Thủ tướng Chính phủ: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

Dân trí Ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 04/CT-TTg yêu cầu Bộ GD-ĐT, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2015.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Việc tổ chức Kỳ thi THPT năm 2015 theo Nghị quyết đề ra đã được Bộ GD-ĐT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng; là trách nhiệm chung tham gia, góp sức của toàn xã hội để Kỳ thi thành công.

Việc đổi mới các kỳ thi phải hướng tới mục tiêu khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém, bất cập của việc tổ chức các kỳ thi trước đây; phản ánh kết quả khách quan, công bằng; nâng cao chất lượng của việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, dạy nghề; giảm tốn kém về thời gian, chi phí của xã hội và người học; tạo điều kiện thuận lợi cho người học, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của học sinh.

Tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức thi

Để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các địa phương liên quan trong việc tổ chức kỳ thi; có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, rộng rãi ý kiến góp ý xác đáng của xã hội.

Xây dựng cụ thể và công bố công khai kế hoạch bố trí các cụm thi trên địa bàn các tỉnh, thành phố một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, nhất là các cụm thi dành cho các thí sinh không có nguyện vọng học đại học, cao đẳng hoặc sẽ tham gia Kỳ thi/xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng có phương án tuyển sinh không sử dụng kết quả Kỳ thi; lưu ý để có dự báo sát thực về các khả năng, tình huống có thể gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai tổ chức Kỳ thi để chủ động có phương án xử lý, giải quyết phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT sớm ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn liên quan phục vụ cho Kỳ thi từ việc tổ chức coi thi, chấm thi, sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp và đăng ký tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, dạy nghề đến những nội dung khác liên quan như: Quy định về phí dự thi và tuyển sinh; hoạt động quản lý các cụm coi thi, chấm thi; việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng, quyền lợi của thí sinh và cán bộ coi thi, người phục vụ kỳ thi; khẩn trương hướng dẫn cụ thể về đề thi đáp ứng với yêu cầu Kỳ thi để giúp học sinh có định hướng rõ trong việc ôn luyện và làm quen; lưu ý có dự báo và giải pháp phù hợp để giải quyết những khó khăn, bất cập phát sinh trong việc đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi; làm tốt công tác bảo vệ, giám sát, vận chuyển và bảo quản, giữ bí mật các đề thi, bài thi...

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng sớm công bố rộng rãi, công khai về phương án tuyển sinh của trường mình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh có định hướng và thực hiện việc đăng ký tham dự Kỳ thi, đăng ký tuyển sinh; thực hiện tốt việc hướng dẫn, phân công cụ thể cho các trường đại học làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động liên quan đến Kỳ thi, nhất là việc coi thi, chấm thi và tuyển sinh;

Chỉ đạo các trường đại học được giao chủ trì tổ chức thi tại các cụm thi liên tỉnh làm tốt một số công việc sau đây: Sao in và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi; các trường đại học được giao nhiệm vụ phối hợp với các Sở GD-ĐT ở các địa phương để tổ chức các cụm thi do địa phương chủ trì tổ chức cần nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức cụm thi này.

Thí sinh sẽ được tạo điều kiện tối đa để tham dự kì thi THPT quốc gia
Thí sinh sẽ được tạo điều kiện tối đa để tham dự kì thi THPT quốc gia

Đồng thời chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các địa phương để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các cụm thi trên địa bàn, nhất là đối với những cụm thi do các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức.

Có kế hoạch cụ thể, chi tiết đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động liên quan đến kỳ thi, nhất là việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nhằm hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần không cần thiết của học sinh, tránh gây khó khăn, phiền hà cho học sinh, phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân trước, trong và sau Kỳ thi.

