình bắt đầu thực thi vào năm 2018, thì đến năm 2030 chúng ta sẽ có lứa học sinh đầu tiên học

xong chương trình này.

TS. Nguyễn Thị Thanh, cho rằng, các điều kiện và sự chuẩn bị cho việc thực hiện thí đểm chương trình này khá rõ ràng nhưng nếu thực hiện ngay trong năm học 2017-2018 là kém khả thi và chưa thuyết phục.

Chẳng hạn có rất nhiều môn học mới so với chương trình hiện hành. Vậy vấn đề đặt ra là những giáo viên nào sẽ dạy các môn mới? Hiện nay chưa có trường sư phạm nào đào tạo giáo viên chuyên về các môn học này, vậy trong thời gian tới việc giảng dạy các môn học này sẽ như thế nào? Bên cạnh đó là các điều kiện phục vụ cho việc thực hiện các môn học mới như tài liệu, thiết bị, môi trường, kinh phí, cơ sở vật chất… là vấn đề cần được quan tâm và định hướng.

Theo TS. Thanh, những điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chương trình như trong dự thảo thì các trường tư có nhiều khả năng và điều kiện thực hiện chương trình này hơn là các trường công, do đó cần thêm thời gian để các trường công, đặc biệt trường công vùng khó khăn thêm thời gian tiếp cận và chuẩn bị.

PGS.TS Trần Ngọc Giao, khuyến nghị, theo dự kiến của Ban soạn thảo, dự kiến Chương trình GDPT mới sẽ thực hiện vào năm học 2018-2019 là quá sớm, trong khi công luận còn nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ bản, đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban soạn thảo chương trình lùi thời gian lại ít nhất 1 năm.

Theo PGS.TS Trần Ngọc Giao, trong đổi mới lần này chuyển từ tiếp cận trang bị kiến thức sang tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực là tinh thần thống lĩnh sự đổi mới. Công chúng và công luận đang chờ đợi có một Chương trình GD PT tổng thể tạo được ấn tượng mạnh, định hướng dư luận và hành động nhưng chúng ta có thể thấy qua góp ý của các giáo viên và các cộng đồng nghề nghiệp tâm huyết, họ vẫn xoay quanh số môn học, thời lượng môn học, các môn học mới ...và Ban xây dựng dự thảo chương trình cũng đang tập trung giải trình, giải thích các nội dung đó là chủ yếu. Sớm hay muộn thì cũng cần chuẩn bị các luận điểm cơ bản, thuyết phục để tạo niềm tin cho giáo viên và xã hội.

GS. Nguyễn Đức Chính băn khoăn, liệu chân dung người học sinh với các phẩm chất, năng lực được quy định trong mục tiêu chung cũng như mục tiêu chuyên biệt có đủ để đồng hành (hay ở lại phía sau) với những bước tiến như vũ bão của cuộc cách mạng 4.0 và với những thay đổi chưa hình dung hết của nước ta sau 12 năm không? Câu hỏi này đang bỏ ngỏ trong CTTT.

Theo GS Chính, chuyển một nền giáo dục từ chủ yếu truyền đạt kiến thức sang nền giáo dục chủ yếu rèn luyện phẩm chất năng lực là một chủ trương đúng đắn trong đổi mới giáo dục nước nhà. Song, để thực hiện chủ trương này cả hệ thống giáo dục phải đổi mới căn bản tư duy về giáo dục, về quản lý giáo dục.

Trong bất kì nền giáo dục nào con người phải được xem là một cá thể có những đặc trưng riêng về năng lực, sở trường, thói quen…không giống bất kì người nào khác. Sứ mạng cao cả của giáo dục là giúp mỗi học sinh bộc lộ hết những tiềm năng vốn có, để học sinh đó có thể sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức: Giáo viên lo lắng!
Sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức: Giáo viên lo lắng!

(Dân trí) - Trước thông tin Bộ GD&ĐT sẽ triển khai thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên, đông đảo thầy cô giáo đã bày tỏ tâm trạng hoang mang, lo lắng.

Thứ bảy, 20/05/2017 - 11:06

Môi trường giáo dục mầm non làm "say đắm" phụ huynh
Môi trường giáo dục mầm non làm "say đắm" phụ huynh

(Dân trí) - Ngôi trường không chỉ rộng đẹp, rợp bóng cây xanh, đến lớp học cũng đẹp, giáo viên giỏi chuyên môn, tận tình với học sinh mà phụ huynh còn được cùng tham gia vào thực hiện chương trình giáo dục của lớp học, của nhà trường.

Thứ bảy, 20/05/2017 - 08:11

Nam sinh “cánh tay robot cho người khuyết tật” giành giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế
Nam sinh “cánh tay robot cho người khuyết tật” giành giải Ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế

(Dân trí) - Sáng 20/5, trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị vui mừng cho biết, em Phạm Huy, tác giả đề án “cánh tay robot cho người khuyết tật” đã giành giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế được tổ chức tại Mỹ. Đây là giải cao nhất của đoàn Việt Nam.

