Thứ hai, 11/05/2020 - 06:11

Ôn tập môn Hóa thi tốt nghiệp: Bài toán kim loại, bazơ, muối tác dụng với…

Dân trí

Số lượng các câu hỏi liên quan đến phản ứng của các chất này với axit HCl, H2SO4 loãng trong đề thi các năm qua chiếm khoảng 15 – 30% số câu hỏi…

Tiến sĩ Phạm Hồng Chuyên- Giảng viên Trường Đại học Công nghệ GTVT cho biết, Axit HCl, H2SO4 loãng là các axit xuất hiện rất hiều trong các bài tập lý thuyết và bài tập tính toán trong chương trình Hóa học THPT.

Mặt khác Kim loại, Oxit kim loại, Bazơ, Muối là các chất chính trong hóa học vô cơ.

Số lượng các câu hỏi liên quan đến phản ứng của các chất này với axit HCl, H2SO4 loãng trong đề thi các năm qua chiếm khoảng 15 – 30% số câu hỏi và tập trung vào các dạng bài tính thể tích khí thoát ra, tính khối lượng muối tạo thành, tính lượng chất tham gia phản ứng,…

Để giải nhanh được các dạng bài toán đó có thể áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố. Tuy nhiên cách áp dụng như thế nào thí sinh cần phải luyện tập và nắm vững được lý thuyết.

Chuyên đề này sẽ giúp các thí sinh ôn lại một số kiến thức cơ bản và hướng dẫn cách giải nhanh một số dạng bài toán phức tạp như nhiều chất tác dụng với cả hai axit HCl, H2SO4 cùng một lúc hoặc kiểu bài cho cùng lúc hai axit từ từ vào dung dịch muối và ngược lại.

Ôn tập Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2020: Kim loại, oxit KL, bazơ muối tác dụng với HCL, H2S04 loãng

Hồng Hạnh