Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi):

Tiếp tục đề xuất miễn học phí cho học sinh Trung học cơ sở

Dân trí Tại phiên họp của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng với Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày 6/7, các đại biểu đã đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật 2 nội dung mới.
>>Sửa đổi Luật Giáo dục: Ai đang bị bỏ lại phía sau?
>>Luật Giáo dục sửa đổi: Cần xem xét thấu đáo để không ai bỏ lỡ cơ hội học tập
>>Dự thảo Luật Giáo dục: Gần 239.000 giáo viên chưa đạt chuẩn sẽ thế nào?

Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các cơ quan có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, Dự thảo Luật tập trung sửa đổi một số vấn đề cốt lõi bao gồm: hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, nhà giáo, loại hình nhà trường và đầu tư cho giáo dục, chính sách tài chính.

Trong quá trình soạn thảo, rà soát, Ban soạn thảo đã tổ chức đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng những quy định trong các văn bản dưới luật đã được thực tiễn kiểm nghiệm, thực hiện ổn định lên thành quy định của luật; giảm tối đa các văn bản hướng dẫn luật.

Đặc biệt, bổ sung vào dự thảo Luật nội dung: nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm; miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở trường công lập. Đại diện Ban soạn thảo cho biết, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, bổ sung đánh giá tác động đối với hai chính sách này và báo cáo, xin ý kiến Chính phủ.

Trước đó, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ban đầu, Bộ GD-ĐT đã đề xuất miễn học phí bậc THCS. Sau một thời gian tham khảo ý kiến từ các Bộ ngành, đề xuất này đã bị rút khỏi dự thảo.


Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình cho rằng, việc sửa đổi Luật Giáo dục (sửa đổi) cần đặt ra được một hướng phát triển mới và đảm bảo tuân thủ với Hiến Pháp và Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Để chuẩn bị tốt cho việc xây dựng dự thảo Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng Phan Thanh Bình mong muốn trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng, cùng bám sát tiến độ và các nội dung sửa đổi để hoàn thiện dự thảo Luật, góp phần nâng cao chất lượng công dân nước nhà trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Căn cứ Nghị quyết số 64/2018/QH14 ngày 15/06/2018 của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc khội khóa XIV; ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến thẩm tra của Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng, Ban soạn thảo đã tổng hợp những vấn đề lớn về dự án Luật, gồm: 17 vấn đề, trong đó tiếp thu 11 vấn đề, giải trình 05 vấn đề và xin ý kiến 01 vấn đề.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại phiên họp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại phiên họp

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về Luật Giáo dục (sửa đổi), đại diện Ban soạn thảo- Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD & ĐT Lê Thị Kim Dung cho rằng, về phạm vi sửa đổi và tên Luật, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục để thể chế hoá định hướng của Đảng về phát triển giáo dục; cụ thể hoá Hiến pháp 2013 về quyền và nghĩa vụ học tập của công dân và vai trò của giáo dục trong phát triển đất nước; đáp ứng yêu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục. Các đại biểu đề nghị đổi tên Luật thành Luật Giáo dục (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát tổng thể Luật Giáo dục, nghiên cứu nghiêm túc, kỹ lưỡng các ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội để sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, đổi tên Luật thành Luật Giáo dục (sửa đổi).

Theo đề cương, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ có bố cục gồm 10 Chương và 118 Điều. Các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tập trung quy định theo nhóm vấn đề, không để tản mạn ở các điều, khoản tại các chương, mục khác nhau.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát toàn diện các điều, khoản của Luật Giáo dục hiện hành, dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) trên tinh thần kế thừa cấu trúc cơ bản của Luật Giáo dục hiện hành, tránh sự xáo trộn không cần thiết, trong đó chuyển một số điều khoản ở chương quy định chung xuống chương quy định cụ thể: Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 17; bổ sung một số điều và sắp xếp lại một số mục; nâng mục 2 quy định đầu tư cho giáo dục thành một chương riêng.

Cần đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Trước đó, góp ý về sửa đổi Luật Giáo dục GS.TS. Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGD TTNNĐ của Quốc hội cho rằng, muốn sửa đổi Luật giáo dục cần xin ý kiến của Bộ chính trị về chủ trương, định hướng lớn và sửa đổi một số Nghị quyết liên quan đến hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý giáo dục và chương trình, sách giáo khoa trong toàn hệ thống, và phổ cập giáo dục.