Bên cạnh đó, có kế hoạch tổ chức truyền thông cụ thể để cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết liên quan đến Kỳ thi và có trách nhiệm giải đáp thỏa đáng những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GD-ĐT phổ biến rộng rãi đến các học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về quy chế thi, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi; chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh trong các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ GD-ĐT để chỉ đạo và thực hiện việc bố trí các cụm thi; phối hợp với các trường đại học để chuẩn bị và triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động tại các cụm thi thuộc địa bàn địa phương quản lý, đặc biệt lưu ý cần bảo đảm các điều kiện thuận lợi về giao thông đi lại, nơi ăn nghỉ cho thí sinh và gia đình phụ huynh học sinh, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các cụm thi...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp quá khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, theo sự phân công của Bộ GD-ĐT, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ được giao liên quan đến Kỳ thi, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo đúng quy định; làm tốt công tác chuẩn bị; bố trí đầy đủ đội ngũ có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia trong các hoạt động của Kỳ thi và tuyển sinh; nghiêm túc triển khai việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ những người được cử tham gia vào các hoạt động của Kỳ thi, nhất là đối với cán bộ tham gia coi thi, chấm thi và tuyển sinh; có trách nhiệm quán triệt, phổ biến rộng rãi các quy chế, quy định về thi, tuyển sinh trong toàn đơn vị.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ GD-ĐT để xây dựng phương án tài chính phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hỗ trợ Kỳ thi tổ chức thành công, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm; kịp thời ban hành những văn bản quy định về tài chính phục vụ Kỳ thi theo thẩm quyền.

Bộ Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi, nhất là những vấn đề có tính chất đổi mới để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Nguyễn Hùng

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

MỚI NHẤT
Trung Quốc: Học sinh bị cô giáo phạt quỳ giữa trưa nắng
Trung Quốc: Học sinh bị cô giáo phạt quỳ giữa trưa nắng

(Dân trí) - Bức ảnh 4 em học sinh nhỏ tuổi quỳ dưới đất giữa trưa nắng được đăng tải lên mạng xã hội Weibo thu hút sự chú ý của dư luận.

Thứ năm, 02/04/2015 - 02:04

Kết luận thanh tra vụ phát hiện cá, thịt “bẩn” vào trường
Kết luận thanh tra vụ phát hiện cá, thịt “bẩn” vào trường

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phát hiện nguyên liệu thịt, cá có nghi vấn về chất lượng của Công ty TNHH MTV Phú Nhật Hào cung cấp cho các bếp ăn tập thể trường học, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã công bố kết luận về vụ việc này.

Thứ năm, 02/04/2015 - 12:37

Chàng thủ lĩnh sinh viên và suất học bổng Mỹ hơn 4,7 tỷ đồng
Chàng thủ lĩnh sinh viên và suất học bổng Mỹ hơn 4,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Suất học bổng “khủng” đến ĐH Tuft, Mỹ của Đinh Nho Minh trị giá tới 220.000 USD/4 năm. Anh chàng mong muốn, tương lai được về làm trong Bộ Ngoại giao Việt Nam để áp dụng những kiến thức ngành Quan hệ Quốc tế đã học một cách có ích.

Thứ năm, 02/04/2015 - 11:52

Sinh viên Đà Nẵng chế tạo robot dắt người qua đường
Sinh viên Đà Nẵng chế tạo robot dắt người qua đường

(Dân trí) - Một robot cao 1,9 mét với lời chào “Tôi là robot dắt người qua đường…” do nhóm sinh viên ĐH Duy Tân, Đà Nẵng chế tạo vừa được thử nghiệm thực tế thành công.

Thứ năm, 02/04/2015 - 10:46

Chương trình Thạc sĩ Khoa học Công nghệ và cơ hội thực tập tại Pháp
Chương trình Thạc sĩ Khoa học Công nghệ và cơ hội thực tập tại Pháp

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) - còn được gọi là Trường Đại học Việt-Pháp - là trường đại học công lập quốc tế tại Hà Nội được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp.

Thứ năm, 02/04/2015 - 10:43

Hà Nội: Học sinh đầu trần đi xe đạp điện vô tư "lượn" phố
Hà Nội: Học sinh đầu trần đi xe đạp điện vô tư "lượn" phố

(Dân trí) - Ngay trước "ngày cao điểm" tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên địa bàn Hà Nội nhưng nhiều em vẫn hồn nhiên đầu trần đi xe máy, xe đạp điện đến trường.

