Thanh tra trường ĐH Luật TPHCM: Chưa phát hiện biểu hiện tư lợi cá nhân

Dân trí Trong kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT đối với trường ĐH Luật TP.HCM mới đây đã chỉ ra những sai sót của trường này trong việc thu chi, hoạch toán chưa đầy đủ, công tác quản lý quỹ tiền mặt chưa chắc chẽ… tuy nhiên chưa phát hiện biểu hiện tư lợi cá nhân.
>>Thanh tra công bố kết luận hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Luật TP.HCM

Thanh tra Bộ GD-ĐT đã tiến hành thanh tra trường ĐH Luật TP.HCM theo quyết định số 124/QĐ-TTr ngày 12/7/2019. Trước đó, từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2019, có nhiều đơn thư tố cáo của nội bộ trường này gửi nhiều nơi. Năm 2019, Bộ GD-ĐT nhận được một số đơn thư phản ánh, tố cáo ông Trần Hoàng Hải - phó hiệu trưởng phụ trách trường về các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo. Một số báo chí cũng đăng bài viết về tình hình của trường liên quan đến các đơn thư này.

Thanh tra trường ĐH Luật TPHCM: Chưa phát hiện biểu hiện tư lợi cá nhân - 1

Trường ĐH Luật TP.HCM

Tiếp đó, ngày 14/6/2019, Bộ GD-ĐT nhận được đơn nặc danh gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam do Văn phòng Chính phủ gửi kèm theo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT xem xét, giải quyết theo quy định và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét báo cáo kết quả thanh tra của đoàn thanh tra, ngày 27/9/2019 Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã đưa ra kết luận vấn đề tại trường ĐH Luật TPHCM.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng đã xác minh những nội dung liên quan đến vấn đề thu, chi và quản lý, sử dụng tiền học phí và tiền học lại của hệ vừa làm vừa học(VLVH), tiền bổ sung hoàn thiện kiến thức. Kết luận của thanh tra Bộ nêu: “Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, tổng số tiền học phí học lại hệ VLVH, học bổ sung kiến thức (hệ VLVH, văn bằng 2 hệ chính quy, sau trúng tuyển cao học) thu được đến thời điểm tháng 6/2019 thể hiện trên số sách kế toán thống nhất so với dữ liệu trên phần mềm quản lý học phí. Tuy nhiên, số tiền thu được chi tiết qua các năm 2014, 2015, 2016, 2017 được thể hiện trên Báo cáo tài chính từng năm chênh lệch so với dữ liệu phần mềm quản lý học phí đã được ghi nhận trong sổ sách kế toán là 29,09 tỷ đồng. Việc trường hoạch toán chưa đầy đủ, kịp thời số tiền học phí học lại hệ VLVH, học bổ sung kiến thức thực tế đã thu được từ năm 2014 đến năm 2017 vào từng năm tài chính là chưa đúng quy định...”.

Việc trường hạch toán chưa đầy đủ, kịp thời số tiền đã thu được từ năm 2014-2017 vào từng năm tài chính là chưa đúng quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo của trường, nguyên nhân dẫn tới việc này là do tiền học lại có quy định từ năm 2016, tiền bổ sung hoàn thiện kiến thức là khoản chưa có trong quy định nên trường chờ hướng dẫn, và chưa kịp ghi nhận. Trường đã lập hồ sơ thu chi để theo dõi số tiền trên, dự định sẽ định khoản sau khi có hướng dẫn và bổ sung vào báo cáo tài chính công, tài sản công năm 2017 và chuyên đề việc quản lý sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017.

Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị trường thực hiện điều chỉnh sổ sách kế toán báo cáo tài chính. Tháng 3/2018, là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ hiệu trưởng, để thực hiện đối chiếu công nợ trước khi bàn giao, và trên cơ sở kiến nghị của kiểm toán nhà nước, trường đã thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu lại các khoản thu và định khoản, cập nhật bổ sung vào sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm 2018. Việc ghi chép cập nhật này của trường phù hợp với quy định của việc sửa chữa sổ sách kế toán theo quy định tại Luật Kế toán.

