Sau nhiều sai phạm, trường đại học Chu Văn An tiếp tục bị thanh tra hành chính

Dân trí UBND tỉnh Hưng Yên vừa giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra hành chính đối với trường đại học Chu Văn An từ năm 2012 tới nay.

Sở dĩ UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc giải quyết vụ việc xuất phát từ công văn số 4339/BGDĐT-TCCB ngày 21/9/2018 của Bộ GD-ĐT về việc xem xét, giải quyết đối với trường đại học Chu Văn An. Sau đó, Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên đã có văn bản 1861 ngày 1/11/2018 về việc đề xuất giải quyết đối với trường đại học Chu Văn An.

Sau nhiều sai phạm, trường đại học Chu Văn An tiếp tục bị thanh tra hành chính - 1

Từng lập đoàn kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, những lùm xùm ở trường đại học Chu Văn An kéo dài nhiều năm nay xuất phát từ việc các thành viên Hội đồng quản trị trường đại học Chu Văn An có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ những sai phạm của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trường đại học Chu Văn An.

Những lùm xùm trong Hội đồng Quản trị trường đại học Chu Văn An đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa thể có hồi kết.
Những lùm xùm trong Hội đồng Quản trị trường đại học Chu Văn An đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa thể có hồi kết.

Sau nhiều lần kiến nghị thì ngày 10/5/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã giao cho Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn và các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo tiến hành xác minh: Làm rõ hoạt động của HĐQT và trách nhiệm của Chủ tịch, các thành viên HĐQT khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017; Làm rõ đề nghị của 4/5 thành viên HĐQT đối với ông Dương Phan Cương (Chủ tịch HĐQT trường đại học Chu Văn An - PV); công nhận ông Trần Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; Làm rõ nội dung các văn bản của ông Dương Phan Cường: Thông báo về việc HĐQT khóa II trường đại học Chu Văn An hết nhiệm kỳ và chấm dứt hoạt động từ ngày 14/4/2017. Đề nghị bổ sung thành viên HĐQG khóa II trường đại học Chu Văn An; Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông khóa III.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành, ngày 25/9/2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 2607/UBND-NC về việc thực hiện kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành. Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị trường ĐH Chu Văn An khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017 nghiêm túc thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Phan Cường về những mặt tồn tại trong việc quản lý điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị khóa II về những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông.

Sửa đổi hoặc thay thế quy Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH Chu Văn An để trường hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II thực hiện nghiêm túc quy định tại Điểm c, khoản 1, Điều 22 Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện quy trình thành lập Hội đồng quản trị khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian thực hiện xong trước ngày 27/10/2017, trình UBND tỉnh theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa II không tổ chức họp bầu Hội đồng quản trị khóa mới, các cổ đông thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Trường đại học.

Mặc dù UBND tỉnh Hưng Yên đã đưa ra những chỉ đạo khá cụ thể và sau đó nhiều lần có văn bản trả lời kiến nghị nhưng đến thời điểm hiện tại những lùm xùm ở trường ĐH Chu Văn An vẫn chưa thể khép lại, thậm chí UBND tỉnh Hưng Yên còn bị “tố” chỉ đạo không nhất quán, thậm chí là gây khó cho các bên khi thực hiện.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo không nhất quán?

Trước thực trạng lùm xùm không được giải quyết dứt điểm, các thành viên HĐQT tiếp tục gửi đơn thư kêu cứu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết vụ việc như Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vào ngày 18/9/2018, trong công văn số 4271/ BGDĐT – TCCB, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về việc công nhận hoặc không công nhận HĐQT, Chủ tịch và các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An là thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh Hưng Yên. Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với UBND Tỉnh Hưng yên để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cho biết, sau nhiều nỗ lực yêu cầu Chủ tịch HĐQT khắc phục các sai phạm và giải quyết các vấn đề tồn tại của nhà trường không có kết quả, các thành viên HĐQT đã nhiều lần gửi đơn thư đề nghị UBND Tỉnh Hưng Yên – trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ đưa ra hướng chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, các thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cho rằng các chỉ đạo của UBND Tỉnh Hưng Yên là chưa nhất quán dẫn đến chưa thể giải quyết được dứt điểm các vấn đề khiến vụ việc tiếp tục kéo dài gây bức xúc và thiệt hại về tài chính của các thành viên HĐQT.

Cụ thể trong văn bản số số 2607/ UBND – NC, Điểm e, Mục 2 còn có hướng dẫn rất cụ thể: “Trường hợp Chủ tịch HĐQT khóa II không tổ chức họp bầu HĐQT khóa mới, các cổ đông thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Trường đại học ban hành theo quyết định 70/2014/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính Phủ”.

