Thứ sáu, 28/09/2018 - 09:00

Trẻ tự tin làm chủ tương lai với giáo dục 4.0

Dân trí

Nền giáo dục 4.0 đang là xu hướng giáo dục đi đầu trên thế giới. Hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến này, trẻ em sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của thị trường công nghiệp 4.0.

Trẻ tự tin làm chủ tương lai với giáo dục 4.0 - 1

Tin liên quan

Mới nhất