Về việc quản lý số tiền này, có 389 tỷ, trong đó số tiền thu từ học phí hệ vừa làm vừa học (347,9 tỷ) được nhà trường phân bổ chủ yếu vào nguồn hoạt động chi thường xuyên cùng với các khoản thu khác của trường. Số tiền học lại, tiền bổ sung hoàn thiện kiến thức, văn bằng 2 hệ chính quy và trúng tuyển cao học (41,4 tỷ) được trường sử dụng chi cho nghiệp vụ chuyên môn.

Qua kiểm tra cho thấy số tiền đã quyết toán từ năm 2014 đến 6/2019 được thể hiện trên báo cáo là 480,7 tỷ.  Số tiền đơn vị đề nghị quyết toán bổ sung trong báo cáo tài chính năm 2019 là 29,09 tỷ, do hạch toán chưa đầy đủ số tiền học lại hệ VLVH, học bổ sung.

Kết luận thanh tra cũng nêu, theo báo cáo của trường, số kinh phí trường đã chi và đề nghị bổ sung vào quyết toán năm 2018 là 29,09 tỷ đồng. Trong đó số tiền 24,16 tỷ đồng cho nghiệp vụ chuyên môn như tiền giảng, chấm bài, công tác chỉ đạo...

Số tiền 4,9 tỷ đồng là các khoản chi khác phục vụ công tác quản lý chung (năm 2014 chi 1,12 tỷ, năm 2015 chi 993 triệu, năm 2016 chi 1,1 tỷ, năm 2017 chi 1,42 tỷ, năm 2018 chi 280 triệu). Nội dung chi, mức chi được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, lãnh đạo trường phê duyệt và phân công thực hiện. Theo báo cáo, cả 4 ãnh đạo trường giai đoạn 2014-2018 đều phê duyệt theo chức trách được phân công cho 13 đơn vị và nhiều cá nhân thực hiện.

Theo hồ sơ của trường, hàng năm trên cơ sở các nhiệm vụ chuyên môn, các phòng ban đề xuất lãnh đạo phụ trách một số hoạt động, một số nhiệm vụ chi phục vụ công tác chuyên môn và đề xuất kinh phí thực hiện. Trên cơ sở đề xuất, lãnh đạo trường tuỳ theo trách nhiệm được phân công sẽ phê duyệt nhiệm vụ, nội dung và mức chi cụ thể để thực hiện hoặc giao cho bộ phận chuyên môn thực hiện. Các khoản chi khác đơn vị đề nghị bổ sung vào quyết toán năm 2018 đều có đề xuất của các phòng và các cá nhân trong trường, chứng từ có nội dung cụ thể được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, có người nhận việc sử dụng số tiền nói trên và nội dung chị phục vụ hoạt động chung của đơn vị, chưa phát hiện ra biểu hiện tư lợi cá nhân.

Tuy nhiên, do quy chế chi tiêu nội bộ của trường chưa chi tiết hoá các nội dung chi và mức chi, dẫn đến chưa có sự thống nhất về mức chi đối với việc sử dụng nguồn kinh phí trên.

Thanh tra Bộ cũng nêu, kiểm tra chứng từ chi cho thấy số tiền 4,9 tỷ thì 1,42 tỷ đồng phù hợp với quy định, có cơ sở để quyết toán; chứng từ đối với 3,4 tỷ chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa đảm bảo cơ sở quyết toán, cần được ra soát, hoàn thiện, xử lý theo quy định.

Trong kết luận, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã kiến nghị trường ĐH Luật TPHCM phải chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, đảm bảo tuan thủ đúng quy định pháp luật về kế toán - tài chính. Đồng thời, khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, quy định rõ nội dung chi, định mức chi cụ thể làm cơ sở thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.

Một số nội dung tố cáo sai

Thanh tra Bộ GD-ĐT kết luận nội dung nêu trong đơn tố cáo về việc bà Mai Quốc Thu Trang (thủ quỹ nhà trường - PV) sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền học lại của sinh viên hệ VLVH là đúng một phần vì không phải tất cả tiền học phí học lại đều được nhận bằng tài khoản này. Nội dung tố cáo ông Trần Hoàng Hải (phó hiệu trưởng phụ trách) bao che, tiếp tay cho bà Trang mở tài khoản cá nhân này để nhận tiền học lại, tiền học phí sinh viên hệ VLVH với số tiền hàng chục tỉ đồng nhằm lấy lãi suất ngân hàng là sai.

