Thứ sáu, 03/01/2020 - 12:44

Quảng Ngãi: Vận động trên 17,5 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, khuyến tài

Dân trí

Từ nguồn quỹ vận động được, Hội Khuyến học các cấp tại Quảng Ngãi đã cấp 37.300 suất học bổng với số tiền trên 15,6 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên giỏi, xuất sắc.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2019, Hội đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 196 tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, trường học..., vượt chỉ tiêu 15%. Đặc biệt là 9/9 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã thành lập Hội Khuyến học cơ sở, 11 cơ quan đoàn thể cấp tỉnh thành lập Ban Khuyến học.

Trong năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong việc xây dựng Gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập đều thực hiện vượt kế hoạch. Nổi bật nhất là công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đạt kết quả khá cao.

Quảng Ngãi: Vận động trên 17,5 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, khuyến tài - 1
Hội Khuyến học các cấp tại Quảng Ngãi đã hỗ trợ hơn 15,6 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên giỏi, xuất sắc.

Trong năm, Hội Khuyến học các cấp vận động được trên 17,5 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, khuyến tài. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, Ban Khuyến học của các đơn vị cấp tỉnh và toàn ngành giáo dục đã vận động được 21,2 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ khuyến học. Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học đã cấp 37.300 suất học bổng với số tiền hơn 15,6 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên giỏi, xuất sắc.

Trong năm 2020, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển tổ chức Hội trong các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ngành. Đồng thời đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình học tập; tổ chức tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những nội dung, nhiệm vụ mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục vận động quỹ khuyến học ở các cấp, đổi mới phương thức vận động và triển khai thực hiện tốt các chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên.

 Quốc Triều

Mới nhất

Đáng quan tâm