Thứ bảy, 20/05/2017 - 07:55

Giáo viên góp tiền mua xe đạp cho học sinh nghèo mượn để đi đến trường
Giáo viên góp tiền mua xe đạp cho học sinh nghèo mượn để đi đến trường

(Dân trí) - Chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo, ở xa trường nhưng không có phương tiện đi học, các thầy, cô giáo Trường THPT Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã nảy ra "sáng kiến" quyên góp tiền mua xe đạp để cho các em mượn làm phương tiện đến trường.

Thứ bảy, 20/05/2017 - 07:47

Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam “khóc cùng mưa” trong ngày chia tay
Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam “khóc cùng mưa” trong ngày chia tay

(Dân trí) - Trời mưa cùng những cảm xúc lắng đọng khiến các teen cuối cấp của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam không giấu nổi những giọt nước mắt khi giờ phút chia tay đã đến gần.

Thứ bảy, 20/05/2017 - 07:30

Giáo viên nêu ý kiến về cách trả lời của Sở
Giáo viên nêu ý kiến về cách trả lời của Sở

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải ý kiến của lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Nam về việc giáo viên hợp đồng không được tuyển dụng và đứng trước nguy cơ thất nghiệp, các giáo viên đã liên hệ với PV Dân trí và tiếp tục có ý kiến về vấn đề này.

Thứ bảy, 20/05/2017 - 05:04

Trẻ 5 tuổi phải có giấy chứng nhận sức khỏe để nhập học
Trẻ 5 tuổi phải có giấy chứng nhận sức khỏe để nhập học

(Dân trí) - Ngoài giấy khai sinh, đơn nhập học, giấy gọi trẻ ra lớp, trong hồ sơ nhập học của trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, quận Tân Bình (TPHCM) yêu cầu trẻ phải có giấy chứng nhận sức khỏe.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 06:10

Lại xuất hiện clip nữ sinh bị đánh hội đồng
Lại xuất hiện clip nữ sinh bị đánh hội đồng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng ở Nghệ An đang vào cuộc xác minh một clip ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh ở huyện Tân Kỳ đánh hội đồng bạn, gây bức xúc cộng đồng mạng.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 03:57

Học nói và sửa tiếng Anh tự động - "Nghe tiếng giã gạo" phát âm thế nào mới chuẩn?
Học nói và sửa tiếng Anh tự động - "Nghe tiếng giã gạo" phát âm thế nào mới chuẩn?

(Dân trí) - Trong bài học này, chúng ta cùng cô Sandy tìm hiểu bản dịch tiếng Anh của bài thơ "Nghe tiếng giã gạo" trích từ tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Bác. Hy vọng, ngoài việc học tập được tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường đầy chất thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bạn còn biết thêm được nhiều từ, cụm từ tiếng Anh hay trong bài thơ nhé.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 02:52

Đã tìm ra người làm lộ đề thi học kỳ khối 11
Đã tìm ra người làm lộ đề thi học kỳ khối 11

(Dân trí) - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc tìm ra đối tượng làm lộ đề thi môn Toán, Lịch sử khối 11 vừa qua gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên đơn vị nỗ lực hết mình và xác định ông Bùi N.A. (53 tuổi), giáo viên Trường THPT TP Cao Lãnh là người làm lộ đề thi.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 09:55

TPHCM: Tuyệt đối không tổ chức dạy trong chương trình dịp hè
TPHCM: Tuyệt đối không tổ chức dạy trong chương trình dịp hè

(Dân trí) - Các trường có thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè như mở các lớp năng khiếu, luyện chữ, các câu lạc bộ... nhưng tuyệt đối không được dạy trong nội dung chương trình học.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 07:19

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Chiều ngày 18/5, các trường ĐH, CĐ tại TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 127 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có tuyên dương các tập thể, cá nhân đã đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 07:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Nộp học bạ: Đơn giản hóa quá trình xét tuyển Đại học
Nộp học bạ: Đơn giản hóa quá trình xét tuyển Đại học

Những năm gần đây, nhờ hình thức xét tuyển học bạ THPTbên cạnh hình thức xét tuyển kết quả thi, cánh cửa đại học (ĐH) rộng mở hơn với thí sinh. Để tối ưu hóa lợi thế của hình thức này, các chuyên gia khuyên thí sinh nên nộp học bạ sớm.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 05:30

Hiệu trưởng đại học “mách” các Sở Giáo dục bảo quản bài thi
Hiệu trưởng đại học “mách” các Sở Giáo dục bảo quản bài thi

(Dân trí) - Nhận định rằng kết quả thi THPT quốc gia 2017 là căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học nên lãnh đạo các trường ĐH rất lưu tâm đến khâu tổ chức thi thậm chí còn “mách nước” cả những vấn đề tiểu tiết như đã chuẩn bị bao nilon bọc bài thi hay chưa.