Căn cứ theo hướng dẫn tại “Điểm e” có thể thấy UBND Tỉnh Hưng Yên đã mở ra hướng giải quyết cho các thành viên HĐQT khi Chủ tịch HĐQT khóa II không tổ chức họp bầu HĐQT khóa mới thì các cổ đông có thể thực hiện quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều 20, Điều lệ trường đại học, nghĩa là thực hiện các quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm việc bầu, thay đổi thành viên HĐQT; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường, những quy định của liên quan đến tài chính trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Áp dụng hướng dẫn trên, các thành viên HĐQT của Trường Đại học Chu Văn An đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đại cổ đông theo đúng quy định tại Điều 20 của Quy chế để thành lập ra HĐQT khóa III và bầu người nắm quyền Chủ tịch HĐQT vì nhiệm kỳ II (2012 – 2017) do ông Dương Phan Cường được bầu làm Chủ tịch HĐQT cũng kết thúc, đồng thời thời gửi đề xuất với UBND Tỉnh về việc: Đề nghị công nhận HĐQT, thành viên HĐQT và quyền Chủ tịch HĐQT khóa III (2017 - 2022) Trường Đại học Chu Văn An.

Tuy nhiên, UBND Tỉnh Hưng Yên đã từ chối công nhận HĐQT, thành viên HĐQT, quyền Chủ tịch HĐQT khóa III với lý do: “Chủ tịch HĐQT và 04/05 thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An vẫn chưa ban hành quyết nghị về việc sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động cùng các quy định nội bộ khác của nhà trường theo đúng quy định tại Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ – TTg để có căn cứ tổ chức thực hiện quy trình thành lập HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo”.

Trao đổi với PV Dân trí, một số thành viên HĐQT Trường Đại học Chu Văn An cho biết, ông Dương Phan Cường từ trước đó đã không hợp tác dẫn đến không thể tổ chức được bất kỳ cuộc họp nào hợp lệ. Và đây cũng là lý do khiến các thành viên HĐQT của Trường Đại học Chu Văn An phải làm đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có UBND Tỉnh Hưng Yên...

Vậy UBND tỉnh Hưng Yên nói gì về việc bị “tố” chỉ đạo không nhất quán? UBND tỉnh Hưng Yên đã thực hiện hết trách nhiệm của mình? Việc tiến hành thanh tra hành chính đối với trường đại học Chu Văn An sẽ giải quyết được gì trong vụ việc này? ...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Nguyễn Hùng

MỚI NHẤT
Những kỷ lục đặc biệt FPT Edu từng xác lập
Những kỷ lục đặc biệt FPT Edu từng xác lập

(Dân trí) - Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu đã nhiều lần xác lập kỷ lục, trong đó có những kỷ lục khá đặc biệt như “siêu trí nhớ” hay hát quốc ca trên đỉnh Fansipan. Sắp tới, FPT Edu sẽ một lần nữa ghi tên mình vào Kỷ lục Việt Nam với màn đồng diễn Vovinam đông nhất từ trước tới nay.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 09:00

Cô giáo bật khóc nhắc kỷ niệm “phụ huynh chưa kịp tặng phong bì”
Cô giáo bật khóc nhắc kỷ niệm “phụ huynh chưa kịp tặng phong bì”

(Dân trí) - Nhận thấy cậu học giỏi đang có "vấn đề", cô mời bố mẹ em lên để cùng tìm biện pháp hỗ trợ. Cô không hề để ý hôm đó là hậu ngày lễ 8/3, cô vừa trao đổi xong thì người mẹ rút phong bì đưa cô cho, nói: "Hôm rồi tôi lu bu quá chưa kịp đến thăm cô".

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:25

TPHCM sẽ hỗ trợ các trường ĐH đổi mới sáng tạo và nghiên cứu
TPHCM sẽ hỗ trợ các trường ĐH đổi mới sáng tạo và nghiên cứu

(Dân trí) - Những kết quả nghiên cứu, đào tạo của các trường ĐH gắn kết với doanh nghiệp là những mô hình cần nhân rộng. Nếu cần hỗ trợ tài chính cho phát triển, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm ứng dụng thì thành phố sẵn sàng tạo điều kiện nhưng điều kiện là phải làm được.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:21

Tuyên dương 48 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật
Tuyên dương 48 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh khuyết tật

(Dân trí) - Dự lễ tuyên dương các nhà giáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của các thầy cô giáo dạy học sinh khuyết tật, coi đây là là tấm gương cho thế hệ trẻ.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:08

Cô giáo bị “tố” đánh, đuổi học sinh: Khiển trách và hạ thi đua một tháng
Cô giáo bị “tố” đánh, đuổi học sinh: Khiển trách và hạ thi đua một tháng

