Hội Khuyến học Bạc Liêu:

Tập trung cao nhất đại hội các cấp Hội Khuyến học nhiệm kỳ mới thành công

Dân trí

Ngày 7/7, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức sơ kết phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2020.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội đã gặp không ít khó khăn, bị động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên các địa phương đã rất cố gắng, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã phát triển mới được 14.757 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 365.677 hội viên (đạt tỷ lệ 40,8% so với dân số trong toàn tỉnh).

Số gia đình đăng ký Gia đình học tập mới và số được xét tái công nhận năm 2020 là 176.286 gia đình (chiếm tỷ lệ 85,88% so với tổng số hộ toàn tỉnh); số dòng họ đăng ký Dòng họ học tập mới và số được xét tái công nhận là 2.591 dòng họ (chiếm tỷ lệ 56,47% so với tổng số dòng họ toàn tỉnh); số ấp, khóm đăng ký Cộng đồng học tập mới trong năm là 518 (đạt tỷ lệ 100% số ấp, khóm đến nay toàn tỉnh); số Đơn vị học tập trong tỉnh là 676 đơn vị.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, sau 5 thực hiện Quyết định 281 đến nay, nhận thức về xây dựng xã hội học tập từ trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể và ý thức học tập suốt đời của người dân được nâng lên rõ nét.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội Khuyến học của tỉnh Bạc Liêu đã vận động Quỹ khuyến học và xã hội hóa giáo dục được hơn 9,930 tỷ đồng (đạt 17,12% so với chỉ tiêu năm 2020 là 58 tỷ đồng/năm).

Tuy nhiên, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu cũng nhìn nhận, việc vận động Quỹ khuyến học diễn ra khó khăn hơn thông lệ hàng năm, do nguyên nhân của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác vận động và đây cũng là khó khăn chung.

Mặc dù vậy, các cấp Hội khuyến học trong tỉnh cùng các đơn vị đã trao tặng hơn 2.840 suất học bổng, với số tiền trên 1,834 tỷ đồng (bình quân 645.000 đồng/ suất). Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh còn vận động dụng cụ học tập (xe đạp, sách giáo khoa, tập, viết,…) cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu, cho biết, trong thời gian tới, Hội khuyến học tiếp tục phấn đấu mỗi tổ chức Đảng trở thành đơn vị học tập; cán bộ, đảng viên trở thành công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Tập trung cao nhất đại hội các cấp Hội Khuyến học nhiệm kỳ mới thành công - 1

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức sơ kết phong trào khuyến học trong 6 tháng đầu năm 2020.

Tại hội nghị sơ kết, lãnh đạo Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố đều có chung nhận định là 6 tháng qua đã gặp không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên có việc vận động Quỹ khuyến học và một số công tác khác chưa được như mong muốn.

Về công tác Đại hội khuyến học các cấp nhiệm kỳ mới, cho đến nay, ở cấp cơ sở, có địa phương đã tổ chức xong đại hội một số Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn và đều diễn ra thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch mà các địa phương đưa ra, sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 7 và hoàn thành đại hội cấp huyện trong tháng 8 và tháng 9/2020.  

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu, đã biểu dương kết quả đạt được của các địa phương trong 6 tháng qua, mặc dù có không ít khó khăn. Ông Nhẫn cũng đánh giá cao các địa phương đã tổ chức Đại hội khuyến học cấp cơ sở.

Trong những tháng cuối năm 2020, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đề nghị các địa phương cố gắng phấn đấu vận động Quỹ khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu đã giao, để góp phần hỗ trợ nhiều hơn các em học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học, cũng như cho công tác khuyến học, khuyến tài...

"Đề nghị Hội Khuyến học cấp huyện các địa phương tập trung tổ chức đại hội cấp cơ sở cố gắng kết thúc chậm nhất gần cuối tháng 8, còn đại hội cấp huyện chậm nhất trong gần cuối tháng 9, đảm bảo trong việc chỉ đạo phong trào khuyến học đạt hiệu quả", Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu yêu cầu rõ.

Huỳnh Hải

Mới nhất

Đáng quan tâm