Thứ sáu, 07/12/2018 - 15:04

Trường ĐH sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp sinh viên

Dân trí

Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM áp dụng quy định sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên chính quy. Đây có lẽ là trường ĐH đầu tiên thực hiện tiêu chí này.

Hạ bậc xếp loại nếu điểm rèn luyện thấp

Theo quyết định đó, việc xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên được xét tốt nghiệp từ nay được nhà trường quy định đối với sinh viên có xếp loại của điểm trung bình toàn khóa học đạt xuất sắc, xếp loại tốt nghiệp sẽ bị giảm một bậc nếu xếp loại điểm rèn luyện trung bình toàn khóa học nhỏ hơn 75 điểm.

 Sinh viên học tại trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM (ảnh trường ĐH Công nghệ Thông tin)​
Sinh viên học tại trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM (ảnh trường ĐH Công nghệ Thông tin)​

Đối với sinh viên có xếp loại của điểm trung bình toàn khóa học đạt giỏi, xếp loại tốt nghiệp sẽ bị giảm một bậc nếu xếp loại điểm rèn luyện trung bình toàn khóa học nhỏ hơn 65 điểm.

Trong khi nếu sinh viên đã bị giảm một bậc xếp loại tốt nghiệp do áp dụng các quy định khác của nhà trường không phải áp dụng hai quy định trên.

Các trường hợp còn lại việc xếp loại tốt nghiệp của sinh viên là xếp loại của điểm trung bình toàn khóa học.

Sinh viên có điểm trung bình toàn khóa học đạt loại giỏi, xếp loại tốt nghiệp sẽ bị giảm một bậc nếu điểm rèn luyện trung bình toàn khóa dưới 65.

Trường hợp sinh viên đã bị giảm một bậc xếp loại tốt nghiệp do áp dụng các quy định khác của nhà trường thì sẽ không phải áp dụng hai điều kiện trên. Các trường hợp còn lại, việc xếp loại tốt nghiệp của sinh viên là xếp loại của điểm trung bình toàn khóa học.

Đáng chú ý là quy định mới này của Trường ĐH Công nghệ thông tin có “hơi lạ”so với Quy chế hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy của Bộ GD-ĐT, kết quả đánh giá rèn luyện từng học kỳ, năm học được lưu trong hồ sơ quản lý người học của trường, được sử dụng trong việc xét duyệt học bổng, xét khen thưởng - kỷ luật, xét thôi học, ngừng học, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, xét miễn giảm chi phí, dịch vụ và sinh hoạt trong ký túc xá và các ưu tiên khác tùy theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa được lưu trong hồ sơ quản lý người học của cơ sở giáo dục đại học, làm căn cứ để xét thi tốt nghiệp, làm luận văn hoặc khóa luận tốt nghiệp.

Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học được ghi chung vào bảng điểm kết quả học tập và lưu trong hồ sơ của người học khi tốt nghiệp. Người học có kết quả rèn luyện xuất sắc được cơ sở giáo dục đại học xem xét biểu dương, khen thưởng.

Học viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ tiếp theo; nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai sẽ bị buộc thôi học.

Như vậy, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy của Bộ GD-ĐT không thấy nhắc đến việc dùng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp.

Nâng ý thức xã hội của sinh viên

Liên quan đến quy định này, với tư cách cá nhân, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM, chia sẻ rằng, mục đích của đào tạo đại học là toàn diện, vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng, thái độ. Do đó, sinh viên vừa phải học tập vừa phải rèn luyện, đặc biệt là phải nâng cao ý thức xã hội. Học tập có điểm chuyên môn, rèn luyện cũng có điểm nên việc chấm, sử dụng điểm phải đàng hoàng.

Với ý kiến băn khoăn về việc chấm điểm rèn luyện ở nhiều trường đại học hiện nay chưa thật sự công tâm, minh bạch, ông Toàn khẳng định cách chấm điểm rèn luyện của trường đảm bảo minh bạch và sinh viên hoàn toàn có quyền khiếu nại nếu thấy bất bình.

"Ở trường, cán bộ lớp và mỗi sinh viên đều có quyền đề xuất hoạt động và mức điểm tương ứng với mỗi hoạt động. Phòng Công tác Sinh viên sẽ duyệt dựa trên chất lượng, ý nghĩa của các hoạt động. Sau khi các bạn tổ chức xong, có danh sách sinh viên tham gia, Phòng Công tác Sinh viên sẽ duyệt lại lần nữa. Nếu đúng, sinh viên tham gia sẽ được cộng điểm, đây là một hệ thống online và công khai. Ai thấy chấm sai thì khiếu nại. Hơn nữa, sinh viên có thể hỏi trên forum, email và các đơn vị trả lời trong vòng 3 ngày "ông Toàn chia sẻ.

Cũng theo ông Toàn, trước khi áp dụng thì nhà trường đã phổ biến nên các bạn sinh viên đều biết. Kể từ khi áp dụng quy định này, trường đã xét tốt nghiệp 12 đợt và chưa có sinh viên nào phản ứng về quy định này và cũng chưa có sinh viên nào bị hạ bậc xếp loại tốt nghiệp vì điểm rèn luyện thấp.

Còn một vị cán bộ khác chuyên làm công tác sinh viên cũng cho rằng, “trong quy chế của Bộ GD-ĐT không nêu việc sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt nghiệp nhưng cũng không cấm. Quy định điểm rèn luyện được đưa ra nhưng không mang lại tác dụng gì thì nên bỏ. Nếu sử dụng chỉ để cảnh báo sinh viên thì không có tác dụng”

Trước đó, trường này cũng đã ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy của trường theo thang điểm 100.

Trong bảng điểm chi tiết đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên có nêu nhiều nội dung sinh viên vi phạm sẽ bị trừ điểm: vi phạm vế quy chế đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp (- 5 điểm mỗi lần); không tham gia thi tuần sinh hoạt công dân đầu khóa (-15 điểm); không tham gia bảo hiểm y tế (-15 điểm);

Thực hiện dưới 50% khảo sát đánh giá môn học trong học kỳ (-5 điểm); không đeo thẻ sinh viên khi đến trường (-2 điểm mỗi lần); có văn bản vi phạm chính sách pháp luật (-15 điểm); không cập nhật thông tin liên hệ lên hệ thống lý lịch của trường (-10 điểm); đăng ký nhưng không tham gia các đợt huy động lực lượng cấp trường/khoa (-10 điểm); phát ngôn không đúng chuẩn mực trên forum (-15 điểm)…

Lê Phương