Thứ bảy, 19/10/2019 - 08:31

Quảng Bình sáp nhập 30 trường học thành 15 trường

Dân trí

Trong năm học 2018 - 2019 và đầu năm học 2019 - 2020, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành sáp nhập 30 trường học trên địa bàn thành 15 trường. Việc sáp nhập trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Theo đó, Sở GD-ĐT Quảng Bình phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã tiến hành rà soát lại các trường có quy mô nhỏ để xây dựng phương án sáp nhập, thành lập trường liên cấp phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm học 2018-2019 và đầu năm học 2019-2020, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành sáp nhập 30 trường phổ thông thành 15 trường. Cụ thể, sáp nhập 12 trường tiểu học trên cùng một địa bàn cấp xã thành 6 trường tiểu học (Tuyên Hóa 2, Minh Hóa 2, Quảng Ninh 4, Lệ Thủy 4). 

Quảng Bình sáp nhập 30 trường học thành 15 trường - 1

Việc sáp nhập trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sáp nhập 9 trường tiểu học và 9 trường THCS thành 9 trường liên cấp tiểu học và THCS trên cùng địa bàn cấp xã (Minh Hóa 1, Quảng Trạch 1, Ba Đồn 1, Bố Trạch 2, Đồng Hới 2, Lệ Thủy 2). Đồng thời, chuyển đổi Trường tiểu học Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) thành Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trường Sơn. Thành lập mới 3 trung tâm tin học - ngoại ngữ, 2 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục khuyến khích phát triển loại hình trường mầm non tư thục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục... Vì vậy, đến nay, mạng lưới trường học toàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của gần 23 vạn học sinh, sinh viên và các người dân trong tỉnh.

Hiện nay, Quảng Bình có tất cả 811 trường học và cơ sở giáo dục, bao gồm: 222 trường và cơ sở giáo dục mầm non; 198 trường tiểu học; 26 trường tiểu học và THCS; 141 trường THCS; 6 trường THCS và THPT; 27 trường THPT; 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; 8 trung tâm giáo dục-dạy nghề cấp huyện; 23 trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học và trung tâm ngoại ngữ-tin học; 159/159 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 25 trung tâm tư vấn du học, 1 trường đại học; 3 trường trung cấp chuyên nghiệp; 2 trường trung cấp nghề và 2 trường cao đẳng nghề.

Đặng Tài

Mới nhất

Đáng quan tâm