Liên quan nội dung tố cáo ông Trần Hoàng Hải sử dụng xe ô tô của trường để đưa đón đi làm, Thanh tra kết luận từ ngày 8/4/2019-22/4/2019, ông Hải có sử xe của trường đi làm. Tuy nhiên việc sử dụng xe này theo hình thức dịch vụ quy định tại Điều 9 quyết định số 740/QĐ-ĐHL và đã thanh toán cho trường số tiền là 1,6 triệu đồng. Như vậy, nội dung tố cáo ông Hải sử dụng xe công không đúng quy định là sai.

 Lê Phương

MỚI NHẤT
Phòng Giáo dục biến giáo viên thành người bán sách “bất đắc dĩ”?
Phòng Giáo dục biến giáo viên thành người bán sách “bất đắc dĩ”?

(Dân trí) - Đã nhiều năm qua, cứ vào đầu năm học mới là các trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Định (Thanh Hóa) lại nhận một số loại sách từ Phòng Giáo dục giao về. Tình trạng trên khiến giáo viên  (GV) trở thành người bán sách “bất đắc dĩ” còn phụ huynh học sinh thì bức xúc không biết kêu ai.

Thứ tư, 02/10/2019 - 06:30

Chuyện người “gieo chữ” ở Hang Kia - Hòa Bình
Chuyện người “gieo chữ” ở Hang Kia - Hòa Bình

Với lòng yêu nghề, cô giáo Hà Thị Hằng đã gieo cái chữ làm thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông, ở Hang Kia, tỉnh Hòa Bình.

Thứ tư, 02/10/2019 - 02:44

Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong nhân dân
Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10: Xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong nhân dân

(Dân trí) - Phong trào khuyến học đã tiến sang giai đoạn mới. Để có được một xã hội học tập do Đảng đề ra, công tác khuyến học tập trung làm tốt mô hình công dân học tập, bởi muốn xây dựng thành công xã hội học tập thì trước hết, mỗi người dân đều phải học tập suốt đời.

Thứ tư, 02/10/2019 - 01:26

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Phòng GD&ĐT khuyến cáo đến các trường học
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội: Phòng GD&ĐT khuyến cáo đến các trường học

Những ngày qua, nhìn bằng mắt thường có thể thấy cảnh sắc mịt mù, ô nhiễm không khí tại Hà Nội tăng lên đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có học sinh, giáo viên. Trước tình trạng này, ngành giáo dục đã khuyến cáo các trường nhắc nhở học sinh (HS) để bảo vệ sức khỏe.

Thứ ba, 01/10/2019 - 09:31

Ngành GD-ĐT Cần Thơ trả lời những lùm xùm sau chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019
Ngành GD-ĐT Cần Thơ trả lời những lùm xùm sau chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2019

(Dân trí) - Chiều 1/10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo quý định kỳ. Tại đây, một số nhà báo đã đặt câu hỏi liên quan đến những thông tin lùm xùm về việc tổ chức điểm cầu trực tiếp cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019.

Thứ ba, 01/10/2019 - 09:21

Đề xuất đổi tên Trường Lương Thế Vinh thành Trường Văn Như Cương
Đề xuất đổi tên Trường Lương Thế Vinh thành Trường Văn Như Cương

(Dân trí) - Ngày 1/10, hội thảo về cố nhà giáo Văn Như Cương được tổ chức tại Hà Nội. Với những đóng góp của nhà giáo này, có ý kiến đề xuất nên đổi tên Trường Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) thành Trường Văn Như Cương.

Thứ ba, 01/10/2019 - 04:56

Vụ học sinh làm đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh: Sở Giáo dục chỉ đạo xử lý
Vụ học sinh làm đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh: Sở Giáo dục chỉ đạo xử lý

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều học sinh lớp 8 ở trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) viết đơn gửi lãnh đạo trường xin được đổi giáo viên vì cho rằng bị thầy giáo đánh trong giờ học, ngày 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã lên tiếng.