Theo GS Hương, cần chuyển mô hình quản lý Nhà nước về giáo dục theo mô hình kiểm soát sang mô hình giám sát, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo. Giảm các đầu mối quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo. Giao cho Bộ giáo dục và Đào tạo quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Hiện Chính phủ và nhiều Bộ, Ngành cả đoàn thể quản lý các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có bộ máy tham mưu giỏi được đào tạo ở nước ngoài.

Các địa phương chăm lo cơ sở vật chất. Các cơ sở giáo dục, đào tạo phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục, đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo theo hệ thống tiêu chí quốc gia.

Về những khó khăn trong việc đổi mới giáo dục, GS Hương cho biết, thiếu đồng thuận về đánh giá và quan điểm đổi mới giáo dục nhất là sửa đổi Luật giáo dục vướng một số Nghị quyết của Đảng ghi cụ thể về hệ thống giáo dục quốc dân và quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo.

Thiếu bộ máy tham mưu chiến lước và quản lý về giáo dục, đào tạo, các cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo ít khi ngồi cùng nhau để thống nhất giải pháp.

Chưa thu hút được các chuyên gia giỏi, Việt Kiều, các nhà khoa học trẻ được đào tạo bài bản từ nước ngoài về nước tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa phổ thông và các cấp học.

Đây là những trở ngại nếu không nhanh chóng đổi mới tư duy và hành động thì đất nước khó có được nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng để tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo công dân cạnh tranh, hội nhập toàn cầu.

Nhật Hồng

MỚI NHẤT
Thi THPT quốc gia 2018: Đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán
Thi THPT quốc gia 2018: Đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán

(Dân trí) - Sở GD&ĐT TPHCM cho biết hoàn thành các khâu chấm thi tự luận lẫn trắc nghiệm các môn thi THPT quốc gia 2018. Đặc biệt, ở môn Toán, một thí sinh đạt điểm 10. Môn ngoại ngữ có 20 thí sinh được 10 điểm.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 08:46

Trắc nghiệm tiếng Anh: Bạn có phải là cao thủ Grammar?
Trắc nghiệm tiếng Anh: Bạn có phải là cao thủ Grammar?

(Dân trí) - Hãy thử sức với bài test sau để xem bạn đã nắm vững những cấu trúc ngữ pháp cơ bản này chưa nhé! Phần đáp án và giải thích đáp án bên dưới sẽ giúp bạn bỏ túi được nhiều kiến thức hay lắm đấy.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 08:19

Muốn thành công: Hãy dạy con biết cãi
Muốn thành công: Hãy dạy con biết cãi

(Dân trí) - Trẻ hay cãi bố mẹ có gọi là hư? Học sinh hay cãi thầy cô giáo có gọi là hỗn? Theo GS Tony Wagner của Đại học Harvard: “Muốn con thành công, cần dạy con biết cãi” bởi đây là kĩ năng hàng đầu trong 7 kĩ năng mềm mà một đứa trẻ nên học để giúp chúng trở nên thành công”.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 07:16

Đại học Thái Nguyên có tân Giám đốc mới
Đại học Thái Nguyên có tân Giám đốc mới

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Hồng Quang – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 07:09

Tuyển sinh lớp 10 “loạn” như sàn chứng khoán, xuất hiện điểm liệt môn Văn THTP quốc gia
Tuyển sinh lớp 10 “loạn” như sàn chứng khoán, xuất hiện điểm liệt môn Văn THTP quốc gia

(Dân trí) - Tuấn qua, các tin tức đáng chú ý của giáo dục xoay quanh cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội với tình trạng loạn điểm chuẩn và phí đặt chỗ khiến phục huynh “dở khóc, dở mếu” và những thông tin hé lộ đầu tiên về điểm thi THPT Quốc gia 2018 khi công tác chấm thi sắp hoàn tất.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 03:42

Đắk Lắk: Thanh lý hợp đồng đối với trên 500 giáo viên tuyển dôi dư
Đắk Lắk: Thanh lý hợp đồng đối với trên 500 giáo viên tuyển dôi dư

(Dân trí) - Liên quan đến việc trên 500 giáo viên hợp đồng được tuyển ồ ạt khiến dôi dư tại huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây, UBND tỉnh đã giao cho địa phương thanh lý đối với số giáo viên hợp đồng này.