Thứ năm, 02/04/2015 - 10:06

Phần Lan: Xóa bỏ các môn học truyền thống
Phần Lan: Xóa bỏ các môn học truyền thống

(Dân trí) - Ngành Giáo dục Phần Lan đang trải qua một cuộc cải cách lớn với những thay đổi được xem là đi trước thời đại, bắt đầu bằng việc xoá bỏ các môn học truyền thống và thay bằng phương pháp “dạy học theo chủ đề”

Thứ năm, 02/04/2015 - 07:30

“Âm mưu” của mẹ
“Âm mưu” của mẹ

(Dân trí) - Đứa con thứ hai của chị tự ti về mọi mặt bởi trên cậu là ông anh trai giỏi toàn diện. Cậu thích chơi tennis nhưng hiếm khi dám cầm vợt và ấp ủ ước mong: “Một lần có thể chơi tennis đến… đứt dây vợt”.

Thứ năm, 02/04/2015 - 07:30

Marketing giữa thực tế và lý thuyết khác nhau đến 180%
Marketing giữa thực tế và lý thuyết khác nhau đến 180%

Với kinh nghiệm và thành tích khi làm việc tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh – Trưởng nhãn hàng cao cấp ngành chăm sóc tóc của Unilever VN – đang được xem như là hình mẫu cho các bạn trẻ nhiệt huyết và đam mê theo đuổi lĩnh vực marketing.

Thứ năm, 02/04/2015 - 07:29

Nhận xét học sinh Tiểu học cần sự yêu nghề, tận tâm
Nhận xét học sinh Tiểu học cần sự yêu nghề, tận tâm

(Dân trí) - Giáo viên không khỏi lúng túng khi phải chọn câu từ, lời lẽ sao cho thật sâu sát, phù hợp với từng em học sinh. Việc nhận xét bằng cách ghi vào vở của học sinh đã tạo ra không ít áp lực cho các giáo viên vì mất nhiều thời gian...

Thứ năm, 02/04/2015 - 01:08

Kiến nghị điều chỉnh một số điều trong Luật giáo dục nghề nghiệp
Kiến nghị điều chỉnh một số điều trong Luật giáo dục nghề nghiệp

(Dân trí) - Hiệp hội các trường CĐ, trung cấp kinh tế, kỹ thuật Việt Nam vừa công văn kiến nghị một số vấn đề khi triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, 01/04/2015 - 11:45

Sở GD&ĐT Phú Thọ chỉ đạo làm rõ vụ nữ sinh bị đánh đến cấm khẩu
Sở GD&ĐT Phú Thọ chỉ đạo làm rõ vụ nữ sinh bị đánh đến cấm khẩu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc nữ sinh Quyền Thị Phương Hà (học sinh lớp 11A4, Trường THPT Tử Hà, Phú Thọ) bị bạn đánh hội đồng sau đó cấm khẩu, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản chỉ đạo tới bên liên quan để làm rõ trách nhiệm.

Thứ tư, 01/04/2015 - 11:17

ĐÁNG QUAN TÂM
Phí dự thi THPT quốc gia là 35.000đ/môn thi
Phí dự thi THPT quốc gia là 35.000đ/môn thi

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

Thứ tư, 01/04/2015 - 04:27

“Phi thuyền” không gian của 8X Việt - Sánh ngang các nước phát triển?
“Phi thuyền” không gian của 8X Việt - Sánh ngang các nước phát triển?

(Dân trí) - Trở về từ nước ngoài sau cuộc thử nghiệm đưa chuột bạch vào không gian bằng “phi thuyền” thành công, chàng giám đốc 8X tài năng Phạm Gia Vinh đã dành thời gian chia sẻ với PV Dân trí về sản phẩm bay đột phá do anh và cộng sự chế tạo.

Thứ tư, 01/04/2015 - 03:36

Ồ ạt xin vào lớp trẻ 6-12 tháng
Ồ ạt xin vào lớp trẻ 6-12 tháng

Sau một năm thí điểm nhận trẻ 6-12 tháng, các trường mầm non công lập tại TP HCM từ “trắng” trẻ đã trở nên quá tải.