Thứ sáu, 19/05/2017 - 05:03

Nam thanh niên đột nhập trường tiểu học “sờ mó” học sinh
Nam thanh niên đột nhập trường tiểu học “sờ mó” học sinh

(Dân trí) - Sáng 16/5, một nam thanh niên đột nhập vào Trường Tiểu học Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và có hành vi xâm phạm sờ mó phía bên ngoài quần áo của một em học sinh nhưng sau đó, nạn nhân đã thoát được.

Thứ năm, 18/05/2017 - 05:37

Sở GD-ĐT Quảng Nam ra sai đề thi Toán lớp 9
Sở GD-ĐT Quảng Nam ra sai đề thi Toán lớp 9

(Dân trí) - Trong kỳ thi học kỳ 2, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã ra đề sai môn Toán, sau đó Sở đã có hướng dẫn học sinh chỉnh sửa và không làm ảnh hưởng đến kết quả làm bài của học sinh.

Thứ năm, 18/05/2017 - 05:10

Tạm dừng công tác hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non nghi dùng “gà dịch” cho học sinh ăn
Tạm dừng công tác hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non nghi dùng “gà dịch” cho học sinh ăn

(Dân trí) - Nghi liên quan đến việc Trường Mầm non Thọ Sơn (xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) dùng “gà dịch” để làm ăn cho trẻ, Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn đã tạm dừng công tác hiệu trưởng, hiệu phó để làm rõ sự việc.

Thứ năm, 18/05/2017 - 04:33

Học sinh vào nhà vệ sinh xem... bích họa
Học sinh vào nhà vệ sinh xem... bích họa

(Dân trí) - Thay cho những bức tường rêu mốc, cũ kỹ... nhà vệ sinh của trường học lại được khoác lên mình những bức bích họa sống động, đầy sắc màu. Đây là cách làm hay mà các điểm trường trên địa bàn TP. Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện nhằm xóa bỏ tâm lý "e ngại" nhà vệ sinh của các em học sinh.

Thứ năm, 18/05/2017 - 04:32

Chiến thắng những nỗi lo thường gặp trong kỳ thi IELTS
Chiến thắng những nỗi lo thường gặp trong kỳ thi IELTS

IELTS là một trong những chứng chỉ tiếng Anh phổ biến được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chuẩn bị du học hay để khẳng định năng lực bản thân khi xin việc làm. Thế nhưng, kỳ thi IELTS luôn khiến nhiều thí sinh lo ngại bởi những vấn đề tưởng như đơn giản nhưng lại ảnh hướng rất nhiều đến kết quả.

Thứ năm, 18/05/2017 - 04:30

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng 2 nhà giáo đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư chúc mừng 2 nhà giáo đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu

(Dân trí) - Ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi thư chúc mừng tới 2 nhà giáo xuất sắc đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu.

Thứ năm, 18/05/2017 - 03:43

Hy vọng sức bật từ “1.000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo”
Hy vọng sức bật từ “1.000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo”

(Dân trí) - Mới đây, một sáng kiến cộng đồng nhằm phát triển “1000 thủ lĩnh trẻ đổi mới sáng tạo” vừa ra mắt dưới sự bảo trợ của Câu lạc bộ ươm tạo Doanh nghiệp TPHCM (Saigon Innovation Hub), Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, ĐH Việt Đức, ĐH Nguyễn Tất Thành và tổ chức Kết Nối Giao Thương Việt Nam (VBM).

Thứ năm, 18/05/2017 - 03:30

Những người thầy thầm lặng
Những người thầy thầm lặng

(Dân trí) - Năm học sắp kết thúc, cũng là lúc các con được khen thưởng, các bố mẹ nói lời cảm ơn đối với các thày cô. Tuy nhiên, có những người thầy thầm lặng ở bên ngoài nhà trường. Đó là những nhà giáo đã về hưu, những giáo viên nghiệp dư, những gia sư dạy toán, dạy văn, dạy vẽ, dạy đàn, dạy võ...

Thứ năm, 18/05/2017 - 02:53

Hưng Yên: Xử lý nữ sinh đánh và lột đồ của bạn trong lớp học
Hưng Yên: Xử lý nữ sinh đánh và lột đồ của bạn trong lớp học

(Dân trí) - Vì cho rằng bị bạn cùng lớp nói xấu, một nữ sinh trường THCS Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã không ngần ngại lột đồ và đánh bạn tại lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã đình chỉ học và hạ hạnh kiểm nữ sinh vi phạm.

Thứ năm, 18/05/2017 - 01:30

Sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân sang Pháp dự cuộc thi “Accor Takeoff! 2017”
Sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân sang Pháp dự cuộc thi “Accor Takeoff! 2017”

(Dân trí) - Vượt qua 220 đội đến từ các trường kinh doanh, kinh doanh khách sạn, các chương trình MBA của thế giới, nhóm sinh viên IBD@NEU (Chương trình cử nhân quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân) chính thức tham dự vòng chung kết cuộc thi “Accor Takeoff! 2017” sẽ diễn ra vào giữa tháng 6/2017 tại Paris (Pháp).

Thứ năm, 18/05/2017 - 11:00