Chủ nhật, 08/07/2018 - 12:05

Điểm thi THPT quốc gia 2018: Đã có nhiều bài thi môn Toán đạt 9 điểm
Điểm thi THPT quốc gia 2018: Đã có nhiều bài thi môn Toán đạt 9 điểm

(Dân trí) - Theo ghi nhận ban đầu của Sở GD&ĐT Hà Nam đã có 4 bài thi được từ điểm 9 trở lên, cao nhất là 9,2. Toàn tỉnh chưa có điểm 10 môn Toán nhưng xuất hiện nhiều điểm liệt.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 04:59

Giám đốc Sở Giáo dục Sóc Trăng: Xử lý triệt để tình trạng dạy thêm vô cùng khó khăn
Giám đốc Sở Giáo dục Sóc Trăng: Xử lý triệt để tình trạng dạy thêm vô cùng khó khăn

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Sóc Trăng (từ ngày 4 – 6/7), rất nhiều đại biểu đã “truy” trách nhiệm của “tư lệnh” ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sóc Trăng liên quan đến vấn đề quản lý thu, chi và tình trạng dạy thêm, học thêm.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 03:46

Hơn 60 giáo viên bị “bỏ rơi”: Xem xét cho thực hiện việc tuyển dụng chung
Hơn 60 giáo viên bị “bỏ rơi”: Xem xét cho thực hiện việc tuyển dụng chung

(Dân trí) - Ngoài 66 giáo viên THPT được ký hợp đồng có sự thỏa thuận của Sở GD&ĐT Thanh Hóa thì hiệu trưởng các trường cũng đã ký hợp đồng với 141 trường hợp khác. Để đảm bảo sự công bằng, khách quan và quyền lợi chung, Sở Nội vụ đề nghị Sở GD&ĐT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh này xem xét cho thực hiện việc tuyển dụng chung theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 03:40

Bạn còn nhớ ký hiệu hóa học của Vàng là gì?
Bạn còn nhớ ký hiệu hóa học của Vàng là gì?

(Dân trí) - Liệu bạn còn nhớ tên ký hiệu quốc tế của các nguyên tố hóa học? Thử làm trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra xem nhé.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 12:34

Gần 5000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào ĐH Quốc gia TPHCM
Gần 5000 thí sinh thi đánh giá năng lực tranh suất vào ĐH Quốc gia TPHCM

(Dân trí) - Sáng nay (7/7), ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực với gần 5000 thí sinh tham gia tại 3 cụm thi TPHCM, Quy Nhơn và Cần Thơ. Kỳ thi này sẽ chọn ra 2500 suất vào năm trường thành viên của ĐH này.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 11:41

Chấm thi THPT quốc gia tại TPHCM:  Môn Văn có 5 thí sinh đạt 9 điểm
Chấm thi THPT quốc gia tại TPHCM: Môn Văn có 5 thí sinh đạt 9 điểm

(Dân trí) - Đại diện Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM xác nhận đã hoàn tất khâu chấm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 của TPHCM. Riêng ở môn Văn, có 5 thí sinh có bài thi đạt điểm 9.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 09:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng trước "bão" tuyển sinh vào lớp 10
Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng trước "bão" tuyển sinh vào lớp 10

(Dân trí) - Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng về thực trạng điểm chuẩn “nhảy múa” như sàn chứng khoán, phí giữ chỗ không hoàn trả có nơi lên tới 6 triệu đồng tại một số trường ngoài công lập gây bức xúc trong phụ huynh học sinh những ngày gần đây.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 05:55

Thử tài tính nhẩm với 5 câu đố sau
Thử tài tính nhẩm với 5 câu đố sau

(Dân trí) - Bài trắc nghiệm dưới đây gồm 5 câu hỏi yêu cầu bạn tính toán những phép tính đơn giản, bạn thử xem mình có khả năng tính nhẩm nhanh không nhé.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 03:05

Chuyện về ngôi làng mê đọc sách
Chuyện về ngôi làng mê đọc sách

(Dân trí) - Làng Quảng Xá nằm bên bờ sông Kiến Giang thơ mộng được biết đến là ngôi làng hiếu học và có truyền thống đọc sách. Niềm say mê sách từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân và trở thành một nét đẹp văn hóa. Tại ngôi làng này cũng có một thư viện với 4.000 đầu sách để phục vụ nhu cầu của bà con.