Thứ tư, 01/04/2015 - 02:21

Chung tay giải quyết “vấn nạn” bạo lực học đường
Chung tay giải quyết “vấn nạn” bạo lực học đường

(Dân trí) - Mấy tuần qua xảy ra một loạt những vụ bạo lực học đường mà đáng nói trong những vụ đánh nhau này, “thủ vai chính” là những học sinh lớp 6, 8, 9… Chính vấn nạn này đang làm nhức nhối xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

Thứ tư, 01/04/2015 - 02:12

“Môi trường nội trú giúp học sinh hình thành tinh thần tập thể và trách nhiệm”
“Môi trường nội trú giúp học sinh hình thành tinh thần tập thể và trách nhiệm”

Một điều quan trọng tạo nên tính cách của học sinh đó là môi trường nội trú. Ở môi trường này, các con hình thành được tinh thần tập thể và trách nhiệm. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất mà học sinh có được khi học tập tại đây.

Thứ tư, 01/04/2015 - 02:10

Vụ nam sinh bị đánh hội đồng: Chỉ vì tranh nhau tô giá sống
Vụ nam sinh bị đánh hội đồng: Chỉ vì tranh nhau tô giá sống

(Dân trí) - Ngày 1/4, thầy Phạm Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Lê Anh Xuân (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho biết đã điều tra được nguyên nhân vụ nam sinh bị đánh hội đồng là do mâu thuẫn trong căng tin của trường.

Thứ tư, 01/04/2015 - 08:49

Đề xuất  tuyển thẳng học sinh giỏi Toán, Hóa vào ngành Bác sĩ đa khoa
Đề xuất tuyển thẳng học sinh giỏi Toán, Hóa vào ngành Bác sĩ đa khoa

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí chiều ngày 31/3, ông Nguyễn Đức Hinh, hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, trường đã nộp công văn lên Bộ GD-ĐT đề nghị cho tuyển thẳng cả học sinh đạt giải nhất môn Toán, Hóa vào ngành Bác sĩ đa khoa.

Thứ tư, 01/04/2015 - 08:25

Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia
Hôm nay, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Hôm nay 1/4, thí sinh dự thi Kỳ thi THPT quốc gia 2015 sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT). Thời gian thu hồ sơ trong vòng 1 tháng, sau ngày 30/4, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã đăng ký.

Thứ tư, 01/04/2015 - 07:12

Trao học bổng SoShi cho học sinh Nghệ An
Trao học bổng SoShi cho học sinh Nghệ An

(Dân trí) - Ngày 31/3, tại TP Vinh đã diễn ra lễ trao học bổng của tập đoàn SoShi (Nhật Bản) dành cho các học sinh dự định theo học tại các trường Cao đẳng và Đại học trực thuộc tập đoàn SoShi, bao gồm Đại học quốc tế IPU và Cao đẳng nữ sinh IPU.

Thứ tư, 01/04/2015 - 06:04

Trường ĐH Hà Nội ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy và học
Trường ĐH Hà Nội ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy và học

Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ 2020 mà Bộ GD-ĐT giao, trường ĐH Hà Nội đã đưa ứng dụng công nghệ Multimedia trong dạy và học ngoại ngữ.

Thứ tư, 01/04/2015 - 02:42

Giáo dục đầu đời: Học lý thú, chơi bổ ích
Giáo dục đầu đời: Học lý thú, chơi bổ ích

Trải nghiệm giáo dục sớm tại Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Saigon Academy qua phương pháp học lý thú thông qua các trò chơi bổ ích ở các lĩnh vực khác nhau.

Thứ tư, 01/04/2015 - 12:00

Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Dạy kiến thức đi đôi nâng tay nghề
Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Dạy kiến thức đi đôi nâng tay nghề

(Dân trí) - Ngày 31/3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM. Bộ trưởng đã đưa ra nhiều ý kiến để nhà trường tiếp tục công tác đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thứ ba, 31/03/2015 - 10:41