Thứ tư, 05/02/2020 - 08:28

TPHCM điều chỉnh kế hoạch dạy học do ảnh hưởng dịch virus Corona

Dân trí

TPHCM điều chỉnh kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục do học sinh phải nghỉ học bởi ảnh hưởng của đại dịch virus Corona.

Sáng ngày 5/2, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, TPHCM sẽ có điều chỉnh kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục do học sinh phải nghỉ học bởi ảnh hưởng của đại dịch virus Corona. 

TPHCM điều chỉnh kế hoạch dạy học do ảnh hưởng dịch virus Corona - 1

TPHCM sẽ linh hoạt hoạt điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng của dịch virus Corona (ảnh minh họa)

Các đơn vị giáo dục chủ động, linh hoạt trong xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình học học kỳ 2, phù hợp với khung chương trình thời gian dạy học thực tế của thành phố trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh. Kế hoạch thực hiện cần đảm bảo tính khoa học, đúng và đủ theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình phổ thông hiện hành. 

Tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Khuyến khích các hình thức, phương pháp dạy học nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học. 

Trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị hạn chế tổ chức hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục tập trung đông học sinh có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Việc thực hiện dạy học ứng dụng công nghệ thông tin cần được Xây dựng khoa học và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả các đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận, đảm bảo tính công bằng nhân văn trong giáo dục. 

Đối với học sinh nghỉ học, cách ly tại nhà giao dịch bệnh, các đơn vị cần có phương án hỗ trợ, giúp học sinh đảm bảo kiến thức và kỹ năng cơ bản khi nhập học trở lại.

Đối với các trường tổ chức 2 buổi, các trường có thể sắp xếp thời lượng dạy học bổ sung các kiến thức, kỹ năng của thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch bệnh vào thời lượng dạy học của chương trình buổi 2 với thời tượng tương đương. 

Đối với các trường 1 buổi/ngày, trường tổ chức rà soát, bố trí, bổ sung thời lượng các môn học để đảm bảo thời lượng dạy học của chương trình phổ thông. 

Việc kiểm tra học kỳ 2 sẽ diễn ra từ ngày 20/4 đến ngày 15/5, nội dung kiểm tra tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra. Sau kiểm tra, các trường tiếp tục thực hiện nghiêm hoạt động dạy học để đảm bảo hoàn tất nội dung chương trình.  

Hoài Nam