Thứ bảy, 07/07/2018 - 12:09

Quảng Ninh: Chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều phụ huynh thắc mắc
Quảng Ninh: Chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều phụ huynh thắc mắc

(Dân trí) - Vài ngày nay, nhiều phụ huynh có con thi dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ninh đã tỏ ra băn khoăn vì sao cho đến nay, ngành Giáo dục tỉnh này vẫn chưa công bố điểm chuẩn. Trong khi nhiều địa phương khác đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 05:58

Đã có điểm 10 môn Giáo dục công dân
Đã có điểm 10 môn Giáo dục công dân

(Dân trí) - Hiện nhiều địa phương gần hoàn thành xong công tác chấm thi THPT quốc gia 2018. Đặc biệt, việc chấm thi trắc nghiệm đang đi đến những khâu cuối cùng. Hiện, đã có thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 05:35

Sự "thăng hoa" của đề thi
Sự "thăng hoa" của đề thi

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia kết thúc với tranh cãi nhiều nhất quanh chuyện đề thi. Cũng phải nói, ban đầu, đề thi nhận được những đánh giá là có nhiều thay đổi, có sự "thăng hoa" nhưng có lẽ chưa đúng chỗ.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 04:45

Phụ huynh kí đơn tập thể: Trường Lương Thế Vinh vẫn không trả phí tuyển sinh
Phụ huynh kí đơn tập thể: Trường Lương Thế Vinh vẫn không trả phí tuyển sinh

(Dân trí) - Sáng 6/7, hàng chục phụ huynh phơi mình trong nắng nóng 40 độ để xin hoàn lại tiền lệ phí khi rút hồ sơ tại Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Một lá đơn tập thể xin hoàn tiền được gửi tại bảo vệ vì văn phòng nhà trường không tiếp. Nhà trường cho biết sẽ không trả bất cứ khoản nào.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 04:35

Mê tít trại hè “Chong chóng tre” của học sinh Hà Nội
Mê tít trại hè “Chong chóng tre” của học sinh Hà Nội

(Dân trí) - “Con được cười đùa với các bạn cả ngày, được biết thêm nhiều bạn mới, vui hơn ở nhà. Con biết trồng hạt đậu, làm núi lửa, làm mũ Mexico, làm Khải hoàn môn Pháp, bốt điện thoại Anh, cắt giấy manga Nhật…du lịch vòng quanh thế giới trong một ngày”.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 04:14

Học viện Công nghệ Bưu chính VT mở ngành học mới Thương mại điện tử
Học viện Công nghệ Bưu chính VT mở ngành học mới Thương mại điện tử

(Dân trí) - Năm 2018, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố mở ngành đào tạo mới Thương mại điện tử (TMĐT) trình độ đại học và tuyển sinh ngay trong năm học này.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 03:52

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố kết quả thi năng khiếu
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố kết quả thi năng khiếu

(Dân trí) - Chiều nay 6/7, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố kết quả kỳ thi năng khiếu của hơn 300 thí sinh do trường tổ chức.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 03:45

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tăng cường hợp tác toàn diện trong giáo dục với Vương quốc Anh
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tăng cường hợp tác toàn diện trong giáo dục với Vương quốc Anh

(Dân trí) - Chiều 5/7, tại Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phùng Xuận Nhạ đã có cuộc hội đàm với bà Baroness Fairhead, Quốc Vụ Khanh, Bộ Thương mại quốc tế, Vương quốc Anh nhằm thúc đẩy và phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 01:25

Trường đại học đầu tiên công bố “điểm sàn” xét tuyển
Trường đại học đầu tiên công bố “điểm sàn” xét tuyển

(Dân trí) - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM vừa công bố điều chỉnh chỉ tiêu, ngưỡng điểm xét tuyển và mức học phí của khóa tuyển sinh 2018. Theo đó, “điểm sàn” xét tuyển ở mức từ 15-17 điểm, tuỳ ngành.

Thứ sáu, 06/07/2018 - 12:13