Thứ ba, 01/10/2019 - 04:36

Người dân đã đưa trẻ đến trường đi học sau khi phản đối dự án bãi chứa và bến thủy trên sông
Người dân đã đưa trẻ đến trường đi học sau khi phản đối dự án bãi chứa và bến thủy trên sông

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng không đưa con em mình đến trường đi học để phản đối một dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy vận chuyển đá, xi măng nằm trên địa bàn thôn, người dân thôn Trung Hiếu Thượng, Trung Hiếu Hạ (xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã đưa con em mình đến trường đi học lại.

Thứ ba, 01/10/2019 - 04:35

Tập đoàn Bách Việt mở lối riêng trong giáo dục
Tập đoàn Bách Việt mở lối riêng trong giáo dục

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Bách Việt (BVgroup) chính thức cho ra mắt Hệ thống giáo dục Vietschool với một hướng đi khác biệt: kết hợp giữa đào tạo tri thức, kỹ năng “công dân toàn cầu” với gìn giữ bản sắc Văn hóa Việt.

Thứ ba, 01/10/2019 - 04:30

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khai giảng năm học mới 2019 - 2020

(Dân trí) - Sáng ngày 26/9, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vinh dự đón Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường TS. Võ Tuấn Nhân cùng các vị khách quý từ các Vụ, Tổng Cục, Cục, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nhà tài trợ tới dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 với thầy và trò nhà trường như một sự kiện chính thức mở đầu cho năm học mới.

Thứ ba, 01/10/2019 - 02:00

Trường tiên tiến: Chọn em này, đẩy em còn lại đi đâu?
Trường tiên tiến: Chọn em này, đẩy em còn lại đi đâu?

(Dân trí) - Sĩ số ít, điều kiện học tập tốt hơn, chuẩn giáo viên cao hơn.... Băn khoăn về sự bất bình đẳng ngay trong môi trường công lập vẫn là một câu hỏi lớn với mô hình "tư nằm trong công" này.

Thứ ba, 01/10/2019 - 01:57

Kế toán trường tiểu học “chiếm đoạt” 766 triệu đồng của học sinh nghèo
Kế toán trường tiểu học “chiếm đoạt” 766 triệu đồng của học sinh nghèo

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ, bà Phạm Thị Hiền (kế toán Trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà, Kon Tum) đã chiếm đoạt 766 triệu đồng tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo để phục vụ lợi ích riêng.

Thứ ba, 01/10/2019 - 11:58

ĐÁNG QUAN TÂM
Tuyên dương 2 thầy giáo lao xuống suối sâu cứu nam sinh bị đuối nước
Tuyên dương 2 thầy giáo lao xuống suối sâu cứu nam sinh bị đuối nước

(Dân trí) - Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi đuối nước của 2 thầy giáo, Ban giám hiệu trường THPT Thúc Trực và trường Tiểu học Hùng Thành (Nghệ An) vừa tổ chức tuyên dương, tặng giấy khen đến 2 thầy giáo.

Thứ ba, 01/10/2019 - 08:30

Thanh Hóa: Còn gần 9.000 giáo viên mầm non diện hợp đồng
Thanh Hóa: Còn gần 9.000 giáo viên mầm non diện hợp đồng

(Dân trí) - Hiện nay, trong số gần 20 nghìn giáo viên, nhân viên bậc học Mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì có đến gần một nửa đang là hợp đồng. Giáo viên hợp đồng chưa được hưởng theo ngạch bậc nên chưa thực sự  yên tâm trong công tác, phần nào ảnh hưởng chất lượng công việc.

Thứ ba, 01/10/2019 - 07:06

Phú Yên: Cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền trái quy định
Phú Yên: Cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền trái quy định

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có công văn yêu cầu các Phòng GD&ĐT trên địa bàn toàn tỉnh kiểm tra chặt chẽ các khoản thu ở lĩnh vực GD&ĐT tại các trường trong năm học 2019-2020.

Thứ ba, 01/10/2019 - 05:54

Quảng Trị: Tuyên dương 7 học sinh “nhặt được của rơi trả lại người mất”
Quảng Trị: Tuyên dương 7 học sinh “nhặt được của rơi trả lại người mất”

(Dân trí) - Ngày 30/9, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tuyên dương 7 Đoàn viên hiện là học sinh THCS, THPT vì có hành động đẹp “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”.