(Dân trí) - Theo xác minh ban đầu của Trường THCS Thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội), việc cô giáo N.T.T. có đuổi học sinh trong giờ GDCD khi chưa có sự đồng ý của Hội đồng kỉ luật nhà trường và Ban giám hiệu là hoàn toàn sai. Riêng sai phạm này, nhà trường sẽ khiển trách và dự kiến hạ điểm thi đua của cô T. một tháng.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 07:03

Bố mẹ tạo áp lực điểm số cho con
Bố mẹ tạo áp lực điểm số cho con

(Dân trí) - Một lần tôi nhận được tin nhắn điện tử của nhà trường thông báo điểm của con, một điểm số dưới trung bình của môn Toán. Đây là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến nên cảm thấy khá sốc và thực sự buồn…

Thứ sáu, 16/11/2018 - 03:03

Cô giáo bị “tố” đánh, đuổi học sinh: Lập tổ xác minh, điều tra sự việc
Cô giáo bị “tố” đánh, đuổi học sinh: Lập tổ xác minh, điều tra sự việc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phụ huynh “tố” cô giáo đánh, đuổi học sinh không cho học giờ giáo dục công dân ở Trường THCS Thị trấn Vân Đình (Ứng hòa, Hà Nội), chiều 15/11, lãnh đạo nhà trường cho biết, đã lập tổ xác minh vào cuộc điều tra và yêu cầu các bên liên quan viết tường trình sự việc.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 02:02

Những “người mẹ thứ hai” của học sinh khuyết tật
Những “người mẹ thứ hai” của học sinh khuyết tật

(Dân trí) - Đến trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Sóc Trăng, nhiều người khâm phục, ngưỡng mộ những cô giáo đang trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh có số phận không may mắn để các em có được những kiến thức, kỹ năng cần thiết trưởng thành và hòa nhập vào xã hội một cách tự tin.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 01:03

Nhặt được 30 triệu đồng, cô học trò nghèo tìm người trả lại
Nhặt được 30 triệu đồng, cô học trò nghèo tìm người trả lại

(Dân trí) - Sáng ngày 16/11, ông Bùi Vĩnh Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Hòa (xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đã tổ chức tuyên dương em Trần Thị Tùng Lâm (học sinh lớp 8C) vì đã có hành động đẹp nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 12:01

Tình thầy trò thời công nghệ 4.0 của Khang “đẹp trai”
Tình thầy trò thời công nghệ 4.0 của Khang “đẹp trai”

(Dân trí) - Mỗi tối, cứ vào một giờ cố định, Khang “đẹp trai” (một học sinh cấp 3) lại lao vào phòng, đóng sập cửa lại và bật máy tính lên. Thế nhưng, Khang “đẹp trai” không đánh game mà vào một trang web do cô bạn gái mà cậu thầm yêu trộm nhớ “dúi vào tay”.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 12:00

Học viện Cảnh sát nhân dân mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
Học viện Cảnh sát nhân dân mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 16/11, Học viện Cảnh sát nhân dân long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ sáu, 16/11/2018 - 12:00

Bị sinh viên phản ứng, trường kéo dài thời hạn áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Bị sinh viên phản ứng, trường kéo dài thời hạn áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Dân trí) - Ngày 14/11, nhiều sinh viên trường ĐH Ngân hàng TPHCM bày tỏ bức xúc khi nhà trường có văn bản hướng dẫn theo chuẩn đầu ra ngoại ngữ mới. Các sinh viên cho rằng những thay đổi này gây khó và khiến sinh viên không kịp thời gian để xoay sở xét tốt nghiệp.

Thứ năm, 15/11/2018 - 09:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Học tin học excel: Định dạng ngày tháng năm đúng cách
Học tin học excel: Định dạng ngày tháng năm đúng cách

(Dân trí) - Video hướng dẫn về cách định dạng ngày tháng năm trong file Excel sao cho chính xác

Thứ năm, 15/11/2018 - 02:00

Xác minh thông tin cô giáo bị “tố” đánh, xúc phạm và đuổi học sinh khỏi lớp
Xác minh thông tin cô giáo bị “tố” đánh, xúc phạm và đuổi học sinh khỏi lớp

(Dân trí) - Một phụ huynh vừa “tố” lên mạng xã hội việc cháu mình bị cô giáo đánh chảy máu miệng. Theo phụ huynh này, con gái chị cũng bị xúc phạm và một học sinh khác ở lớp 8 Trường THCS thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) cũng bị cô đánh gãy một chiếc răng.

Thứ năm, 15/11/2018 - 10:41

Trường ĐH Hà Nội hợp tác và đảm bảo cơ hội việc làm ngành Kế toán Ứng dụng
Trường ĐH Hà Nội hợp tác và đảm bảo cơ hội việc làm ngành Kế toán Ứng dụng

(Dân trí) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa hiện nay, kế toán, kiểm toán đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như cho các quyết định kinh tế - tài chính.

