Thứ sáu, 04/10/2019 - 00:20

Thanh Hóa: Bổ sung hơn 3.500 biên chế giáo viên Mầm non

Dân trí

Tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chủ trương bổ sung hơn 3.500 biên chế giáo viên Mầm non trong năm học mới 2019-2020.

Theo đánh giá chung về tình hình sử dụng, quản lý biên chế Mầm non năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số biên chế Mầm non được HĐND tỉnh phê duyệt đảm bảo bằng số lượng được Bộ Nội vụ thẩm định.

Thanh Hóa: Bổ sung hơn 3.500 biên chế giáo viên Mầm non - 1
Thanh Hóa sẽ bổ sung 3.507 biên chế giáo viên Mầm non.

Đồng thời, việc thực hiện chỉ tiêu biên chế Mầm non được giao của UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là các huyện) đều thấp hơn chỉ tiêu biên chế được HĐND tỉnh giao.

Cụ thể, chỉ tiêu biên chế Mầm non được giao năm 2019 là 12.916 biên chế, thực hiện đến 31/5/2019 là 10.850 biên chế, còn thiếu so với số chỉ tiêu được giao là 2.066 biên chế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, số biên chế còn thiếu so với chỉ tiêu được giao nhưng không được tuyển dụng vì phải cân đối bù trừ cho số giáo viên THCS còn dôi dư; một số địa phương còn lúng túng, chậm thực hiện trong tuyển dụng biên chế còn thiếu, chậm trễ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng; biên chế Mầm non giao cho UBND các huyện chưa đảm bảo theo đúng định mức tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch phát triển giáo dục Mầm non năm học 2019-2020 của các huyện, nhu cầu biên chế năm học 2019-2020 được tính toán là 19.199 biên chế, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao bổ sung biên chế giáo viên Mầm non cho UBND các huyện năm học 2019-2020 là 3.507 biên chế, đúng bằng số biên chế được Bộ Nội vụ thẩm định bổ sung năm 2019 cho địa phương này.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất với đề xuất bổ sung 3.507 biên chế Mầm non năm học 2019 - 2020.

Ông Chiến lưu ý, đối với các huyện miền núi cần ưu tiên tuyển dụng con em miền núi; yêu cầu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng quy định rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, trình tự thủ tục tuyển dụng, tuyệt đối không làm hợp lý hóa số giáo viên hiện nay đã ký hợp đồng.

Quy trình tuyển dụng phải tiến hành chặt chẽ, công khai; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia phối hợp với UBND tỉnh để thực hiện.

Duy Tuyên

Tin liên quan

Mới nhất