Thứ ba, 01/10/2019 - 12:04

Việc loại sách công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại: Tiếp tục kiến nghị vì Bộ Giáo dục trả lời không thỏa đáng
Việc loại sách công nghệ của GS Hồ Ngọc Đại: Tiếp tục kiến nghị vì Bộ Giáo dục trả lời không thỏa đáng

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được ý kiến phản hồi của Bộ GD&ĐT, PGS.TS Nguyễn Kế Hào, người đại diện cho đội ngũ cán bộ trung tâm Công nghệ Giáo dục cho biết, không thỏa đáng và sẽ tiếp tục gửi kiến nghị lên Chính phủ.

Thứ hai, 30/09/2019 - 08:58

Vụ gian lận thi: Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật 2 nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, Hoà Bình
Vụ gian lận thi: Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật 2 nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, Hoà Bình

(Dân trí) - Một loạt cán bộ địa phương bị xem xét, thi hành kỷ luật trong phiên họp thứ 39 của UB Kiểm tra Trung ương. Giám đốc Sở GD-ĐT Hoà Bình Bùi Trọng Đắc, nguyên Giám đốc Sở GD-DDT Hà Giang Vũ Văn Sử bị đề nghị thi hành kỷ luật vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương bị khai trừ Đảng vì vụ tai biến chạy thận…

Thứ hai, 30/09/2019 - 05:59

Thanh tra công bố kết luận hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Luật TP.HCM
Thanh tra công bố kết luận hàng loạt sai phạm tại trường ĐH Luật TP.HCM

(Dân trí) - Ngày 30/9, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã công bố kết luận thanh tra Trường ĐH Luật TP.HCM tại cở sở chính của trường này. Kết luận cũng chỉ ra những thiếu sót, sai phạm và yêu cầu nhà trường chấn chỉnh.

Thứ hai, 30/09/2019 - 05:20

Dự báo triều cường dâng cao, ngày 1/10 học sinh Cần Thơ nghỉ học
Dự báo triều cường dâng cao, ngày 1/10 học sinh Cần Thơ nghỉ học

(Dân trí) - Ngày 30/9, Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ có văn bản gửi đến Phòng GD-ĐT các quận huyện, về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Thứ hai, 30/09/2019 - 05:15

Học sinh làm đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh trong giờ học
Học sinh làm đơn xin đổi giáo viên vì bị đánh trong giờ học

(Dân trí) - Với lý do bị thầy giáo đánh trong giờ học nên nhiều học sinh lớp 8 ở trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) đã ký đơn tập thể gửi Ban giám hiệu nhà trường xin được đổi giáo viên.

Thứ hai, 30/09/2019 - 03:39

Trường tiên tiến “kẹt” vì học sinh... nợ tiền học!
Trường tiên tiến “kẹt” vì học sinh... nợ tiền học!

(Dân trí) - Áp lực về sĩ số, cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu giáo viên là những vấn đề mô hình trường tiên tiến tại TPHCM gặp phải được đề cập lâu nay. Khi đi vào thực hiện, có trường lại phát sinh thêm những cái khó như... học sinh nợ tiền học phí.

Thứ hai, 30/09/2019 - 01:00

Bí quyết dành cho bố mẹ thông thái trong hành trình nuôi dạy con
Bí quyết dành cho bố mẹ thông thái trong hành trình nuôi dạy con

(Dân trí) - Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên của mỗi con người. Đặc biệt, với trẻ em dưới 10 tuổi thì giáo dục gia đình giữ vai trò quan trọng bậc nhất, là nền tảng vững chắc giúp trẻ bước vào cuộc sống tương lai. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, trở thành bố mẹ thông thái có lẽ là một trong những việc khó khăn nhất đối với các bậc phụ huynh.

Thứ hai, 30/09/2019 - 10:00

Thanh tra phát hiện trường ĐH Điện lực đào tạo “chui” 140 sinh viên
Thanh tra phát hiện trường ĐH Điện lực đào tạo “chui” 140 sinh viên

(Dân trí) - Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực. Theo đó, thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm của trường, trong đó trường đào tạo 140 sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn.

Thứ hai, 30/09/2019 - 09:20