Thứ năm, 15/11/2018 - 10:30

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng tiếng Nhật trong đời sống (Phần 1)
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng tiếng Nhật trong đời sống (Phần 1)

(Dân trí) - Biết tiếng Nhật là một chuyện, dùng tiếng Nhật đúng lúc, đúng chỗ lại là một việc khác. Bài lần này sẽ giúp bạn chỉ ra những lưu ý quan trọng khi dùng tiếng Nhật trong đời sống hàng ngày. Cùng theo dõi nhé!

Thứ năm, 15/11/2018 - 10:00

Trẻ đã sẵn sàng trước xu thế hội nhập?
Trẻ đã sẵn sàng trước xu thế hội nhập?

(Dân trí) - Công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa làm biến đổi mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, mang đến nhiều cơ hội, đồng thời cũng cảnh báo không ít thách thức. Liệu trẻ đã thực sự sẵn sàng trước tương lai ấy?

Thứ năm, 15/11/2018 - 10:00

Nhọc nhằn giáo viên nơi ngôi trường bị “xóa sổ” sau lũ
Nhọc nhằn giáo viên nơi ngôi trường bị “xóa sổ” sau lũ

(Dân trí) - Cơn lũ cuối tháng 8 vừa qua đã khiến bản làng nơi vùng cao của huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tan hoang, trường lớp học bị bùn đất vùi lấp. Gần 3 tháng trôi qua, hàng trăm học sinh và giáo viên nơi đây vẫn đang phải đi học nhờ trong những căn phòng chật chội, ngột ngạt.

Thứ năm, 15/11/2018 - 08:58

Thử sức đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi Đại học "sinh tử” ở Hàn Quốc
Thử sức đề thi Tiếng Việt trong kỳ thi Đại học "sinh tử” ở Hàn Quốc

(Dân trí) - Hôm nay 15/11, kỳ thi Đại học của Hàn Quốc chính thức diễn ra. Một thông tin khá bất ngờ và thú vị mà nhiều người có thể không biết, Tiếng Việt chính là môn ngoại ngữ thứ 2 trong “kỳ thi sinh tử” của học sinh Hàn Quốc này.

Thứ năm, 15/11/2018 - 07:18

Học sinh, giáo viên tròng trành kéo bè qua sông đến trường
Học sinh, giáo viên tròng trành kéo bè qua sông đến trường

(Dân trí) - Nhiều năm qua, không ít học sinh, giáo viên mỗi ngày 2 lượt chòng chành kéo bè gỗ qua sông để đến trường là câu chuyện có thật ở vùng ven thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Thứ năm, 15/11/2018 - 07:07

Rớt nước mắt cô trò ôm nhau chia tay sau buổi học
Rớt nước mắt cô trò ôm nhau chia tay sau buổi học

(Dân trí) - "Cô muốn ôm các bạn! Có ai muốn ôm cô không nào?" - thế rồi cô trò lần lượt ôm chặt lấy nhau chia tay sau một buổi học. Cô Phương cho biết: "Thay vì cảm giác hờn giận, buồn bực, tôi muốn cô trò ôm chặt lấy nhau để cùng xoa dịu cảm xúc không vui trong một ngày học".

Thứ năm, 15/11/2018 - 06:58

Khi học trò bị xem như “tội đồ” vì... điểm kém
Khi học trò bị xem như “tội đồ” vì... điểm kém

(Dân trí) - Con được 6,5 điểm kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh. Trong khi bố mẹ thấy bình thường nhưng không ngờ Hội Phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đưa điểm số của cháu ra trao đổi vì ảnh hưởng thành tích chung của lớp.

Thứ năm, 15/11/2018 - 03:03

Sai phạm trong thi tuyển giáo viên: Nhiều cá nhân xin rút kinh nghiệm
Sai phạm trong thi tuyển giáo viên: Nhiều cá nhân xin rút kinh nghiệm

(Dân trí) - Hội đồng thi tuyển giáo viên huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có hàng loạt sai phạm trong quá trình tổ chức kỳ thi, tuy nhiên những cá nhân liên quan chỉ xin kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Thứ năm, 15/11/2018 - 12:02

Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo dự kiến điều động lên Phòng GD&ĐT
Hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo dự kiến điều động lên Phòng GD&ĐT

(Dân trí) - Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo cả về mặt Đảng và chính quyền do lập hồ sơ khống và không trung thực, bà Lê Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hưng sắp tới sẽ được điều động lên làm chuyên viên Phòng GD&ĐT.

Thứ tư, 14/11/2018 - 09:30