Thứ hai, 07/08/2017 - 13:42

Quảng Ngãi: Cần 3.700 tỷ đồng đầu tư cho ngành Giáo dục

Dân trí

Trong giai đoạn 2017 - 2022, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đề xuất được hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư từ trung ương, tỉnh và vận động xã hội hóa trên 3.700 tỷ đồng.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các huyện, thành phố đã quan tâm đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất các điểm trường nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Tuy vậy, hiện trạng cơ sở vật chất ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thực sự được đảm bảo, chưa phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh còn thiếu phòng học, phòng chức năng, sân chơi, thư viện, các công trình phụ trợ. Một số điểm trường đã xuống cấp, không gian chật hẹp, cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu bán trú của học sinh...

Trong 5 năm, từ 2017 - 2022, ngành GD Quảng Ngãi dự toán cần được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng
Trong 5 năm, từ 2017 - 2022, ngành GD Quảng Ngãi dự toán cần được đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng

Để giải quyết những khó khăn nêu trên, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đề xuất được hỗ trợ từ nguồn vốn trung ương, tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa trên 3.700 tỷ đồng đầu tư xây mới trường lớp, mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các điểm trường.

Cụ thể, nguồn kinh phí này được dùng đầu tư xây mới 2.312 phòng học, phòng học bộ môn; 1.334 khối phòng phục vụ học tập; 1.912 khối phòng hành chính, quản trị; 645 khối phòng phục vụ bán trú; 837 công trình vệ sinh, nước sạch và mua bổ sung 56.760 bàn ghế mới đạt chuẩn.

Hà Xuyên