Thứ ba, 28/10/2014 - 19:14

Thêm cơ chế đặc thù giải phóng mặt bằng làm đại học Quốc gia

Dân trí

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép UBND thành phố Hà Nội thực hiện cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép Dự án trên được thực hiện cơ chế đặc thù về việc xác định mốc thời điểm thu hồi đất, chủ sử dụng đất, tài sản và hồ sơ quản lý đất đai hiện có làm căn cứ lập phương án bồi thường, tại văn bản 10610/VPCP-KGVX ngày 25/12/2012 và việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tại văn bản 2691/VPCP-KTN ngày 4/4/2013.

Đồng thời, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các cơ chế, chính sách nói trên với các quy định pháp luật mới được ban hành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; đề xuất bổ sung đồng bộ các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Thực hiện ý kiến kết luận nêu trên của Thủ tướng, UBND thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát và kiến nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù trên và một số nội dung mới, như: phạm vi áp dụng (cả dự án đất dịch vụ, dự án khớp nối hạ tầng); đối tượng hưởng bồi thường, tái định cư; một số chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện giải phóng mặt bằng.

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội, Thủ tướng cho phép thực hiện cơ chế đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội như đề nghị.

P.Thảo

Mới nhất